Obec Telnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://telnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Telnice
Růžová 243
664 59 Telnice

Datová schránka: aqkaq33
E-mail: obec@telnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 09. 2022 Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce Telnice
23. 09. 2022 Aukční vyhláška
22. 09. 2022 VV Opatření obecné povahy _stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
12. 09. 2022 Rozpočtové opatření č. 6_2022
09. 09. 2022 Záměr na pronájem části obecního pozemku p.č. 669, ostatní plocha, k.ú. Telnice u Brna
09. 09. 2022 Záměr na pronájem vodní nádrže v Telnici na pozemku p.č. 650, k.ú. Telnice
08. 09. 2022 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva obce Telnice
07. 09. 2022 VV Oznámení o zahájení obnovy územního řízení - "Telnice u Brna, rozšíření DS, RH Finance K/1292"
30. 08. 2022 Dokument "VV Oznámení o zahájen..." již není dostupný.
29. 08. 2022 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice - 8. září 2022
25. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu - Nařízení č. 2/2022, kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování s
25. 08. 2022 Oznámení o školení předsedy, místopředsedy a zapisovatele okrskové volební komise
25. 08. 2022 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
25. 08. 2022 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
25. 08. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu
24. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 5_2022
24. 08. 2022 Dokument "Dražební vyhláška ele..." již není dostupný.
24. 08. 2022 Zveřejnění aukční vyhlášky
12. 08. 2022 Zveřejnění záměru na prodej části obecního pozemku
12. 08. 2022 Nařízení obce Telnice kterým se zakazují některé formy prodeje zboží a poskytování služeb v energetických odvětvích
12. 08. 2022 Obecně závazná vyhláška obce Telnice o místním poplatku za využívání veřejného prostranství
12. 08. 2022 Zveřejnění záměru na pronájem částí obecních pozemků
05. 08. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku ze psů z důvodu mimořádné události
05. 08. 2022 Rozhodnutí o prominutí místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství z důvodu mimořádné události
03. 08. 2022 Pozvánka na zasedání ZO Telnice - 11. srpna 2022
01. 08. 2022 Rozpočtové opatření č. 4_2022
22. 07. 2022 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 689, zahrada, o výměře 103 m2 v k.ú. Telnice u Brna
22. 07. 2022 Záměr na pronájem obecního pozemku p.č. 3605/6, orná půda, k.ú. Telnice u Brna, 883 m2
22. 07. 2022 Záměr na pronájem obecního pozemku p.č. 3762, orná půda, k.ú. Telnice u Brna, 4 686 m2
22. 07. 2022 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 695, zahrada, o výměře 207 m2 v k.ú. Telnice u Brna
22. 07. 2022 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 694, zahrada, o výměře 23 m2, v k.ú. Telnice u Brna
22. 07. 2022 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 693, zahrada, o výměře 67 m2 v k.ú. Telnice u Brna
22. 07. 2022 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 685, zahrada, o výměře 111 m2 v k.ú. Telnice u Brna
22. 07. 2022 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 681, zahrada, o výměře 156 m2 v k.ú. Telnice u Brna
22. 07. 2022 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 677, zahrada, o výměře 229 m2, k.ú. Telnice u Brna
22. 07. 2022 Záměr na prodej obecního pozemku p.č. 674, zahrada, o výměře 278 m2, k.ú. Telnice u Brna
18. 07. 2022 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do ZO
18. 07. 2022 Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do ZO
18. 07. 2022 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do ZO
17. 07. 2022 Aukční vyhláška
12. 07. 2022 Pozvánka na zasedání ZO Telnice - 21. července 2022
24. 06. 2022 Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023
24. 06. 2022 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání
24. 06. 2022 Záměr na pronájem vodní nádrže v Telnici na pozemku p.č. 650, k.ú. Telnice u Brna
21. 06. 2022 Závěrečný účet obce za rok 2021
16. 06. 2022 VV opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
14. 06. 2022 Aukční vyhláška
09. 06. 2022 Informace k volbám do zastupitelstva obce pro volební strany a kandidáty
09. 06. 2022 Pozvánka na zasedání ZO Telnice - 16. června 2022
31. 05. 2022 VV opatření obecné povahy Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci

XML