Obec Stěžery

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://stezery.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC STĚŽERY
Lipová 31
503 21 Stěžery

Datová schránka: u7pbyyb
E-mail: obec@stezery.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2018 Dražební vyhláška
11. 01. 2018 Záměr obce prodat stromy ve Stěžírkách
02. 01. 2018 Výroční zpráva za rok 2015
02. 01. 2018 Výroční zpráva za rok 2014
02. 01. 2018 Rozpočtové opatření 9/2017
27. 12. 2017 Pozvánka na 40. Zastupitelstvo obce Stěžery
27. 12. 2017 Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta republiky
14. 12. 2017 Oznámení_svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
13. 12. 2017 Záměr prodeje části pozemku p. č. 39/3 v k. ú. Stěžírky
13. 12. 2017 Záměr prodeje pozemku p. č. 528 v k. ú. Stěžery
12. 12. 2017 Nařízení obce Stěžery č. 1/2017
12. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 12. 2017 Veřejná vyhláška_Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpavách v katastrálním území Stěžery
12. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
09. 12. 2017 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 11. 12. 2017
09. 12. 2017 Oznámení o počtu volebních okrsků
09. 12. 2017 Obec Stěžery vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Administrativní a spisový pracovník
22. 11. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
22. 11. 2017 Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2017
14. 11. 2017 Rozpočtové opatření č. 8
13. 11. 2017 Oznámení počtu členů volebních okrsků_Volby prezidenta ČR
13. 11. 2017 Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2018
13. 11. 2017 Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2016
08. 11. 2017 Opatření obecné povahy
08. 11. 2017 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 13. 11. 2017
06. 11. 2017 Dokument "Veřej..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
06. 11. 2017 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 13. 11. 2017
06. 11. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
06. 11. 2017 Výpis z usnesení_Záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
06. 11. 2017 Výpis z usnesení_Záměr zřídit věcné břemeno služebnosti
02. 11. 2017 Oznámení o konání opakované dražby
01. 11. 2017 Závěrečný účet za rok 2016
01. 11. 2017 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Stěžery na rok 2017_Junák
01. 11. 2017 Rozpočtový výhled obce 2018 - 2020
26. 10. 2017 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 2.11.2017
26. 10. 2017 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce dne 2.11.2017
24. 10. 2017 Dokument "Veřej..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
24. 10. 2017 Dokument "Veřej..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
20. 10. 2017 Výzva k podání nabídky na akci: Venkovní učebna u ZŠ Stěžery
17. 10. 2017 Pozvánka na 36. zasedání Zastupitelstva obce Stěžery
16. 10. 2017 Dokument "Veřej..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
16. 10. 2017 Rozpočtové opatření 7/2017
14. 10. 2017 Rozpočet obce na rok 2017
11. 10. 2017 Záměr prodeje části pozemku, usn. č. 414/35/2017
11. 10. 2017 Záměr prodeje nemovité kulturní památky, usn. č. 413/35/2017
10. 10. 2017 Strategický plán rozvoje obce
10. 10. 2017 Upozornění_k ořezání a okleštění stromoví a jiných porostů
10. 10. 2017 Dokument "Veřej..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
10. 10. 2017 Nařízení_Mor včelího plodu
10. 10. 2017 Ptačí chřipka_informace pro veřejnost

XML