Obec Bělotín

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://belotin.cz

Načtené dokumenty
16. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 31 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
16. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 30 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
12. 10. 2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení řízení ve věci schválení Kunčice - kanalizační řád splaškové kanalizace
05. 10. 2017 Oznámení o době a místě konání voleb do poslanecké sněmovny parlamentu ČR v obci Bělotín
04. 10. 2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bělotín, 24.10.2017 v 18 hod. v sále Obecné školy Lučice s programem
04. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 29 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
04. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 28 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
03. 10. 2017 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
25. 09. 2017 Rozpočtové opatření č. 27 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
20. 09. 2017 Bělotín kanalizace a ČOV - prezentace ze schůzky s občany 19.9.2017
19. 09. 2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
19. 09. 2017 Rozpočtové opatření č. 27 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
08. 09. 2017 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
05. 09. 2017 Rozpočtové opatření č. 26 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
05. 09. 2017 Rozpočtové opatření č. 25 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
05. 09. 2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
31. 08. 2017 Veřejná vyhláška - Doručení návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území (návrh opatření obecné povahy) a oznámení o konání veřejného projednání
29. 08. 2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bělotín, 12.9.2017 v 18 hod. v sále KD Kunčice s programem
28. 08. 2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí
28. 08. 2017 Oznámení dle vyhlášky č. 327/2004 o ochraně včel, zvěře, vodních organismů a dalších
23. 08. 2017 Rozpočtové opatření č. 24 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
21. 08. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
17. 08. 2017 Rozpočtové opatření č. 23 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
17. 08. 2017 Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - Kross, s.r.o.
14. 08. 2017 Rozpočtové opatření č. 22 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
31. 07. 2017 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
28. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 21 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
28. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 20 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 19 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 18 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Oznámení o zveřejnění informací k rozpočtu Mikroregionu Hranicko 2017
24. 07. 2017 Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - REMA AOS, a.s.
24. 07. 2017 Nařízení Státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 30.6.2016 SVS/2016/078441-M – ochranné pásmo kolem ohniska moru včelího plodu v k.ú. obce Partutovice
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 17 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 16 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Závěrečný účet obce Bělotín za rok 2016
24. 07. 2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bělotín, 1.8.2017 v 18 hod. v sále Obecné školy v Nejdku s programem
24. 07. 2017 KoPU Kunčice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - elektronický podpis
24. 07. 2017 KoPU Kunčice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
24. 07. 2017 Oznámení o zveřejnění informací k rozpočtu Mikroregionu Hranicko 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 15 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 14 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 13 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 12 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 11 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 10 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 9 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 8 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 7 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Oznámení o zveřejnění informací k rozpočtu Mikroregionu Rozvodí 2017

XML