Obec Kunín

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://kunin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kunín
Kunín 69
742 53 Kunín

Datová schránka: w26b2tc
E-mail: obec@kunin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
17. 01. 2018 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby movité věci
15. 01. 2018 Informace o konání 21. zasedání ZO
15. 01. 2018 Dodatek č. 1 k Jednacímu řádu ZO (platný od 1.1.2018)
15. 01. 2018 Výsledky I. kola volby prezidenta republiky v Kuníně
12. 01. 2018 Oznámení - Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunín na rok 2019 - 2021
12. 01. 2018 Oznámení - Rozpočet obce Kunín na rok 2018
12. 01. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Základní škola a Mateřská škola Kunín na léta 2019 - 2020
12. 01. 2018 Rozpočtové opatření č.4-2017 Regionu Poodří
12. 01. 2018 Rozpočet Regionu Poodří na rok 2018
12. 01. 2018 Střednědobý výhled rozpočtu Regionu Poodří na léta 2018 - 2022
11. 01. 2018 Termíny zasedání ZO v roce 2018
04. 01. 2018 Záměr pronájmu nebytových prostor - bývalé kadeřnictví
04. 01. 2018 Záměr uzavření smlouvy o právu provedení stavby na pozemku p.č. 33/1
04. 01. 2018 Záměr uzavření smlouvy o právu provedení stavby na pozemcích p.č. 219/1, 288, 289
02. 01. 2018 Zápis ZO č. 20/2014-2018
21. 12. 2017 Rozpočet obce Kunín na rok 2018
21. 12. 2017 7. rozpočtové opatření 2017
21. 12. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunín na rok 2019 - 2021
21. 12. 2017 Dokument "Usnes..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
18. 12. 2017 Rozpočet na rok 2018 - Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016
18. 12. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu na roky 2019 - 2020 - Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016
18. 12. 2017 Schválený rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2018
18. 12. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
18. 12. 2017 Oznámení o prvním zasedání okrskové volební komise
15. 12. 2017 Záměr pachtu pozemků p. č. 3141 a 3139
13. 12. 2017 OZV obce Kunín č.3/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 12. 2017 Pozvánka na 16. valnou hromadu MO dne 11.12.2017
09. 12. 2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta republiky
09. 12. 2017 Obřadní dny pro rok 2018
09. 12. 2017 Podmínky pro konání svatebních obřadů na zámku 2018
09. 12. 2017 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
09. 12. 2017 Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků
09. 12. 2017 Pozvánka na jednání Valné hromady Regionu Poodří 19.12.2017
09. 12. 2017 Informace o konání 20. zasedání Zastupitelstva obce Kunín
09. 12. 2017 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu obce Kunín na rok 2019 - 2021
09. 12. 2017 Návrh - Rozpočet obce Kunín na rok 2018
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří na rok 2018
09. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Regionu Poodří na léta 2018 - 2022
09. 12. 2017 Oznámení o bezúplatném převodu majetku
09. 12. 2017 Usnesení RO č. 71/2014-2018
23. 11. 2017 Komplexní pozemkové úpravy - pověření ke vstupu a vjezdu na pozemky k výkonu činnosti
22. 11. 2017 Dokument "Veřej..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
22. 11. 2017 Závěrečný účet za rok 2016 Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016
22. 11. 2017 Návrh rozpočtu na rok 2018 - Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016
22. 11. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2019 - 2020
21. 11. 2017 Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku SOMPO 2016 dne 7.12.2017
20. 11. 2017 Návrh rozpočtu ZŠ a MŠ Kunín na rok 2018
20. 11. 2017 Návrh - Střednědobý výhled rozpočtu na léta 2019-2020 Základní škola a Mateřská škola Kunín
20. 11. 2017 Návrh na schválený rozpočet Mikroregionu Odersko na rok 2018 + Návrh na čtvrtý upravený rozpočet Mikroregionu Odersko pro rok 2017
13. 11. 2017 Stanovení volebního okrsku a minimálního počtu členů okrskové volební komise

XML