Praha 10

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha10.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Datová schránka: irnb7wg
E-mail: posta@praha10.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Petr Šátek
24. 01. 2020 rozhodnutí - stavební povolení - vyhláška: Stavební úpravy spočívající ve vybudování otvoru v nosné
24. 01. 2020 rozhodnutí - společné povolení (U+S): Nástavba 2.NP a přístavba schodiště ke stavbě stomatologického
24. 01. 2020 Rozpočtová opatření 2020 MČ Praha 10 k 14. 1. 2020
24. 01. 2020 Rozpočtová opatření 2019 MČ Praha 10 k 14. 1. 2020
24. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: kanalizační stoky: celkem 6 částí stok v nových trasách resp. ve stáva
23. 01. 2020 veřejná vyhláška-opatrovník/Alice Chmelenská
23. 01. 2020 Dražební vyhláška elektronická - prodej nemovitosti (LV 255) - II. kolo; 070EX 3494/15-166
23. 01. 2020 OOP - stanovení přech. úpravy provozu - Sportovní 14
23. 01. 2020 doručení písemnosti Jana Bautzová
22. 01. 2020 Žádost zábor - pro potřeby natáčení seriálu Ulice, ul. Voděradská 2, Doubravčická 2200/3
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Ing. Dimitros Karamalakis
22. 01. 2020 Dražební vyhláška; 13D598/2019
22. 01. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost Hermína Petříková
22. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: 2 trasy podzemního komunikačního vedení sítě elektronických komunikací
22. 01. 2020 obnovení IP-MUDr. Šťastný-Nad Vodovodem
22. 01. 2020 OOP - změna rozhodnutí DIR 009/19 - ul. Hradešínská
22. 01. 2020 IP stání - Knappová - NN 4762
22. 01. 2020 Optická síť Vodafone - Zahájení
22. 01. 2020 OZŘ - BESIP 2970383 Šrobárova - Hradecká, Praha 10
21. 01. 2020 Ohlašení o přerušení dodávky el.energie - Praha 10-Sámova
21. 01. 2020 Dražební vyhláška movitých věcí; 191EX 576/19-62
21. 01. 2020 Dražební řád a dražební vyhláška; 306936/20/2010-80542-110646
21. 01. 2020 Ohlášení o přerušení dodávky elektřiny
21. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: "Bytový dům Černokostelecká - Malínská"
21. 01. 2020 obnovení IP-Vydra-28.pluku
21. 01. 2020 vydání povolení parkování RZ: 7A7 4012
21. 01. 2020 vydání povolení parkování RZ: 4A7 5060
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Vladimír Pazdernatý
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Janina PAVLÍČKOVÁ
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Roman Zíka
21. 01. 2020 veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti - Jiří Kalfus
20. 01. 2020 Usnesení o ohledání Citroen Berlingo Střemchová
20. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení + § 36 obytný přívěs K Topírně
20. 01. 2020 VV - ustanovení opatrovníka Mekkí
20. 01. 2020 VV - ustanovení opatrovníka Mandát
20. 01. 2020 veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti - Jan Šugár
20. 01. 2020 Usnesení - dražba nemovitostí; 094 EX 11283/06
17. 01. 2020 Oznámení o výběrovém řízení; převod majetku v KÚ Malešice
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Helena Englischová - doručování písemnosti
17. 01. 2020 Veřejná vyhláška - ustanovení opatrovníka - DENOM PLUS s.r.o.
17. 01. 2020 OOP - zvl. už. kom. - Orelská 13
17. 01. 2020 OOP - zábor - místní kontejneru ul, Charkovská 10
16. 01. 2020 Návrh záměru městské části P10 na pronájem pozemku
16. 01. 2020 Dražební vyhláška; 139EX 24847/18-049
16. 01. 2020 Dražební vyhláška; 139EX 27268/18-165
16. 01. 2020 Dražební vyhláška; 139EX 01968/12-038
16. 01. 2020 Dražební řád a dražební vyhláška; 106431/20/2010-80542-109420
16. 01. 2020 Dražební řád a dražební vyhláška;010-80542-110647
16. 01. 2020 Žádost- svépomocný prodej zboží

XML