Obec Strachotín

Město, městys, obec, MČ
Okres Břeclav

http://strachotin.cz

Načtené dokumenty
11. 08. 2017 výkaz výměr_Strachotín
11. 08. 2017 technická zpráva strachotín pouzdřenská 2017 DPS
11. 08. 2017 REALIZACNI F-9
11. 08. 2017 REALIZACNI F-8
11. 08. 2017 REALIZACNI F-7
11. 08. 2017 REALIZACNI F-6
11. 08. 2017 REALIZACNI F-5
11. 08. 2017 REALIZACNI F-4
11. 08. 2017 REALIZACNI F-3
11. 08. 2017 REALIZACNI F-2
11. 08. 2017 REALIZACNI C-4
11. 08. 2017 REALIZACNI C-3
11. 08. 2017 REALIZACNI C-2
11. 08. 2017 REALIZACNI C-1
11. 08. 2017 06 Příloha č. 6 - Předloha seznamu poddodavatelů
11. 08. 2017 04 Příloha č. 4 - Seznam významných stavebních prací
11. 08. 2017 03 Příloha č. 3 - Předloha čestného prohlášení o způsobilosti a kvalifikaci
11. 08. 2017 02 Příloha č 2 - Návrh smlouvy o dílo
11. 08. 2017 01 Příloha č. 1 - Předloha krycího listu nabídky
11. 08. 2017 00.2 Dokumentace výběrového řízení
11. 08. 2017 00.1 Vyzva k podani nabidky
07. 08. 2017 Smlouva o poskytnutí finanční podpory Myslivecké sdružení r. 2016
07. 08. 2017 Smlouva o poskytnutí finanční podpory Farní úřad Strachotín r. 2016
07. 08. 2017 KryciList
07. 08. 2017 378848835_0_Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo)-2016-06-15-12-55-12
07. 08. 2017 Smlouva o poskytnutí finanční podpory - Sokol Strachotín
07. 08. 2017 Smlouva o poskytnutí finanční podpory - Vinařský spolek Strachotín
07. 08. 2017 UAP-aktualizace-navrh-ozn-VV-2016
07. 08. 2017 Pozvánka na mimořádné zastupitelstvo 21.07.2016
07. 08. 2017 Dražební vyhláška NV - elektronická dražba (1. kolo)-2016-07-13-16-08-50
07. 08. 2017 Záměr prodeje pozemku
07. 08. 2017 Záměr darování
07. 08. 2017 VV - Stanovení přech.úpravy provozu na poz.komunikacích Hody 2016
07. 08. 2017 Příloha č. 4 smlouva o dílo
07. 08. 2017 Příloha č. 2 krycí list
07. 08. 2017 Vyhlaška - kormoráni
07. 08. 2017 Oznámení o stanovení minimálního počtu členů OVK
07. 08. 2017 ZO
07. 08. 2017 Oznámení o počtu a sídle volebních okrsků
07. 08. 2017 Oznámení o jmenování zapisovatele OVK
07. 08. 2017 Vyhlášení skutečnosti pro uplatňování odchylného postupu - špaček obecný
07. 08. 2017 Usnesení o odročení dražby a stanovení nového dražebního roku-2016-09-07-11-21-19
07. 08. 2017 Návrh Zpráva o uplatňování územního plánu Strachotín v uplynulém období 112012 až 82016
07. 08. 2017 VV-ozn o zahájení proj zprávy o uplatňování -Strachotín
07. 08. 2017 Pozvánka OZ 20.09.2016
07. 08. 2017 Oznámení o době a místě voleb do zastupitelstev krajů
07. 08. 2017 pozvánka ZO 25.10.16
07. 08. 2017 ZO 01.11.2016
07. 08. 2017 Seznam neznámých vlastníků Strachotín
07. 08. 2017 PČR žádost o spolupráci

XML