Obec Rudoltice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://rudoltice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rudoltice
Rudoltice 95
561 25 Rudoltice

Datová schránka: 7cab3x3
E-mail: ou@rudoltice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2018 Záměr prodeje části p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
18. 05. 2018 Záměr prodeje části p.p.č. 3259/6 a části p.p.č. 3247/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
18. 05. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, čj. MULA 15708/2018
18. 05. 2018 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, čj. MULA 14873/2018
28. 04. 2018 Veřejná vyhláška - Finanční úřad - hromadný předpisný seznam - daň z nemovitých věcí na rok 2018
23. 04. 2018 Záměr prodeje p.p.č. 4293/24 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
23. 04. 2018 Záměr prodeje části p.p.č. 18/9 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
23. 04. 2018 Záměr prodeje části p.p.č. 28/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
18. 04. 2018 Záměr pronájmu p.p.č. 1216/7, 4443, 4220, 4216/2 a části p.p.č. 1024 a 4245/1 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
06. 04. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace T.J. Sokol Rudoltice, ev.č. 3/2018
16. 03. 2018 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Rudoltice
16. 03. 2018 Závěrečný účet DSO Lanškrounsko za rok 2017
09. 03. 2018 Záměr prodeje části p.p.č. 442/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
28. 02. 2018 Výroční zpráva za rok 2017 DSO Lanškrounsko
23. 02. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace, ev. č. 2/2018 - Myslivecký spolek Rudoltice
16. 02. 2018 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Rudoltice
14. 02. 2018 Smlouva o poskytnutí dotace SH ČMS, ev. č. 1/2018 - Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice
08. 02. 2018 Záměr prodeje části p.p.č. 334 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
07. 02. 2018 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
31. 01. 2018 Záměr prodeje p.p.č. 3451/4, 366/3 a části p.p.č. 3451/11 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
31. 01. 2018 Záměr prodeje p.p.č. 3089/11 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
31. 01. 2018 Záměr prodeje p.p.č. 3148/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
19. 01. 2018 Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR - II. kolo
11. 01. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO Lanškrounsko
09. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Rudoltice - chodník a splašková kanalizace podél komunikace III/31213
05. 01. 2018 Dokument "Draže..." již není dostupný.
21. 12. 2017 DSO LANŠKROUNSKO - Dotační program Podpora významných výročí v členských obcích
21. 12. 2017 Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský (Castor fiber)
21. 12. 2017 Jmenování člena okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR
19. 12. 2017 Jmenování člena okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR
19. 12. 2017 Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR
14. 12. 2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR
14. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rudoltice
14. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce
14. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o nočním klidu
14. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Rudoltice na rok 2018
09. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Rudoltice
09. 12. 2017 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení - chodník a splašková kanalizace
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu svazku obcí Lanškrounsko pro 2018
09. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Lanškrounsko na roky 2019 a 2020
24. 11. 2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rudoltice pro volbu prezidenta ČR
24. 11. 2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR
22. 11. 2017 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Rudoltice
14. 11. 2017 Záměr prodeje části p.p.č. 334 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
14. 11. 2017 Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2018
14. 11. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rudoltice pro roky 2019 - 2023
09. 11. 2017 Záměr kraje - směna pozemků, S/OM/2038/17/BP
08. 11. 2017 Opatření obecné povahy - zpracování nahodilých těžeb, čj. 66595/2017-MZE-16212
01. 11. 2017 Dokument "Usnes..." již není dostupný.

XML