Obec Kunín

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://kunin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kunín
Kunín 69
742 53 Kunín

Datová schránka: w26b2tc
E-mail: obec@kunin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
02. 07. 2020 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2019 Mikroregion Odersko
01. 07. 2020 Mimořádné opatření č.11/2020 Krajské hygienické stanice Moravskoslezského kraje
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - exekuční příkaz J.Zavacká
30. 06. 2020 Veřejná vyhláška - platební výměr P.Rotiš
29. 06. 2020 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
29. 06. 2020 Pozvánka na 11. jednání valné hromady Mikroregionu Odersko
29. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 Mikroregion Odersko
26. 06. 2020 Zápis ZO č. 10/2018-2022
25. 06. 2020 Usnesení RO č. 31/2018-2022
24. 06. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Kunín č.2/2020, o nočním klidu
22. 06. 2020 Oznámení - Závěrečný účet obce Kunín za rok 2019
19. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu Moravskoslezského kraje - Propojovací komunikace před základní školou
19. 06. 2020 Smlouva o výpůjčce nemovitých věcí
19. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí nadačního příspěvku
19. 06. 2020 Dohoda O2 Profi
17. 06. 2020 Majetkový záměr prodeje části pozemku p.č. 2033/3 o výměře 219m2
17. 06. 2020 Majetkový záměr pachtu pozemku p.č. 1735 o výměře 865m2
09. 06. 2020 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
08. 06. 2020 Pozvánka na 10. valnou hromadu Mikroregionu Odersko
08. 06. 2020 Pozvánka na Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
08. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu za rok 2019 - DSO SOMPO 2016
08. 06. 2020 Usnesení RO č. 30/2018-2022
08. 06. 2020 Pozvánka na jednání valné hromady Regionu Poodří
08. 06. 2020 Návrh závěrečného účtu DSO Regionu Poodří za rok 2019
02. 06. 2020 Pozvánka na 10. zasedání ZO
26. 05. 2020 Usnesení RO č. 29/2018-2022
26. 05. 2020 Návrh opatření obecné povahy
25. 05. 2020 Záměr prodeje pozemku p.č. 1161 a záměr darovat stavbu
25. 05. 2020 Majetkový záměr prodeje pozemků a nemovitostí
20. 05. 2020 KoPÚ v k.ú. Kunín - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
19. 05. 2020 Dokument "Usnesení o nařízení d..." již není dostupný.
19. 05. 2020 Smlouva o dílo - Dodatek č. 1 - Get-up service a.s.
18. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 4/2020
18. 05. 2020 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 2/2020
11. 05. 2020 Zápis ZO č. 9/2018-2022
05. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Kunín č. 1/2020, o místních poplatcích
27. 04. 2020 NÁVRH - Závěrečný účet obce Kunín za rok 2019
27. 04. 2020 OBEC KUNÍN - Porovnání všech položek výpočtu (kalkulace) cen pro stočné za kalendářní rok 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
27. 04. 2020 SmVaK, a.s. - Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r. 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
27. 04. 2020 Veřejná vyhláška o zpřístupnění hromadného předpisného seznamu - Finanční úřad
24. 04. 2020 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné za r. 2019 a dosažené skutečnosti v témže roce
24. 04. 2020 Mezitimní závěrka k 31.3.2020
23. 04. 2020 Smlouva o dílo č. 35/19-AB - Aleš Brückner - Sportovní a kulturní areál-místo setkávání, místo, kde to žije
23. 04. 2020 Usnesení RO č. 28/2018-2022
17. 04. 2020 Mimořádné opatření k provozu úřadů od 20. dubna
17. 04. 2020 Mimořádné opatření - provoz pracovišť CzechPoint
16. 04. 2020 Pozvánka na 9. zasedání ZO
16. 04. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška o ul..." již není dostupný.
15. 04. 2020 Usnesení RO č. 26/2018-2022
15. 04. 2020 Usnesení RO č. 27/2018-2022

XML