Obec Kozmice

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://kozmice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kozmice
Poručíka Hoši 528/2C
747 11 Kozmice

Datová schránka: fpfayh2
E-mail: epodatelna@kozmice.cz, podatelna@kozmice.cz, obec@kozmice.cz

Načtené dokumenty
03. 10. 2017 Oznámení o době a místě konání voleb v obci
27. 09. 2017 Nařízení Státní veterinární správy - ukončení mimořádných veterinárních opatření
27. 09. 2017 Zápis a usnesení z 12. řádného zasedání ZO
24. 09. 2017 Usnesení z 12. řádného zasedání ZO Kozmice
24. 09. 2017 Upozornění ČEZ Distribuce a.s. na okleštění stromoví
24. 09. 2017 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy
24. 09. 2017 Nařízení Státní veterinární správy - mor včelího plodu
24. 09. 2017 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.8.2017
25. 08. 2017 Zápis a usnesení z 9. mimořádného zasedání ZO Kozmice
07. 08. 2017 Veřejný záměr k prodeji automobilu
04. 08. 2017 Pozvánka na 9. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Kozmice
03. 08. 2017 Veřejný záměr pronájmu automobilu
03. 08. 2017 Nabídka pozemků SPÚ k pronájmu
20. 07. 2017 Zápis a usnesení z 8. mimořádného zasedání ZO Kozmice
17. 07. 2017 Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
17. 07. 2017 Usnesení z 8. mimořádného zasedání ZO
14. 07. 2017 Potvrzení o zveřejnění Závěrečného účtu SOH za rok 2016
14. 07. 2017 Oznámení - SOH
03. 07. 2017 Pozvánka na 8. mimořádné zasedání Zastupitelstva obceKozmice
03. 07. 2017 Usnesení z 11. řádného zasedání ZO Kozmice
03. 07. 2017 Oznámení - obec
03. 07. 2017 Oznámení - SOH
03. 07. 2017 Oznámení SOMH
03. 07. 2017 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2017 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Kozmice
03. 07. 2017 Rozpočtový výhled Obce Kozmice na 3 roky sestavený k 1.1.2016
03. 07. 2017 Rozpočet obce Kozmice na rok 2017 - příjmy
03. 07. 2017 Rozpočet obce Kozmice na rok 2017 - výdaje
03. 07. 2017 Rozpočet sociálního fondu obce Kozmice na rok 2017
03. 07. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kozmice - Římskokatolická farnost Kozmice
03. 07. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Kozmice
03. 07. 2017 Informace o uzavření veřejnoprávní smlouvy (sociálně-právní ochrana dětí)
03. 07. 2017 Informace o existenci veřejnoprávní smlouvy (přestupky)
03. 07. 2017 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků
03. 07. 2017 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
03. 07. 2017 Informace o existenci veřejnoprávní smlouvy (Městská policie Hlučín)
03. 07. 2017 Zápis a usnesení ze 7. mimořádného zasedání ZO Kozmice
03. 07. 2017 Zápis a usnesení z 11. řádného zasedání 2017

XML