Obec Brandýsek

Město, městys, obec, MČ
Okres Kladno

http://brandysek.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Brandýsek
Slánská 62
273 41 Brandýsek

Datová schránka: nfzbfci
E-mail: info@brandysek.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
15. 01. 2018 Oznámení o době a místě konání II.kola volby prezidenta
15. 01. 2018 Výsledky volby prezidenta v obci Brandýsek- I.kolo 12.-13.01.2018
03. 01. 2018 MMKladno- Oznámení o zahájení územ. řízení- Brandýsek, Olšany- obnova kNN, dem. NN
13. 12. 2017 Svolání 1. zasedání volební komise
13. 12. 2017 Územní rozhodnutí - vrtaná studna parc.č. 935/12
11. 12. 2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Oznámemí o výběrovém řízení s aukcí
09. 12. 2017 OZV č. 2/2017 o poplatku za komunální odpad
09. 12. 2017 Příloha č. 3 k zápisu č. 5 - složení inventarizačních komisí
09. 12. 2017 Příloha č. 2 k zápisu č. 5- rozpočet pro rok 2018
09. 12. 2017 Příloha č. 1 k zápisu č. 5- rozpočtové opatření č. 4/2017
09. 12. 2017 Zápis č. 5 ze dne 29.11.2017
09. 12. 2017 Dokument "JUDr...." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
21. 11. 2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva dne 29.11.2017
15. 11. 2017 Volba prezidenta České republiky konaná dne 12.-13. ledna 2018. Informace o počtu a sídle volebních okrsků
15. 11. 2017 Ministerstvo zemědělství- opatření obecné povahy čj. 66595/2017-MZE-16212
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 1113/5 o výměře 27m2 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat třem fyzickým osobám část pozemku par.č. 242/26 o výměře 3x 15m2 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 260/3 o výměře 84m2 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 260/3 o výměře 211m2 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 1041/12 o výměře 62m2 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 124/13 o výměře 111m2 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 894/4 o výměře 21,5m2 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 894/3 o výměře 13m2 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 1117/8 o výměře 110,5 m2 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 260/3 o výměře 84m2 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 260/3 o výměře 211m2 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 124/13 k.ú. Brandýsek o výměře 111m2
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 894/4 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 894/3 k.ú. Brandýsek
15. 11. 2017 Oznámení záměru propachtovat fyzické osobě část pozemku par.č. 1117/8 k.ú. Brandýsek
13. 11. 2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta
10. 11. 2017 Návrh rozpočtu roku 2018
10. 11. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2018-2020
10. 11. 2017 Návrh rozpočtového opatření č. 4/2017
08. 11. 2017 Dokument "MMK- ..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
08. 11. 2017 MMK- územní rozhodnutí o umístění stavby - vrtané studny par.č. 935/12
01. 11. 2017 Stání pozemkový úřad- nabídka pozemků k pronájmu
30. 10. 2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. SKL/013/2017
25. 10. 2017 MMK- rozhodnutí stavební povolení pro stavbu RD par.č. 938/12
23. 10. 2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- Oznámení o výběrovém řízení s aukcí čís. SKL-015-2017
23. 10. 2017 MMK- Stanovení přechodné úpravy provozu na pozem. komunikacích- ul. U Mateřské školy
10. 10. 2017 Volby do přenosné volební urny 20.-21.10.2017
10. 10. 2017 Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR
10. 10. 2017 Dokument "Exeku..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
10. 10. 2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- SKL/011/2017
10. 10. 2017 Záměr obce směnit část obecního pozemku par.č. 22/26 za části pozemky par.č. 22/5, 22/6, 72/9 k.ú. Brandýsek
10. 10. 2017 MMKladna- Oznámení o zahájení územ. řízení- vrtaná studna
10. 10. 2017 ČEZ Distribuce- upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
10. 10. 2017 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových- agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí

XML