Obec Telnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://telnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Telnice
Růžová 243
664 59 Telnice

Datová schránka: aqkaq33
E-mail: obec@telnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 26.7.2018
18. 07. 2018 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
16. 07. 2018 Oznámení záměru - posuzování vlivů na životní prostředí - zahájení zjišťovacího řízení k záměru "SLV-SOK-V439/440-Nové dvojité v
16. 07. 2018 Informace k volbám do zastupitelstva obce pro volební strany a kandidáty
14. 07. 2018 ÚR_Telnice_chodník na p.č. 656/1, 651, 1092, k.ú. Telnice u Brna
14. 07. 2018 Opatření obecné povahy - radiolokátor
11. 07. 2018 Zveřejnění směnné smlouvy s manželi Královými
11. 07. 2018 Zveřejnění záměru na směnu obecního pozemku p.č. 844/1 s manželi Královými
11. 07. 2018 Zveřejnění záměru na směnu obecních pozemků p.č. 733/5 a 733/6 s TJ Sokol Telnice
11. 07. 2018 Zveřejnění smlouvy o budoucí směnné smlouvě s TJ Sokol Telnice
11. 07. 2018 Nařízení města Šlapanice č. 5/2018
27. 06. 2018 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
26. 06. 2018 Dokument "Rozho..." již není dostupný.
15. 06. 2018 Informace k volbám do zastupitelstva obce pro volební strany a kandidáty
14. 06. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 21. června 2018
12. 06. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 21. června 2018
30. 05. 2018 Pozvánka na 11. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko
30. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2017
28. 05. 2018 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2017
20. 05. 2018 VV Změna č. 2 územního plánu Telnice a úplné znění územního plánu Telnice po této změně
16. 05. 2018 Oznámení Regionu Cezava o zveřejnění dokumentů v elektronické podobě, o přístupnosti a možnosti nahlédnutí
16. 05. 2018 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
08. 05. 2018 Zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
08. 05. 2018 Vyúčtování ceny vody předané
28. 04. 2018 Veřejná vyhláška - informace o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu
28. 04. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 3. května 2018
24. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu DSO Region CEZAVA za rok 2017
15. 04. 2018 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
15. 04. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 625 k.ú. Telnice u Brna
15. 04. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku p.č. 174/1 k.ú. Telnice u Brna
15. 04. 2018 Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku p.č. 945/3 a p.č. 946/12, k.ú. Telnice u Brna
28. 03. 2018 Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací
26. 03. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 5. dubna 2018
26. 03. 2018 Pozvánka na 10. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko
26. 03. 2018 Aukční vyhláška
19. 03. 2018 Zveřejnění záměru na směnu pozemku p.č. 615 o výměře 38 m2, zahrada, k.ú. Telnice u Brna
19. 03. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku p.č. 1261 o výměře 447 m2, zahrada, k.ú. Telnice u Brna
09. 03. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 845/1, orná půda a p.č. 846/1, orná půda k.ú. Telnice u Brna
09. 03. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 845/1, orná půda k.ú. Telnice u Brna
05. 03. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 625, k.ú. Telnice o výměře 40 m2
01. 03. 2018 Oznámení o nalezené věci
01. 03. 2018 Oznámení o nalezené věci
01. 03. 2018 Oznámení o nalezené věci
28. 02. 2018 Dokument "VV Úz..." již není dostupný.
14. 02. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 22. února 2018
13. 02. 2018 Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měnín
08. 02. 2018 Oznámení o nalezené věci
07. 02. 2018 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
26. 01. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 625 k.ú. Telnice u Brna
26. 01. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem obecních pozemků p.č. 845/1, 846/1 k.ú. Telnice u Brna

XML