Obec Předměřice nad Labem

Město, městys, obec, MČ
Okres Hradec Králové

http://predmericenl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Předměřice nad Labem
Obránců míru 18
503 02 Předměřice nad Labem

Datová schránka: jrda9er
E-mail: predmerice@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
12. 06. 2017 20.10.2016-20.11.2016Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích v k.ú. Předměřice nad Labem, Hradec Králové
12. 06. 2017 10.10.2016-10.11.2016Výsledky volby do zastupitelstva Královéhradeckého kraje - říjen 2016
12. 06. 2017 03.10.2016-03.11.2016Stanovení přechodné úpravy III/29913, Obránců míru, Předměřice nad Labem
12. 06. 2017 03.10.2016-03.11.2016Stanovení přechodné úpravy na silnicích II. a III. třídy: Stanovení PŘÚ DZ silnice - sil.III/29913
12. 06. 2017 25.09.2016-25.10.2016Aktualizace č. 2 ZÚR Královéhradecký kraj
12. 06. 2017 20.09.2016-20.10.2016Oznámení o místě a konání voleb - 7.-8. října 2016
12. 06. 2017 09.09.2016-20.09.2016Pozvánka na Zastupitelstvo obce dne 19.9.2016
12. 06. 2017 23.08.2016-23.08.2016Stanovení volebního okrsku pro volby do zastupitelstev krajů 2016
12. 06. 2017 08.08.2016-08.10.2016Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise 7-8 října 2016
12. 06. 2017 02.08.2016-30.08.2016Výběrové řízení na pozici správce sportovního areálu
12. 06. 2017 21.07.2016-21.08.2016Záměr prodeje obecního pozemku p.č. 104/46
12. 06. 2017 21.07.2016-21.08.2016Záměr prodeje obecního pozemku p.č.104/77
12. 06. 2017 16.06.2016-30.06.2016Pozvánka na ZO dne 27.6.2016
12. 06. 2017 14.06.2016-14.07.2016Veřejná vyhláška - Stanovení úpravy na silnicích II. a III. třídy v obci Předměřice n/L
12. 06. 2017 14.06.2016-14.07.2016Veřejná vyhláška - Stanovení úpravy na silnicích II. a III. třídy v k.ú. Lochenice, Předměřice n/L, Smiřice, Skalička, Hradec Králové
12. 06. 2017 14.06.2016-14.07.2016Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy na silnicích II. a III. třídy v k.ú. Předměřice n/L, Hradec Králové
12. 06. 2017 13.06.2016-16.07.2016Veřejná nabídka pozemků určených k převodu oprávněným osobám a právním nástupcům podle zákona č. 229/1991 Sb., v úplném znění (zákon o půdě), uveřejněná státní
12. 06. 2017 20.05.2016-10.06.2016Stanovení přechodné úpravy na silnicích II.aIII. třídy-Předměřice n/L
12. 06. 2017 12.05.2016-31.12.2016Veřejnoprávní smlouvy - dotace neziskovým organizacím na rok 2016
12. 06. 2017 29.04.2016-12.05.2016Pozvánka na ZO dne 9.5.2016
12. 06. 2017 11.04.2016-11.05.2016Závěrečný účet obce Předměřice nad Labem za rok 2015
12. 06. 2017 12.02.2016-24.02.2016Pozvánka na ZO dne 22.2.2016
12. 06. 2017 01.02.2016-01.03.2016Záměr obce o pronájmu prostor pro provozování lékárny
12. 06. 2017 20.01.2016-20.02.2016Svozový kalendář - odpady na rok 2016
12. 06. 2017 18.01.2016-18.02.2016Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy
12. 06. 2017 11.01.2016-11.02.2016Vyhláška Obce Předměřice n/L - stanovení školských obvodů
12. 06. 2017 11.12.2015-11.01.2016Rozhodnutí Krajského úřadu Královéhradeckého kraje o udělení souhlasu s uzavřením veřejnoprávní smlouvy
12. 06. 2017 04.12.2015-20.12.2015Pozvánka na ZO dne 14.12.2015
12. 06. 2017 Dokument "30.11..." již není dostupný.
12. 06. 2017 24.11.2015-20.12.2015Návrh rozpočtu na rok 2016
12. 06. 2017 09.11.2015-09.12.2015Veřejná vyhláška - Zrušení ochranného pásma vodního zdroje
12. 06. 2017 06.11.2015-17.11.2015Pozvánka na ZO dne 16.11.2015
12. 06. 2017 26.10.2015-26.11.2015Záměr obce o pronájmu prostor pro provozování zubní ordinace
12. 06. 2017 26.10.2015-26.11.2015Záměr obce o pronájmu prostor pro provozování ordinace praktického lékaře pro dospělé
12. 06. 2017 07.10.2015-08.11.2015Záměr obce - Převedení nepeněžitého vkladu kanalizace
12. 06. 2017 07.10.2015-08.11.2015Záměr obce o pronájmu prostor pro kadeřnickou činnost
12. 06. 2017 07.10.2015-08.11.2015Záměr obce - odprodej části pozemku
12. 06. 2017 16.09.2015-16.10.2015Veřejná vyhláška - zrušení zákazu odběru povrchových a podzemních vod v období přechodného nedostatku vody
12. 06. 2017 14.09.2015-23.09.2015Pozvánka na ZO dne 21.9. 2015
12. 06. 2017 19.08.2015-19.09.2015Rozhodnutí o ukončení období mimořádných klimatických podmínek
12. 06. 2017 07.08.2015-07.09.2015Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy při přechodném nedostatku vody
12. 06. 2017 07.08.2015-07.09.2015Rozhodnutí hejtmana Královéhradeckého kraje o vyhlášení počátku období mimořádných klimatických podmínek
12. 06. 2017 11.06.2015-20.06.2015Pozvánka na ZO dne 18.6.2015
12. 06. 2017 22.05.2015-05.06.2015Pozvánka na zasedání ZO dne 1.6.2015
12. 06. 2017 29.04.2015-31.07.2015Upozornění pro občany na částečnou uzavírku silnice III/29912 ( ul. Průmyslová) ve dnech od 4.5.2015 do 31.7.2015 z důvodu budování kanalizačního řádu v obci.
12. 06. 2017 29.04.2015-02.06.2015Veřejná vyhláška Finančního úřadu Hradec Králové
12. 06. 2017 24.04.2015-10.05.2015Pozvánka na zasedání ZO dne 4.5.2015
12. 06. 2017 24.04.2015-24.05.2015Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
12. 06. 2017 17.04.2015-17.05.2015Veřejná vyhláška o vydání Plánu pro zvládání povodňových rizik v povodí Labe
12. 06. 2017 14.04.2015-30.05.2015Závěrečný účet a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Předměřice nad Labem za rok 2014

XML