Obec Dobronín

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://dobronin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dobronín
Polenská 221/2a
588 12 Dobronín

Datová schránka: ip4bqsv
E-mail: podatelna@dobronin.cz, starosta@dobronin.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
21. 03. 2018 Mikroregion Polensko - závěrečný účet za rok 2017
20. 03. 2018 Oznámení - záměr odprodat pozemky p. č. 1827/6 a 1903, k. ú. Dobronín, obec Dobronín, o celkové výměře 26 m2
20. 03. 2018 Oznámení - záměr rozšíření pronájmu pozemku 1612/4 o části pozemků 1612/6 a 1613/10, k. ú. Dobronín, obec Dobronín, o celkové výměře 20 m2
19. 03. 2018 V pátek 23. 3. nebude možné ověřovat a pořizovat výpisy z CzechPointu
19. 03. 2018 Výpis z LXVIII. jednání rady obce dne 8. 3. 2018
16. 03. 2018 Pozvánka na zastupitelstvo kraje
15. 03. 2018 Výluka ČD
12. 03. 2018 Veřejná vyhláška - povolení k nakládání s povrchovými vodami – rybník „Budínka“
08. 03. 2018 Výpis z LXVII. jednání rady obce dne 21. 2. 2018
07. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky pitné vody
02. 03. 2018 Pozvánka na 28. zasedání zastupitelstva obce
26. 02. 2018 Výpis z LXVII. jednání rady obce dne 21. 2. 2018
20. 02. 2018 Oznámení - záměr změny nájemců pozemku 1612/3, k. ú. Dobronín
20. 02. 2018 Oznámení - záměr uzavřít smlouvu o zřízení předkupního práva na část pozemku p. č. 152/4, k. ú. Dobronín
20. 02. 2018 Oznámení - záměr pronájmu částí pozemků 1612/1 a 1612/2, k. ú. Dobronín
20. 02. 2018 Oznámení - záměr pronájmu nebytových prostor v Kulturním domě
19. 02. 2018 Informace z finančního úřadu k dani z příjmů
16. 02. 2018 Rozpočet a střednědobý výhled rozpočtu ZŠ
16. 02. 2018 Rozpočet a střednědobý výhled obce Dobronín
16. 02. 2018 Oznámení o zahájení stavebního řízení
12. 02. 2018 Výpis z LXVI. zasedání rady obce dne 5. 2. 2018
12. 02. 2018 Usnesení z 27. zasedání zastupitelstva obce dne 5. 2. 2018
01. 02. 2018 Výpis z LXV. jednání rady obce
31. 01. 2018 Dovolená dětské doktorky v pátek 9. 2.
29. 01. 2018 Výsledky volby prezidenta ČR - 2. kolo
26. 01. 2018 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
26. 01. 2018 Pozvánka na 27. zasedání zastupitelstva obce
19. 01. 2018 Návrh rozpočtu obce Dobronín na rok 2018
19. 01. 2018 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2019 - 2020
16. 01. 2018 Výsledky Tříkrálové sbírky
15. 01. 2018 Výsledky volby prezidenta ČR - 1. kolo
15. 01. 2018 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu
11. 01. 2018 Žádosti o individuální dotace
10. 01. 2018 Rozpočtová opatření č. 7
10. 01. 2018 Rozpočtová opatření č. 6
10. 01. 2018 Výpis z LXIV. jednání rady obce
02. 01. 2018 Výluka ČD
01. 01. 2018 Usnesení z 26. zasedání zastupitelstva obce dne 11. 12. 2017
01. 01. 2018 Obecně závazná vyhláška obce č. 2/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
21. 12. 2017 Oznámení o zveřejnění rozpočtu a střednědobého výhledu rozpočtu SVAK
20. 12. 2017 Veřejná sbírka pro rodinu ze Stříteže
19. 12. 2017 Oznámení o době a místě konání volby prezidenta České Republiky
19. 12. 2017 Oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy
18. 12. 2017 Výpis z LXIII. jednání rady obce
14. 12. 2017 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
09. 12. 2017 Pozvánka na 26. zasedání zastupitelstva obce
09. 12. 2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
09. 12. 2017 SVAK - valná hromada, rozpočty
09. 12. 2017 Výpis z LXII. jednání rady obce
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu a návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Dobronín

XML