Obec Bělotín

Město, městys, obec, MČ
Okres Přerov

http://belotin.cz

Načtené dokumenty
17. 08. 2017 Rozpočtové opatření č. 23 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
17. 08. 2017 Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - Kross, s.r.o.
14. 08. 2017 Rozpočtové opatření č. 22 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
31. 07. 2017 Oznámení výběrového řízení na zjištění zájemců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
28. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 21 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
28. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 20 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 19 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 18 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Oznámení o zveřejnění informací k rozpočtu Mikroregionu Hranicko 2017
24. 07. 2017 Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - REMA AOS, a.s.
24. 07. 2017 Nařízení Státní veterinární správy – ukončení mimořádných veterinárních opatření ze dne 30.6.2016 SVS/2016/078441-M – ochranné pásmo kolem ohniska moru včelího plodu v k.ú. obce Partutovice
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 17 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 16 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Závěrečný účet obce Bělotín za rok 2016
24. 07. 2017 Pozvánka na veřejné zasedání zastupitelstva obce Bělotín, 1.8.2017 v 18 hod. v sále Obecné školy v Nejdku s programem
24. 07. 2017 KoPU Kunčice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti - elektronický podpis
24. 07. 2017 KoPU Kunčice - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
24. 07. 2017 Oznámení o zveřejnění informací k rozpočtu Mikroregionu Hranicko 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 15 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 14 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 13 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 12 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 11 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 10 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 9 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 8 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 7 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Oznámení o zveřejnění informací k rozpočtu Mikroregionu Rozvodí 2017
24. 07. 2017 Informace o zveřejnění dokumentů k Rozpočtu Obce Bělotín dle novely zákona č. 250/2000 Sb. – Pravidla rozpočtové odpovědnosti
24. 07. 2017 Technické opravy schváleného rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. - Martin Ambros
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 6 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Schválený rozpočet Mikroregionu Rozvodí na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtový výhled Mikroregionu Rozvodí na roky 2017 - 2020
24. 07. 2017 Zveřejnění rozpočtových výkazů mikroregionu Hranicko
24. 07. 2017 Zveřejnění rozpočtových výkazů mikroregionu Rozvodí
24. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 5 k Rozpočtu obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Rozpočtový výhled obce Bělotín na období 2018-2021
24. 07. 2017 Rozpočet obce Bělotín na rok 2017
24. 07. 2017 Odpověď na žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb. Istav Media s.r.o.
24. 07. 2017 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost TJ Sokol Bělotín, z.s.
24. 07. 2017 Výskyt ptačí chřipky v Evropě – informace pro drobnochovatele
24. 07. 2017 Smlouva o poskytnutí dotace na provoz a vybavení šaten TJ SOKOL Bělotín
24. 07. 2017 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona č. 256/2013 Sb., katastrální zákon, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
24. 07. 2017 Mimořádná veterinární opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy – moru včelího plodu v Olomouckém kraji
24. 07. 2017 Smlouva o poskytnutí dotace na celoroční činnost TJ Sokol Bělotín, z.s.
24. 07. 2017 Obecně závazná vyhláška č.2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
24. 07. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace na akci servis závlahy na hřišti TJ SOKOL Bělotín
24. 07. 2017 Obecně závazná vyhláška č.01/2015 o stanovení systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Bělotín
24. 07. 2017 Seznam zájemců o kompostéry v II. kole

XML