Praha 10

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha10.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Datová schránka: irnb7wg
E-mail: posta@praha10.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j. 139EX 27268/18-095 - věci movité
23. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j.070EX 3494/15- věci nemovité okr. Klatovy
23. 07. 2019 vydání povolení vyhrazeného parkovacího stání pro držitele ZTP - Zástěrová Dagmar, Zvonková
23. 07. 2019 obnovení IP-Trčka-Bratří Čapků 26
23. 07. 2019 OOP - zábor, ul. 28.pluku 41
22. 07. 2019 VV - doručení písemnosti Špicar
22. 07. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny-Macešková a Pivoňková dne 5.8.2019
22. 07. 2019 veřejná vyhláška - ustanovený opatrovník - Anica Dokić
22. 07. 2019 Žádost o zvláštní užívaní komunikace - ul. Na Vrších, od 23.8.2019, 10:00 do 16:00 hod
22. 07. 2019 obnovení IP-Holandská 52 - Horká Blanka
22. 07. 2019 změna RZ-Kubišta-Karpatrská
22. 07. 2019 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: "Půdní vestavba a přístavba výtahu"
22. 07. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Výstavba pavilonů mateřské školky Bajkalská včetně elektrop
22. 07. 2019 záměr pronájmu - rozšíření NP 501, Rybalkova 163/17, společnou část domu
22. 07. 2019 Záměr na prodej pozemku parc. č. 2078/208 a 2078/554 k.ú. Záběhlice-SVJ Jabloňová 2881
22. 07. 2019 Ana Regina Gonzalez Capilla - rozhodnutí - doručení veřejnou vyhláškou - uložená písemnost
22. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j. 120 EX 11797/18-108-Usn. zrušení dražby - věci nemovité Praha
22. 07. 2019 OZŘ společné povolení stavebních úprav křižovatky - BESIP 2970361 Štěchovická - Žermanická
22. 07. 2019 Jasmínová přesun nádob na separovaný odpad
19. 07. 2019 Sjednocení technické a roční kapacity ZEVO Malešice-posuzování vlivů na životní prostředí
19. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j. 067 EX 2963/13-227- movité věci
19. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j. 067 EX 222114/10-93- movité věci
18. 07. 2019 Záměr pronájmu městské části Praha 10
18. 07. 2019 OOP - stanovení přech. úpravy provozu - Plaňanská 10
17. 07. 2019 OOP - zábor - Holandská 19
17. 07. 2019 Oznámení o ukončení dokazování v řízení o přestupku
16. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j.030 EX 8041/17-71 - věci movité
16. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j. 5765712/19/2010-80542-109936 - věci movité-rozhodnutí o zrušení dražby
16. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j. 5766681/19/2010-80542-109936-Rozhodnutí o zrušení konání dražby-věci movité
16. 07. 2019 obnovení IP - Mráz Jiří
16. 07. 2019 Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (kreativní prosor)
16. 07. 2019 Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (prostor pro kulturní rozvoj Vršovic)
16. 07. 2019 Veřejná nabídka na uzavření smlouvy o nájmu nebytových prostor (kulturně společenské centrum)
15. 07. 2019 Veřejné vyhláška-prohlášení části území ČR za svobodné pásmo
15. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j. 5436504/19/2010-80542-809832-Rozhodnutí o zrušení konání dražby
15. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j.UZSVM/A/34291/2019-HMO2 - věci nemovité Praha 10
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Lukica Kadievič - MAJA - doručování písemnosti
15. 07. 2019 Žádost - stanovení DZ, ul. Bohdalecká
12. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j. EX 483/02-81 věci nemovité okr. Mladá Boleslav
12. 07. 2019 Dražební vyhláška č.j. 134 EX 00891/10-1370 - věci nemovité okr. Šumperk
12. 07. 2019 rozhodnutí - stavební povolení - vyhláška: Stavební úpravy spočívající ve vybudování otvoru v nosné
11. 07. 2019 obnovení IP - Tvrdý Ladislav-Vyžlovská
11. 07. 2019 Rozpočtová opatření MČ Praha 10 k 25. 6. 2019
10. 07. 2019 Oznámení o bezproudí 15.7.2019 Moskevská, Kodaňská, Estonská
10. 07. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu - Záběhlická, stav. úpravy přechodu pro chodce
10. 07. 2019 Stanovení přechodné úprav provozu - ul.Záběhlická
10. 07. 2019 Oznámení zahájení úz.říz. k.ú. Vinohrady,Slezská, Vinohradská,Korunní, Perunova...-optické kabely
10. 07. 2019 Závěrečný účet MČ Praha 10 za rok 2018 - schválený
10. 07. 2019 Mgr. Jana Hanfová
10. 07. 2019 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Ing. Jozef Šolc

XML