Praha 10

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha10.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Datová schránka: irnb7wg
E-mail: posta@praha10.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 08. 2022 veřejná vyhláška - doručování písemnosti
18. 08. 2022 změna RZ
18. 08. 2022 „Plán dílčího povodí Dolní Vltavy 2022 – 2027“ – zveřejnění návrhu koncepce včetně vyhodnocení
18. 08. 2022 film twinpower 46
18. 08. 2022 obnovení IP
17. 08. 2022 OOS - vyhlášení VŘ - právník - přestupkář
17. 08. 2022 Zaslání dražební vyhlášky_76104_Praha10
17. 08. 2022 Dokumenty 067 EX 21166/21-65-DV movité věci
17. 08. 2022 Dokumenty 067 EX 13342/21-39-DV movité věci
16. 08. 2022 OST - vyhlášení VŘ - referent stavebního a společného řízení
16. 08. 2022 zahájení řízení + výzva § 36 - odstranění vraku Škoda Superb ul. Lopuchová
16. 08. 2022 OOP - zábor - optický kabel ul. Volyňská - Dukelská
16. 08. 2022 OOP - povolení zvláštního užívání komunikace
16. 08. 2022 OEK - vyhlášení VŘ - vedoucí odd. evidence hospodářské činnosti
16. 08. 2022 ODO - vyhlášení VŘ - referent posuzování PD, kontroly komunikací a inženýrských sítí
16. 08. 2022 OST - vyhlášení VŘ - referent územního a společného řízení
16. 08. 2022 OŠK - vyhlášení VŘ - ekonom - metodik DU
16. 08. 2022 obnovení IP
16. 08. 2022 obnovení IP
16. 08. 2022 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti
15. 08. 2022 OHS - inzerát - technický referent
15. 08. 2022 filmaři Twinpower Za poštou
15. 08. 2022 filmaři DNA Jiřičkové
15. 08. 2022 Dražební vyhláška - nemovité věci; 101 EX 00832/20-073
12. 08. 2022 Zveřejnění záměru na pronájem pozemku
12. 08. 2022 Výzva - Veřejné vyhlášení popisu věcí - opuštěných
12. 08. 2022 Dražební vyhláška - nemovité věci; _76218
12. 08. 2022 Usnesení - č.j. 68 NC 510/2022-16/ 68P a Nc 190/2022
12. 08. 2022 Dražební vyhláška – nemovité věci; č.j. 002 DD 167/22-5
12. 08. 2022 Dražební vyhlášky - nemovité věci; _76219
12. 08. 2022 Dražební vyhláška - Nemovité věci; _76220_Praha10
12. 08. 2022 Dražební vyhláška - nemovité věci; _76221_Praha10
11. 08. 2022 Veřejná vyhláška: Nepovolené stavební úpravy RD Maškovice 16 a doplňkové stavby
11. 08. 2022 Dražební vyhláška - nemovité věci; 002 DD 166/22-4
11. 08. 2022 Heavens Gate filmaři Uzbecká
11. 08. 2022 OMP - vyhlášení VŘ - vedoucí Odboru
11. 08. 2022 VV - ustanovený opatrovník - Wojciech Kula
11. 08. 2022 VV - ustanovený opatrovník - Vedetspo s.r.o.
11. 08. 2022 obnovení IP
11. 08. 2022 obnovení IP
11. 08. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
10. 08. 2022 Dražební vyhláška - nemovité věci; 121 EX 4066/15-83
10. 08. 2022 OOP - optické kabely Vršovická, Užocká
10. 08. 2022 Dražební vyhláška - movité věci; 139EX 33402/21-050
10. 08. 2022 Dražební vyhláška - nemovité věc; EX25/18-410/dr.
10. 08. 2022 Zveřejnění Veřejné soutěže o nájem obecních bytů formou el. aukce
10. 08. 2022 Záměr městské části Praha 10 na pronájem reklamních ploch
09. 08. 2022 Výzva k odstranění vozidla z pozemní komunikace
09. 08. 2022 stanovení místní úpravy provozu - Smyčka DEPO Hostivař
09. 08. 2022 Stanovení-OOP-EUROVIA CS-Heldova(Teplárenská-přejezd)-oprava komunikace

XML