Obec Raškovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://raskovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Raškovice
Raškovice 207
739 04 Raškovice

Datová schránka: xdjbbs2

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 06. 2019 NAŘÍZENÍ MĚSTA č. 2/2019 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
21. 06. 2019 Oznámení zahájení územního řízení o umístění stavby "V403/803 - zdvojené vedení"
19. 06. 2019 Výběrové řízení č. 2/2019 - vodoucí odboru služeb - Obec Baška
19. 06. 2019 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření (ukončení) k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji
14. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
12. 06. 2019 Usnesení - odročení dražby na neurčito
11. 06. 2019 Sněm starostů SOPM 21.6. 2019
10. 06. 2019 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent pro záležitosti stavebního řádu
03. 06. 2019 Oznámení - Závěrečný účet Sdružení obcí povodí Morávky za rok 2018
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamantu 24. - 25.5. 2019 - Obec Raškovice
21. 05. 2019 Dokument "Závěrečný účet Obce R..." již není dostupný.
21. 05. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu obce na léta 2019-2022
20. 05. 2019 Oznámení - záměr prodeje části pozemku parc.č. 24
20. 05. 2019 Oznámení - záměr prodeje části pozemku parc.č. 22
16. 05. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor v budově Obecního úřadu Dolní Domaslavice
16. 05. 2019 Pozvánka na Setkání starostů Dobrovolného svazku Region Slezská brána - 6.6. 2019
16. 05. 2019 Oznámení - Region Slezská brána - Návrh závěrečného účtu za rok 2018
16. 05. 2019 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána - 6.6. 2019
16. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
09. 05. 2019 Sněm starostů SOPM 17.5. 2019
06. 05. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Raškovice 13.5. 2019
03. 05. 2019 Vyhlášení konkurzního řízení na vedoucí pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřské školy p.o., Vyšní Lhoty 232, 739 51 Dobrá
03. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - Kanalizační řád stokové sítě obce Raškovice
29. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu (Kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018 a dosažené skutečnosti v témže roce
29. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení správního řízení - Kanalizační řád stokové sítě obce Pražmo
29. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam - Daň z nemovitých věcí na rok 2019 - oznámení
25. 04. 2019 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
25. 04. 2019 SOPM - Rozpočtové opatření č.1/2019
25. 04. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Raškovice na léta 2019 - 2022 - návrh
24. 04. 2019 Dokument "Závěrečný účet Obce R..." již není dostupný.
24. 04. 2019 Seznam nemovitých věcí v obci Raškovice podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb. o katastru nemovitostí platné ke dni 1.2. 2019
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška
18. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci povolení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů - medvěda hnědého
18. 04. 2019 Dokument "Exekuční příkaz..." již není dostupný.
12. 04. 2019 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
09. 04. 2019 Nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji
09. 04. 2019 Mimořádné odkalování přivaděčů surové vody Morávka - Vyšní Lhoty - ve dnech 15. - 16.4. 2019
09. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
08. 04. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy
03. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace pro rok 2019
28. 03. 2019 Veřejná výzva na obsazení pracovního místa referent pro záležitosti stavebního řádu
26. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
21. 03. 2019 Oznámení - záměr uzavření Smlouvy o právu provést stavbu "Souvislé opravy silnice III/47414 Krásná-Pražmo"
20. 03. 2019 Oznámení o záměru pronájmu prostorů sloužících k podnikání v obci Třinec
18. 03. 2019 Zasedání zastupitelstva obce Raškovice 25.3. 2019
18. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
15. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy č.2

XML