Město Poděbrady

Město, městys, obec, MČ
Okres Nymburk

http://mesto-podebrady.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Poděbrady
Jiřího náměstí 20/1
290 01 Poděbrady

Datová schránka: 3qrbxg3
E-mail: podatelna@mesto-podebrady.cz, informace@mesto-podebrady.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2021 Ing. Petr Nevšímal, č. j. 070 Ex 164/19-57
24. 06. 2021 Opatření obecné povahy č. 58/2021, č. j. MEUPDY/0036382/DOP/2021/PHo
23. 06. 2021 Ing. Petr Nevšímal, č. j. 070 Ex 164/19-57
23. 06. 2021 Vodovody a kanalizace Nymburk - Výzva
23. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Poděbrady za rok 2020
22. 06. 2021 Vodovody a kanalizace Nymburk - Výzva
22. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění Závěrečného účtu města Poděbrady za rok 2020
22. 06. 2021 Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1
22. 06. 2021 Drahuše Posejpalová, č. j. EX 5906/20-107
22. 06. 2021 Petr Sýkora, č. j. 137 EX 12513/19-111
22. 06. 2021 Opatření obecné povahy č. 57/2021, č. j. MEUPDY/0034420/DOP/2021/PHo
21. 06. 2021 Petr Sýkora, č. j. 137 EX 12513/19-111
21. 06. 2021 Drahuše Posejpalová, č. j. EX 5906/20-107
18. 06. 2021 Vyrozumění - Kaufland Česká republika v.o.s., č. j. MEUPDY/0035889/VUP/2021/JZí
18. 06. 2021 Závěrečný účet města Poděbrady k 31.12.2020
18. 06. 2021 Vyrozumění - Kaufland Česká republika v.o.s., č. j. MEUPDY/0035889/VUP/2021/JZí
18. 06. 2021 Opatření obecné povahy č. 56/2021, č. j. MEUPDY/0033003/DOP/2021/PHo
18. 06. 2021 Veřejné projednání návrhu Změny č. 13 Územního plánu Poděbrady, č. j. MEUPDY/0030995/VUP/2021/LTo
18. 06. 2021 Rozhodnutí - ČEZ Distribuce, č. j. MEUPDY/0031342/VUP/2021/JPá
17. 06. 2021 Město Poděbrady - Obecně závazná vyhláška města Poděbrady č. 1/2021
16. 06. 2021 Doplnění bodu č. 14 - Dodatek č. 2 k rozpočtovému opatření č. 3/2021
16. 06. 2021 Opatření obecné povahy č. 45/2021, č. j. MEUPDY/0033661/DOP/2021/SGL
15. 06. 2021 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace veřejné zakázky
15. 06. 2021 Opatření obecné povahy č. 55/2021, č. j. MEUPDY/0031795/DOP/2021/PHo
15. 06. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č. j. MEUPDY/0033185/DOP/2021/SGL
11. 06. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Poděbrady
11. 06. 2021 Podklady na 3. zasedání zastupitelstva města
11. 06. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Poděbrady
10. 06. 2021 Prodej pozemku - parc. č. 167/2 v k. ú. Velké Zboží
10. 06. 2021 Prodej pozemku - parc. č. 1400/1 v k. ú. Poděbrady
10. 06. 2021 Prodej pozemku - část. parc. č. 1397/1 v k. ú. Poděbrady
10. 06. 2021 Prodej pozemku - část parc. č. 1399 v k. ú. Poděbrady
10. 06. 2021 Prodej pozemku - část parc. č. 1397/1, 1398/1, 1399 v k. ú. Poděbrady
10. 06. 2021 Výpujčka části pozemku v k. ú. Přední Lhota
10. 06. 2021 Pronájem 10 parkovacích míst ul. Hakenova, Poděbrady
10. 06. 2021 Prodej pozemku - parc. č. 167/2 v k. ú. Velké Zboží
10. 06. 2021 Výpujčka části pozemku v k. ú. Přední Lhota
10. 06. 2021 Prodej pozemku - parc. č. 1400/1 v k. ú. Poděbrady
10. 06. 2021 Prodej pozemku - část. parc. č. 1397/1 v k. ú. Poděbrady
10. 06. 2021 Prodej pozemku - část parc. č. 1399 v k. ú. Poděbrady
10. 06. 2021 Prodej pozemku - část parc. č. 1397/1, 1398/1, 1399 v k. ú. Poděbrady
10. 06. 2021 Pronájem 10 parkovacích míst ul. Hakenova, Poděbrady
10. 06. 2021 Aleš Beran, č. j. 021 EX 4824/11-149
10. 06. 2021 Opatření obecné povahy č. 54/2021, č. j. MEUPDY/0031335/DOP/2021/PHo
09. 06. 2021 Aleš Beran, č. j. 021 EX 4824/11-149
08. 06. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Poděbrady
08. 06. 2021 Opatření obecné povahy č. 53/2021, č. j. MEUPDY/0031079/DOP/2021/PHo
08. 06. 2021 Městský úřad Nymburk - Sdělení, č.j. MUNYM-100/42240/2021/Nov
08. 06. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva města Poděbrady
08. 06. 2021 Oznámení o návrhu opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek, č. j. MEUPDY/0028869/DOP/2021/JKř

XML