Obec Kunín

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://kunin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kunín
Kunín 69
742 53 Kunín

Datová schránka: w26b2tc
E-mail: obec@kunin.cz

Načtené dokumenty
15. 08. 2017 Mezitimní závěrka k 30.6.2017
15. 08. 2017 Stanovení sídla volebního okrsku a počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 2/2017, kterou se mění OZV č. 1/2017, o nočním klidu
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 1/2017, o nočním klidu
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 1/2016, kterou se zrušuje OZV č. 3/2000, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu Obce Kunín
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kunín
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 2/2012 o místních poplatcích
04. 08. 2017 OZV obce Kunín č. 1/2012 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů na území obce Kunín
04. 08. 2017 Usnesení RO č. 64/2014-2018
02. 08. 2017 Dokument "Oznám..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
31. 07. 2017 Prodej části pozemku p.č. 1217/1 a 1211/1 k. ú. Kunín
27. 07. 2017 Žádost o poskytnutí informací a odpověď na žádost 3/2017
27. 07. 2017 Usnesení RO č. 63/2014-2018
24. 07. 2017 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 1/2017
24. 07. 2017 Dobrovolný svazek obcí SOMPO - schválený rozpočet 2017
24. 07. 2017 Dobrovolný svazek obcí SOMPO - rozpočtový výhled 2017-2018
20. 07. 2017 Dokument "Oznám..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
19. 07. 2017 Dokument "Oznám..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
17. 07. 2017 4. rozpočtové opatření 2017
12. 07. 2017 3. rozpočtové opatření 2017
12. 07. 2017 Zápis ZO č. 18/2014-2018
11. 07. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Kunín č.2/2017
28. 06. 2017 Rozpočtové opatření č.2-2017 Regionu Poodří
28. 06. 2017 3. rozpočtové opatření
27. 06. 2017 Usnesení RO č. 61/2014-2018
27. 06. 2017 Usnesení RO č. 62/2014-2018
27. 06. 2017 Zápis ZO č. 17/2014-2018
26. 06. 2017 Závěrečný účet Regionu Poodří za rok 2016
26. 06. 2017 Prodej části pozemku p. č. 33/1 k. ú. Kunín
26. 06. 2017 Jednací řád Rady obce Kunín
26. 06. 2017 Termíny zasedání ZO v roce 2017
26. 06. 2017 Jednací řád ZO s platností od 1. 1. 2016
26. 06. 2017 Ceník prodeje pozemků
26. 06. 2017 Nařízení obce 1/2015 Tržní řád
26. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o nočním klidu
26. 06. 2017 OZV obce Kunín č. 2/2016, kterou se mění OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
26. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška Obce Kunín č.1/2016, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č.3/2000, kterou se vyhlašuje závazná část územního plánu Obce Kunín
26. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Kunín
26. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o místních poplatcích
26. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška č.1/2012 o zákazu provozování výherních hracích přístrojů a interaktivních videoloterijních terminálů na území obce Kunín
26. 06. 2017 Pozvánka na 14.zaedání valné hromady Mikroregionu Odersko 28.6.2017
26. 06. 2017 Rozpočtové opatření č.1-2017 Regionu Poodří
26. 06. 2017 Návštěvní řád zámeckého parku v Kuníně
26. 06. 2017 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu Regionu Poodří na rok 2017 a rozpočtového výhledu Regionu Poodří na léta 2017 - 2021
26. 06. 2017 Výzva vlastníkům nemovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě
26. 06. 2017 Podmínky pro konání svatebních obřadů na zámku pro rok 2017
26. 06. 2017 Obřadní dny pro rok 2017
26. 06. 2017 Poplatky za svatební obřady pro rok 2017
26. 06. 2017 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí
26. 06. 2017 Stanovení výše stočného v obci Kunín pro rok 2017

XML