Praha 10

Město, městys, obec, MČ
Praha

http://praha10.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Městská část Praha 10
Vršovická 1429/68
101 00 Praha 10

Datová schránka: irnb7wg
E-mail: posta@praha10.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 04. 2020 Oznámení přerušení dodávky elektřiny Brigádníků
02. 04. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny - V Korytech 1534, Strašnice, P10, Korytná 3326
02. 04. 2020 Vyrozumění o možnosti převzít písemnost
02. 04. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací
02. 04. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení sítě elektronických komunikací
02. 04. 2020 prodloužení IP-Podzimková-Vladivostocká
02. 04. 2020 Rozpočtová opatření 2020 MČ Praha 10 k 19. 3. 2020
01. 04. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - K. Mošnerová
01. 04. 2020 deska_možnost převzít oznámení
01. 04. 2020 Rozhodnutí o odstranění Škoda Fabia Kodaňská
01. 04. 2020 Optická síť Vodafone - Rozhodnutí
31. 03. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: podzemní komunikační vedení sítí elektronických komunikací
31. 03. 2020 prodloužení IP-Ševčík-Věšínova
31. 03. 2020 obnovení IP-Dušák-Tuchorazská
30. 03. 2020 VV - doručení písemnosti Pham
30. 03. 2020 VV - doručení písemnosti Dvořák
30. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny; Pod Bohdalcem
30. 03. 2020 Ohlášení o přerušení dodávky el.energie; U Hráze, Na Hroudě, Gutova,Pod Altánem
30. 03. 2020 Rozhodnutí - dodatečné povolení stavby: "Bytová nástavba čp.543"
30. 03. 2020 Zaslání dražební vyhlášky_67406_Praha10
30. 03. 2020 Sdělení k návrhu OOP Modletínská, Na křivce
26. 03. 2020 VŘ-OMP-vedoucí oddělení prodeje nemovitého majetku a privatizace v Odboru majetkoprávním ÚMČ Praha 1
26. 03. 2020 Dokumenty 180 EX 12445/19-44-Dok.
26. 03. 2020 prodloužení IP-Slavíková-Baškirská
26. 03. 2020 prodloužení IP-Krása-Kralická
26. 03. 2020 prodloužení IP- Hutníková-Sněženková 19
25. 03. 2020 veřejná vyhláška - převzetí písemnosti - Jozef Čonka
25. 03. 2020 veřejná vyhláška - vyzvednutí písemnosti - Jiří Kalfus
25. 03. 2020 VŘ-OKP-referent/ka (sousedské aktivity) Odboru kultury a projektů ÚMČ Praha 10
25. 03. 2020 Rozhodnutí o odstranění vraku obytného karavanu - Sterling Eccles, Kubánské náměstí
25. 03. 2020 OOP - povolení zvláštního užívání komunikace - ul. Krymská-Francouzská, P-10
25. 03. 2020 Stanovení-OOP-PPSD-Jabloňová,Topolová a okolí-rekonstrukce STL a NTL
25. 03. 2020 návrh OOP - vydání povolení přech. úpravy sil. provozu - KÚK
25. 03. 2020 OOP - povolení zvláštního užívání komunikace-ul. 28.pluku, U Roháčových kasáren, 1351/1, 2468
25. 03. 2020 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání: Dělení pozemku parc.č. 4060/2, k.ú. Vinohrady
24. 03. 2020 Dražební vyhláška - movité věci; automobil Volkswagen Crafter (030 EX 11580/19 -36)
24. 03. 2020 Veřejná vyhláška - doručování písemnosti Martin DOLN8K
23. 03. 2020 Dražební vyhláška; 067 EX 222244/11-132
23. 03. 2020 VŘ-OST-referent/ka územního a společného řízení v oddělení územního řízení v Odboru stavebním Ú
23. 03. 2020 Usnesení č.j. 183 EX 00378/19-168 - odročení dražby
23. 03. 2020 rozhodnutí o umístění stavby: Bytový dům "B1 a B2", přístřešek pro odpadky a trafostanici, přeložka
19. 03. 2020 Stanovení-OOP-SUPTEL-Za stadionem,Nad Kapličkou,Na Třebešíně-pokládka optického kabelu
19. 03. 2020 Ostatní vlastní písemnosti v řízení o dražbách
19. 03. 2020 Ostatní vlastní písem. v daň. řízení zejména vyrozum. upozor. a potvrz.
19. 03. 2020 Oznámení o bezproudí Ruská 1236
19. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektřiny; Moldavská, Kodaňská, Archangelská
19. 03. 2020 oznámení o přerušení dodávky el.energie Praha 10 - U Hráze
19. 03. 2020 Ohlášení o přerušení dodávky el energie P10 - opravy U Hraze
19. 03. 2020 vyhrazené parkování - P+P - Petrohradská
19. 03. 2020 EX 02291/14 Dražební vyhláška - elektronické dražby - Novela, ze dne 09.03.2020

XML