Obec Želechovice nad Dřevnicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://zelechovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Želechovice nad Dřevnicí
4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Datová schránka: 59fb37m
E-mail: obec@zelechovice.net

Načtené dokumenty
18. 08. 2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č.j. MMZL 105309/2017 - konání 47. ročníku automobilové soutěže "Barum Czech Rally Zlín"
17. 08. 2017 Dražební vyhláška č.j.:169EX 7126/13-106
17. 08. 2017 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje ze dne 16.8.2017 č.3 o změně krizových opatření
16. 08. 2017 Opatření obecné povahy obecné nakládání s povrchovými vodami č.j. OOP-001/2017
10. 08. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.09.2017
09. 08. 2017 Rozhodnutí č. 2 hejtmana ZK ze dne 8. 8. 2017 vyhlášení stavu nebezpečí z důvodu rozšíření afrického moru prasat
03. 08. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/092805-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
03. 08. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/093085-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
31. 07. 2017 Rozhodnutí hejtmana ZK ze dne 31. 7. 2017 vyhlášení stavu nebezpečí z důvodu rozšíření afrického moru prasat
27. 07. 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.-21.10.2017
26. 07. 2017 1. Výzva MAS k Programu rozvoje venkova
24. 07. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/088445-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
24. 07. 2017 Veřejné projednání záměru "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"
19. 07. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/086822-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
17. 07. 2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017
13. 07. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/084733-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
13. 07. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/081368-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
12. 07. 2017 Hlasování o usnesení - 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konaného dne 28.06.2017
12. 07. 2017 Výpis usnesení z 16. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 28.06.2017
12. 07. 2017 Výpis usnesení z 59. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 28.06.2017
04. 07. 2017 Posudek o vlivech záměru "Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice"
04. 07. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/081368-Z
29. 06. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/079092-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
29. 06. 2017 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MMZL 085065/2017
29. 06. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/077463-Z
21. 06. 2017 Pozvánka na 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí
16. 06. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/074463-Z
12. 06. 2017 Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva Zlínského kraje
12. 06. 2017 Výpis usnesení z 58. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 06.06.2017
12. 06. 2017 Výpis usnesení z 57. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 23.05.2017
12. 06. 2017 Návrh závěrečného účtu obce Želechovice nad Dřevnicí za rok 2016
12. 06. 2017 Závěrečná zpráva auditora 2016
12. 06. 2017 Fin 2-12 M
12. 06. 2017 Inventarizační zráva 2016
12. 06. 2017 Příloha k 31.12.2016
12. 06. 2017 Rozvaha k 31.12.2016
12. 06. 2017 Výkaz zisků a ztrát MŠ k 31.12.2016
12. 06. 2017 Výkaz zisků a ztrát ZŠ k 31.12.2016
12. 06. 2017 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
09. 06. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 174/4
09. 06. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 2650/4
09. 06. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 44/1
09. 06. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemek p. č. 43/2
09. 06. 2017 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 44/1
09. 06. 2017 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemek p. č. 43/2
09. 06. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 299
09. 06. 2017 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 46/1
09. 06. 2017 Záměr směny v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemek p. č. 745/4 a část pozemku p. č. 745/1
09. 06. 2017 Návrh závěrečného účtu obce Želechovice nad Dřevnicí za rok 2016
09. 06. 2017 Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2016

XML