Obec Čebín

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://obec-cebin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Čebín
Čebín 21
664 23 Čebín

Datová schránka: 3z7bmj6
E-mail: ou@obec-cebin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 11. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
23. 11. 2020 Žádost o zveřejnění veřejné vyhlášky opatření obecné povahy
22. 11. 2020 Pozvánka na 20. zasedání Zastupitelstva obce Čebín dne 30. 11. 2020
29. 10. 2020 Zveřejnění seznamu nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí dle zákona č. 256/2013 Sb.
27. 10. 2020 Pozvánka na 19. zasedání Zastupitelstva obce Čebín dne 5. 11. 2020
27. 10. 2020 Smlouva č. 09/20/DOT
27. 10. 2020 Dodatek č. 1 ke Smlouvě č. 07/20/SOD
27. 10. 2020 Smlouva č. 07/20/DOT
19. 10. 2020 Veřejná vyhláška - Aktualizace č.1 Zásad územního rozvoje JMK formou OOP a aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje JMK formou OOP
13. 10. 2020 Veřejná vyhláška - oznámení o zrušení veřejného projednání návrhu Územního plánu Čebín
29. 09. 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj - ROZHODNUTÍ
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Jihomoravského kraje
14. 09. 2020 Pozvánka na 18. zasedání Zastupitelstva obce Čebín
11. 09. 2020 Smlouva č. 06/20/DOT
11. 09. 2020 Smlouva č. 05/20/2020
11. 09. 2020 Smlouva č. 04/20/DOT
11. 09. 2020 Smlouva č. 03/2020/DOT
11. 09. 2020 Smlouva č. 02/20/DOT
03. 09. 2020 E.ON - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 21.9.2020
26. 08. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - oznámení o veřejném projednání územního plánu Čebín
25. 08. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Čebín + návrh ÚP Čebín
11. 08. 2020 Pozvánka na 17. zasedání Zastupitelstva obce Čebín
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy
22. 07. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
21. 07. 2020 Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20. 07. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 07. 2020 Veřejná vyhláška Opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 07. 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj - Přezkumné řízení ve věci rozhodnutí KÚ JMK
13. 07. 2020 Rozhodnutí - Povolení uzavírky
07. 07. 2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci + mapa
22. 06. 2020 Pozvánka na 16. zasedání Zastupitelstva obce Čebín dne 30. 6. 2020
10. 06. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích (silnice č. II/385 a III/37913 v obci Čebín)
03. 06. 2020 Veřejná vyhláška, oznámení o návrhu opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
29. 05. 2020 Rozhodnutí- veřejná vyhláška, stavební povolení II/385 Čebín obchvat
27. 05. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2021-2023 - NÁVRH
27. 05. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019
27. 05. 2020 Výkaz hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků, DSO a regionálních rad
27. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019
27. 05. 2020 Pozvánka na 15. zasedání Zastupitelstva obce Čebín
15. 05. 2020 Ministerstvo pro místní rozvoj - Usnesení
15. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - zv..." již není dostupný.
11. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Pozvánka na 14. zasedání Zastupitelstva obce Čebín , které se uskuteční dne 14.5. 2020 v 19:00 hodin
04. 05. 2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komuinikacích
30. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí, stavební povolení ke stavbě vodních děl: II/385 Čebín obchvat
29. 04. 2020 Rozhodnutí o povolení uzavírky " Nová ulice"
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška, Opatření obecné povahy, stanovení místní úpravy provozu svislého a vodorovného dopravního značení na silnici č. II/385 v obci Čebín- doplnění dopravního značení po dokončení stavby "PRODLOUŽENÍ CHODNÍKU PODÉL SILNICE II/385 ČEBÍN
27. 04. 2020 Veřená vyhláška - Opatření obecné povahy- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, Silnice č. II/385 a místní účelové komunikace v k.ú. Čebín
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, silnice č. II/385, III/38529 v k.ú. Čebín
23. 04. 2020 Informace fin.úřadu ke zpřístupnění hromadného předpisného seznamu na daň z nemovitých věcí 2020, informace k zasílání složenek pro daň z nem. věcí v roce 2020, informace ke splatnosti daně z nemovitých věcí

XML