Obec Želechovice nad Dřevnicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://zelechovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Želechovice nad Dřevnicí
4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Datová schránka: 59fb37m
E-mail: obec@zelechovice.net

Načtené dokumenty
18. 10. 2017 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
16. 10. 2017 Výpis usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 04.10.2017
16. 10. 2017 Hlasování o usnesení - 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konaného dne 04.10.2017
13. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017
09. 10. 2017 Dražební vyhláška č.j.: 0091/17
06. 10. 2017 Návrh opatření obecné povahy ve věci stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. 126804/2017
02. 10. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
27. 09. 2017 Informace o návrhu veřejnoprávní smlouvy
27. 09. 2017 Pozvánka na 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí
27. 09. 2017 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2017/113872-Z VČELÍ MOR
25. 09. 2017 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2017/113258-Z, VČELÍ MOR
22. 09. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/112759-Z VČELÍ MOR
22. 09. 2017 Rozpočet 2017, Základní škola Želechovice nad Dřevnicí, p.o.
22. 09. 2017 Rozpočet 2017, Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, p.o.
22. 09. 2017 Opatření obecné povahy obecné nakládání s povrchovými vodami č.j. OOP-002/2017
22. 09. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/112755-Z VČELÍ MOR
22. 09. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/112756-Z VČELÍ MOR
22. 09. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/112758-Z VČELÍ MOR
22. 09. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/11279-Z VČELÍ MOR
20. 09. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p. č. 174/4 p. č. 177/1
20. 09. 2017 Záměr pronájmu v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p. č. 174/4 p. č. 177/1
20. 09. 2017 Záměr směny v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemeků p. č. 174/3 a p. č. 177/1 za pozemek p. č. 162/2
20. 09. 2017 Záměr směny poz. p. č. 598/4 o výměře 517 m2, poz. p. č. 735/1 o výměře 808 m2, poz. p. č. 598/6 o výměře 58 m2 nacházející se v k. ú. obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001 za pozemky díl „a“ o výměře 3 m2, oddělený z původního pozemku p.
20. 09. 2017 Záměr pronájmu v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemku p. č. 307
20. 09. 2017 Ministerstvo životního prostředí Olomouc, veřejná vyhláška-Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí-Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice
20. 09. 2017 Záměr převodu nemovitých věcí - Zlínský kraj č.j. KUZL 63306/2017
20. 09. 2017 Výpis usnesení z 17. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 06.09.2017
20. 09. 2017 Hlasování o usnesení - 17. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konaného dne 06.09.2017
20. 09. 2017 Střednědobý výhled rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí na roky 2019-2023
15. 09. 2017 Návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství č.j. 55197/2017-MZE-16212
15. 09. 2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017
12. 09. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 04.10.2017
12. 09. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/108438-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
11. 09. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/108326-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
30. 08. 2017 Pozvánka na 17.veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, dne 6.9.2017
29. 08. 2017 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje ze dne 29.8.2017 č.4 o zajištění kontinuity řešení mimořádné události
28. 08. 2017 NAŘÍZENÍ STÁTNÍ VETERINÁRNÍ SPRÁVY - mimořádná veterinární opatření
25. 08. 2017 Výpis usnesení z 61. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 14.08.2017
18. 08. 2017 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy ve věci stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci č.j. MMZL 105309/2017 - konání 47. ročníku automobilové soutěže "Barum Czech Rally Zlín"
17. 08. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
17. 08. 2017 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje ze dne 16.8.2017 č.3 o změně krizových opatření
16. 08. 2017 Opatření obecné povahy obecné nakládání s povrchovými vodami č.j. OOP-001/2017
10. 08. 2017 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.09.2017
09. 08. 2017 Rozhodnutí č. 2 hejtmana ZK ze dne 8. 8. 2017 vyhlášení stavu nebezpečí z důvodu rozšíření afrického moru prasat
03. 08. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/092805-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
03. 08. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/093085-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
31. 07. 2017 Rozhodnutí hejtmana ZK ze dne 31. 7. 2017 vyhlášení stavu nebezpečí z důvodu rozšíření afrického moru prasat
27. 07. 2017 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky 20.-21.10.2017
26. 07. 2017 1. Výzva MAS k Programu rozvoje venkova
24. 07. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/088445-Z AFRICKÝ MOR PRASAT

XML