Obec Lelekovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://lelekovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lelekovice
Hlavní 75/7
664 31 Lelekovice

Datová schránka: jwia235
E-mail: oulelekovice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
14. 02. 2020 ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ- o umístění stavby III/37917 Lelekovice most 37917-1
12. 02. 2020 ROZHODNUTÍ - STAVEBNÍ POVOLENÍ , Chmelníky
04. 02. 2020 INFORMACE - EET k 1.5.2020
24. 01. 2020 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 9/2019
17. 01. 2020 OZNÁMENÍ OBČANŮM - veřejné jednání Zastupitelstva obce dne 27.1.2020
17. 01. 2020 Dokument "ROZHODNUTÍ - ÚZEMNÍ R..." již není dostupný.
14. 01. 2020 SDĚLENÍ - SEZNÁMENÍ SE S PODKLADY ROZHODNUTÍ, Lelekovice - Chmelníky
10. 01. 2020 OZNÁMENÍ - ZÁMĚR PRONAJMOUT
10. 01. 2020 OZNÁMENÍ - ZÁMĚR SMĚNIT
08. 01. 2020 OZNÁMENÍ - ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ - III/37917 Lelekovice průtah
20. 12. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - RO..." již není dostupný.
11. 12. 2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o vydání Změny č. 3 ÚP Lelekovice formou opatření obecné povahy a doručení úplného znění územního plánu po vydané změně č.3
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Lelekovice č. 4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Lelekovice č.5/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
10. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Lelekovice č. 6/2019 o místním poplatku ze psů
10. 12. 2019 ROZPOČET OBCE NA ROK 2020
10. 12. 2019 ROZPOČET PŘÍSPĚVKOVÉ ORGANIZACE ZŠ A MŠ LELEKOVICE NA ROK 2020
10. 12. 2019 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 8/2019
10. 12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY, Ministerstvo zemědělství
02. 12. 2019 OZNÁMENÍ OBČANŮM - veřejné jednání Zastupitelstva obce dne 9.12.2019
29. 11. 2019 ROZPOČET OBCE PRO ROK 2019
28. 11. 2019 NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED OBCE r. 2020-2023
28. 11. 2019 NÁVRH - STŘEDNĚDOBÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED ZŠ a MŠ r. 2020-2023
28. 11. 2019 ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2018
28. 11. 2019 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, TJ SOKOL č. 07/2019
28. 11. 2019 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, SDH č. 08/2019
28. 11. 2019 DOTACE - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, TJ SOKOL č. 01/2019
28. 11. 2019 DOTACE - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, SDH č. 02/2019
28. 11. 2019 DOTACE - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, AC č. 03/2019
28. 11. 2019 DOTACE - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, KULE č. 05/2019
28. 11. 2019 DOTACE - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, SKAUT č. 06/2019
28. 11. 2019 DOTACE - VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA, AC 04/2019
27. 11. 2019 SVAZEK OBCÍ PONÁVKA - Návrh rozpočtu na rok 2020
27. 11. 2019 OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ - Lelekovice Chmelníky
25. 11. 2019 NÁVRH ROZPOČTU ZŠ A MŠ LELEKOVICE NA ROK 2020
25. 11. 2019 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU POZEMKU
25. 11. 2019 OZNÁMENÍ O ZÁMĚRU PRONÁJMU POZEMKU
23. 11. 2019 NÁVRH ROZPOČTU OBCE NA ROK 2020
19. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Stanovení přechodné úpravy provozu
18. 11. 2019 PRODEJ STAVEBNÍHO POZEMKU S BUDOVOU BÝVALÉHO ZDR. STŘ.
13. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Oznámení o konání veřejného projednání návrhu změny č. 2 Územního plánu Lelekovice
13. 11. 2019 NÁVRH ZMĚNY č.2 Územního plánu Lelekovice
12. 11. 2019 ROZPOČTOVÉ OPATŘENÍ Č. 7/2019
12. 11. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Lelekovice-Chmelníky - kanalizace, vodovod
11. 11. 2019 Dokument "VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Úz..." již není dostupný.
05. 11. 2019 SCHVÁLENÝ ROZPOČTOVÝ VÝHLED r. 2020-2023
05. 11. 2019 SCHVÁLENÝ STŘEDNĚDOBÝ VÝHLED ROZPOČTU ZŠ A MŠ LELEKOVICE 2020 - 2023
05. 11. 2019 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 07-2019, TJ Sokol
05. 11. 2019 VEŘEJNOPRÁVNÍ SMLOUVA č. 08-2019, SDH

XML