Obec Rudoltice

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://rudoltice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Rudoltice
Rudoltice 95
561 25 Rudoltice

Datová schránka: 7cab3x3
E-mail: ou@rudoltice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 01. 2018 Oznámení o zveřejnění dokumentů finančního hospodaření DSO Lanškrounsko
09. 01. 2018 Veřejná vyhláška - Stavební povolení - Rudoltice - chodník a splašková kanalizace podél komunikace III/31213
05. 01. 2018 Dražební vyhláška o provedení elektronické dražby nemovité věci, čj. 203 Ex 06593/17-52
21. 12. 2017 DSO LANŠKROUNSKO - Dotační program Podpora významných výročí v členských obcích
21. 12. 2017 Návrh opatření obecné povahy - bobr evropský (Castor fiber)
21. 12. 2017 Jmenování člena okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR
19. 12. 2017 Jmenování člena okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR
19. 12. 2017 Informace voličům o době a místě konání volby prezidenta ČR
14. 12. 2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR
14. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 2/2017, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadu a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rudoltice
14. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce
14. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o nočním klidu
14. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu Základní školy a mateřské školy Rudoltice na rok 2018
09. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy a mateřské školy Rudoltice
09. 12. 2017 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení vodoprávního řízení - chodník a splašková kanalizace
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu svazku obcí Lanškrounsko pro 2018
09. 12. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu DSO Lanškrounsko na roky 2019 a 2020
24. 11. 2017 Informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci Rudoltice pro volbu prezidenta ČR
24. 11. 2017 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volbu prezidenta ČR
22. 11. 2017 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce Rudoltice
14. 11. 2017 Záměr prodeje části p.p.č. 334 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
14. 11. 2017 Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2018
14. 11. 2017 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Rudoltice pro roky 2019 - 2023
09. 11. 2017 Záměr kraje - směna pozemků, S/OM/2038/17/BP
08. 11. 2017 Opatření obecné povahy - zpracování nahodilých těžeb, čj. 66595/2017-MZE-16212
01. 11. 2017 Dokument "Usnes..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
01. 11. 2017 Dokument "Usnes..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
01. 11. 2017 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad
01. 11. 2017 Oznámení o zveřejnění Rozpočtového opatření č. 32017 LANŠKROUNSKA
25. 10. 2017 Záměr prodeje části p.p.č. 3259/6 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
19. 10. 2017 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce č. 5/2017, KONZUM, obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí
12. 10. 2017 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. HUO/032/2017
10. 10. 2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - odvolání zákazu nakládání s povrchovými vodami
10. 10. 2017 Rozhodnutí - Stavební povolení - Chodník
27. 09. 2017 Oznámení voličům o době a místě konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
22. 09. 2017 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskové volební komise volebního okrsku č. 1 obce Rudoltice
04. 09. 2017 Informace volebním stranám o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Poslanecké sněmovny PČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
31. 08. 2017 Veřejná vyhláška - Oznámení projednání návrhu Zprávy o uplatňování územního plánu Rudoltice
31. 08. 2017 Návrh Zprávy o uplatňování územního plánu Rudoltice
28. 08. 2017 Oznámení o zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Chodník
25. 08. 2017 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/023/2017
25. 08. 2017 Oznámení o výběrovém řízení č. HUO/024/2017
23. 08. 2017 Informace o konání veřejného zasedání zastupitelstva obce
18. 08. 2017 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konané ve dnech 20. a 21. října 2017
14. 08. 2017 Záměr prodeje p.p.č. 4623 a p.p.č. 11/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
14. 08. 2017 Záměr prodeje části p.p.č. 3451/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
14. 08. 2017 Záměr směny části p.p.č. 4072 za část p.p.č. 4070 a za část p.p.č. 4068 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
14. 08. 2017 Záměr směny p.p.č. 108/2 za p.p.č. 112/3 a p.p.č. 112/4 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
02. 08. 2017 Nabídka pozemků k pronájmu - Státní pozemkový úřad

XML