Obec Želechovice nad Dřevnicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://zelechovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Želechovice nad Dřevnicí
4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Datová schránka: 59fb37m
E-mail: obec@zelechovice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 08. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 2513/3 o výměře 175 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
09. 08. 2019 Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MMZL 112221/2019
02. 08. 2019 Výpis usnesení z 19. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 22.07.2019
02. 08. 2019 Hlasování o usnesení - 19. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 22.07.2019
31. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
26. 07. 2019 Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 173 o výměře 11 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
26. 07. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 173 o výměře 11 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
24. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
24. 07. 2019 Hlasování o usnesení - 18. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 16.07.2019
24. 07. 2019 Výpis usnesení z 18. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 16.07.2019
17. 07. 2019 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/086093-Z
15. 07. 2019 Veřejná vyhláška - Zahájení řízení o změně stavby před dokončením č.j.: MMZL 098189/20019
11. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
11. 07. 2019 Veřejná vyhláška -OOP Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j.:MMZL 096890/2019
11. 07. 2019 Výpis usnesení z 4. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 26.06.2019
11. 07. 2019 Hlasování o usnesení - 4. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 26.06.2019
11. 07. 2019 Výpis usnesení z 17. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 04.07.2019
11. 07. 2019 Hlasování o usnesení - 17. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 04.07.2019
10. 07. 2019 Záměr prodeje pozemku p.č. 548 o výměře 136 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
10. 07. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 871 o výměře cca 1 500 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
10. 07. 2019 Záměr výpůjčky části pozemku p.č. 871 o výměře cca 1 500 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
04. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
04. 07. 2019 Závěrečný účet obce za rok 2018
03. 07. 2019 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/080830-Z
01. 07. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
24. 06. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č. j. MMZL 089494/2019
19. 06. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 09.09.2019
19. 06. 2019 Informace o konání 4. zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí , dne 26.06.2019
10. 06. 2019 Návrh závěrečného účtu obce Želechovice nad Dřevnicí za rok 2018
07. 06. 2019 20. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje, které se uskuteční dne 17.06.2019
06. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 25.06.2019
31. 05. 2019 Hlasování o usnesení - 15. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 27.05.2019
31. 05. 2019 Výpis usnesení z 15. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 27.05.2019
30. 05. 2019 Zpráva č.280/2018/EKO o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, č.j.KUZL 50354/2018
30. 05. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2018
14. 05. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 2513/3 o výměře 168 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
14. 05. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 2513/3 o výměře 130 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
14. 05. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019
14. 05. 2019 Výpis usnesení z 13. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 03.05.2019
14. 05. 2019 Hlasování o usnesení - 13. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 03.05.2019
14. 05. 2019 Hlasování o usnesení - 12. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 29.04.2019
14. 05. 2019 Výpis usnesení z 12. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 29.04.2019
13. 05. 2019 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/058521-Z
09. 05. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
30. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi-o výkonu přenesené působnosti na úseku projednání přestupků
29. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
26. 04. 2019 Obec Želechovice nad Dřevnicí obecní vodovod - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
26. 04. 2019 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1004/1 o výměře 53 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí

XML