Obec Stonava

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://stonava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stonava
Stonava 730
735 34 Stonava

Datová schránka: wd5ba9k
E-mail: obec@stonava.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 03. 2018 048 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace na ozdravný pobyt občanů Stonavy
24. 03. 2018 049 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava
24. 03. 2018 050 - Obec Stonava - Rozpočtové opatření č. 3
24. 03. 2018 051 - Obec Stonava - Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
23. 03. 2018 047 - Obec Stonava - záměr obce propachtovat pozemky
22. 03. 2018 046 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Spolek krojovaných horníků při obci Stonava)
20. 03. 2018 045 - Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška
15. 03. 2018 041 - MMK (silniční správní řád) - opatření obecné povahy (přechodné dopravní značení)
15. 03. 2018 042 - OBÚ - povolení hornické činnosti
15. 03. 2018 043 - Obec Stonava - Rozpočtové opatření č. 2
15. 03. 2018 044 - Obec Stonava - Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
13. 03. 2018 040 - Obec Stonava - 28. zasedání Zastupitelstva obce Stonava
12. 03. 2018 037 - ČEZ Distribuce - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
12. 03. 2018 038 - Usnesení o nařízení dražebního jednání - elektronická dražba
12. 03. 2018 039 - MMK Karviná (Odbor stavební a životního prostředí) - rozhodnutí (odkanalizování části obce Stonava - lokalita č.2)
01. 03. 2018 035 - OBÚ - povolení hornické činnosti
01. 03. 2018 036 - SMOOK - návrh Závěrečného účtu SMOOK za rok 2017 včetně příloh
27. 02. 2018 034 - ČEZ Distribuce - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
16. 02. 2018 033 - Exekutorský úřad Přerov - exekuční příkaz
14. 02. 2018 029 - OBÚ - povolení hornické činnosti
14. 02. 2018 030 - OBÚ - povolení hornické činnosti
14. 02. 2018 031 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Myslivecké sdružení Stonávka, "z.s.")
14. 02. 2018 032 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Místní skupina Polského kulturně-osvětového svazu ve Stonavě z.s.)
13. 02. 2018 021 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Stonavská Barborka. z.s.)
13. 02. 2018 022 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (ZO ČZS Stonava)
13. 02. 2018 023 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Sportovní klub Stonava, z.s.)
13. 02. 2018 024 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Stonava)
13. 02. 2018 025 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (SPCCH v ČR, z.s., ZO Stonava)
13. 02. 2018 026 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Rodiče a škola Stonava, z.s.)
13. 02. 2018 027 - Obec Stonava - smlouva o poskytnutí dotace (Farní sbor Slezské církve evangelické a.v. ve Stonavě)
13. 02. 2018 028 - OBÚ - povolení hornické činnosti
08. 02. 2018 019 - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
08. 02. 2018 020 - ČEPS, a.s. - oznámení o odstraňování a oklešťování stromoví a jiných porostů
07. 02. 2018 017 - Obec Stonava - Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
07. 02. 2018 018 - Obec Stonava - Rozpočtové opatření č. 1
31. 01. 2018 015 - ČEZ - informace o plánovaném přerušení dodávky elektřiny
31. 01. 2018 016 - MMK Karviná (Odbor rozvoje) - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
26. 01. 2018 013 - Krajský úřad (Odbor životního prostředí a zemědělství) - ukončení posuzování vlivů záměru "Bioplynová stanice Stonava" na životní prostředí
26. 01. 2018 014 - Vodotech - pravidelný odečet vodoměrů
23. 01. 2018 010 - OBÚ - povolení hornické činnosti
23. 01. 2018 011 - Obec Stonava - Rozpočtové opatření č. 17
23. 01. 2018 012 - Obec Stonava - Oznámení o zveřejnění schválených dokumentů
19. 01. 2018 009 - OBÚ - povolení hornické činnosti
19. 01. 2018 008 - MMK Karviná (Odbor stavební a životního prostředí) - Oznámení (program Podpory obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností)
16. 01. 2018 007 - Obec Stonava - 27. zasedání Zastupitelstva obce Stonava
16. 01. 2018 006 - OBÚ - povolení hornické činnosti
13. 01. 2018 005 - OBÚ - povolení hornické činnosti
09. 01. 2018 003 - KÚ pro MS kraj, Katastrální pracoviště Karviná - oznámení o konání revize údajů katastru nemovitostí
09. 01. 2018 Dokument "004 -..." již není dostupný.
06. 01. 2018 001 - Obec Stonava - prodej pozemků

XML