Obec Telnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://telnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Telnice
Růžová 243
664 59 Telnice

Datová schránka: aqkaq33
E-mail: obec@telnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
04. 01. 2018 VV opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na pozemní komunikaci
03. 01. 2018 Výzva k podání nabídek - traktor YUKON
03. 01. 2018 Obecní dotační programy 2018
02. 01. 2018 Oznámení o zahájení územního řízení - 10200000930 V518 kompletní rekonstrukce vedení, SO 01 venkovní vedení VVN
02. 01. 2018 Zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
02. 01. 2018 VV Oznámení zahájení řízení o upraveném a posouzeném návrhu změny č. 2 územního plánu Telnice, konání veřejného projednání
02. 01. 2018 Veřejná výzva č. 03/2017-Z na místo referent/ka státní správy a samosrpávy - účetní
02. 01. 2018 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
02. 01. 2018 Zrušení veřejné výzvy č. 02/2017-Z
15. 12. 2017 OZV č. 03/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunální
15. 12. 2017 OZV č. 02/2017, o místním poplatku ze psů
14. 12. 2017 Oznámení DSO Regionu Cezava o zveřejnění rozpočtu, rozpočtových opatření a střednědobého výhledu rozpočtu
14. 12. 2017 Opatření obecné povahy
14. 12. 2017 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
13. 12. 2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta ČR
11. 12. 2017 Oznámení o vystavení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Měnín
10. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce pro roky 2019 - 2021
10. 12. 2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 14. prosince 2017
10. 12. 2017 Veřejná výzva 02/2017-Z - Referent/ka státní správy a samosprávy – účetní
10. 12. 2017 Návrh rozpočtu obce Telnice na rok 2018
10. 12. 2017 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
10. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Regionu Cezava na roky 2019-2020
24. 11. 2017 Sazebník úhrad za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění pro účetní období r. 2018
22. 11. 2017 Návrh rozpočtu Regionu Cezava na rok 2018
22. 11. 2017 Informace o jmenování zapisovatelky okrskové volební komise pro volbu prezidenta České republiky
22. 11. 2017 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volbu prezidenta České republiky
15. 11. 2017 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 23. listopadu 2017
15. 11. 2017 Stanovisko k vyhodnocení vlivu koncepce na životní prostředí - Návrh změny č. 2 územního plánu Telnice
14. 11. 2017 VV Oznámení o návrhu opatření obecné povahy
08. 11. 2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR_2018
08. 11. 2017 VV Opatření obecné povahy
07. 11. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu ZŠ a MŠ Telnice na období 2019-2020
07. 11. 2017 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Telnice na rok 2018
07. 11. 2017 Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský
06. 11. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
02. 11. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2019-2022
02. 11. 2017 Návrh rozpočtu DSO Šlapanicko na rok 2018
02. 11. 2017 Pozvánka na 9. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko
02. 11. 2017 Opatření obecné povahy
02. 11. 2017 Informace o zveřejněných dokumentech obce Telnice
02. 11. 2017 Oznámení o výběrovém řízení č. M/77/2017 na zjištění zájemce o koupi movitého majetku
02. 11. 2017 Výsledky voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky ve volebním okrsku Telnice
02. 11. 2017 Upozornění na odstranění a ořez dřevin
02. 11. 2017 Zveřejnění uzavřené veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
02. 11. 2017 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifkovaných vlastníků ke dni 1. 8. 2017
02. 11. 2017 Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice
02. 11. 2017 Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice
02. 11. 2017 Zveřejnění veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Telnice
02. 11. 2017 Oznámení DSO Regionu Cezava o zveřejnění závěrečného účtu za rok 2016
02. 11. 2017 Oznámení o zveřejnění dokumentů podle zákona č. 250/200 Sb. DSO Šlapanicko

XML