Obec Lužná

Město, městys, obec, MČ
Okres Rakovník

http://luzna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Lužná
Masarykovo nám. 89
270 51 Lužná

Datová schránka: iwzbcvp
E-mail: luzna@luzna.cz

Načtené dokumenty
16. 10. 2017 záměr prodeje 16 stavebních parcel - U Vodárny-Lužná nádraží - 2.etapa
04. 10. 2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
03. 10. 2017 svolání 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce
03. 10. 2017 Návrh opatření obecné povahy
03. 10. 2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
20. 09. 2017 Svolání prvního zasedání OVK
07. 09. 2017 oznámení záměru propachtování pozemků
07. 09. 2017 oznámení záměru propachtování pozemků
05. 09. 2017 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
15. 08. 2017 Schválené rozpočtové opatření č. 5 ze dne 31.7.2017 - zastupitelstvo obce
15. 08. 2017 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu VSOZČ za r. 2016
15. 08. 2017 Schválené rozpočtové opatření č. 4 ze dne 22.6.2017 - zastupitelstvo
15. 08. 2017 Schválené rozpočtové opatření č. 3 - rada obce dne 24.5.2017
02. 08. 2017 Nabídka pozemků k pronájmu
24. 07. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Lužná č. 1/2017
24. 07. 2017 OZV č. 2/2016 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
24. 07. 2017 svolání 15. veřejného zasedání zastupitelstva obce
24. 07. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
24. 07. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
24. 07. 2017 Opatření obecné povahy při nedostatku vody
24. 07. 2017 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace TJ Sparta Lužná na r. 2017
24. 07. 2017 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace SDH Lužná na r. 2017
24. 07. 2017 veřejnoprávní smlouva o zajišťování výkonu přenesené působnosti na úseku projednávání přestupků
24. 07. 2017 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2016 - TJ Sparta Lužná, z.s.
24. 07. 2017 veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na r. 2016 - SDH Lužná
24. 07. 2017 veřejnoprávní smlouva o zajištění výkonu na úseku sociálně-právní ochrany dětí
24. 07. 2017 veřejnoprávní smlouva o zajištění činnosti podle zákona o obecní policii a veterinární péči
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 3 - rada obce dne 24.5.2017
24. 07. 2017 Schválený závěrečný účet za r. 2016 - Mikroregion Poddžbánsko
24. 07. 2017 rozpočtové opatření č. 2 ze dne 9.5.2017 - zastupitelstvo
24. 07. 2017 schválený rozpočet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti na rok 2017
24. 07. 2017 Schválený závěrečný účet Svazku obcí okresu Rakovník pro zajištění dopravní obslužnosti za r. 2016
24. 07. 2017 Rozpočtový výhled obce na r. 2016-2018
24. 07. 2017 Schválený rozpočet obce na r. 2017
24. 07. 2017 Schválený závěrečný účet obce za r. 2016 včetně příloh 1-4
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 1 ze dne 9.3.2017 - zastupitelstvo
24. 07. 2017 Svazek obcí Rakovník - rozpočtový výhled pro r. 2018-2019 - dopravní obslužnost
24. 07. 2017 ÚZEMNÍ PLÁN OBCE LUŽNÁ

XML