Obec Raškovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://raskovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Raškovice
Raškovice 207
739 04 Raškovice

Datová schránka: xdjbbs2

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 07. 2020 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
28. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy
27. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 16/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
22. 07. 2020 Rozhodnutí - Stavební povolení pro stavbu "Rekonstrukce silnice III/48414 Krásná - Pražmo
22. 07. 2020 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
20. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 15/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
15. 07. 2020 Rozpočtové opatření č. 5/2020
14. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 14/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
09. 07. 2020 Společnost Hotel Trávný, s.r.o. - Výběrové řízení na provozní(ho) hotelu
08. 07. 2020 Oznámení záměru stavby "Raškovice, OBEC, 8120073577 přeložka NN"
07. 07. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení"
02. 07. 2020 Informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny dne 16.7. 2020
01. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 11/2020
01. 07. 2020 Mimořádné opatření č. 10/2020
26. 06. 2020 Dokument "Závěrečný účet obce R..." již není dostupný.
18. 06. 2020 Informace pro chovatele hospodářských zvířat a včel v CHKO Beskydy
17. 06. 2020 Zasedání zastupitelstva obce Raškovice 24.6. 2020
15. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 4/2020
12. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění dokumentů SOPM: "Závěrečný účet SOPM za rok 2019"
10. 06. 2020 Sněm starostů SOPM 19.6. 2020
10. 06. 2020 Oznámení o zúžení předmětu žádosti a seznámení s podklady Rozhodnutí
04. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020 - Region Slezská brána
01. 06. 2020 Informace o konání nabídkového licitačního řízení
29. 05. 2020 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána za rok 2019 - oznámení o zveřejnění
26. 05. 2020 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
22. 05. 2020 Dokument "Závěrečný účet Obce R..." již není dostupný.
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Vyrozumění o podaném odvolání
22. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
18. 05. 2020 Nařízení Státní veterinární správy pro Moravskoslezský kraj - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy - moru včelího plodu v Moravskoslezském kraji
18. 05. 2020 Sněm starostů SOPM dne 29.5. 2020
18. 05. 2020 Rozpočtové opatření č. 3/2020
14. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu
13. 05. 2020 Dokument "Závěrečný účet SOPM z..." již není dostupný.
13. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Seznámení s podklady rozhodnutí o umístění stavby "V 403/803 - zdvojené vedení"
04. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu dobrovolného svazku obcí Region Slezská brána za rok 2019
04. 05. 2020 Pozvánka na zasedání zástupců členských obcí Regionu Slezská brána 21.5. 2020
27. 04. 2020 Zasedání zastupitelstva Obce Raškovice 4. května 2020
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška - hromadný předpisný seznam "Daň z nemovitých věcí na rok 2020"
22. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
21. 04. 2020 Seznam nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí platný ke dni 1.2. 2020
21. 04. 2020 Sněm starostů SOPM dne 30.4. 2020
16. 04. 2020 Oznámení SmVaK a.s. o snížení sazby DPH od 1.5. 2020
15. 04. 2020 Veřejná výzva Obce Raškovice na obsazení pracovního místa "Údržbář obecního majetku"
15. 04. 2020 Rozpočtové opatření č. 2/2020
07. 04. 2020 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - Opatření obecné povahy
07. 04. 2020 VV - Opatření obecné povahy č. 1/2020
27. 03. 2020 Oznámení - záměr práva provést stavbu
20. 03. 2020 Oznámení zrušení sněmu starostů SOPM dne 27.3. 2020
16. 03. 2020 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
12. 03. 2020 Dokument "Usnesení o odročení d..." již není dostupný.

XML