Město Černošice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://mestocernosice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO ČERNOŠICE
Riegrova 1209
252 28 Černošice

Datová schránka: u46bwy4
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2022 Dolní Břežany - nové veřejné prostranství Dělnická, Na Račanech
24. 06. 2022 Chýně - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice Pražská
24. 06. 2022 Úhonice - stavební úpravy ulice Ke Hřišti, I.etapa
24. 06. 2022 Úhonice - rekonstrukce místní komunikace ul. U Potoka
24. 06. 2022 Úhonice - rekonstrukce ulice Berounská
24. 06. 2022 oprava vodovodu v ulici Přílepská ve městě Roztoky na pozemcích č. parc. 3087/1, 3087/3, 3029/1 a 3030 v kat. ú. Žalov – společné povolení
24. 06. 2022 Dolní Břežany - nové veřejné prostranství Dělnická, Na Račanech
24. 06. 2022 Chýně - stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci - ulice Pražská
24. 06. 2022 Úhonice - stavební úpravy ulice Ke Hřišti, I.etapa
24. 06. 2022 Úhonice - rekonstrukce místní komunikace ul. U Potoka
24. 06. 2022 Úhonice - rekonstrukce ulice Berounská
24. 06. 2022 oprava vodovodu v ulici Přílepská ve městě Roztoky na pozemcích č. parc. 3087/1, 3087/3, 3029/1 a 3030 v kat. ú. Žalov – společné povolení
24. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost-Rozhodnutí o odvolání „Vrtaná studna na pozemku parc. č. 329/8 k.ú. Choteč u Prahy“
24. 06. 2022 Oznámení o možnosti převzít písemnost-Rozhodnutí o odvolání „Vrtaná studna na pozemku parc. č. 329/8 k.ú. Choteč u Prahy“
23. 06. 2022 SPECIALISTA/KA ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD
23. 06. 2022 REFERENT/KA ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
23. 06. 2022 ADMINISTRÁTOR IS (L2+)
23. 06. 2022 VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU
23. 06. 2022 REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU
23. 06. 2022 REFERENT/KA INVESTIČNÍHO ODBORU - TECHNIK
23. 06. 2022 REFERENT/KA INVESTIČNÍHO ODBORU - DOTACE
23. 06. 2022 Tuchoměřice - přechodná úprava provozu na silnici č. II/2405, ul. V Kněžívce
23. 06. 2022 Choteč - přechodná úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 436
23. 06. 2022 Oznámení zahájení řízení - průzkumný hydrogeologický vrt - Horoměřice
23. 06. 2022 SPECIALISTA/KA ODBORU STAVEBNÍ ÚŘAD
23. 06. 2022 REFERENT/KA ODDĚLENÍ VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ
23. 06. 2022 ADMINISTRÁTOR IS (L2+)
23. 06. 2022 VEDOUCÍ SOCIÁLNÍHO ODBORU
23. 06. 2022 REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU
23. 06. 2022 REFERENT/KA INVESTIČNÍHO ODBORU - TECHNIK
23. 06. 2022 REFERENT/KA INVESTIČNÍHO ODBORU - DOTACE
23. 06. 2022 Tuchoměřice - přechodná úprava provozu na silnici č. II/2405, ul. V Kněžívce
23. 06. 2022 Choteč - přechodná úprava provozu na veřejně přístupné účelové komunikace nacházející se na pozemku parc. č. 436
23. 06. 2022 Oznámení zahájení řízení - průzkumný hydrogeologický vrt - Horoměřice
23. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení, seznámení s podklady pro rozhodnutí
23. 06. 2022 Stavební povolení - Stavba: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa
23. 06. 2022 Průhonice - propojení ulic Pod Valem a Říčanská - doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - paní Cristina Laura Novotná
23. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení, seznámení s podklady pro rozhodnutí
23. 06. 2022 Stavební povolení - Stavba: II/115 Řevnice - Vižina, rekonstrukce - 2. etapa
23. 06. 2022 Průhonice - propojení ulic Pod Valem a Říčanská - doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - paní Cristina Laura Novotná
21. 06. 2022 PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB
21. 06. 2022 PRACOVNÍK TECHNICKÝCH SLUŽEB
21. 06. 2022 Chýně - rekonstrukce komunikace Okrajová
21. 06. 2022 Chýně - rekonstrukce komunikace Okrajová
20. 06. 2022 Závěrečný účet a účetní závěrka 2021
20. 06. 2022 Závěrečný účet a účetní závěrka 2021
17. 06. 2022 Černošice_doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Všeobecně prospěšné družstvo stavební a bytové
17. 06. 2022 Rudná - přechodná úprava provozu na silnici č. II/605 ul. Masarykova
17. 06. 2022 Úholičky - Podmoráň, SO 110 - Úprava krajnice
17. 06. 2022 Masečín - určení právního vztahu ve věci deklarace veřejně přístupné účelové komunikace - doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - paní Marie Papírníková

XML