Obec Horní Moštěnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://hornimostenice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Moštěnice
Dr. A. Stojana 120/41
751 17 Horní Moštěnice

Datová schránka: z8gbd6i
E-mail: ouhornimostenice@cbox.cz, ou@hornimostenice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 05. 2020 Pozvánka na jednání ZO (2 přílohy)
29. 04. 2020 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
27. 04. 2020 Kalkulace cen pro vodné a stočné za rok 2019 (1 příloha)
27. 04. 2020 Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v k.ú. Horní Moštěnice (1 příloha)
27. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 (15 příloh)
27. 04. 2020 Dokument "Vyrozumění účastníků ..." již není dostupný.
22. 04. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 202 (1 příloha)
17. 04. 2020 Záměr obce (1 příloha)
06. 04. 2020 Opatření obecné povahy - kůrovec (2 přílohy)
03. 04. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - mo..." již není dostupný.
02. 04. 2020 Dokument "3x veřejná vyhláška -..." již není dostupný.
19. 03. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Mikroregionu Moštěnka (7 příloh)
19. 03. 2020 Nařízení Rady obce Horní Moštěnice č. 1/2020 (1 příloha)
16. 03. 2020 OOP - nařízení mimořádného opatření při epidemii (1 příloha)
12. 03. 2020 Výzva vlastníkům nemovitostí, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně (2 přílohy)
11. 03. 2020 Usnesení ZO č. 11 (1 příloha)
10. 03. 2020 2x záměr obce (1 příloha)
10. 03. 2020 Oznámení vydání opatření obecné povahy Územní plán Horní Moštěnice (1 příloha)
09. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
28. 02. 2020 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce (2 přílohy)
21. 02. 2020 Vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí záměru „V418/818 - zdvojení vedení“ (1 příloha)
13. 02. 2020 Dokument "Stavební povolení 10/..." již není dostupný.
03. 02. 2020 Dotace na nákup nového posezení v knihovně (1 příloha)
29. 01. 2020 Záměr obce (1 příloha)
29. 01. 2020 Výroční zpráva dle zákona č. 106/1999 Sb. (1 příloha)
22. 01. 2020 Usnesení č. 10 z jednání ZO (1 příloha)
10. 01. 2020 Dokument "Oznámení o zahájení s..." již není dostupný.
10. 01. 2020 Pozvánka na jednání ZO (2 přílohy)
06. 01. 2020 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.
06. 01. 2020 Výzva k vyjádření se k podanému odvolání - Dálnice D1 0136, stavba 0136 Říkovice - Přerov (2 přílohy)
06. 01. 2020 Informace o dokumentaci záměru V418/818 - zdvojené vedení (1 příloha)
11. 12. 2019 Usnesení č. 9 z jednání ZO (1 příloha)
11. 12. 2019 Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství (2 přílohy)
11. 12. 2019 Rozpočet obce na rok 2020 (1 příloha)
11. 12. 2019 Záměr obce (1 příloha)
11. 12. 2019 OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shroměžďování, sběru, přepravy, třídění,… (1 příloha)
11. 12. 2019 OZV č. 2/2019o místním poplatku ze psů (1 příloha)
11. 12. 2019 OZV č. 3/2019o místním poplatku za užívání veřejného prostranství (1 příloha)
11. 12. 2019 OZV č. 4/2019 o místním poplatku ze vstupného (1 příloha)
29. 11. 2019 Pozvánka na jednání ZO (2 přílohy)
21. 11. 2019 Aktualizace střednědobého výhledu rozpočtu obce 2019 -2023 (1 příloha)
20. 11. 2019 Rozhodnutí 82/2019 o změně územního rozhodnutí MěÚ Přerov č. 32/2006 - dálnice D1 (1 příloha)
20. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce na rok 2020 (1 příloha)
19. 11. 2019 Návrh rozpočtu DSO mikroregionu Moštěnka (1 příloha)
18. 11. 2019 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Horní Moštěnice (1 příloha)
11. 11. 2019 Nařízení města Přerova č. 2/2019, kterým se mění Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává… (2 přílohy)
01. 11. 2019 Oznámení o OOP, kterým se vydává Aktualizace č. 2a Zásad územního rozvoje Olomouckého kraje (1 příloha)
18. 10. 2019 Usnesení č. 8 z jednání ZO (1 příloha)
16. 10. 2019 Záměr obce - 4x (1 příloha)
14. 10. 2019 Dokument "Dražební vyhláška (1 ..." již není dostupný.

XML