Obec Kunín

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://kunin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kunín
Kunín 69
742 53 Kunín

Datová schránka: w26b2tc
E-mail: obec@kunin.cz

Načtené dokumenty
12. 10. 2017 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
11. 10. 2017 Oznámení o uložení písemnosti - Veronika Zerzánová
04. 10. 2017 5. rozpočtové opatření 2017
26. 09. 2017 Dokument "Veřej..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
25. 09. 2017 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
25. 09. 2017 Zápis ZO č. 19/2014-2018
25. 09. 2017 Dokument "Usnes..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
20. 09. 2017 Záměr darování stavby bez č.p., č. ev.
20. 09. 2017 Oznámení o prvním zasedání OVK
20. 09. 2017 Pozvánka na 15. jednání valné hromady Mikroregionu Odersko 25.9.2017
20. 09. 2017 Návrh opatření obecné povahy
18. 09. 2017 Pozvánka na jednání Valné hromady Regionu Poodří 2.10.2017
15. 09. 2017 Oznámení o konání akce - Hodová zábava AKCE ZRUŠENA
14. 09. 2017 Oznámení o konání akce - Hodová zábava
11. 09. 2017 Výzva vlastníkům movitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
07. 09. 2017 Žádost o vydání voličského průkazu a Plná moc k převzetí průkazu
07. 09. 2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
05. 09. 2017 Usnesení RO č. 65/2014-2018
04. 09. 2017 Informace o konání 19. zasedání ZO Kunín - doplněno 4.9.2017
31. 08. 2017 Veřejné projednání návrhu aktualizace Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
29. 08. 2017 Obřadní dny pro svatební obřady na zámku a v parku na rok 2018
29. 08. 2017 Pacht pozemku p. č. 2110/16 k. ú. Kunín
28. 08. 2017 Informace o konání 19. zasedání ZO
15. 08. 2017 Mezitimní závěrka k 30.6.2017
15. 08. 2017 Stanovení sídla volebního okrsku a počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 2/2017, kterou se mění OZV č. 1/2017, o nočním klidu
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 1/2017, o nočním klidu
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 1/2016, kterou se zrušuje OZV č. 3/2000, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu Obce Kunín
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kunín
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 2/2012 o místních poplatcích
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 1/2012 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů na území obce Kunín
04. 08. 2017 Usnesení RO č. 64/2014-2018
02. 08. 2017 Dokument "Oznám..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
31. 07. 2017 Prodej části pozemku p.č. 1217/1 a 1211/1 k. ú. Kunín
27. 07. 2017 Žádost o poskytnutí informací a odpověď na žádost 3/2017
27. 07. 2017 Usnesení RO č. 63/2014-2018
24. 07. 2017 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017
24. 07. 2017 Dobrovolný svazek obcí SOMPO - schválený rozpočet 2017
24. 07. 2017 Dobrovolný svazek obcí SOMPO - rozpočtový výhled 2017-2018
20. 07. 2017 Dokument "Oznám..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
19. 07. 2017 Dokument "Oznám..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
17. 07. 2017 4. rozpočtové opatření 2017
12. 07. 2017 3. rozpočtové opatření 2017
12. 07. 2017 Zápis ZO č. 18/2014-2018
11. 07. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Kunín č.2/2017
28. 06. 2017 Rozpočtové opatření č.2-2017 Regionu Poodří
28. 06. 2017 3. rozpočtové opatření
27. 06. 2017 Usnesení RO č. 61/2014-2018
27. 06. 2017 Usnesení RO č. 62/2014-2018
27. 06. 2017 Zápis ZO č. 17/2014-2018

XML