Obec Telnice Ústecký kraj

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Labem

http://obec-telnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Telnice
Telnice 77
403 38 Telnice

Datová schránka: 2ihbyhm
E-mail: podatelna@obec-telnice.cz, starosta@obec-telnice.cz

Načtené dokumenty
21. 10. 2017 Výsledky voleb do parlamenntu ČR v Telnici
20. 10. 2017 Pasport místních komunikací - Oznámení o zahájení správního řízení
19. 10. 2017 Rozpočty - Schválený střednědobý výhled rozpočtu
19. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 5
19. 10. 2017 Rozpočet 2017
19. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 1
19. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 2
19. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 4
19. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 3
19. 10. 2017 Rozpočty - Návrh rozpočtu 2017
08. 10. 2017 Rozpočet obce Telnice na rok 2017
08. 10. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu
08. 10. 2017 Rozpočet a střednědobý výhled MŠ Telnice
08. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 1. z března 2017
08. 10. 2017 Schválený závěrečný účet obce Telnice za rok 2016
08. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 2/2017
08. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 3
08. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 4
08. 10. 2017 Hospodaření obce za 2.Q
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.1/2011 o místním poplatku ze psů
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o místním poplatku za rekreační pobyt
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.3/2011 o míst. popl. za užívání veřejného prostranství
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.4/2011 o míst. popl. z ubytovací kapacity
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.2/2012 k ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Telnice
08. 10. 2017 Obecně závazná vyhláška č.3/2016 o zákazu požívání alkoholických nápojů na vybraných veřejných prostranstvých
08. 10. 2017 Opatření obecné povahy o provozu na pozemních komunikacích
08. 10. 2017 Veřejná vyhláška - doručení návrhu Územního plánu Telnice
08. 10. 2017 Likvidace autovraků zdarma
08. 10. 2017 Naše obec zavádí Mobilní rozhlas!
08. 10. 2017 Cestovní doklady pro děti
08. 10. 2017 SČVK - asistenční služba při úniku vody za vodoměrem.
08. 10. 2017 Volby 2017 - informace pro voliče
08. 10. 2017 ČEZ Distribuce - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
08. 10. 2017 Pozvánka na 18. jednání Zastupitelstva obce Telnice

XML