Obec Libouchec

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Labem

http://libouchec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Libouchec
Libouchec 211
403 35 Libouchec

Datová schránka: en2bc4v
E-mail: obec@libouchec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2019 Oznámení pro pacienty o ukončení poskytování zdravotních služeb - zubní praxe MUDr. Richarda Linka.
14. 02. 2019 Oznámení o záměru obce pronajmout pozemek
12. 02. 2019 Zápis ze 2. schůze Rady obce Libouchec roku 2019 - 4. 2. 2019
12. 02. 2019 Výpis usnesení ze 2. schůze Rady obce Libouchec roku 2019 - 4. 2. 2019
11. 02. 2019 Pozvánka na 2. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec - 18. 2. 2019
11. 02. 2019 Informace z Magistrátu města Ústí nad Labem, odboru životního prostředí, týkající se čištění odpadních vod
11. 02. 2019 MLS - Zpráva o činnosti za rok 2017
08. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy na přechodnou úpravu provozu na pozemních komunikacích
06. 02. 2019 Dražební vyhláška elektronické dražby dobrovolné dle zák. č. 26/2000 Sb., v platném znění
04. 02. 2019 Zápis z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec ze dne 21. 1. 2019
04. 02. 2019 Výpis usnesení z 1. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec ze dne 21. 1. 2019
29. 01. 2019 Životní podmínky 2019 - výběrové šetření v domácnostech (Český statistický úřad)
24. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 8 roku 2018
24. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 9 roku 2018
23. 01. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém komunitního kompostování
21. 01. 2019 Vrácení dokumentace vlivů na životní prostředí záměru "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8(Knínice)" k přepracování
16. 01. 2019 Oznámení o veřejné výzvě na obsazení pracovního místa sociálního pracovníka/pracovnice
14. 01. 2019 Pozvánka na 1. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec - 21. 1. 2019
14. 01. 2019 Zápis z 1. schůze Rady obce Libouchec ze dne 7. 1. 2019
14. 01. 2019 Výpis usnesení z 1. schůze Rady obce Libouchec ze 7. 1. 2019
08. 01. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení řízení o návrhu opatření obecné povahy o vydání územního opatření o stavební závěře
08. 01. 2019 Návrh "Opatření obecné povahy č. 1/2018, kterým se vydává územní opatření o stavební uzávěře"
03. 01. 2019 Výpis usnesení ze 14. schůze Rady obce Libouchec ze dne 17. 12. 2018
02. 01. 2019 Zápis ze 14. schůze Rady obce Libouchec ze dne 17. 12. 2018
02. 01. 2019 Oznámení o prodeji vodohospodářského majetku "Libouchec, Žďárek - vodovod" č. stavby UL 015029
21. 12. 2018 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec ze dne 17. 12. 2018
21. 12. 2018 ZŠ a MŠ Libouchec - změna rozpočtu na rok 2018
21. 12. 2018 Výpis usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec ze dne 17. 12. 2018
20. 12. 2018 Rozpočet obce na rok 2019
20. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 8
20. 12. 2018 ZŠ a MŠ Libouchec - Rozpočet na rok 2019
14. 12. 2018 Rozhodnutí o zrušení vyloučení vstupu do lesa
14. 12. 2018 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
11. 12. 2018 PŘECHODNÁ ÚPRAVA PROVOZU NA SILNICI I. TŘÍDY Č. I/13, I/30 A I/62
10. 12. 2018 Pozvánka na 11. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec, které se koná 17. 12. 2018
10. 12. 2018 Posuzování vlivů na životní prostředí podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí) - "Přeložka silnice I/13 v úseku Děčín - D8 (Knínice)
07. 12. 2018 Zápis ze 12. schůze Rady obce Libouchec ze dne 26. 11.2018
07. 12. 2018 Výpis usnesení ze 12. schůze Rady obce Libouchec ze dne 26. 11. 2018
07. 12. 2018 Zápis ze 13. schůze rozšířené Rady obce Libouchec ze dne 26. 11. 2018
07. 12. 2018 Výpis usnesení ze 13. schůze rozšířené Rady obce Libouchec ze dne 26. 11. 2018
04. 12. 2018 Zápis z 10. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec - 26. 11. 2018
04. 12. 2018 Výpis usnesení z 10. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec - 26. 11. 2018
03. 12. 2018 Oznámení o prodeji nemovitosti
03. 12. 2018 Oznámení o prodeji nemovitosti
29. 11. 2018 Oznámení o pronájmu nemovitostí
29. 11. 2018 Oznámení o pronájmu nemovitosti
29. 11. 2018 Oznámení o pronájmu nemovitosti
29. 11. 2018 Oznámení o pronájmu nemovitosti
29. 11. 2018 Oznámení o pronájmu nemovitosti
29. 11. 2018 Oznámení o pronájmu nemovitostí

XML