Obec Želechovice nad Dřevnicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://zelechovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Želechovice nad Dřevnicí
4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Datová schránka: 59fb37m
E-mail: obec@zelechovice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 04. 2021 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí 2021
08. 04. 2021 Záměr výpůjčky části pozemku p. č. 847/1 o výměře cca 23 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
08. 04. 2021 Hlasování o usnesení - 15. zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 24. 3. 2021
08. 04. 2021 Výpis usnesení z 15. zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 24. 3. 2021
01. 04. 2021 Veřejná vyhláška - doručení návrhu aktualizace č.4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje KUZL 21204/2021
31. 03. 2021 Rozpočtové opatření č.2/2021
24. 03. 2021 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 23.04.2021
19. 03. 2021 Hlasování o usnesení - 52. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 1. 3. 2021
19. 03. 2021 Výpis usnesení z 52. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 1. 3. 2021
18. 03. 2021 Pozvánka na 15. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí 24. 3. 2021
08. 03. 2021 Hlasování o usnesení - 14. zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 24. 2. 2021
08. 03. 2021 Výpis usnesení z 14. zasedání Zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 24. 2. 2021
05. 03. 2021 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
05. 03. 2021 Dokument "Usnesení-dražební vyh..." již není dostupný.
05. 03. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 2628 o výměře cca 355 m2, lesní pozemek v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
05. 03. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 2264/2 o výměře 800 m2. trvalý travní porost v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
05. 03. 2021 Záměr prodeje části pozemku p. č. 382/8 o výměře cca 70 m2.ostatní plocha, ostatní komunikace, v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
05. 03. 2021 Záměr prodeje pozemků p č. 1972 o výměře 27 m2, zastavěná plocha a nádvoří a dále pozemku p. č. 1973 o výměře 441 m2, trvalý travní porost, vše se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
05. 03. 2021 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 744/1 o výměře cca 2 m2, ostatní plocha, ostatní komunikace a na budově čp. 90 o výměře cca 1 m2, stavba občanského vybavení, která je součásti pozemku p. č. 310, zastavěná plocha a nádvoří, k. ú. Želechovice n/Dř.
05. 03. 2021 Záměr výpůjčky části pozemku p č. 847/2 o výměře 2 m2, ostatní plocha, silnice, který se nachází v katastrálním území obce Želechovice nad Dřevnicí zapsáno na LV 10001
03. 03. 2021 Veřejná vyhláška - OOP stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MMZL 035155/2021
22. 02. 2021 Rozpočtové opatření č.7/2020
22. 02. 2021 Rozpočtové opatření č.1/2021
19. 02. 2021 Katastr nemovitostí - aktualizace seznamu vlastníků k 1.2.2021
19. 02. 2021 Oznámení ČSÚ o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
17. 02. 2021 Pozvánka na 14. mimořádné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí 24. 2. 2021
05. 02. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí schválení kanalizačního řádu č.j.: MMZL 016974/2021
02. 02. 2021 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Výkup dříví 2021 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí"
28. 01. 2021 Dokument "Veřejná vyhláška o mo..." již není dostupný.
27. 01. 2021 Hlasování o usnesení - 13. zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 20. 1. 2021
27. 01. 2021 Výpis usnesení z 13. zasedání Zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 20. 1. 2021
27. 01. 2021 Hlasování o usnesení - 49. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 18. 1. 2021
27. 01. 2021 Výpis usnesení z 49. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 18. 1. 2021
19. 01. 2021 Veřejná vyhláška - Rozhodnutí společné povolení č.j. MMZL 187989/2020
15. 01. 2021 Pozvánka na 13. zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí 20. 1. 2021
30. 12. 2020 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 12.01.2021
29. 12. 2020 Schválený rozpočet MLZ 2021
29. 12. 2020 Schválený rozpočtový výhled MLZ 2022-2024
21. 12. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2020 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
15. 12. 2020 Veřejná vyhláška- oznámení o zahájení správního řízení č.j.: MMZL 183697/2020
14. 12. 2020 Základní a mateřská škola - Schválený rozpočet pro rok 2021
14. 12. 2020 Základní a mateřská škola - Schválený střednědobý výhled hospodaření Základní a Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí p.o. 2022-2023
10. 12. 2020 Záměr pronájmu části pozemku p. č. 2142/1 o výměře 35 m2 a části pozemku p. č. 2137/1 o výměře 6 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
07. 12. 2020 MLZ - Návrh rozpočtu pro rok 2021
07. 12. 2020 MLZ - Návrh Rozpočtového výhledu 2022-2024
03. 12. 2020 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění kvalifikace na veřejnou zakázku "Želechovice, budova OÚ- reko vytápění a zdravotechniky"
03. 12. 2020 Rozpočtové opatření č. 6/2020
03. 12. 2020 Schválený rozpočet obce pro rok 2021
02. 12. 2020 Hlasování o usnesení - 12. zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 25. 11. 2020
02. 12. 2020 Výpis usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 25. 11. 2020

XML