Obec Kostice

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://kostice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Mateřská škola Kostice, příspěvková organizace
Hlavní 53/2
691 52 Kostice

Datová schránka: 6n7ktak

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 12. 2021 Oznámení o zahájení veřejného nahlížení do aktualizace bezpečnostní zprávy -RWE Gas Storage CZ, s.r.o.
01. 12. 2021 Návrh Rozpočtu Obce Kostice 2022
01. 12. 2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2023-2024
01. 12. 2021 Informace o zveřejnění -hospodaření obce 2022
01. 12. 2021 Návrh Rozpočtu MŠ Kostice 2022
01. 12. 2021 Návrh Střednědobého výhledu MS Kostice 2023-2024
01. 12. 2021 Informace o zveřejnění hospodaření MŠ Kostice 2022
30. 11. 2021 Ceník vodné - stočné 2022
26. 11. 2021 Veř.vyhl.-převzetí písemnosti-rušení TP Svoboda M.
25. 11. 2021 VaK Břeclav - informace - nové smlouvy
22. 11. 2021 Pozvánka na jednání ZO 29.11.2021
19. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích 26.11-27.112021
16. 11. 2021 Veřejná vyhláška - Připojení zásobníku plynu Dolní Bojanovice-stavba 6184
15. 11. 2021 Návrh rozpočtu Regionu Podluží 2022
15. 11. 2021 Plnění rozpočtu Regionu Podluží 2021
15. 11. 2021 Návrh střednědobého výhledu DSO Čistý Jihovýchod 2023-2024
15. 11. 2021 Návrh rozpočtu DSO Čistý Jihovýchod
10. 11. 2021 Veřejná vyhláška - výstavba parkoviště a chodníku
09. 11. 2021 Dokument "Veř.vyhl.-převzetí pí..." již není dostupný.
09. 11. 2021 Rozpočtové opatření č. 9/21
04. 11. 2021 Majetkoprávní záměr obce 33/2021 o prodeji pozemku předem určenému zájemci
03. 11. 2021 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
14. 10. 2021 Majetkoprávní záměr č. 32 o poskytnutí úplatného užívání prostor kuchyně BDS
13. 10. 2021 Veřejná vyhláška stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
04. 10. 2021 Rozpočtové opatření č.8/21
30. 09. 2021 Majetkoprávní záměr obce 31/2021 o pronájmu části pozemku
20. 09. 2021 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
15. 09. 2021 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy/lesní porost
10. 09. 2021 Pozvánka na 1. zasedání okrskové volební komise
07. 09. 2021 Záměr obce 24/2021 - výpůjčky pozemku
07. 09. 2021 Záměr obce 25/2021- o propachtování zem. pozemků
07. 09. 2021 Záměr obce 26/2021- o propachtování zem. pozemků
07. 09. 2021 Záměr obce 27/2021 o propachtování zem. pozemků
07. 09. 2021 Záměr obce 28/2021 o propachtování pozemku
07. 09. 2021 Záměr obce 29/2021 o propachtování zem. pozemků
07. 09. 2021 Záměr obce 30/2021 o propachtování zem. pozemků
06. 09. 2021 Informace k volbám
06. 09. 2021 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových -seznam neznámých vlastníků
03. 09. 2021 Veřejná vyhláška - zahájení řízení, Kostice, výstavba parkoviště a chodníku
03. 09. 2021 Jmenování zapisovatelů
02. 09. 2021 Veřejná vyhláška - návrh stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
25. 08. 2021 Pozvánka na jednání ZO 1.9.2021
20. 08. 2021 Poskytnutí informace o počtu a sídlech volebních okrsků
17. 08. 2021 Majetkoprávní záměr obce č. 23/2021 ve věci uzavření Směnné smlouvy
12. 08. 2021 Majetkoprávní záměr 22/2021 ve věci uzavření směnné smlouvy
12. 08. 2021 Sdělení uplatňování postupu při ochraně špačka obecného
11. 08. 2021 Výběrové řízení - uklízečka
09. 08. 2021 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
05. 08. 2021 Informace - SZIF přijímá žádosti na zmírnění škod způsobených přírodními pohromami
02. 08. 2021 Rozpočtové opatření č.7/2021

XML