Praha 10

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha10.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Datová schránka: irnb7wg
E-mail: posta@praha10.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 01. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zahájení řízení o vydání změny Z 2759/00
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání o návrzích změn U 1365/08 a U 1367/08 vlny 08 úprav ÚP SÚ HMP
26. 01. 2021 Oznámení o společném jednání o návrhu změny Z 3239/15 vlny 15 ÚP SÚ HMP
26. 01. 2021 prodloužení IP-Růžička-Bramboříková
25. 01. 2021 KS - inzerát - právník do odd. právního
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška - 5600000814; Martin Hložek
25. 01. 2021 M - dopis_MHMP: "Obytný soubor Blažimská, bytový dům C a D",P-4 - Chodov, P-
25. 01. 2021 Dražební vyhláška - nemovité věci; 130EX 352/10-213/E1
25. 01. 2021 OOP - zábor, ul. Na Šafránce 34
22. 01. 2021 Veřejná vyhláška - VZP ČR - Juriga Stanislav
22. 01. 2021 zahájení řízení + výzva § 36 odstranění vraku Ford Tourneo Connect ul. Nupacká
22. 01. 2021 Celní úřad Prahy Ruzyně - Veřejná vyhláška
22. 01. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - P. Sova
22. 01. 2021 Usnesení - odročení dražby; 095 Ex 1556/14-327
22. 01. 2021 OOP - zvláštní užívání komunikace a uzavírky - Bartoškova + Nad Vinným potokem
22. 01. 2021 OOP - stanovení - prodloužení záboru - Sobotecká 9
21. 01. 2021 usnesení o ustanovení opatrovníka vraku Honda Accord Kodaňská 87
21. 01. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: 10 bytových domů,podzemní kotvy, komunikace, přeložky, řady
21. 01. 2021 Částečné zrušení VŘ č. 32
21. 01. 2021 Stanovení-OOP-ÚMČ P-10 OŽR-5 stanovišť-VOK(MSD)
21. 01. 2021 Stanovení-OOP-ÚMČ P-10 OŽR-Praha 10-90 stanovišť-VOK(ODP)
21. 01. 2021 Stanovení-OOP-ÚMČ P-10 OŽR-Praha 10-46 stanovišť-VOK(BIO)
21. 01. 2021 obnovení IP-Černý-U Roháčových kasáren
21. 01. 2021 obnovení IP-Horáčková-Bulharská
21. 01. 2021 obnovení parkování - RZ: 1AE 5314, Ing. Jana ĎALOGOVÁ
19. 01. 2021 Schválený rozpočet a plán zdaňované činnosti rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026
19. 01. 2021 Posuzování vlivů koncepce „Program zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha – CZ01: Aktualiza...
19. 01. 2021 NN4761 zjednosměrnění oop
19. 01. 2021 oop na hroudě přesun ZPS
19. 01. 2021 Oznámení o možnosti převzít písemnost - D. Vender
19. 01. 2021 veřejná vyhláška-doručování písemnosti/Miroslav Vlk
18. 01. 2021 Stanovení-OOP-Pavlína Sládečková-Foerstrova 14-kontejner V(rekonstrukce domu)
18. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení o vydání celoměstsky významné změny Z 2600/00 ÚP SÚ hl.m.Prahy
18. 01. 2021 Dražební vyhláška - movité věci; 015EX 421/20-85,86,87,88,89,90,91
18. 01. 2021 Schválený rozpočet a plán zdaňované činnosti rok 2021, střednědobý výhled rozpočtu 2022-2026
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Ing. Jiří Panc
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Tomáš Pipek
18. 01. 2021 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - David Jeřábek
15. 01. 2021 Záměr MČ Praha 10 na pronájem NP - NZDM
15. 01. 2021 Dražební vyhláška - nemovité věci; 106 EX 3265/11-145
15. 01. 2021 Výzva k odstranění vozidla
15. 01. 2021 Oznámení o odstranění vozidla; OdOV-26/546-3/20
15. 01. 2021 obnovení parkovacího místa - RZ: 8A4 9211, P10-134607/2018/POOP217/18
15. 01. 2021 obnovení IP-Tuturil-Troilova
15. 01. 2021 povolení park. stání pro držitele ZTP - Pavla Dvořanová
15. 01. 2021 obnovení parkování - RZ: 5AS 3332, Vladimír VÁŇA
15. 01. 2021 obnovení parkování - RZ: 6A3 0303, Jaroslava HODINOVÁ
15. 01. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací
15. 01. 2021 OSO - vyhlášení VŘ - sociální pracovník/pracovnice v referátu pro práci s rodinou a dětmi
15. 01. 2021 OMP- vyhlášení VŘ - právník v Odboru majetkoprávním

XML