Praha 10

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha10.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Datová schránka: irnb7wg
E-mail: posta@praha10.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 12. 2019 veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti - Pavel Kurfürst
06. 12. 2019 VŘ-OŠK-ekonom/ka- metodik/čka
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn U 1004/01 a U 1244/01 vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP
06. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení o vydání změn vlny 01 úprav ÚP SÚ HMP a o veřejném projednání
06. 12. 2019 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: stavební úpravy bytového domu za účelem změny v užívá
06. 12. 2019 oznámení o zahájení řízení - vyhláška, stanoviska: Stavební úpravy spojené se zateplením fasád bytov
06. 12. 2019 01- 13.ZMČ pozvánka
06. 12. 2019 Usnesení o ustanovení opatrovníka Daewoo Espero
06. 12. 2019 Zásady pro hospodaření v období rozpočtového provizoria MČ Praha 10
06. 12. 2019 usnesení o ustanovení opatrovníka Opel Omega Vrátkovská 2
06. 12. 2019 zahájení + § 36 opatrovníkovi - řízení o vraku Lexus LS 400 Názovská 18
06. 12. 2019 VŘ-OHS- referent/ka podatelna
05. 12. 2019 OOP - zábor, ul. Norská 16 - zařízení staveniště
05. 12. 2019 Oznámení o upuštění od dražby_64324_Praha10
05. 12. 2019 Žádost o vyvěšení Veřejné vyhlášky na úřední desku
05. 12. 2019 zrušení vyhlášení VŘ-Ruská 4
04. 12. 2019 VŘ-OST-referent/ka stavebního a společného řízení v oddělení stavebního a speciálního řízení,
04. 12. 2019 OOP- stanovení přech. úpravy provozu - Na Spojce 5
04. 12. 2019 obnovení IP - Doležalová, Orelská 16
04. 12. 2019 obnovení povolení parkování: RZ 3SD 0314
04. 12. 2019 parkování Kooperativa pojišťovna, ul. Sámova 8/644
03. 12. 2019 VŘ-Inzerát-KS-sekretář/ka 1.místostarostky MČ
03. 12. 2019 OOP - zábor, ul. Rybalkova 19
03. 12. 2019 Stanovení-OOP-REZIDENCE VINOHRADSKÁ-Počernická(novostavba)-staveništní vjezd(vykládka vozidel)
03. 12. 2019 VV doručení dokumentu (p. Straka)
02. 12. 2019 VŘ-OŽD- ref. referátu činností souvisejících s rekonstrukcí rednice
02. 12. 2019 VŘ-OBN - referent referátu předžalobního vymáhání odd. pohl.
02. 12. 2019 Program na podporu projektů ke zlepšení stavu ŽP HMP pro rok 2020
02. 12. 2019 oznámení o zahájení řízení - jednání: Stavební úpravy fasády výrobny laboratorních přístrojů
02. 12. 2019 Zveřejnění záměru městské části Praha 10 na pronájem reklamních ploch
02. 12. 2019 obnovení povolení parkování: RZ 6AK 3515
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o společném jednání o návrhu změny U 933/02 ÚP SÚ HMP
29. 11. 2019 obnovení povolení parkování: RZ 7A7 6940
29. 11. 2019 prázdný vzor: Umístění jednopodlažní přístavby a terasy k bytu A, vsakovacího tělesa a dešťové kanal
29. 11. 2019 Návrh záměru MČ P-10 na pronájem pozemku
29. 11. 2019 Žádost zábor - ul. Voděradská, Doubravčičká, Jevanská - natáčení seriálu Ulice
29. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: s novým názvem:
29. 11. 2019 Aktualizace dotačního programu MČ Praha 10 pro oblast paliativní péče
28. 11. 2019 Dražební vyhláška MV ; 111EXD 16/19-1 - 29.01.2020
28. 11. 2019 Dražební vyhláška_64324_Praha10
28. 11. 2019 VV - doručení písemnost Mandát
28. 11. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: přístavba výtahu k dvorní fasádě bytového domu
28. 11. 2019 Usnesení o ohledání VW Polo Hradešínská
28. 11. 2019 186Dražební vyhláška - movité věci; 134 EX 09987/18
27. 11. 2019 VŘ-OŽD- referent/ka - veřejné prostory, urbanismus v referátu roz. za RD
27. 11. 2019 Usnesení - dr. vyhláška; 137EX 1398/06-139
27. 11. 2019 Dražební vyhláška mov.věci; 182EX 206/19-47
27. 11. 2019 usnesení o ohledání vraku Peugeot 306 Kounická 23
27. 11. 2019 usnesení o ohledání vraku Hyundai Lantra Jakutská
27. 11. 2019 usnesení o ohledání vraku Peugeot 306 Přípotoční 25

XML