Obec Pěnčín Jablonec n.N.

Město, městys, obec, MČ
Okres Jablonec nad Nisou

http://pencin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Pěnčín
Pěnčín 57
468 21 Pěnčín

Datová schránka: rvzjds7
E-mail: mistostarosta@pencin.cz, starostka@pencin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 07. 2018 Oznámení o Novém návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK pro společné jednání a Vyhodnocení vlivů
11. 07. 2018 Usnesení o nařízení dalšího dražebního jednání
21. 06. 2018 Záměr pronájmu pozemku
21. 06. 2018 Záměr bezúplatného převodu pozemků
21. 06. 2018 Záměr prodeje pozemků
20. 06. 2018 Usnesení ze 7. zasedání ZO Pěnčín
19. 06. 2018 Oznámení o stanovení počtu členů ZO Pěnčín pro volební období 2018-2022
15. 06. 2018 Výzvy k vyzvednutí zásilek
13. 06. 2018 Dokument "Usnes..." již není dostupný.
11. 06. 2018 Usnesení ze 6. veřejného zasedání ZO Pěnčín
11. 06. 2018 Pozvánka na 7. veřejné zasedání ZO Pěnčín
07. 06. 2018 Výzvy k vyzvednutí zásilek
06. 06. 2018 Dokument "Draže..." již není dostupný.
04. 06. 2018 Dokument "Výzva..." již není dostupný.
04. 06. 2018 Oznámení o konání veřejného projednání o upraveném a posouzeném Návrhu ÚP Smržovka a vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
30. 05. 2018 Pozvánka na 6. veřejné zasedání ZO Pěnčín
29. 05. 2018 Výzvy k vyzvednutí zásilek
21. 05. 2018 Dokument "Výzvy..." již není dostupný.
17. 05. 2018 Záměr prodeje části p. p. č. 591/1 k.ú. Alšovice
17. 05. 2018 Záměr směny části p. p. č. 2386/1 a 2284 k.ú. Alšovice
17. 05. 2018 Záměr prodeje části p. p. č. 1120 k.ú. Jistebsko
17. 05. 2018 Záměr přijetí daru části p. p. č. 384/2 a 383/2 k.ú. Huť
17. 05. 2018 Dokument "Výzva..." již není dostupný.
16. 05. 2018 Usnesení z 5. zasedání ZO Pěnčín
15. 05. 2018 Vyhodnocení územního plánu
15. 05. 2018 Pozvánka na 5. veřejné zasedání ZO Pěnčín
15. 05. 2018 Výzvy k vyzvednutí zásilek
15. 05. 2018 Výzvy k vyzvednutí zásilek
15. 05. 2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
15. 05. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
15. 05. 2018 Závěrečný účet za rok 2017
15. 05. 2018 Výroční zpráva o poskytování informací v roce 2017
15. 05. 2018 Rozpočet obce Pěnčín na rok 2018
15. 05. 2018 Oznámení na základě novelizace zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a v souladu s prováděcím zákonem č. 24/2017 Sb.
14. 05. 2018 Výzvy k vyzvednutí zásilek
09. 05. 2018 Výzvy k vyzvednutí zásilek
04. 05. 2018 Pozvánka na 5. veřejné zasedání ZO Pěnčín
30. 04. 2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
30. 04. 2018 Dokument "Rozho..." již není dostupný.
30. 04. 2018 Dokument "Usnes..." již není dostupný.
30. 04. 2018 Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro vodné a stočné za kalendářní rok 2017 a dosažené skutečnosti v témže roce
23. 04. 2018 Dokument "Usnes..." již není dostupný.
18. 04. 2018 Záměr směny pozemků
13. 04. 2018 Dokument "Výzva..." již není dostupný.
11. 04. 2018 Obecně závazná vyhláška 1/2018
11. 04. 2018 Usnesení ze 4. zasedání ZO Pěnčín
10. 04. 2018 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
10. 04. 2018 Závěrečný účet za rok 2017
05. 04. 2018 Dokument "Výzva..." již není dostupný.
04. 04. 2018 Pozvánka na 4. veřejné zasedání ZO Pěnčín

XML