Obec Stěžery

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://stezery.cz

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC STĚŽERY
Lipová 31
503 21 Stěžery

Datová schránka: u7pbyyb
E-mail: obec@stezery.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 03. 2018 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 27. 3. 2018
20. 03. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
14. 03. 2018 Výzva k podání nabídky na akci: Přístavba pergoly ke knihovně v Hřibsku
13. 03. 2018 Usnesení o stanovení termínu drazby
12. 03. 2018 Výpis z usnesení - směna majetku obce
08. 03. 2018 Záměr prodeje části pozemku p. č. 39/9 v k. ú. Stěžírky
08. 03. 2018 Výpis z usnesení_Záměr udělit věcné břemeno
07. 03. 2018 Dokument "USNES..." již není dostupný.
02. 03. 2018 Záměr obce pronajmout pozemky - zahrádky
28. 02. 2018 Pozvánka na 42. zasedání Zastupitelstva obce Stěžery 5. 3. 2018
27. 02. 2018 Pozvánka na 42. zasedání Zastupitelstva obce Stěžery 5. 3. 2018
13. 02. 2018 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - ZPRÁVA O UPLATNĚNÍ ZÁSAD ÚZEMNÍHO ROZVOJE KRÁLOVEHRADECKÉHO KRAJE V UPLYNULÉM OBDOBÍ (říjen 2016 - leden 2018)
07. 02. 2018 NABÍDKA NEPRONAJATÉHO MAJETKU VE VLSTNICTVÍ STÁTU A PŘÍSLUŠNOSTI HOSPODAŘIT PRO STÁTNÍ POZEMKOVÝ ÚŘAD K PROPACHTOVÁNÍ/PRONÁJMU
30. 01. 2018 Výroční zpráva za rok 2017
29. 01. 2018 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 5. 2. 2018
26. 01. 2018 Veřejná výzva - křížek v Charbuzicích
26. 01. 2018 Veřejná výzva - hledá se majitel pomníku před OÚ
26. 01. 2018 Rozpočtové opatření 10/2017
23. 01. 2018 Dokument "Draže..." již není dostupný.
15. 01. 2018 Dokument "Draže..." již není dostupný.
11. 01. 2018 Záměr obce prodat stromy ve Stěžírkách
02. 01. 2018 Výroční zpráva za rok 2015
02. 01. 2018 Výroční zpráva za rok 2014
02. 01. 2018 Rozpočtové opatření 9/2017
27. 12. 2017 Pozvánka na 40. Zastupitelstvo obce Stěžery
27. 12. 2017 Oznámení o době a místu konání voleb prezidenta republiky
14. 12. 2017 Oznámení_svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí
13. 12. 2017 Záměr prodeje části pozemku p. č. 39/3 v k. ú. Stěžírky
13. 12. 2017 Záměr prodeje pozemku p. č. 528 v k. ú. Stěžery
12. 12. 2017 Nařízení obce Stěžery č. 1/2017
12. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
12. 12. 2017 Veřejná vyhláška_Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpavách v katastrálním území Stěžery
12. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
09. 12. 2017 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 11. 12. 2017
09. 12. 2017 Oznámení o počtu volebních okrsků
09. 12. 2017 Obec Stěžery vyhlašuje veřejnou výzvu na obsazení pracovního místa Administrativní a spisový pracovník
22. 11. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018
22. 11. 2017 Čerpání rozpočtu k 31. 10. 2017
14. 11. 2017 Rozpočtové opatření č. 8
13. 11. 2017 Oznámení počtu členů volebních okrsků_Volby prezidenta ČR
13. 11. 2017 Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2018
13. 11. 2017 Návrh rozpočtu Mikroregionu Nechanicko na rok 2016
08. 11. 2017 Opatření obecné povahy
08. 11. 2017 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 13. 11. 2017
06. 11. 2017 Dokument "Veřej..." již není dostupný.
06. 11. 2017 Pozvánka na veřejné jednání zastupitelstva obce 13. 11. 2017
06. 11. 2017 Dokument "Draže..." již není dostupný.
06. 11. 2017 Výpis z usnesení_Záměr uzavřít Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
06. 11. 2017 Výpis z usnesení_Záměr zřídit věcné břemeno služebnosti
02. 11. 2017 Oznámení o konání opakované dražby

XML