Obec Libouchec

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Labem

http://libouchec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Libouchec
Libouchec 211
403 35 Libouchec

Datová schránka: en2bc4v
E-mail: obec@libouchec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2019 Výpis usnesení z 11. Rady obce Libouchec ze dne 7. 10. 2019
14. 10. 2019 Pozvánka na 10. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec - 21. 10. 2019
14. 10. 2019 MLS - Návrh rozpočtu pro rok 2020
07. 10. 2019 Dioptrické brýle
02. 10. 2019 Výpis usnesení z 9. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec ze dne 23. 09. 2019
30. 09. 2019 Nabídka občanům - bezplatný sběr nebezpečných složek komunálního odpadu
27. 09. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Čermná
25. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 5 roku 2019
18. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16. 09. 2019 Pozvánka na 9. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2019 - 23. 9. 2019
10. 09. 2019 Výpis usnesení z 10. Rady obce Libouchec ze dne 2. 9. 2019
10. 09. 2019 Nařízení obce č. 2/2019 - Tržní řád, kterým se zakazuje podomní prodej
09. 09. 2019 Oznámení obce o záměru pronájmu pozemků
06. 09. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - 26. 09. 2019
04. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, které stanovuje přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
03. 09. 2019 Výpis usnesení z 8. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2019 ze dne 26. 8. 2019
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
30. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství ze dne 3. 4. 2019
30. 08. 2019 Oznámení o záměru obce prodeje pozemku
29. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 4 roku 2019
22. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
19. 08. 2019 Pozvánka na 8. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec - 26. 8. 2019
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zveřejnění návrhu 2. aktualizace Zásad územního rozvoje Ústeckého kraje (2aZÚR ÚK) a vyhodnocení vlivů 2aZÚR ÚK na udržitelný rozvoj území (VV URÚ)
16. 08. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí
15. 08. 2019 Výpis usnesení 9. Rady obce Libouchec roku 2019 ze dne 5. 8. 2019
15. 08. 2019 Svoz objemných odpadů v Čermné, Knínicích a Žďárku
12. 08. 2019 Oznámení o pronájmu pozemku obce Libouchec
12. 08. 2019 Oznámení o pronájmu pozemků obce Libouchec
09. 08. 2019 Střednědobý rozpočtový výhled na roky 2021 - 2022
09. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
08. 08. 2019 Oznámení o výkonu zeměměřických činností pro aktualizaci ZABAGED® v roce 2019
07. 08. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
07. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Knínice
05. 08. 2019 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
01. 08. 2019 Oznámení vlastníkům a nájemcům pozemků v Čermné
30. 07. 2019 Opatření obecné povahy - OPATŘENÍ PŘI NEDOSTATKU VODY
19. 07. 2019 Výpis usnesení ze 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2019 ze dne 15. 7. 2019
17. 07. 2019 Tajemník Obecního úřadu oznamuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa - pracovník správy majetku obce, řidič
17. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 3 roku 2019
15. 07. 2019 Výpis usnesení z 8. schůze Rady obce Libouchec roku 2019 - 4. 7. 2019
15. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - d..." již není dostupný.
11. 07. 2019 Nařízení Statutárního města Ústí nad Labem o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov na území zařizovacích obvodů Litvínov - ORP Ústí nad Labem 403803 a Děčín - ORP Ústí nad Labem 404802
11. 07. 2019 Oznámení o záměru pronájmu pozemku obce Libouchec
09. 07. 2019 Výpis usnesení ze 7. Rady obce Libouchec roku 2019 - 1. 7. 2019
08. 07. 2019 Pozvánka na 7. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec - 15. 7. 2019
08. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - o..." již není dostupný.
08. 07. 2019 MLS - Rozpočtové opatření č. 1 pro rok 2019
08. 07. 2019 MLS - Rozpočtové opatření č. 2 pro rok 2019
02. 07. 2019 Výpis usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2019 - 17. 06. 2019
02. 07. 2019 Oznámení o uzavření Obecního úřadu Libouchec dne 11. 07. 2019 - plánované přerušení elektřiny

XML