Praha 10

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha10.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Datová schránka: irnb7wg
E-mail: posta@praha10.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 10. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci; 166 EX 374/17 - 201
01. 10. 2020 Oznámení o zahájení řízení o vydání Aktualizace č. 9 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy
01. 10. 2020 Žádost o zábor - vysílání mše, Moskevská, Na Kovárně
01. 10. 2020 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: "Stavební úpravy nebytového prostoru č.762/31 v rozs
30. 09. 2020 prázdný vzor: stavební úpravy spočívající ve změně užívání části 1.PP, umístění parkovacích systémů
30. 09. 2020 OOS - vyhlášení VŘ - referent/ka OP
30. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Přípotoční, Oblouková, Sportovní dne 16.10.2020
30. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - P10, Vinohrady, Pod Rapidem č.p.: 2476/14, 2475/16, 2474/18
30. 09. 2020 stanovení-OOP-UZV-STRABAG-Sněženková-oprava povrchu vozovky
30. 09. 2020 povolení park. stání pro držitele ZTP - Cyril Demeter
30. 09. 2020 Odročená dražba; 204 EX 11119/19-128
30. 09. 2020 VV - uložení písemnosti
30. 09. 2020 Veřejná vyhláška
30. 09. 2020 Vyhlášení dotačního programu
29. 09. 2020 Nařízení HSHMP č. 14/2020 ze dne 25. 9. 2020
29. 09. 2020 Přerušení dodávky elektřiny - ul. U Trati, Železniční
29. 09. 2020 Odročení dražby - nemovité věci; 150EX 532/19-139
29. 09. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - Svojšovická, Bělčická
29. 09. 2020 povolení park. stání pro držitele ZTP - Anna Tikovská
25. 09. 2020 OSO - vyhlášení VŘ - sociální pracovník/pracovnice referátu sociální práce
25. 09. 2020 Nařízení HSHMP č. 13/2020 ze dne 24. 9. 2020
25. 09. 2020 Přerušení dodávky el. energie - Praha 10-ul. Vršovická
25. 09. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci; 71728
25. 09. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci; 71729
25. 09. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci; 71724
25. 09. 2020 VV: Výpis z živnostenského rejstříku (Vítor Manuel Tavares Mendes)
25. 09. 2020 Žádost o povolení zvl. užívání komunikace - Voděradská 2, P10,
25. 09. 2020 OOP - zábory a uzavírka - oprava armaturních uzávěrů na vodovodu DN600, Šrobárova, Krátká, Praha 10
25. 09. 2020 OKP - vyhlášení VŘ - ekonom/ka
24. 09. 2020 Veřejná vyhláška - FÚ Praha 1; Temuri Shamugiya
24. 09. 2020 Stanovení-OOP-STRABAG-Tuchorazská-reklamační oprava povrchu vozovky
24. 09. 2020 Stanovení-OOP-SANTECH ALFA-Záběhlická(most Y501)-opravy mostních dilatací
24. 09. 2020 Stanovení-OOP-Olga Merglová-Světická 6-nový vjezd na pozemek
24. 09. 2020 Stanovení-OOP-Jitka Greifová-U Nových vil 11-rekonstrukce přípojek(voda,kanalizace)
24. 09. 2020 Dražební vyhláška - nemovité věci; 67543
24. 09. 2020 Metodika pro žadatele o dotace v roce 2021 a vzor žádosti
24. 09. 2020 prodloužení IP-Novák-Turnovského
24. 09. 2020 prodloužení - parkovací misto ZTP Batíková
24. 09. 2020 vydání povolení park. stání pro držitele ZTP - Jana Zmátlová
24. 09. 2020 R67-kácení dřevin - parc.č.1420/2, pozemek Volyňská 1189/1
23. 09. 2020 ODO - vyhlášení VŘ - právník (silničního správního úřadu)
23. 09. 2020 KS - inzerát - právník do odd. právního
23. 09. 2020 OŽR - vyhlášení VŘ - referent stěhování související s rekonstrukcí radnice
23. 09. 2020 OŽR - vyhlášení VŘ - referent - zahradní architekt
23. 09. 2020 OŽR - vyhlášení VŘ - referent referátu odpadů
23. 09. 2020 OEK - vyhlášení VŘ - referent pro správu popl. z hazardu
23. 09. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: distribuční soustava v elektroenergetice:
23. 09. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: podzemní vedení sítě elektronických komunikací vč. rozvaděč
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - Josef Štroner
23. 09. 2020 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Miroslav Andrš

XML