Obec Telnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Brno

http://telnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Telnice
Růžová 243
664 59 Telnice

Datová schránka: aqkaq33
E-mail: obec@telnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 05. 2019 VV/opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
10. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Šlapanicko za rok 2018
10. 05. 2019 Pozvánka na 13. veřejné zasedání Valné hromady DSO Šlapanicko
10. 05. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
30. 04. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
30. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2_2019
29. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
29. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu DSO Region Cezava za rok 2018
29. 04. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
29. 04. 2019 VV - informace k hromadnému předpisnému seznamu
29. 04. 2019 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
13. 04. 2019 VV opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - ul. Draha
13. 04. 2019 Dokument "VV Rozhodnutí stavebn..." již není dostupný.
13. 04. 2019 Informace pro občany jiného členského státu Evu
13. 04. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 25. dubna 2019
13. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2018
13. 04. 2019 Informace pro voliče, který změní trvalý pobyt po 14. dubnu 2019
13. 04. 2019 VV opatření obecné povahy
13. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
13. 04. 2019 Poskytnutí informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu konaní ve dnech 24. a 25. května 2019
13. 04. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu
16. 03. 2019 VV s návrhem opatření obecné povahy - odchylný postup pro usmrcování kormorána velkého
09. 03. 2019 Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 292/2, o výměře 46 m2 a p.č. 296/2 o výměře 20 m2, k.ú. Telnice u Brna
09. 03. 2019 Informace pro veřejnost
09. 03. 2019 Zveřejnění seznamu nedostatečně identifkovaných vlastníků ke dni 1. 2. 2019
09. 03. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 14. března 2019
09. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1_2019
09. 03. 2019 Dokument "VV Oznámení zahájení ..." již není dostupný.
09. 03. 2019 VV/Opatření obecné povahy_Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
19. 02. 2019 Veřejná výzva č. 02/2019-Z - referent veřejné správy a samosprávy - účetní
19. 02. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 28. února 2019
19. 02. 2019 Zveřejnění záměru na prodej obecního pozemku p.č. 616/2 o výměře 27m2, k.ú. Telnice u Brna
19. 02. 2019 Dokument "Dražební vyhláška..." již není dostupný.
31. 01. 2019 Veřejné projednání „SLV–SOK - V439/440 – Nové dvojité vedení“
29. 01. 2019 Veřejná výzva č. 01/2019-Z - Referent/ka státní správy a samosprávy - účetní
16. 01. 2019 Oznámení o projednání návrhu Zprávy o uplatňování Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje v období 10/2016-12/2018
16. 01. 2019 Dokument "VV Oznámení zveřejněn..." již není dostupný.
15. 01. 2019 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 24. ledna 2019
14. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 10_2018
06. 01. 2019 Veřejná výzva k předkládání žádostí o dotaci typu "A" a typu "B" z rozpočtu obce Telnice
23. 12. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu obce Telnice pro roky 2020-2022
23. 12. 2018 Schválení rozpočet obce Telnice pro rok 2019
23. 12. 2018 Zveřejnění záměru na směnu obecního pozemku p.č. 844/1, orná půda, v k.ú. Telnice u Brna
23. 12. 2018 Rozpočtové opatření č. 9_2018
23. 12. 2018 Pravidla pro poskytnutí dotací z rozpočtu obce Telnice
16. 12. 2018 OZV č. 01/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálníc
06. 12. 2018 Oznámení o vydání rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv
03. 12. 2018 Pozvánka na zasedání Zastupitelstva obce Telnice konaného 13. 12. 2018
03. 12. 2018 Sazebník za poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb. v platném znění na účetní období r. 2019
03. 12. 2018 Návrh střednědobého výhledu Region Cezava na rok y 2020-2022

XML