Obec Telnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://telnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Telnice
Růžová 243
664 59 Telnice

Datová schránka: aqkaq33
E-mail: obec@telnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 03. 2018 Zveřejnění záměru na směnu pozemku p.č. 615 o výměře 38 m2, zahrada, k.ú. Telnice u Brna
19. 03. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem obecního pozemku p.č. 1261 o výměře 447 m2, zahrada, k.ú. Telnice u Brna
09. 03. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 845/1, orná půda a p.č. 846/1, orná půda k.ú. Telnice u Brna
09. 03. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 845/1, orná půda k.ú. Telnice u Brna
05. 03. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 625, k.ú. Telnice o výměře 40 m2
01. 03. 2018 Oznámení o nalezené věci
01. 03. 2018 Oznámení o nalezené věci
01. 03. 2018 Oznámení o nalezené věci
28. 02. 2018 Dokument "VV Úz..." již není dostupný.
14. 02. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 22. února 2018
13. 02. 2018 Pozvánka na závěrečné jednání - komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Měnín
08. 02. 2018 Oznámení o nalezené věci
07. 02. 2018 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
26. 01. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem části obecního pozemku p.č. 625 k.ú. Telnice u Brna
26. 01. 2018 Zveřejnění záměru na pronájem obecních pozemků p.č. 845/1, 846/1 k.ú. Telnice u Brna
26. 01. 2018 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
23. 01. 2018 Veřejnoprávní smlouva o výkonu úkolů obecní policie
23. 01. 2018 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo
23. 01. 2018 Pozvánka na zasedání ZO 41-18 konaného dne 25-01-2018
04. 01. 2018 VV opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
03. 01. 2018 Výzva k podání nabídek - traktor YUKON
03. 01. 2018 Obecní dotační programy 2018
02. 01. 2018 Dokument "Oznám..." již není dostupný.
02. 01. 2018 Zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
02. 01. 2018 VV Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 územního plánu Telnice, konání veřejného projednání
02. 01. 2018 Veřejná výzva č. 03/2017-Z na místo referent/ka státní správy a samosrpávy - účetní
02. 01. 2018 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
02. 01. 2018 Zrušení veřejné výzvy č. 02/2017-Z
15. 12. 2017 OZV č. 03/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální
15. 12. 2017 OZV č. 02/2017, o místním poplatku ze psů
14. 12. 2017 Oznámení DSO Regionu Cezava o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření a střednědobého výhledu rozpočtu
14. 12. 2017 Opatření obecné povahy
14. 12. 2017 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
13. 12. 2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
11. 12. 2017 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Měnín
10. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro roky 2019 - 2021
10. 12. 2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 14. prosince 2017
10. 12. 2017 Veřejná výzva 02/2017-Z - Referent/ka státní správy a samosprávy – účetní
10. 12. 2017 Návrh rozpočtu obce Telnice na rok 2018
10. 12. 2017 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
10. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Regionu Cezava na roky 2019-2020
24. 11. 2017 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění pro účetní období r. 2018
22. 11. 2017 Návrh rozpočtu Regionu Cezava na rok 2018
22. 11. 2017 Informace o jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky
22. 11. 2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky
15. 11. 2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 23. listopadu 2017
15. 11. 2017 Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh změny č. 2 územního plánu Telnice
14. 11. 2017 VV Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
08. 11. 2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR_2018
08. 11. 2017 VV Opatření obecné povahy

XML