Obec Velké Hoštice

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://hostice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Velké Hoštice
Zámecká 195
747 31 Velké Hoštice

Datová schránka: c4zazcz
E-mail: info@hostice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 Záměr prodeje či propachtování pozemku 3/1 o výměře 50 m2
16. 05. 2019 Závěrečný účet za rok 2018 Sdružení obcí Hlučínska
16. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Obce Velké Hoštice za rok 2018
09. 05. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
09. 05. 2019 Závěrečný účet Svazku obcí mikroregionu Hlučínska-západ
06. 05. 2019 Úprava rozpočtu Obce Velké Hoštice č. III./2019
29. 04. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
29. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné
29. 04. 2019 Úprava rozpočtu Obce Velké Hoštice č. II./2019
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Daň z nemovitých věcí na rok 2019
18. 04. 2019 MS Borka Velké Hoštice-Smlouva o poskytnutí dotace - činnost v roce 2019
17. 04. 2019 Úprava rozpočtu Obce Velké Hoštice č. I./2019
16. 04. 2019 Příloha 1 k usnesení 4/92 ze dne 11.4.2019
16. 04. 2019 Výpis z usnesení 4. zasedání zastupitelstva Obce Velké Hoštice
11. 04. 2019 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků v obci Velké Hoštice
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
02. 04. 2019 Oznámení o zasedání členů obecního zastupitelstva obce Velké Hoštice
01. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Zeměměřický úřad
26. 03. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
26. 03. 2019 Pozvánka na 1. zasedání členů OVK
26. 03. 2019 Oznámení o jmenování zapisovatele okrskové volební komise
26. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
07. 03. 2019 FK Velké Hoštice-Smlouva o poskytnutí dotace-činnost v roce 2019
07. 03. 2019 FK Velké Hoštice-Smlouva o poskytnutí dotace-Setkání sportovců
07. 03. 2019 FK Velké Hoštice-Smlouva o poskytnutí dotace-Jarní zábava
07. 03. 2019 ČSCH Velké Hoštice-Smlouva o poskytnutí dotace-činnost v roce 2019
07. 03. 2019 ČSCH Velké Hoštice-Smlouva o poskytnutí dotace-Výstava mazlíčků
07. 03. 2019 ČSCH Velké Hoštice-Smlouva o poskytnutí dotace-Výstava zvířectva
07. 03. 2019 ČSCH Velké Hoštice-Smlouva o poskytnutí dotace-Výstavy zvířectva v ČR
07. 03. 2019 FURTISAMI-Smlouva o poskytnutí dotace-Dětský den
07. 03. 2019 FURTISAMI-Smlouva o poskytnutí dotace-Masopust
07. 03. 2019 FURTISAMI-Smlouva o poskytnutí dotace-Stezka odvahy
19. 02. 2019 Výpis z usnesení 3. zasedání zastupitelstva Obce Velké Hoštice
19. 02. 2019 Výroční zpráva dle zák. č. 106/1999 Sb. za rok 2018
19. 02. 2019 Výzva neznámým vlastníkům k převzetí opuštěných věcí
19. 02. 2019 Inventarizační zpráva rok 2018
19. 02. 2019 Záměr Obce Velké Hoštice pronajmout obecní nebytové prostory
19. 02. 2019 Poskytnuté informace podle zákona č.106/1999 Sb.
18. 02. 2019 Schválený rozpočet Sociálního fondu Obce Velké Hoštice na rok 2019
18. 02. 2019 Rozpis rozpočtu Obce Velké Hoštice na rok 2019
18. 02. 2019 Schválený rozpočet Obce Velké Hoštice na rok 2019
01. 02. 2019 Oznámení o zasedání členů obecního zastupitelstva
24. 01. 2019 Výzva k předkládání žádostí o dotaci - kulturní památky
24. 01. 2019 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu
24. 01. 2019 Oznámení o konání veřejného licitačního řízení
22. 01. 2019 Návrh rozpočtu Obce Velké Hoštice na rok 2019
22. 01. 2019 Návrh rozpočtu Sociálního fondu Obce Velké Hoštice na rok 2019
07. 01. 2019 Úprava rozpočtu Obce Velké Hoštice 112018
03. 01. 2019 Oznámení o rozpočtových pravidlech SOH
20. 12. 2018 Veřejná vyhláška

XML