Obec Stonava

Město, městys, obec, MČ
Okres Karviná

http://stonava.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Stonava
Stonava 730
735 34 Stonava

Datová schránka: wd5ba9k
E-mail: obec@stonava.cz

Načtené dokumenty
21. 06. 2017 102 - Exekutorský úřad Přerov - usnesení o opakované dražbě
21. 06. 2017 103 - Drážní úřad Olomouc - veřejná vyhláška (Optimalizace trati Český Těšín-Dětmarovice)
16. 06. 2017 099 - OBÚ - povolení hornické činnosti
16. 06. 2017 100 - OBÚ - povolení hornické činnosti
16. 06. 2017 101 - OBÚ - povolení hornické činnosti
15. 06. 2017 096 - OBÚ - povolení hornické činnosti
15. 06. 2017 097 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.6
15. 06. 2017 098 - Obec Stonava - oznámení (zveřejnění schválených dokumentů)
14. 06. 2017 094 - Obec Stonava - záměr obce propachtovat pozemek
14. 06. 2017 095 - OBÚ - povolení hornické činnosti
13. 06. 2017 093 - Obec Stonava - pronájem nebytových prostor
12. 06. 2017 037 - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - zaslání seznamu nemovitých věcí podle § 65 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí
12. 06. 2017 038 - SMOOK - oznámení (rozpočet)
12. 06. 2017 041 - Obec Stonava - rozpočtový výhled 2016-2019
12. 06. 2017 042 - Obec Stonava - rozpočet na rok 2017
12. 06. 2017 043 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.1
12. 06. 2017 048 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.2
12. 06. 2017 049 - Obec Stonava - oznámení o změnách čísel položek rozpočtové skladby
12. 06. 2017 050 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace vlastníkům budov v obci Stonava
12. 06. 2017 051 - Obec Stonava - Program k poskytnutí dotace na ozdravný pobyt občanů Stonavy
12. 06. 2017 058 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.3
12. 06. 2017 064 - SMOOK - závěrečný účet SMOOK za rok 2016
12. 06. 2017 072 - Státní pozemkový úřad - nabídka pozemků k pronájmu
12. 06. 2017 076 - OBÚ - povolení hornické činnosti
12. 06. 2017 077 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.4
12. 06. 2017 082 - MMK (Odbor rozvoje) - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 06. 2017 083 - Obec Stonava - Závěrečný účet obce Stonava za rok 2016
12. 06. 2017 084 - Obec Stonava - oznámení (zveřejnění schválených dokumentů)
12. 06. 2017 085 - Obec Stonava - rozpočtové opatření č.5
12. 06. 2017 086 - Obec Stonava - Dodatek č.1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
12. 06. 2017 087 - OBÚ - povolení hornické činnosti
12. 06. 2017 088 - OBÚ - povolení hornické činnosti
12. 06. 2017 089 - OBÚ - povolení hornické činnosti
12. 06. 2017 090 - OBÚ - povolení hornické činnosti
12. 06. 2017 091- MMK (Odbor rozvoje) - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
12. 06. 2017 092 - OBÚ - povolení hornické činnosti

XML