Obec Horní Branná

Město, městys, obec, MČ
Okres Semily

http://hbranna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Branná
Horní Branná 262
512 36 Horní Branná

Datová schránka: 52zaudf
E-mail: ou@hbranna.cz

Načtené dokumenty
21. 11. 2017 Smlouva o poskytnutí dotace TC Sokol Horní Branná
20. 11. 2017 Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
20. 11. 2017 Divadlo Horní Branná
20. 11. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu Obce Horní Branná na období let 2019 - 2020 - Návrh
16. 11. 2017 VV - Oznámení návrhu stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
16. 11. 2017 Krkonoše SMO - Střednědobý výhled rozpočtu 2019 - 2023
16. 11. 2017 Krkonoše SMO - Návrh rozpočtu na rok 2018
15. 11. 2017 Usnesení zastupitelstva č.7/2017 + zápis
15. 11. 2017 KoPÚ Valteřice - Oznámení o ustanovení opatrovníka
15. 11. 2017 Zahájení správního řízení ve věci povolení kácení dřevin rostoucích mimo les
08. 11. 2017 VV - Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy
08. 11. 2017 VV o veřejném projednání návrhu změny č.1 ÚP Martinice v Krkonoších
07. 11. 2017 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
07. 11. 2017 Rozpočtová opatření
01. 11. 2017 Seznam programů kabelové televize Horní Branná
24. 10. 2017 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Horní Branná
24. 10. 2017 Dech hor
24. 10. 2017 Andělská jízda
24. 10. 2017 Divadlo Valteřice - Docentovy svatby
23. 10. 2017 Seznam pozemků s nevyjasněným vlastníkem
23. 10. 2017 VV- Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
21. 10. 2017 Pozvánka na ZO
17. 10. 2017 Smlouva o poskytování datových služeb - Smlouva o poskytování datových služeb po kabelovém rozvodu (KR) v obci Horní Branná.
17. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 3-2006 - "O pravidlech pohybu psů na veřejných prostranstvích"
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 1/2009 a zápis
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 2/2009 a zápis
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 3/2009 a zápis
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 4/2009 a zápis
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 5/2009 a zápis
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 6/2009 a zápis
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 7/2009 a zápis
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 8/2009 a zápis
17. 10. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 9/2009 a zápis
17. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1-2009 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. ZRUŠENA !
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 10/2009 a zápis
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 1/2010 a zápis
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 2/2010 a zápis
17. 10. 2017 Rozpočet SO Jilemnicko na rok 2010
17. 10. 2017 Rozpočetový výhled na rok 2011-2012
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 3/2010 a zápis
17. 10. 2017 Oznámení návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění námitek a připomínek\"
17. 10. 2017 návrh opatření obecné povahy č. 2/2010 Návštěvní řád Krkonošského národního parku\\\" v úplném znění
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 4/2010 a zápis
17. 10. 2017 Závěrečný účet za rok 2009
17. 10. 2017 Závěrečný účet obce za rok 2009
17. 10. 2017 Usnesení zastupitelstva obce 5/2010 a zápis
17. 10. 2017 Oznámení o zahájení projednání zadání územního plánu Horní Branná
17. 10. 2017 Závěrečný účet za rok 2009 SMO Krkonoše
17. 10. 2017 Zasedání zastupitelstva 21.6.2010

XML