Obec Šumvald

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://sumvald.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Šumvald
Šumvald 17
783 85 Šumvald

Datová schránka: b5gba6h
E-mail: sumvald@sumvald.cz, vse@sumvald.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Veřejná vyhláška - přechodná úprava provozu (22.7.2021)
20. 07. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - úprava provozu - úplná uzavírka silnice III/4491 v obci Plinkout - prodloužení termínu
15. 07. 2021 Oznámení o záměru obce pronájmu majetku - pozemek parc. č. 714/4 v kat. území Šumvald
02. 07. 2021 Závěrečný účet SOMU za rok 2020
22. 06. 2021 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. SUM_397_2021)
22. 06. 2021 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. SUM_430_2021)
16. 06. 2021 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Šumvald (24.6.2021)
07. 06. 2021 SOMU - návrh Závěrečného účtu za rok 2020
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek - vydání Národního plánu povodí Labe, Odry a Dunaje
31. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Zveřejnění návrhu opatření obecné povahy o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Dunaje a výzva k uplatnění připomínek
17. 05. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - úplná uzavírka silnice III/4491 v obci Plinkout
17. 05. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
23. 04. 2021 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam daňovým subjektům nepřihlášeným k platbě daně z nemovitých věcí na r. 2021 prostřednictvím SIPO
14. 04. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Šumvald za rok 2020
23. 03. 2021 Pozvánka na jednání zastupitelstva obce Šumvald (31.3.2021)
02. 03. 2021 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků - k.ú. Šumvald
26. 02. 2021 Návrh rozpočtu obce Šumvald na rok 2021
25. 02. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - částečná uzavírka silnice II/446; III/44628; III/44629; III/4492; III/37013 a úplná uzavírka místních komunikací v obci Šumvald a Břevenec
18. 02. 2021 Sčítání lidu, domů a bytů 2021
16. 02. 2021 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. za rok 2020
16. 02. 2021 Poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb. (č.j. SUM_125_2021)
01. 02. 2021 Program pro poskytování individuálních dotací z rozpočtu obce Šumvald na rok 2021
25. 01. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu - částečná uzavírka místních a účelových komunikací a silnic II. a III. třídy ve správním obvodu Uničov
20. 01. 2021 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Šumvald (28.1.2021)
18. 01. 2021 SOMU - oznámení o zveřejnění Rozpočtu SOMU na r. 2021, Střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2024, Rozpočtového opatření č. 1 a č. 2
13. 01. 2021 Dokument "Dražební vyhláška - n..." již není dostupný.
02. 12. 2020 Blížící se termín pro podání daňového přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2021
02. 12. 2020 Svazek obcí mikroregionu Uničovsko - návrh rozpočtu 2021
02. 12. 2020 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Uničovsko 2021 - 2023
23. 11. 2020 Oznámení o záměru obce pronajmout nebytové prostory v objektu KD Břevenec
11. 11. 2020 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Šumvald (19.11.2020)
02. 11. 2020 Dokument "Rozhodnutí veřejnou v..." již není dostupný.
17. 09. 2020 Přechodná úprava provozu - Stezka pro chodce a cyklisty Libina - Šumvald
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev krajů a Senátu Parlamentu ČR
09. 09. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020 o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Šumvald
04. 09. 2020 Dokument "Dražební vyhláška - p..." již není dostupný.
31. 08. 2020 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru praktického lékařství pro děti a dorost pro území Šumvald
26. 08. 2020 Dokument "Oznámení veřejnou vyh..." již není dostupný.
25. 08. 2020 Aktualizovaný seznam neznámých vlastníků
19. 08. 2020 Pozvánka na jednání Zastupitelstva obce Šumvald (27.8.2020)
18. 08. 2020 Volby do zastupitelstev krajů a volby do Senátu Parlamentu České republiky - informace o počtu a sídlech volebních okrsků
06. 08. 2020 Dokument "Celní úřad pro Olomou..." již není dostupný.
03. 08. 2020 Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
31. 07. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - změna a doplnění Opatření obecné povahy č.j. 17110/2020-MZE-16212
31. 07. 2020 Dokument "Celní úřad - dražba m..." již není dostupný.
15. 07. 2020 Závěrečný účet SOMU za rok 2019
01. 07. 2020 Dlouhodobá uzávěra silnice III/4451 z důvodu stavby "Oprava povrchu silnice III/4451 Tvrdkov - Ruda, III. etapa"
29. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu SOMU za rok 2019
27. 05. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - přechodná úprava provozu
26. 05. 2020 Opatření obecné povahy - dočasné zavedení ochrany vnitřních hranic ČR

XML