Obec Hazlov

Město, městys, obec, MČ
Okres Cheb

http://obechazlov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hazlov
Hazlov 31
351 32 Hazlov

Datová schránka: fi3beee
E-mail: obechazlov@centrum.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 07. 2021 Rozhodnutí veřejnou vyhláškou - Kanalizační řád pro veřejnou kanalizaci Hazlov č.j.24882/2021/OŽP/vp
22. 07. 2021 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zák. č.100/2001 Sb. - "Program rozvoje Karlovarského kraje 2021-2027"
21. 07. 2021 Veřejnoprávní smlouva o zabezpečení provedení zápisů do informačního systému územní identifikace, adres a nemovitostí
19. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 3 ze dne 30.6.2021
19. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 2 ze dne 26.5.2021
19. 07. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č. 14/2021 č.j. MUAS/23681/2021/ODSH
13. 07. 2021 Pozvánka a program zasedání zastupitelstva Obce Hazlov dne 21.07.2021 od 16.30 hodin
09. 07. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Klat..." již není dostupný.
28. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Karl..." již není dostupný.
28. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Plze..." již není dostupný.
28. 06. 2021 Povinně zveřejňované informace dle § 2 odst. 3 vyhlášky č. 259/2012 Sb. o podrobnostech výkonu spisové služby
21. 06. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva Obce Hazlov dne 30.06.2021 od 16.30 hodin
18. 06. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny v Hazlově dne 09.07.2021 od 7.30 - 16.30 hodin
17. 06. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny v Hazlově dne 08.07.2021 od 7.30 - 12.00 hodin
16. 06. 2021 Záměr prodat nemovitý majetek obce Hazlov v k.ú. Hazlov část p.č. 1315/1
16. 06. 2021 Záměr pronajmout/propachtovat nemovitý majetek obce Hazlov k.ú. Hazlov p.č. 1168/1
16. 06. 2021 Program 7. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje dne 28.06.2021 od 9 hodin
11. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu Obce Hazlov za rok 2020
10. 06. 2021 Oznámení - zahájení řízení veřejnou vyhláškou č.j. MUAS/19596/2021/OŽP/vp
10. 06. 2021 Rozhodnutí - Územní rozhodnutí č.j. MUAS/18569/2021/SÚ
03. 06. 2021 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 24.06.2021
01. 06. 2021 ČEZ - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie 22.06.2021
31. 05. 2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek -MZE-33053/2021-15121
24. 05. 2021 Upozornění na splatnost místního poplatku za svoz odpadu v roce 2021 - dne 31.05.2021
21. 05. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 07/2021
21. 05. 2021 Upozornění na odstávku elektřiny 10.6.2021 v Hazlově
18. 05. 2021 Pozvánka a program veřejného zasedání zastupitelstva obce Hazlov dne 26.05.2021
17. 05. 2021 MZCR - Mimořádná opatření
17. 05. 2021 Aktuálně o koronaviru
13. 05. 2021 Program 6. zasedání zastupitelstva Karlovarského kraje dne 24.05.2021
12. 05. 2021 Oznámení ke schválenému závěrečnému účtu DSO SA za rok 2020
12. 05. 2021 Záměr pronajmout/propachtovat nemovitý majetek obce Hazlov - Polná u Hazlova p.č. 488/1
12. 05. 2021 Záměr směnit nemovitý majetek obce Hazlov - Hazlov p.č. 1157/6
12. 05. 2021 Plánovaná odstávka elektrické energie 2.6.2021
12. 05. 2021 Krajský úřad Karlovarského kraje - odbor životního prostředí - Závěr zjišťovacího řízení č.j. KK/1175/ZZ/21-29
11. 05. 2021 • Změnu mimořádného opatření ze dne 6. 5. 2021 k omezení obchodu a služeb, s účinností od 11. 5. 2021 do odvolání
07. 05. 2021 Mimořádné opatření – nařízení izolace a karantény v souvislosti s mutacemi viru SARS-CoV-2, s účinností od 7. 5. 2021
05. 05. 2021 • Změna mimořádného opatření – testování – vysoké školy s účinností od 4. 5. 2021 do odvolání
05. 05. 2021 • Ochranné opatření – omezení překročení státní hranice České republiky s účinností od 4. 5. 2021 do odvolání
05. 05. 2021 • Změna mimořádného opatření – základní umělecké školy s účinností od 4. 5. 2021 do odvolání
05. 05. 2021 • Změna mimořádného opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 4 5. 2021 do odvolání,
05. 05. 2021 • Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s výjimkami, s účinností od 10. 5. 2021 do odvolání
05. 05. 2021 • Mimořádné opatření – ochrana dýchacích cest s účinností od 10. 5. 2021 do odvolání,
05. 05. 2021 • Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 10. 5. 2021
05. 05. 2021 Svoz nebezpečného odpadu dne 22.05.2021
05. 05. 2021 Státní pozemkový úřad - Nabídka pozemků k pronájmu
30. 04. 2021 • Mimořádné opatření – omezení obchodu a služeb s účinností od 3. 5. 2021 do odvolání
30. 04. 2021 • Mimořádné opatření – omezení provozu škol a školských zařízení, s účinností od 3. 5. 2021 do odvolání,
30. 04. 2021 • Změnu mimořádného opatření – testování zaměstnanců ve školách s účinností od 3. 5. 2021
30. 04. 2021 • Změnu mimořádného opatření – podmínky testování dětí, žáků a studentů s účinností od 3. 5. 2021

XML