Obec Lidečko

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://lidecko.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lidečko
Lidečko 467
756 12 Lidečko

Datová schránka: ka7bc3c
E-mail: lidecko@centrum.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
25. 11. 2021 VAK Vsetín – Cenové oznámení na rok 2022
25. 11. 2021 VV – MÚ Vsetín – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici č. I-57 po dobu realizace zajištění svahu proti sesuvu půdy podél uvedené silnice v k.ú. Lidečko
25. 11. 2021 VV – OÚ Horní Lideč – O možnosti převzít písemnost
23. 11. 2021 SVS – Upozornění pro chovatele drůbeže – ptačí chřipka
22. 11. 2021 Informace o konání 31. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko – 30. 11. 2021
22. 11. 2021 SOMV – Střednědobý výhled rozpočtu 2023 – 2024 – Návrh
22. 11. 2021 SOMV – Rozpočet na rok 2022 – Návrh
19. 11. 2021 Záměr obce prodloužit nájemní smlouvu na místnost – šatna se sociálním zařízením
19. 11. 2021 Záměr obce Lidečko prodloužit nájemní smlouvu dodatkem č. 2 na nebytové prostory v I. patře budovy OÚ Lidečko
19. 11. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 7/2021 – Obec Lidečko
19. 10. 2021 Informace o konání 30. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko – 27. 10. 2021
15. 10. 2021 Záměr obce Lidečko prodloužit nájemní smlouvu na nebytové prostory v budově OÚ Lidečko
15. 10. 2021 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
14. 10. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 6/2021 – Obec Lidečko
13. 10. 2021 TRADIČNÍ LIDEČKOVSKÝ JARMARK – 6.11.2021 – Pokyny a pravidla pro zájemce o prodej
09. 10. 2021 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané dne 8. – 9. 10. 2021 v obci Lidečko
08. 10. 2021 Dokument "VV – OÚ Horní Lideč –..." již není dostupný.
05. 10. 2021 SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 5/2021
20. 09. 2021 Záměr obce Lidečko prodat pozemek p. č. 4174/21 a p. č. 4174/20
20. 09. 2021 Záměr obce Lidečko prodat pozemek p. č. 6/1
20. 09. 2021 Zveřejnění oznámení o době a místu konání voleb do POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY
15. 09. 2021 VV – OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY Ministerstva zemědělství, kterým se mění a doplňuje opatření obecné povahy vydané Ministerstvem zemědělství pod č. j. MZE-49892/2021-16212 ze dne 14. 9. 2021
15. 09. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 5/2021 – Obec Lidečko
07. 09. 2021 Informace o konání 29. zasedání Zastupitelstva obce Lidečko – 15. 9. 2021
06. 09. 2021 Informace o plánované odstávce elektřiny dne 22. 9. 2021
03. 09. 2021 SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 4/2021
01. 09. 2021 VV – Krajský úřad ZK – Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy provozu na silnici I/57 z důvodu: opravy mostu „Most ev. č. 57-085 přes řeku Senici v obci Lidečko“
30. 08. 2021 Informace o plánované odstávce elektřiny dne 15. 9. 2021
27. 08. 2021 VV – OÚ Horní Lideč – ROZHODNUTÍ o umístění stavby El. vedení NN Lidečko, p. č. 2602/3 NNk
26. 08. 2021 Informace o plánované odstávce elektřiny dne 8. 9. 2021
24. 08. 2021 JMENOVÁNÍ ZAPISOVATELE OKRSKOVÉ VOLEBNÍ KOMISE PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021
24. 08. 2021 POSKYTNUTÍ INFORMACE O POČTU A SÍDLECH VOLEBNÍCH OKRSKŮ PRO VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021
19. 08. 2021 Záměr obce Lidečko na pronájem části parcely p. č. 2456/1
19. 08. 2021 Záměr obce Lidečko na pronájem části parcely p. č. 2456/1
19. 08. 2021 Záměr obce Lidečko na pronájem části parcely p. č. 2456/11
17. 08. 2021 Informace o plánované odstávce elektřiny dne 1. 9. 2021
12. 08. 2021 Informace o plánované odstávce elektřiny dne 18. 8. 2021
05. 08. 2021 Informace o plánované odstávce elektřiny dne 25. 8. 2021
05. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do sněmovnu parlamentu ČR, konané ve dnech 8. a 9. října 2021
28. 07. 2021 Informace o plánované odstávce elektřiny dne 18. 8. 2021
22. 07. 2021 Informace o plánované odstávce elektřiny dne 11. 8. 2021
22. 07. 2021 ROZHODNUTÍ – povolení částečné uzavírky provozu na silnici I/57 z důvodu opravy mostu “Most ev. č. 57-084 přes potok Půlčinka před obcí Lidečko”
21. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
21. 07. 2021 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
16. 07. 2021 Záměr obce dát do pronájmu místnost pro masáže v Penzionu Čertovy skály
16. 07. 2021 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zákona č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 3/2021 – Obec Lidečko
14. 07. 2021 Úřad práce – Péče a příležitost ve Zlínském kraji
14. 07. 2021 VV – Krajský úřad ZK – opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu n silnici I/57
13. 07. 2021 Záměr obce Lidečko prodat část pozemku p. č. 4077
12. 07. 2021 SOH – Oznámení o zveřejnění dokumentu dle zákona č. 250/2000 Sb. – Rozpočtové opatření č. 3/2021

XML