Obec Libouchec

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Labem

http://libouchec.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Libouchec
Libouchec 211
403 35 Libouchec

Datová schránka: en2bc4v
E-mail: obec@libouchec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Informace o době a místě konání + stanovení minimálního počtu členů OVK
02. 07. 2020 Oznámení o veřejné výzvě na obsazení pracovního místa vedoucí správy majetku obce
30. 06. 2020 Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2020 ze dne 22. 06. 2020
30. 06. 2020 Výpis usnesení ze 6. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2020 ze dne 22. 06. 2020
30. 06. 2020 Oznámení o zamýšleném převodu dle § 20 z. č. 503/2012 Sb.
30. 06. 2020 Opravné usnesení k elektronické dražbě zveřejněné 25. 06. 2020
29. 06. 2020 Oznámení o záměru prodeje pozemku obce Libouchec
29. 06. 2020 Oznámení o záměru prodeje pozemku obce Libouchec
26. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 3 roku 2020
25. 06. 2020 Usnesení o nařízení elektronické dražby - Dražební vyhláška
17. 06. 2020 Oznámení o záměru pronájmu pozemku obce Libouchec
17. 06. 2020 Oznámení o záměru pronájmu pozemku obce Libouchec
17. 06. 2020 Oznámení o záměru pronájmu pozemku obce Libouchec
16. 06. 2020 Řád pro veřejné pohřebiště platný do 30. 06. 2020
16. 06. 2020 Řád veřejného pohřebiště obce Libouchec účinný od 01. 07. 2020 + ceník
15. 06. 2020 Pozvánka na 6. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2020 - 22. 6. 2020
15. 06. 2020 Zápis ze 6. schůze Rady obce Libouchec roku 2020 ze dne 8. 6. 2020
15. 06. 2020 Výpis usnesení ze 6. schůze Rady obce Libouchec roku 2020 ze dne 8. 6. 2020
10. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost
04. 06. 2020 MLS - Hodnotící zpráva k návrhu státního závěrečného účtu dle vyhlášky č. 419/2001 Sb. za rok 2019 + Zpráva nezávislého auditora
03. 06. 2020 Závěrečný účet Ústeckého kraje za rok 2019
27. 05. 2020 ČSÚ - Životní podmínky 2020 - výběrové šetření v domácnostech
27. 05. 2020 ZŠ a MŠ Libouchec - Seznam registračních kódů přihlášek dětí přijatých pro školní rok 2020/2021 k 1. 9. 2020 k předškolnímu vzdělávání
25. 05. 2020 Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2020 ze dne 18. 5. 2020
25. 05. 2020 Výpis usnesení z 5. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2020 ze dne 18. 5. 2020
25. 05. 2020 Informace o návrhu výroku územního rozhodnutí ve zjednodušeném územním řízení "UL-Malé Chvojno, čp. 28 - přeložka přípojky NN"
19. 05. 2020 Závěrečný účet obce Libouchec za rok 2019
19. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 2 roku 2020
18. 05. 2020 Oznámení o záměru pronájmu pozemku obce Libouchec
18. 05. 2020 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Libouchec 05. 06. 2020
18. 05. 2020 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa vedoucí správy majetku obce Libouchec
15. 05. 2020 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Libouchec 4. 6. 2020
15. 05. 2020 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Libouchec 4. 6. 2020
15. 05. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení e..." již není dostupný.
13. 05. 2020 Zápis z 5. schůze Rady obce Libouchec roku 2020 ze dne 4. 5. 2020
13. 05. 2020 Výpis usnesení z 5. schůze Rady obce Libouchec roku 2020 ze dne 4. 5. 2020
11. 05. 2020 Pozvánka na 5. zasedání Zastupitelstva obce Libouchec roku 2020 - 18. 5. 2020
11. 05. 2020 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání souhlasu - Veřejná vyhláška
11. 05. 2020 ZŠ a MŠ Libouchec - Seznam registračních kódů žádostí o přijetí pro školní rok 2020/2021 přijatých k 1. 9. 2020 k základnímu vzdělávání
06. 05. 2020 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Libouchec 26. 5. 2020
05. 05. 2020 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Libouchec dne 11. 5. 2020
05. 05. 2020 ČEZ - Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny - Libouchec dne 25. 05. 2020
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vystavení návrhu územního plánu Libouchec
04. 05. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
29. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení vodoprávního řízení ve věci vydání souhlasu
29. 04. 2020 Oznámení o záměru prodeje pozemku obce Libouchec
29. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu obce Libouchec za rok 2019
24. 04. 2020 Zápis ze 4. zasedání roku 2020 Zastupitelstva obce Libouchec ze dne 20. 4. 2020
24. 04. 2020 Výpis usnesení ze 4. zasedání roku 2020 Zastupitelstva obce Libouchec ze dne 20. 4. 2020
23. 04. 2020 Veřejná vyhláška vydaná Finančním úřadem pro Ústecký kraj

XML