Praha 10

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha10.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Datová schránka: irnb7wg
E-mail: posta@praha10.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
01. 03. 2023 OIN - vyhlášení VŘ - vedoucí odboru
28. 02. 2023 Stanovení-OOP-SYNER-Počernická-staveništní vjezd
28. 02. 2023 Stanovení-OOP-PPSD-Vyžlovská,Křenická a okolí-stavební úpravy NTL plynovodu
28. 02. 2023 OOP - zábor k zajištění opěrné zdi Hradešínská 17 - prodloužení
28. 02. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu z důvodu kácení Karpatská
28. 02. 2023 Stanovení přechodné úpravy provozu - výstavba sítí Sněženková, Mládežnická, Jiříčkové, Škábova
28. 02. 2023 obnovení parkování
28. 02. 2023 OHS - inzerát - vedoucí odd. energetického managementu, technické správy a služeb
28. 02. 2023 OEK - vyhlášení VŘ - rozpočtář a fin. referent tvorby a financování rozpočtu
28. 02. 2023 OST - vyhlášení VŘ - právník - odvolání, veřejnoprávní smlouvy, správní delikty, komplex. činnost
28. 02. 2023 OŠK - vyhlášení VŘ - referent pro ZŠ
27. 02. 2023 Dokument "Veřejná vyhláška - Fi..." již není dostupný.
27. 02. 2023 obnovení IP
27. 02. 2023 Schválený rozpočet a plán ZČ na rok 2023
27. 02. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - m..." již není dostupný.
27. 02. 2023 Zásobník projektů 2023
27. 02. 2023 OHS - vyhlášení VŘ - vedoucí Odboru
27. 02. 2023 Rozhodnutí - Ministerstvo pro místní rozvoj
27. 02. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - m..." již není dostupný.
27. 02. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - m..." již není dostupný.
27. 02. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - m..." již není dostupný.
24. 02. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní vedení sítě elektronických komunikací
24. 02. 2023 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní vedení sítě elektronických komunikací
24. 02. 2023 film ukrajinská NW clocation
24. 02. 2023 VV - doručování písemnosti č.j. P10-014156/2023
24. 02. 2023 VV - doručování písemnosti č.j.: P10-014320/2023
24. 02. 2023 obnovení IP
23. 02. 2023 Stanovení-OOP-ÚMČ P-10 OŽP-Praha 10-přistavení VOK (BIO)
23. 02. 2023 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Bytový dům Strašnice - "Vila Sakura", zpevněné plochy
23. 02. 2023 ODO - vyhlášení VŘ - referent posuzování PD, kontroly komunikací a inženýrských sítí
23. 02. 2023 OŽP - vyhlášení VŘ - referent ochrany přírody a krajiny
22. 02. 2023 VV - vyzvednutí písemnosti
22. 02. 2023 Dokument "prázdný vzor: Stavebn..." již není dostupný.
22. 02. 2023 Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku
22. 02. 2023 Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku
22. 02. 2023 Zveřejnění záměru na pronájem pozemku
22. 02. 2023 Zveřejnění záměru na pronájem části pozemku
22. 02. 2023 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
22. 02. 2023 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
22. 02. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - m..." již není dostupný.
22. 02. 2023 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
22. 02. 2023 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
22. 02. 2023 Nařízení Státní veterinární správy
22. 02. 2023 Dokument "VeVy-zahajení řízení-..." již není dostupný.
22. 02. 2023 OOP - uzavírka ul. Rybalkova, Na Královce - sesuv svahu
21. 02. 2023 Dokument "Usnesení o zrušení dr..." již není dostupný.
21. 02. 2023 Stanovení-OOP-PPSD-Krátká-stavební úpravy NTL plynovodu
21. 02. 2023 OOP - zábor - kontejner Košická 52/16
21. 02. 2023 Stanovení-OOP-BOHEMIATEL-Krátká-optický kabel
21. 02. 2023 Dokument "prázdný vzor: podzemn..." již není dostupný.

XML