Obec Dobronín

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://dobronin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dobronín
Polenská 221/2a
588 12 Dobronín

Datová schránka: ip4bqsv
E-mail: podatelna@dobronin.cz, starosta@dobronin.cz

Načtené dokumenty
21. 06. 2017 Výpis z LIV. jednání rady obce
20. 06. 2017 Oznámení o zveřejnění schváleného závěrečného účtu Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko na rok 2016
20. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
16. 06. 2017 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce
15. 06. 2017 Pozvánka na 23. zasedání zastupitelstva obce
13. 06. 2017 Pozvánka na zastupitelstvo kraje
13. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2014, kterou se zrušují některé obecně závazné vyhlášky obce Dobronín
10. 06. 2017 Přehled platných obecně závazných vyhlášek obce Dobronín
09. 06. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 06. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Šeříková 225, 226, 227
09. 06. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
09. 06. 2017 Dokument "Usnes..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
09. 06. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 06. 2017 SVAK - pozvánka na valnou hromadu a závěrečný účet
09. 06. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie
09. 06. 2017 Řízení o územním plánu Dobronín
09. 06. 2017 Ředitelské volno
09. 06. 2017 Oznámení o zamýšleném převodu
09. 06. 2017 SVAK - rozpočet
09. 06. 2017 Výzva pro vlastníky nemovitostí a další oprávněné osoby, které nejsou označeny v KN dostatečně určitě
09. 06. 2017 Výměna obecního bytu 2+KK za větší
09. 06. 2017 Schválený závěrečný účet za rok 2016
09. 06. 2017 Rozpočtová opatření č. 2
09. 06. 2017 Rozpočtová opatření č. 1
09. 06. 2017 Rozpočtový výhled obce Dobronín na roky 2018 – 2019
09. 06. 2017 Rozpočet 2017
09. 06. 2017 Směrnice pro zabezpečení zimní údržby obce Dobronín
09. 06. 2017 Směrnice k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu obce Dobronín
09. 06. 2017 Směrnice pro poskytování individuálních dotací obce Dobronín
09. 06. 2017 Veřejnoprávní smlouva č. 11/2016 - TJ Jiskra Dobronín, z. s.
09. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2016, o době nočního klidu
09. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce
09. 06. 2017 Nařízení obce Dobronín č. 1/2015 - Tržní řád
09. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

XML