Město Černošice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://mestocernosice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

MĚSTO ČERNOŠICE
Riegrova 1209
252 28 Černošice

Datová schránka: u46bwy4
E-mail: podatelna@mestocernosice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 06. 2024 Černošice - přechodná úprava provozu na komunikaci ul. Svatopluka Čecha, Smetanova a Nerudova
20. 06. 2024 Usnesení o odročení dražby čj.: 030 EX 20227/18-94
20. 06. 2024 Tuchoměřice - přechodná úprava provozu na sil. č. III/0071 a místní komunikaci ul. Rovná
20. 06. 2024 Úholičky - přechodná úprava provozu na silnici č. III/2408
20. 06. 2024 Závěrečný účet za r.2023_POBERO
20. 06. 2024 Opatření obecné povahy: podmínky uplatňování Zásad regulace bolševníku velkolepého (Heracleum mantegazzianum) v České republice
20. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j.: 174 EX 13/22-216
20. 06. 2024 Oznámení o uložení písemnosti MUCE 129864/2024 SO Ognyan Boyanov Manchev
20. 06. 2024 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. III/10114 v úseku Vestec - Libeň
20. 06. 2024 Dražební vyhláška Č.j. 139EX 11274/16-352
20. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 39055/23-54
20. 06. 2024 Doplnění k záměru pronájmu nebytových prostor pro sportovní a kulturní účely v Černošicích na období 2023/2024
20. 06. 2024 Úholičky - přechodná úprava provozu na silnici č. III/2408
20. 06. 2024 Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnici č. III/10114 v úseku Vestec - Libeň
20. 06. 2024 Červený Újezd - přechodná úprava provozu na silnici č. III/10134, III/0056
20. 06. 2024 Přechodnou úpravu provozu na sil. č. III/2405, III/0072, III/0071, III/0077, III/0078, III/0073 a místních komunikacích v Tuchoměřicích, Středoklukách a Kněževsi
20. 06. 2024 Libčice n.Vltavou_přechodná úprava provozu ul. Zahradní - 16.6.2024 - 20.6.2024
20. 06. 2024 Chýně - rekonstrukce MK-centrální část- ul. Za Školou, 1. máje, Spojová, V Pískách
20. 06. 2024 Vrtaná studna na pozemku parc. č. 501/6, kat. ú. Okrouhlo
20. 06. 2024 Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí – Region Dolní Berounka (SO RDB) 27.6.24
20. 06. 2024 REFERENT/KA STAVEBNÍHO ÚŘADU
20. 06. 2024 Chýnice_ úz.rozhodnutí na stavbu "FTTx_P_Superb_Chýnice_CHPRA4_UR"
20. 06. 2024 Zbuzany - přechodná úprava provozu na komunikaci silnici č. III/00516 a místních komunikacích ul. Pod Kaštany, Na Sadech
20. 06. 2024 Oznámení o uložení písemnosti MUCE 131180/2024 SO Jano Rajmund
20. 06. 2024 Dražební vyhláška č. j. 189 EX 4611/23-35
20. 06. 2024 Lety u Dobřichovic - silnice č. II/115 a pozemku parc. č. 1365/65 (parkoviště OC Lety)
20. 06. 2024 Dobřichovice - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnice č. III/11510 v křižovatce ul. Tyršova, Všenorská a Svažná
19. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 021 EX 15500/22-60
19. 06. 2024 Přechodná úprava provozu na silnici č. II/101 a místních komunikacích v Jesenici a Vestci
19. 06. 2024 Opatření obecné povahy - Dočasné omezení užívání pitné vody z vodovodu pro veřejnou potřebu v lokalitě „Na Šejdru“ v obci Lichoceves, kat. ú. Noutonice
19. 06. 2024 Schválený rozpočet SO RDB na rok 2024
19. 06. 2024 Pozvánka na shromáždění starostů Svazku obcí – Region Dolní Berounka (SO RDB) 27.6.24
19. 06. 2024 Veřejná vyhláška - usnesení o zastavení řízení
19. 06. 2024 Třebotov_zahájení úz.řízení na stavbu "FTTx_P_Superb_Třeboto_TRPRA1"
18. 06. 2024 Oznámení o uložení písemnosti MUCE 139637/2024 SO Sviatoslav Kachmar
18. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j. 203 Ex 39055/23-54
18. 06. 2024 Jesenice u Prahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Za Potokem
18. 06. 2024 Červený Újezd - přechodná úprava provozu na silnici č. III/10134, III/0056
18. 06. 2024 POSTOUPENÍ ODVOLÁNÍ - vodovod, splašková kanalizace a dešťová kanalizace Domy Trnová, s.r.o. v kat. ú. Trnová u Jíloviště
18. 06. 2024 Jeneč u Prahy - přechodná úprava provozu na sil. III/0066, III/0066a, II/201, II/201H a místních komunikacích
18. 06. 2024 REFERENT/KA SOC. VĚCÍ - SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/PRACOVNICE
17. 06. 2024 Dražební vyhláška č.j.: 174 EX 13/22-216
17. 06. 2024 Dražební vyhláška Č.j. 139EX 01805/16-153
17. 06. 2024 Dražební vyhláška Č.j. 139EX 11274/16-352
17. 06. 2024 Dolní Břežany - stanovení místní úpravy provozu - silnice č. III/10116
17. 06. 2024 Jesenice u Prahy - stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci ul. Za Potokem
17. 06. 2024 Praha - OZNÁMENÍ O KONÁNÍ VEŘEJNÉHO PROJEDNÁNÍ návrhu Aktualizace č. 13 Zásad územního rozvoje hl. m. Prahy a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
17. 06. 2024 Roztoky u Prahy - stanovení místní úpravy provozu na místních komunikacích
17. 06. 2024 Hořelice - deklarace veřejné účelové komunikace ulice Molákova, Rudná - doručení písemnosti veřejnou vyhláškou - Josef Švojgr
17. 06. 2024 Oznámení o uložení písemnosti MUCE 129944/2024 SO Asen Filipov Yordanov

XML