Obec Dobronín

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://dobronin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dobronín
Polenská 221/2a
588 12 Dobronín

Datová schránka: ip4bqsv
E-mail: podatelna@dobronin.cz, starosta@dobronin.cz

Načtené dokumenty
18. 08. 2017 Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky
16. 08. 2017 Přihlašování do školní družiny
15. 08. 2017 Oznámení - záměr pronájmu části pozemku p. č. 1863/6, k. ú. Dobronín
14. 08. 2017 Výpis z LVII. jednání rady obce
09. 08. 2017 Oznámení - záměr pronájmu části pozemku p. č. 106/6, k. ú. Střelecká
08. 08. 2017 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Optika Dobronín - vedení optických kabelů
25. 07. 2017 Výpis z LVI. jednání rady obce
24. 07. 2017 Výpis z LV. jednání rady obce
19. 07. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
17. 07. 2017 Dokument "Veřej..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
14. 07. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku ze psů
13. 07. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
07. 07. 2017 Rozpočtová opatření č. 3
04. 07. 2017 Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2017
03. 07. 2017 Výluka ČD
01. 07. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů a pravidla užívání některých zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
27. 06. 2017 Veřejná vyhláška - Optika Dobronín
27. 06. 2017 Dokument "Veřej..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
27. 06. 2017 Veřejná vyhláška - Dobronín, rekonstrukce vodovodu AŠ1-HP1 (ul. Východní a ul. Jasmínová)
21. 06. 2017 Výpis z LIV. jednání rady obce
20. 06. 2017 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na rok 2016
20. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. 06. 2017 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce
15. 06. 2017 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce
13. 06. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo kraje
13. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Dobronín
10. 06. 2017 Přehled platných obecně závazných vyhlášek obce Dobronín
09. 06. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 06. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Šeříková 225, 226, 227
09. 06. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
09. 06. 2017 Dokument "Usnes..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
09. 06. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 06. 2017 SVAK - pozvánka na valnou hromadu a závěrečný účet
09. 06. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 06. 2017 Řízení o územním plánu Dobronín
09. 06. 2017 Ředitelské volno
09. 06. 2017 Oznámení o zamýšleném převodu
09. 06. 2017 SVAK - rozpočet
09. 06. 2017 Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, které nejsou označeny v KN dostatečně určitě
09. 06. 2017 Výměna obecního bytu 2+KK za větší
09. 06. 2017 Schválený závěrečný účet za rok 2016
09. 06. 2017 Rozpočtová opatření č. 2
09. 06. 2017 Rozpočtová opatření č. 1
09. 06. 2017 Rozpočtový výhled obce Dobronín na roky 2018 – 2019
09. 06. 2017 Rozpočet 2017
09. 06. 2017 Směrnice pro zabezpečení zimní údržby obce Dobronín
09. 06. 2017 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Dobronín
09. 06. 2017 Směrnice pro poskytování individuálních dotací obce Dobronín
09. 06. 2017 Veřejnoprávní smlouva č. 11/2016 - TJ Jiskra Dobronín, z. s.
09. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o době nočního klidu

XML