Město Černošice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://mestocernosice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO ČERNOŠICE
Riegrova 1209
252 28 Černošice

Datová schránka: u46bwy4
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 09. 2020 Dražební vyhláška č.j. 183 EX 1457/19 - 124
24. 09. 2020 Jíloviště - rekonstrukce ulice Na Hájenku
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o nabytí právní moci usnesení
23. 09. 2020 Dražební vyhláška č.j. 149 EX 11724/16 - 33
22. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, o ochraně veřejného pořádku
22. 09. 2020 Drahelčice - Veřejné projednání Návrhu Změny č.4 ÚPNSÚ Drahelčice - OPRAVA MÍSTA KONÁNÍ
22. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 6/2020
21. 09. 2020 Praha - Oznámení o společ.jednání a vystavení návrhů změn vlny 15ÚPNSÚ hl.m.Prahy
21. 09. 2020 Stavební povolení: Vestec - lokalita "U Rybníka - SO 01 Splašková kanalizace, SO 02 Dešťová kanalizace, SO 03 Vodovod
21. 09. 2020 Vrtaná studna na pozemku č. parc. 1908/3, Jílové u Prahy - doručení JUDr. Jiřímu Hladkému
18. 09. 2020 Referent/ka odboru přestupků
18. 09. 2020 Referent/ka oddělení sociálně právní ochrany dětí
18. 09. 2020 Dražební vyhláška č.j. 067 EX 1194/04 - 525
18. 09. 2020 Dražební vyhláška č.j. 124 EX 2379/08 - 263
18. 09. 2020 Dražební vyhláška č.j. 137 EX 6799/11 - 155
18. 09. 2020 Oznámení o skončení exekuce č.j. 120 EX 10825/20 - 64
18. 09. 2020 Chrášťany_společné povolení stavby "CTPark Chrášťany"
18. 09. 2020 Přechodná úprava provozu na sil. III/0064, III/00513, III/0056, III/0054, III/00518, III/0065 v Hostivici, III/0066 Jeneč - Červený Újezd, III/00521 Úhonice - III/00520, III/00514, III/00513 Chýně, místních komunikacích v Hostivici dotčených uzavírkou
18. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 5/2020
17. 09. 2020 Černošice - přechodná úprava provozu na účelové komunikaci ul. Libušina, V Horce
17. 09. 2020 Hostivice - přechodná úprava provozu na silnici II/0054 a místní komunikaci ul. Husovo náměstí
17. 09. 2020 Červený Újezd - přechodná úprava provozu na silnici II/101 ul. Unhošťská a pozemní komunikaci ul. Na Drahách
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje
16. 09. 2020 Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 13 ÚPNSÚ hl.m.Prahy a o veřejném projednání vyhodnocení vlivů změn na udržitelný rozvoj území
16. 09. 2020 Černošice - rekonstrukce komunikací - ulice Karlická a Pražská 1
16. 09. 2020 Černošice - přechodná úprava provozu na místních komunikacích ul. Hradecká, Nerudova a Boženy Němcové
16. 09. 2020 Holubice v Čechách - Holubice centrum - rekonstrukce/oprava místních komunikacích
16. 09. 2020 Chýně - rekonstrukce ulice Okrajová, K Roklím
16. 09. 2020 Vrtaná studna Hostěradice, č. parc. 54/5 - oznámení uložení zásilky
15. 09. 2020 Záměr pachtu pozemků v lokalitě Na Pískách, Černošice
15. 09. 2020 Místní úprava provozu na pozemních komunikacích - II/101 obchvat Jesenice - I. Etapa
15. 09. 2020 II/101 Jesenice, obchvat - II.Etapa
15. 09. 2020 Mníšek pod Brdy - přechodná úprava provozu na silnici III/1025 - ul. Čisovická
15. 09. 2020 Drahelčice - Veřejné projednání Návrhu Změny č.4 ÚPNSÚ Drahelčice
14. 09. 2020 Přechodná úprava provozu na sil. III/10114, III/00315, II/101 v obci Libeř, Dolní Břežany, Zlatníky-Hodkovice a místních komunikacích v obci Libeň a Zlatníky-Hodkovice ul. Zlatnická
14. 09. 2020 Davle - přechodná úprava provozu na silnici II/102 a III/1022 ul. Vltavská /Na Náměstí a Školní
14. 09. 2020 Klínec - Oznámení o konzultaci návrhu územní studie Klínec US3 - bydlení "V Koutech"
14. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze č. 4/2020
11. 09. 2020 stavba vrtané studny na pozemku č. parc. 216/14, kat. ú. Trnová u Jíloviště
11. 09. 2020 Tajemník/tajemnice - vedoucí úřadu
10. 09. 2020 Klínec_návrh místní úpravy provozu na místní komunikaci č.parc. 153/8 a 153/12
10. 09. 2020 Referent/ka finančního odboru (vymáhání pohledávek, pokladní)
10. 09. 2020 Referent/ka odboru Stavební úřad
10. 09. 2020 Návrh opatření obecné povahy ke stanovení změny záplavového území vodního toku Berounka, ř. km 8,14 – 9,80 - opakované zveřejnění
10. 09. 2020 Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání změny vlny 02 úprav U933/02 ÚPNSÚ hl.m.Prahy
10. 09. 2020 Praha - Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 15 ÚPNSÚ hl.m.Prahy
10. 09. 2020 Praha - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny V ÚPNSÚ hl.m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvo území
10. 09. 2020 Dokument "Praha 6 - oznámení o ..." již není dostupný.
10. 09. 2020 Praha - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 04 úprav ÚPNSÚ hl.m.Prahy
10. 09. 2020 Praha - Oznámení o společném jednání a vystavení návrhů změn vlny 16 ÚPNSÚ hl.m.Prahy

XML