Obec Dobronín

Město, městys, obec, MČ
Okres Jihlava‎

http://dobronin.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dobronín
Polenská 221/2a
588 12 Dobronín

Datová schránka: ip4bqsv
E-mail: podatelna@dobronin.cz, starosta@dobronin.cz

Načtené dokumenty
19. 10. 2017 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí na potřebu ořezu nebo odstranění dřevin
18. 10. 2017 Výpis z LX. jednání rady obce
17. 10. 2017 Mikroregion Polensko - Návrh rozpočtu na rok 2018
13. 10. 2017 Pozvánka na 25. zasedání zastupitelstva obce
12. 10. 2017 Územní plán obce Dobronín
06. 10. 2017 Deratizace obce
03. 10. 2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky
02. 10. 2017 Oznámení o přerušení dodávky vody
02. 10. 2017 Výpis z LIX. jednání rady obce
26. 09. 2017 Pozvánka na první zasedání okrskové volební komise
25. 09. 2017 Vyhrazení plochy pro vylepení plakátů pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky konané ve dnech 20. a 21. října 2017
21. 09. 2017 Oznámení veřejnou vyhláškou - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu - dálniční most
20. 09. 2017 Výluka ČD
19. 09. 2017 Oznámení - záměr odprodat pozemek p. č. 70/4, k. ú. Dobronín
15. 09. 2017 Harmonogram informačních schůzek pro žadatele ke 2. vlně kotlíkových dotací v Kraji Vysočina
15. 09. 2017 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Těžba smrku a borovice
15. 09. 2017 Oznámení o zahájení územního řízení
15. 09. 2017 Jmenování zapisovatelů okrskových volebních komisí
13. 09. 2017 Veřejnoprávní smlouva č. 10/2017 - TJ Jiskra Dobronín, z. s.
11. 09. 2017 Oznámení - záměr změny nájemce pozemku st. 257, k. ú. Dobronín
11. 09. 2017 Rozpočtová opatření č. 4
08. 09. 2017 Usnesení z 24. zasedání zastupitelstva obce dne 4. 9. 2017
05. 09. 2017 Oznámení - záměr pronájmu prostory na zdravotním středisku v Dobroníně
05. 09. 2017 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání opatření obecné povahy - Územní plán Dobronín
05. 09. 2017 Oznámení - záměr odprodat část pozemku p. č. 76/1, k. ú. Dobronín
05. 09. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, kterou se ruší obecně závazná vyhláška č. 1/2006 o závazné části územního plánu obce Dobronín
05. 09. 2017 Oznámení o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky
04. 09. 2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
04. 09. 2017 Pozvánka na zasedání zastupitelstva kraje
01. 09. 2017 Výpis z LVIII. jednání rady obce
25. 08. 2017 Pozvánka na 24. zasedání zastupitelstva obce
18. 08. 2017 Oznámení o stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky
16. 08. 2017 Přihlašování do školní družiny
15. 08. 2017 Oznámení - záměr pronájmu části pozemku p. č. 1863/6, k. ú. Dobronín
14. 08. 2017 Výpis z LVII. jednání rady obce
09. 08. 2017 Oznámení - záměr pronájmu části pozemku p. č. 106/6, k. ú. Střelecká
08. 08. 2017 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí - Optika Dobronín - vedení optických kabelů
25. 07. 2017 Výpis z LVI. jednání rady obce
24. 07. 2017 Výpis z LV. jednání rady obce
19. 07. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
17. 07. 2017 Dokument "Veřej..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
14. 07. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, o místním poplatku ze psů
13. 07. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 5/2012, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
07. 07. 2017 Rozpočtová opatření č. 3
04. 07. 2017 Usnesení z 23. zasedání zastupitelstva obce dne 26. 6. 2017
03. 07. 2017 Výluka ČD
01. 07. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, kterou se stanovují pravidla pro volný pohyb psů a pravidla užívání některých zařízení obce sloužících potřebám veřejnosti
27. 06. 2017 Veřejná vyhláška - Optika Dobronín
27. 06. 2017 Dokument "Veřej..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
27. 06. 2017 Veřejná vyhláška - Dobronín, rekonstrukce vodovodu AŠ1-HP1 (ul. Východní a ul. Jasmínová)

XML