Obec Stonava

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://stonava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stonava
Stonava 730
735 34 Stonava

Datová schránka: wd5ba9k
E-mail: obec@stonava.cz

Načtené dokumenty
19. 08. 2017 127 - OBÚ - povolení hornické činnosti
19. 08. 2017 128 - Obec Stonava - volby do PS Parlamentu ČR (minimální počet členů okrskové volební komise)
16. 08. 2017 126 - OBÚ - povolení hornické činnosti
12. 08. 2017 124 - OBÚ - povolení hornické činnosti
12. 08. 2017 125 - OBÚ - povolení hornické činnosti
05. 08. 2017 123 - Aukční síň JUSTITIAS s.r.o. - dražební vyhlášky
02. 08. 2017 122 - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
25. 07. 2017 120 - OBÚ - povolení hornické činnosti
25. 07. 2017 Dokument "121 -..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
20. 07. 2017 116 - OBÚ - povolení hornické činnosti
20. 07. 2017 117 - OBÚ - povolení hornické činnosti
20. 07. 2017 Dokument "118 -..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
20. 07. 2017 119 - OBÚ - povolení hornické činnosti
18. 07. 2017 Dokument "114 -..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
18. 07. 2017 Dokument "115 -..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
17. 07. 2017 112 - Obec Stonava - pronájem nebytových prostor
17. 07. 2017 113 - OBÚ - povolení hornické činnosti
14. 07. 2017 109 - Obec Stonava - oznámení (zveřejnění schválených dokumentů)
14. 07. 2017 110 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.7
14. 07. 2017 111 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.8
13. 07. 2017 108 - MMK (Odbor rozvoje) - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
06. 07. 2017 Dokument "106 -..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
06. 07. 2017 107 - Obec Stonava - 22. zasedání Zastupitelstva obce ve Stonavě
30. 06. 2017 104- MMK (Odbor rozvoje) - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
30. 06. 2017 Dokument "105 -..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
21. 06. 2017 Dokument "102 -..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
21. 06. 2017 103 - Drážní úřad Olomouc - veřejná vyhláška (Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice)
16. 06. 2017 Dokument "099 -..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
16. 06. 2017 Dokument "100 -..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
16. 06. 2017 101 - OBÚ - povolení hornické činnosti
15. 06. 2017 Dokument "096 -..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
15. 06. 2017 097 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.6
15. 06. 2017 098 - Obec Stonava - oznámení (zveřejnění schválených dokumentů)
14. 06. 2017 094 - Obec Stonava - záměr obce propachtovat pozemek
14. 06. 2017 095 - OBÚ - povolení hornické činnosti
13. 06. 2017 093 - Obec Stonava - pronájem nebytových prostor
12. 06. 2017 037 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
12. 06. 2017 038 - SMOOK - oznámení (rozpočet)
12. 06. 2017 041 - Obec Stonava - rozpočtový výhled 2016-2019
12. 06. 2017 042 - Obec Stonava - rozpočet na rok 2017
12. 06. 2017 043 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.1
12. 06. 2017 048 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.2
12. 06. 2017 049 - Obec Stonava - oznámení o změnách čísel položek rozpočtové skladby
12. 06. 2017 050 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava
12. 06. 2017 051 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace na ozdravný pobyt občanů Stonavy
12. 06. 2017 058 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.3
12. 06. 2017 064 - SMOOK - závěrečný účet SMOOK za rok 2016
12. 06. 2017 072 - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
12. 06. 2017 076 - OBÚ - povolení hornické činnosti
12. 06. 2017 077 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.4

XML