Obec Libouchec

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Labem

http://libouchec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Libouchec
Libouchec 211
403 35 Libouchec

Datová schránka: en2bc4v
E-mail: obec@libouchec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 02. 2020 Oznámení o uzavření MŠ Libouchec od 13. 7. 2020 do 7. 8. 2020
17. 02. 2020 MLS - Rozpočtové opatření č. 1 roku 2020
12. 02. 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU části ppč. 1765/1 v k.ú. Libouchec
12. 02. 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU části ppč. 1708/1 v k.ú. Libouchec
12. 02. 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU části ppč. 1779/12 a části ppč. 1779/22 v k.ú. Libouchec
12. 02. 2020 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU části ppč. 1765/1 v k.ú. Libouchec
11. 02. 2020 Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2020 - 20. 1. 2020
11. 02. 2020 Zápis z 2. schůze Rady obce Libouchec roku 2020 - 3. 2. 2020
11. 02. 2020 Výpis usnesení z 2. schůze Rady obce Libouchec roku 2020 - 3. 2. 2020
11. 02. 2020 Veřejnoprávní smlouva s TJ ČSAD Libouchec z. s.
10. 02. 2020 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec - 17. 2. 2020
10. 02. 2020 Svoz objemných odpadů - Čermná, Knínice Žďárek
07. 02. 2020 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky vody - Knínice
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - "IE-12-4005915_UL-Velké Chvojno, kabelizace NN"
31. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020 vydaného Agenturou ochrany přírody a krajiny České republiky
27. 01. 2020 Zápis z 1. schůze Zastupitelstva obce Libouchec roku 2020 - 20. 1. 2020
27. 01. 2020 Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2020 - 20. 1. 2020
22. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy, kterým se stanovuje přechodná úprava provozu na pozemních komunikacích
20. 01. 2020 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa sociální pracovník/pracovnice
16. 01. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - silnici č. I/13 - Libouchec. Realizace přípojky kanalizace
15. 01. 2020 Zápis z 1.schůze Rady obce Libouchec ze dne 6. 1. 2020
15. 01. 2020 Výpis usnesení z 1. Rady obce Libouchec ze dne 6. 1. 2020
13. 01. 2020 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec - 20. 1. 2020
10. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 8 roku 2019
08. 01. 2020 Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec ze dne 16. 12. 2019
08. 01. 2020 Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec ze dne 16. 12. 2019
06. 01. 2020 Klíče
06. 01. 2020 Věrnostní kartička - Clubsmart Shell
02. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o regulaci hlučných činností
02. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
02. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 4/2019 o místním poplatku z pobytu
19. 12. 2019 Rozpočet na rok 2020
19. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 7 roku 2019
18. 12. 2019 Zápis z 15. schůze mimořádné Rady obce Libouchec ze dne 12. 12. 2019
18. 12. 2019 Výpis usnesení z 15. mimořádné Rady obce Libouchec ze dne 12. 12. 2019
18. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení "IE-12-4005915_UL-Velké Chvojno, kabelizace NN"
16. 12. 2019 Oznámení o záměru pronájmu pozemku obce Libouchec
16. 12. 2019 Oznámení o záměru pronájmu pozemku obce Libouchec
16. 12. 2019 Oznámení o záměru pronájmu pozemku obce Libouchec
09. 12. 2019 Pozvánka na 12. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec - 16. 12. 2019
09. 12. 2019 Zápis ze 14. schůze Rady obce Libouchec - 02. 12. 2019
09. 12. 2019 Výpis usnesení ze 14. schůze Rady obce Libouchec - 02. 12. 2019
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství
06. 12. 2019 Opatření obecné povahy - umístění dopravního značení
06. 12. 2019 MLS - Rozpočet pro rok 2020
03. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za ubytovací kapacitu - platnost do 31. 12. 2019
03. 12. 2019 ZŠ a MŠ Libouchec p. o. - Rozpočet na rok 2020
03. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2010 o místním poplatku ze psů - platnost do 31. 12. 2019
03. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt - platnost do 31. 12. 2019
03. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o místním poplatku ze psů - účinnost od 01. 01. 2020

XML