Obec Halenkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://halenkovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Halenkovice
Halenkovice 76
763 63 Halenkovice

Datová schránka: ip7beft
E-mail: obec@halenkovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
05. 03. 2018 Úprava rozpočtu ZO/04/2017
05. 03. 2018 Zveřejnění nepropachtovaného (nepronajatého) majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu – nabídka pozemků k pronájmu + Průvodní dopis – pravidla podání žádosti
05. 03. 2018 CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018
05. 03. 2018 USNESENÍ z XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice konaného v Halenkovicích dne 1. března 2018
05. 03. 2018 Úprava rozpočtu ZO/05/2017
05. 03. 2018 Úprava rozpočtu ZO/01/2018
28. 02. 2018 Úplné znění nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat
28. 02. 2018 Úplné znění nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád obce
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška – Řád veřejného pohřebiště Halenkovice
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Halenkovice k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – omezující opatření při chovu a držení psů v obci Halenkovice
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Halenkovice
23. 02. 2018 Záměr prodeje obecního pozemku
23. 02. 2018 Záměr prodeje obecního pozemku
23. 02. 2018 Pozvánka na XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
19. 02. 2018 Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 1/RO/2018
11. 02. 2018 Volba prezidenta České republiky 2018 – Halenkovice
07. 02. 2018 Nařízení Státní veterinární správy Zlín, Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat + vymezení zamořené oblasti
27. 01. 2018 Volby prezidenta České republiky 2018 – Halenkovice
20. 01. 2018 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Halenkovice na rok 2017
20. 01. 2018 Hospodaření obce Halenkovice – Tabulka příjmů a výdajů za období 2013–2016
20. 01. 2018 Usnesení z VII. zasedání ZO Halenkovice – 7/ZO
20. 01. 2018 Usnesení z VIII. zasedání ZO Halenkovice – 8/ZO
20. 01. 2018 Usnesení z IX. zasedání ZO Halenkovice – 9/ZO
20. 01. 2018 Usnesení z X. zasedání ZO Halenkovice – 10/ZO
20. 01. 2018 Usnesení z XI. zasedání ZO Halenkovice – 11/ZO
20. 01. 2018 Usnesení z XII. zasedání ZO Halenkovice – 12/ZO
20. 01. 2018 Usnesení z XIII. zasedání ZO Halenkovice – 13/ZO
20. 01. 2018 Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2016
20. 01. 2018 Příspěvek zřizovatele ZŠ a MŠ Halenkovice na rok 2017
20. 01. 2018 Obec Halenkovice, Halenkovice 76 – Strategický rozvojový plán obce Halenkovice na období 2017 - 2018
20. 01. 2018 Obec Halenkovice – Pozvánka + program na XIV. zasedání ZO – 14/ZO
20. 01. 2018 Usnesení z XIV. zasedání ZO Halenkovice – 14/ZO
20. 01. 2018 Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Úprava provozu u Svatých a na Dolině v důsledku budování kanalizace na silnici III/36747).
20. 01. 2018 Přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
20. 01. 2018 Usnesení z XV. zasedání ZO Halenkovice – 15/ZO
20. 01. 2018 Usnesení z XVI. zasedání ZO Halenkovice – 16/ZO
20. 01. 2018 Plánovaný chodník, vedoucí od Nové školy na Dolní Konec a rekonstrukce křižovatky v místní části Zádřinové
20. 01. 2018 Volby do Poslanecké sněmovny parlamentu ČR 2017
20. 01. 2018 Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 2/ZO/2017
20. 01. 2018 Usnesení z XVII. zasedání ZO Halenkovice – 17/ZO
20. 01. 2018 Dokument "Veřej..." již není dostupný.
20. 01. 2018 Ministerstvo životního prostředí Návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřevin smrku a borovice
20. 01. 2018 Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí čj. OO-1/2013-705
20. 01. 2018 Pozvánka na XVIII. mimořádné zasedání ZO Halenkovice
20. 01. 2018 Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 3/ZO/2017
20. 01. 2018 Usnesení z XVIII. zasedání ZO Halenkovice – 18/ZO
20. 01. 2018 Krajská veterinární správa Zlín – Nařízení Státní veterinární správy – Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji. čj. SVS/2017/1350-19-Z

XML