Obec Telnice Ústecký kraj

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Labem

http://obec-telnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Telnice
Telnice 77
403 38 Telnice

Datová schránka: 2ihbyhm
E-mail: podatelna@obec-telnice.cz, starosta@obec-telnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 01. 2018 Výsledek 1. kola volby prezidenta
11. 01. 2018 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
08. 01. 2018 Rozpočet 2018
08. 01. 2018 Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
28. 12. 2017 Opatření obecné povahy - umístění dopravního značení
21. 12. 2017 Zápis z 19. jednání OZ
20. 12. 2017 Usnesení z 19.jednání OZ
20. 12. 2017 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č. 6
20. 12. 2017 Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření č.7
09. 12. 2017 Veřejná vyhláška o zařazení pozemních komunikací
09. 12. 2017 Pozvánka na 19. jednání Zastupitelstva obce Telnice
09. 12. 2017 Volba prezidenta ČR - jmenování zapisovatele
09. 12. 2017 Volba prezidenta ČR - informování i o místě konání voleb
21. 11. 2017 Návrh rozpočtu Ústeckého kraje na rok 2018
16. 11. 2017 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
08. 11. 2017 Rozpočty - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu
08. 11. 2017 Rozpočty - Návrh rozpočtu
08. 11. 2017 Hospodaření obce k 30.09.2017
08. 11. 2017 Opatření obecné povahy - lesní hospodaření
26. 10. 2017 Zápis z 18. jednání OZ
26. 10. 2017 Usnesení z 18. jednání OZ
25. 10. 2017 Usnesení z 18. jednání OZ
25. 10. 2017 Návrh rozpočtu a střednědobého výhledu MŠ 2018
21. 10. 2017 Výsledky voleb do parlamenntu ČR v Telnici
20. 10. 2017 Pasport místních komunikací - Oznámení o zahájení správního řízení
19. 10. 2017 Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
19. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 5
19. 10. 2017 Rozpočet 2017
19. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 1
19. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 2
19. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 4
19. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 3
19. 10. 2017 Rozpočty - Návrh rozpočtu 2017
08. 10. 2017 Rozpočet obce Telnice na rok 2017
08. 10. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu
08. 10. 2017 Rozpočet a střednědobý výhled MŠ Telnice
08. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 1. z března 2017
08. 10. 2017 Schválený závěrečný účet obce Telnice za rok 2016
08. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017
08. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 3
08. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 4
08. 10. 2017 Hospodaření obce za 2.Q
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku ze psů
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku za rekreační pobyt
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o míst. popl. za užívání veřejného prostranství
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.4/2011 o míst. popl. z ubytovací kapacity
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.2/2012 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Telnice
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.3/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvých

XML