Obec Halenkovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://halenkovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Halenkovice
Halenkovice 76
763 63 Halenkovice

Datová schránka: ip7beft
E-mail: obec@halenkovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 07. 2018 Usnesení z XXI. zasedání ZO Halenkovice
18. 07. 2018 Oznámení – volby do ZO / počet členů zastupitelstva / volebních obvodů / počet hlasů na peticích
19. 06. 2018 Opatření obecné povahy – Stanovení přechodné úpravy na pozemních komunikacích.
11. 06. 2018 Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017
11. 06. 2018 Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017
06. 06. 2018 Pozvánka na jednání valného shromáždění – SMOVM
06. 06. 2018 Sdružení měst a obcí Východní Moravy – závěrečný účet a audit 2017
05. 06. 2018 USNESENÍ z XXI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice konaného v Halenkovicích dne 31. května 2018
23. 05. 2018 P O Z V Á N K A na XXI. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
23. 05. 2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj – Změna nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře č. j. SVS/2018/061217-Z
23. 05. 2018 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj – Úplné znění nařízení Státní veterinární správy - mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v populaci volně žijící zvěře čj. SVS/2018/061260-Z
23. 05. 2018 Dokument "Exeku..." již není dostupný.
15. 05. 2018 Závěrečný účet obce Halenkovice za rok 2017 – návrh
14. 05. 2018 Účetní závěrka obce Halenkovice za rok 2017 – návrh
11. 05. 2018 Dokument "Veřej..." již není dostupný.
02. 05. 2018 Veřejná vyhláška - Stanovení dopravního značení - Pohádka Halenkovice + mapka
02. 05. 2018 Zveřejnění nepropachtovaného /nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu - Nabídka pozemků k pronájmu KPÚ pro Zlínský kraj – Halenkovice
02. 05. 2018 Zveřejnění nepropachtovaného /nepronajatého majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu - podmínky
02. 05. 2018 Nařízení státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji stanovená – Nařízením Státní veterinární správy č. j. SVS/2018/036662-Z ze dne 22. 3. 2018.
28. 04. 2018 Obec Halenkovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – volné
28. 04. 2018 Obec Halenkovice - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné – čištěné (ČOV)
16. 04. 2018 Rozhodnutí č. 26-2018 - Kanalizace a ČOV - II. etapa - Změna stavby
06. 04. 2018 Konkursní řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní škola a Mateřská škola Halenkovice, okres Zlín, příspěvková organizace
05. 03. 2018 Úprava rozpočtu ZO/04/2017
05. 03. 2018 Zveřejnění nepropachtovaného (nepronajatého) majetku ve vlastnictví státu v příslušnosti hospodařit Státního pozemkového úřadu – nabídka pozemků k pronájmu + Průvodní dopis – pravidla podání žádosti
05. 03. 2018 CENOVÁ MAPA POZEMKŮ V OBCI HALENKOVICE na rok 2018
05. 03. 2018 USNESENÍ z XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice konaného v Halenkovicích dne 1. března 2018
05. 03. 2018 Úprava rozpočtu ZO/05/2017
05. 03. 2018 Úprava rozpočtu ZO/01/2018
28. 02. 2018 Úplné znění nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat
28. 02. 2018 Úplné znění nařízení státní veterinární správy – mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška, kterou se vydává požární řád obce
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška o místním poplatku ze psů
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška – Řád veřejného pohřebiště Halenkovice
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška obce Halenkovice k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku – omezující opatření při chovu a držení psů v obci Halenkovice
27. 02. 2018 Obecně závazná vyhláška o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Halenkovice
23. 02. 2018 Záměr prodeje obecního pozemku
23. 02. 2018 Záměr prodeje obecního pozemku
23. 02. 2018 Pozvánka na XX. zasedání Zastupitelstva obce Halenkovice
19. 02. 2018 Úprava rozpočtu obce - rozpočtové opatření 1/RO/2018
11. 02. 2018 Volba prezidenta České republiky 2018 – Halenkovice
07. 02. 2018 Nařízení Státní veterinární správy Zlín, Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – afrického moru prasat (dále jen „AMP“) ve Zlínském kraji v chovech domácích prasat + vymezení zamořené oblasti
27. 01. 2018 Volby prezidenta České republiky 2018 – Halenkovice
20. 01. 2018 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Halenkovice na rok 2017
20. 01. 2018 Hospodaření obce Halenkovice – Tabulka příjmů a výdajů za období 2013–2016
20. 01. 2018 Usnesení z VII. zasedání ZO Halenkovice – 7/ZO
20. 01. 2018 Usnesení z VIII. zasedání ZO Halenkovice – 8/ZO
20. 01. 2018 Usnesení z IX. zasedání ZO Halenkovice – 9/ZO
20. 01. 2018 Usnesení z X. zasedání ZO Halenkovice – 10/ZO

XML