Obec Halenkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://halenkovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Halenkovice
Halenkovice 76
763 63 Halenkovice

Datová schránka: ip7beft
E-mail: obec@halenkovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 10. 2017 Seznam nemovitých věcí
06. 10. 2017 Přehled pozemků a jejich vlastníků
06. 10. 2017 Kompletní text výzvy
06. 10. 2017 Seznam uvažovaných přípojek
06. 10. 2017 Seznam dotčených pozemků
06. 10. 2017 Vodovod - Studie zákres
06. 10. 2017 Koordinační situační výkres č. 2
06. 10. 2017 Koordinační situační výkres č. 1
06. 10. 2017 Situační výkres č. 3
06. 10. 2017 Situační výkres č. 2
06. 10. 2017 Situační výkres č. 1
06. 10. 2017 Situace stavby
06. 10. 2017 Studie rozšíření vodovodu obce Halenkovice
06. 10. 2017 Projekt rekonstrukce sportoviště na prostranství u tělocvičny Základní školy Halenkovice
06. 10. 2017 Rozpočet obce Halenkovice 2017 příjmová a výdajová část.
06. 10. 2017 Rozpočtový výhled na rok 2018 - 2019.
06. 10. 2017 Rozpočet obce Halenkovice oznámení
06. 10. 2017 Závěrečný účet 2016 - Finanční vypořádání dotací
06. 10. 2017 Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
06. 10. 2017 Závěrečný účet 2016 - Příloha
06. 10. 2017 Závěrečný účet 2016 - Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Halenkovice
06. 10. 2017 Závěrečný účet 2016 - Zpráva o inventarizaci majetku obce
06. 10. 2017 Závěrečný účet 2016 - Rozvaha-bilance
06. 10. 2017 Závěrečný účet 2016 - Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu
06. 10. 2017 Závěrečný účet 2016 - Výkaz zisku a ztráty
06. 10. 2017 Závěrečný účet 2016 - Závěrečný účet
06. 10. 2017 Opatření obecné povahy. Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích. (Úprava provozu u Svatých a na Dolině v důsledku budování kanalizace na silnici III/36747).
06. 10. 2017 Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 1/ZO/2017
06. 10. 2017 Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření č. 2/ZO/2017
06. 10. 2017 Křižovatka - Zádřinové
06. 10. 2017 Chodník od školy po Dolní Konec - 3
06. 10. 2017 Chodník od školy po Dolní Konec - 2
06. 10. 2017 Chodník od školy po Dolní Konec - 1
06. 10. 2017 Objednávka veterinárního vyšetření
06. 10. 2017 Veterinární osvědčení pro přepravu živočišných produktů
06. 10. 2017 Veterinární opatření - prasečí mor - nové znění
06. 10. 2017 Oznámení o době a místě konání voleb v obci
06. 10. 2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
06. 10. 2017 Stanovení počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 2017
06. 10. 2017 Katastrální úřad pro Zlínský kraj, Katastrální pracoviště Zlín - Oznámení o dokončení obnovy katastrálního operátu a jeho vyložení k veřejnému nahlédnutí
06. 10. 2017 Ministerstvo životního prostředí Návrh opatření obecné povahy - zastavení těžby dřevin smrku a borovice

XML