Praha 10

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha10.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Datová schránka: irnb7wg
E-mail: posta@praha10.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 VŘ - OKK - právník oddělení stížností
23. 01. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: distribuční soustava v plynárenství
23. 01. 2019 VŘ - OMP - referent referátu oprav a investic
23. 01. 2019 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: Dětské hřiště Sněženková
23. 01. 2019 OOP - zábor, ul. Kodaňská 35
23. 01. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami v oboru gynekologie a porodnictví
23. 01. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami v oboru reprodukční medicína
23. 01. 2019 VŘ - OŽD - referent - veřejné prostory, urbanismus - doba určitá
23. 01. 2019 VŘ - OŠK - ekonom metodik
22. 01. 2019 oznámení o uložení písemnosti: "přístavba a stavební úpravy rodinného domu se zásahem do nosné konst
22. 01. 2019 OOP - stanovení přech. úpravy provozu - montáže a servis MKS
22. 01. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (U+S): "Rekonstrukce sportovního hřiště Vrátkovská, Praha 10
22. 01. 2019 obnovení IP+RZ-Dvořanová-Pod Rapidem
22. 01. 2019 OOP - zábor, ul. Černomořská 384/9
22. 01. 2019 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti/Matěj Janeček
22. 01. 2019 Dražební vyhláška - nemovité věci (Smíchov č.p. 1811)
22. 01. 2019 oop do pod strání
22. 01. 2019 Žádost-zábor, ul. Bří Čapků, Vlašimská
22. 01. 2019 oop u hráze
22. 01. 2019 povolení parkování ZTP, ul. V Úžlabině 4
22. 01. 2019 obnovení IP-Dolejší-Krupská
22. 01. 2019 obnovení ZTP/P, ul. Kišiněvská 8
21. 01. 2019 Dražební vyhláška č.j.095 Ex 763/17-232? prodej movitých věcí
19. 01. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami v oboru ortodoncie
19. 01. 2019 Výběrové řízení na uzavření smlouvy se zdravotními pojišťovnami v oboru všeobecná sestra-domácí péče
19. 01. 2019 VŘ - OMP - referent výkonu vlastnických práv
19. 01. 2019 KS - inzerát - referent oddělení strategického rozvoje a participace
19. 01. 2019 Veřejná vyhláška/doručování písemnosti Karel Klípa
19. 01. 2019 Veřejná vyhláška/doručování písemnosti Monika Vokounová
18. 01. 2019 Dražební vyhlášky č.j. 0006/19-1 a 0006/19-2-věci nemovité Karlovy Vary
18. 01. 2019 povolení - vyhrazené parkování, ul. Sobotecká 7
18. 01. 2019 KS - inzerát - vedoucí oddělení strategického rozvoje a participace
18. 01. 2019 VŘ - OBN - vedoucí referátu žalob a výkonu rozhodnutí
18. 01. 2019 VŘ - OBN - právník oddělení právních činností a VZ
18. 01. 2019 VŘ - OBN - ekonom oddělení ekonomických činností
18. 01. 2019 Veřejná vyhláška-hromadný předpisný seznam-komunální odpad
18. 01. 2019 01- 3.ZMČ pozvánka
18. 01. 2019 obnovení povolení parkování-ZTP, ul.Ve Stínu 7
18. 01. 2019 Žádost - zábor, ul. Voděradská 2, Doubravčická 2200/3
18. 01. 2019 Dražební vyhláška č.j. 0138/18-1 a 0138/18-2 - oznámení o upuštění od dražby-věci nemovité okr. KV
18. 01. 2019 obnovení povolení parkování-ZTP, ul.Nad Vršovskou horou 3
17. 01. 2019 Sdělení "Obyný soubor Praga" - oprava zřejmých nesprávností
17. 01. 2019 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti - Anton Usov
17. 01. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: 11 úseků podzemního komunikačního vedení sítí elektronickýc
17. 01. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: 4 jednotlivé dílčí trasy podzemního komunikačního vedení sítí elektron
17. 01. 2019 Dražební vyhl. č.j.106 EX 8426/10-237-usn.odročení a usn. nařízení opak.dražby-věci nemovité okr.KH
17. 01. 2019 Dražební vyhláška č.j. 135178/19/2010-80542-108899 - OA JAGUAR X-TYPE 2.0 D ESTATE
17. 01. 2019 Dražební vyhláška č.j.015EX 557/18-46 věci nemovité (1/3 RD) okr. Rakovník
17. 01. 2019 záměr pronájmu NP
17. 01. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: 3 jednotlivé dílčí trasy podzemního komunikačního vedení sítí elekrtro

XML