Praha 10

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha10.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Datová schránka: irnb7wg
E-mail: posta@praha10.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 12. 2021 Dražební vyhláška - odročení; 139EX09314/15-143
01. 12. 2021 Návrh rozpočtu a plánu zdaňované činnosti MČ Praha 10 na rok 2022 - ÚD
01. 12. 2021 OŠK - vyhlášení VŘ - ekonom - metodik DU
01. 12. 2021 OSO - vyhlášení VŘ - sociální pracovník/ce v referátu soc. práce - DU
01. 12. 2021 M1 - oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Změna územního rozhodnutí o umístění stavby "Optimaliz
01. 12. 2021 místní úpravy provozu Ukrajinsaká
01. 12. 2021 invalidní parkování - RZ: 4SD 4165, Pavlína Valentýna DREVENIAKOVÁ
30. 11. 2021 VV - uložení písemnosti
30. 11. 2021 obnovení IP-Nevšímal-Žitomírská
29. 11. 2021 VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ „Nájem částí pozemků bývalého zahradnictví“
29. 11. 2021 informace o ohledání vozidla BMW 5 Nosická 14 dle § 19d
29. 11. 2021 Informace o ohledání vozidla Škoda Favorit Středová 25
27. 11. 2021 DD 01/2021_655 ost Usnesení - dražba nemovitostí
27. 11. 2021 obnovení IP-Doležalová- Orelská
26. 11. 2021 OKK - vyhlášení VŘ - metodik - kontrolor
26. 11. 2021 OBN - inzerát koordinátor Kontaktního centra bydlení
26. 11. 2021 VV - ustanovení opatrovníka VIDAR TRANSPORT s.r.o.
26. 11. 2021 veřejná vyhláška-doručování písemnosti/Oliver Fiala
26. 11. 2021 Veřejná vyhláška-doručování písemnosti/Emmanuel Obodoekwe
26. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: Dělení pozemku parc.č. 4060/2, k.ú. Vinohrady
26. 11. 2021 prázdný vzor: "Nástavba zastřešení dvorní části v úrovni 2. NP a stavební úpravy nebytového prostoru
26. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: NTL plynovody v nových trasách, nové NTL přípojky a dopojen
26. 11. 2021 DD 01/2021_844 Usnesení - dražba nemovitostí
26. 11. 2021 DD 01/2021_655 les Usnesení - dražba nemovitostí
26. 11. 2021 ÚD - Výzva k odstranění vozidla - Praha 10
26. 11. 2021 DD 01/2021_114 Usnesení - dražba nemovitostí
26. 11. 2021 DD 01/2021_179 Usnesení - dražba nemovitostí
26. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): Novostavba víceúčelové sportovní haly TJ ASTRA, stave
26. 11. 2021 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Přístavba výtahu ke dvorní fasádě bytového domu
25. 11. 2021 Dražební vyhláška - nemovité věci; 195 EX 2142/10-726
25. 11. 2021 /Doplňující informace k VŘ/
25. 11. 2021 Ohlášení o přerušení dodávky el. energie - Na Padesátem
25. 11. 2021 ODO - vyhlášení VŘ - právník silniční správní úřad - DU
25. 11. 2021 OSO - vyhlášení VŘ - sociální pracovník OSPOD - DU
25. 11. 2021 Rekonstr. ul. Průmyslové (U Stavoservisu-Tiskařská), P-10 - stavební povolení
25. 11. 2021 rozhodnutí - zamítnutí umístění stavby: Novostavba plotu kolem pozemků 3220/6, k.ú. Strašnice a 3220
25. 11. 2021 bnovení parkování - RZ: 5AF 6441, Pavel BUBENÍČEK
25. 11. 2021 bnovení parkování - RZ:AKL-5108, Hana VLČKOVÁ
24. 11. 2021 Oznámení o termínu konání druhého veřejného projednání Aktualizace č. 5 Zásad územního rozvoje
23. 11. 2021 KS - inzerát - právník
23. 11. 2021 obnovení IP-Váňa-Kozácká
23. 11. 2021 obnovení parkování - RZ: 5A7 5144, Pavel LEBDUŠKA
22. 11. 2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
22. 11. 2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
22. 11. 2021 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
22. 11. 2021 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "Přístavba výtahu, snížení úrovně části dv
22. 11. 2021 Rozpočtová opatření 2021 MČ Praha 10 k 16.11.2021
22. 11. 2021 Oznámení uložení písemnosti - Adéla Kocourková
22. 11. 2021 OKP - inzerát-vedoucí oddělení ekonomického
19. 11. 2021 OST - vyhlášení VŘ - referent stavebního a společného řízení DÚ

XML