Obec Babice

Město, městys, obec, MČ
Okres Uherské Hradiště

http://babice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Babice
Babice 508
687 03 Babice

Datová schránka: fqzbfmm
E-mail: babice@uh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2020 OZV 1/2019 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
31. 03. 2020 OZV 2/2019 o místním poplatku ze psů
31. 03. 2020 OZV 3/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
31. 03. 2020 OZV 1/2020 o regulaci hlučných činností
31. 03. 2020 OZV 2/2020 o nočním klidu
27. 03. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
26. 03. 2020 Územní rozhodnutí č. 16/2020 D55, 5506, Napajedla -Babice, II. etapa
26. 03. 2020 Vodovod Babicko - účetní závěrka 2019
26. 03. 2020 Vodovod Babicko - návrh závěrečného účtu 2019
19. 03. 2020 Zlínský kraj - Rozhodnutí
11. 03. 2020 Aukční vyhláška
10. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
10. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
09. 03. 2020 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení-ul. Nová
09. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
09. 03. 2020 Ministerstvo zdravotnictví - mimořádné opatření
04. 03. 2020 Krajská hygienická stanice ZK - výzva ke Covid 19
02. 03. 2020 Aktualizované seznamy vlastníků
02. 03. 2020 Krajská hygienická stanice - informace COVID-19
02. 03. 2020 Dokument "veřejná vyhláška - Oz..." již není dostupný.
02. 03. 2020 Veřejná vyhláška -územní rozhodnutí č. UR20/2020
28. 02. 2020 12. 3. 2020 Zasedání ZO
27. 02. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné 2019
27. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška -sta..." již není dostupný.
19. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška..." již není dostupný.
12. 02. 2020 Vyrozumění, výzva a poučení osoby zúčastněné na řízení
12. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
06. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 7/2019
06. 02. 2020 Veřejná vyhláška -Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích
22. 01. 2020 Dokument "Sdělení o pokračování..." již není dostupný.
08. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
08. 01. 2020 Baťův kanál - schválená rozpočet 2020, RO č. 3
08. 01. 2020 Vodovod Babicko - cena vodného
07. 01. 2020 Veřejná vyhláška - vyrozumění o pokračování řízení - seznámení se s podklady pro vydání rozhodnutí
20. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 6
20. 12. 2019 Rozpočet obce 2020
20. 12. 2019 Vodovod Babicko-rozpočet 2020, střednědobý výhled
18. 12. 2019 Dokument "Usnesení č. 342/2019 ..." již není dostupný.
16. 12. 2019 Pozvánka - valná hromada honitebního společenstva
10. 12. 2019 Opatření obecné povahy MZ
10. 12. 2019 Návrh rozpočtu obce 2020
10. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce 2021-2023-návrh
10. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu ZŠ 2021-2023 návrh
10. 12. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu MŠ - návrh
09. 12. 2019 Záměr obce
06. 12. 2019 Pozvánka na ZO
03. 12. 2019 Dokument "Stavební povolení D55..." již není dostupný.
03. 12. 2019 Záměr obce - pronájem bytu
29. 11. 2019 Rozpočet 2020
27. 11. 2019 Baťův kanál -návrh rozpočtu, rozpočtové opatření č. 3

XML