Obec Kozmice

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://kozmice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kozmice
Poručíka Hoši 528/2C
747 11 Kozmice

Datová schránka: fpfayh2
E-mail: epodatelna@kozmice.cz, podatelna@kozmice.cz, obec@kozmice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 07. 2018 Veřejná vyhláška - návrh opatření obecné povahy
12. 07. 2018 Zveřejnění seznamu vytvořených volebních obvodů, počet členů zastupitelstva obce a potřebný počet podpisů na peticích
09. 07. 2018 Usnesení z 12. mimořádného zasedání ZO Kozmice
26. 06. 2018 Pozvánka na 11. mimořádné zasedání ZO Kozmice
25. 06. 2018 Oznámení - SOH
25. 06. 2018 Zápis a usnesení z 15. řádného zasedání ZO Kozmice
22. 06. 2018 Usnesení z 15. řádného zasedání Zastupitelstva obce Kozmice
07. 06. 2018 Pozvánka na 15. řádné zasedání Zastupitelstva obce
06. 06. 2018 Návrh Závěrečného účtu SOH za rok 2017
23. 05. 2018 Návrh Závěrečného účtu obce Kozmice za rok 2017
23. 05. 2018 Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 - příloha č. 1 Inventarizační zpráva
23. 05. 2018 Návrh Závěrečného účtu za rok 2017 - příloha č. 2 Audit
23. 05. 2018 Návrh Závěrečného účtu obce Kozmice za rok 2017 - Výkaz FIN
23. 05. 2018 Návrh Závěrečného účtu obce Kozmice za rok 2017 - Rozvaha
23. 05. 2018 Návrh Závěrečného účtu obce Kozmice za rok 2017 - Výkaz zisku a ztráty
23. 05. 2018 Návrh Závěrečného účtu obce Kozmice za rok 2017 - Příloha
23. 05. 2018 Návrh Závěrečného účtu obce Kozmice za rok 2017 - Hospodaření zřízené příspěvkové organizace
17. 05. 2018 Oznámení pověřence GDPR
16. 05. 2018 Oznámení SOMH 2018
10. 05. 2018 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné - SmVaK, a.s.
03. 05. 2018 Zápis a usnesení z 11. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce 2018
28. 04. 2018 Usnesení z 11. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce
28. 04. 2018 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2018
28. 04. 2018 Zpráva o hospodaření SOMH z rok 2017
28. 04. 2018 Inventarizační zpráva - SOMH za rok 2017
28. 04. 2018 Návrh závěrečného účtu - SOMH za rok 2017
28. 04. 2018 Příloha - SOMH 2017
28. 04. 2018 Rozvaha - SOMH 2017
28. 04. 2018 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu - SOMH 2017
28. 04. 2018 Výkaz zisku a ztrát - SOMH 2017
28. 04. 2018 Zpráva MSK - SOMH 2017
10. 04. 2018 Pozvánka na 11. mimořádné zasedání Zastupitelstva obce Kozmice
09. 04. 2018 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky pitné vody
28. 03. 2018 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení geodetických prací
21. 03. 2018 Oznámení SOMH 2018
20. 03. 2018 Usnesení z 14. řádného zasedání 2018
20. 03. 2018 Zápis a usnesení z 14. řádného zasedání ZO
16. 03. 2018 Zápis a usnesení z 14. řádného zasedání 2018
01. 03. 2018 Pozvánka na 14. řádné zasedání ZO Kozmice
28. 02. 2018 Veřejná vyhláška - Místní úprava provozu na pozemních komunikacích
20. 02. 2018 Návrh rozpočtu na rok 2018 - SOMH
20. 02. 2018 Aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k 1.2.2018
15. 02. 2018 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
07. 02. 2018 Veřejnoprávní smlouva č. 1/2018 o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu Obce Kozmice
29. 01. 2018 Zápis a usnesení z 10. mimořádného zasedání ZO Kozmice
16. 01. 2018 Oznámení SOH
16. 01. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
15. 01. 2018 Oznámení o době a místě konání voleb
12. 01. 2018 Usnesení z 10. mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Kozmice
09. 01. 2018 Výroční zpráva 2017

XML