Obec Želechovice nad Dřevnicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://zelechovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Želechovice nad Dřevnicí
4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Datová schránka: 59fb37m
E-mail: obec@zelechovice.net

Načtené dokumenty
21. 06. 2017 Pozvánka na 16. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí
16. 06. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/074463-Z
12. 06. 2017 Pozvánka na 6. veřejné zasedání zastupitelstva Zlínského kraje
12. 06. 2017 Výpis usnesení z 58. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 06.06.2017
12. 06. 2017 Výpis usnesení z 57. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 23.05.2017
12. 06. 2017 Návrh závěrečného účtu obce Želechovice nad Dřevnicí za rok 2016
12. 06. 2017 Závěrečná zpráva auditora 2016
12. 06. 2017 Fin 2-12 M
12. 06. 2017 Inventarizační zráva 2016
12. 06. 2017 Příloha k 31.12.2016
12. 06. 2017 Rozvaha k 31.12.2016
12. 06. 2017 Výkaz zisků a ztrát MŠ k 31.12.2016
12. 06. 2017 Výkaz zisků a ztrát ZŠ k 31.12.2016
12. 06. 2017 Výkaz zisku a ztráty k 31.12.2016
09. 06. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 174/4
09. 06. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 2650/4
09. 06. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 44/1
09. 06. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemek p. č. 43/2
09. 06. 2017 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 44/1
09. 06. 2017 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemek p. č. 43/2
09. 06. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 299
09. 06. 2017 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 46/1
09. 06. 2017 Záměr směny v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemek p. č. 745/4 a část pozemku p. č. 745/1
09. 06. 2017 Návrh závěrečného účtu obce Želechovice nad Dřevnicí za rok 2016
09. 06. 2017 Závěrečný účet Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2016
09. 06. 2017 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregionu Luhačovské Zálesí za rok 2016
09. 06. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/071266-Z
09. 06. 2017 Veřejná služba "Informace pro klienty, pobírající dávky hmotné nouze, ke změně zákona o pomoci v hmotné nouzi od 1. 2. 2017"
02. 06. 2017 Opatření obecné povahy stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MMZL 071640/2017
02. 06. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/0652250-Z
02. 06. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/062295-Z
02. 06. 2017 Dokument "Rozho..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
02. 06. 2017 Dokument "Usnes..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
02. 06. 2017 Výzva podle § 65 odst. 3 zákona 256/2013 Sb, vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v KN dostatečně určitě
02. 06. 2017 Informace od společnosti CETIN
02. 06. 2017 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví pro provozovatele stravovacích a potravinářských zařízení a pro vývoz lihovin
02. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
02. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2016 Požární řád
02. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2015 o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
02. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1 /2015, kterou se zrušují OZV č 1/2009 a OZV č. 9/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem
02. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2014, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
02. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2013, kterou se mění OZV č. 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
02. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2013, kterou se zrušuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj nebo jiné tech. herní zařízení a OZV č. 5/2010, kterou kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za prov.VHP
02. 06. 2017 Nařízení obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2013 Tržní řád
02. 06. 2017 Grafická příloha č. 1 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 1
02. 06. 2017 Grafická příloha č. 2 k nařízení obce Želechovice nad Dřevnící č. 1/2013 Tržní řád - tržní místo č. 2
02. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice Dřevnicí č. 1/2012, kterou se zrušuje OZV č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňovaní komunálních odpadů
02. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2011, kterou se zrušují OZV č. 2/2009, OZV č. 10/2009, OZV č. 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování kom. odp. - ZRUŠENA OZV Č. 1/2012, DNE 01.01.2013
02. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2011, kterou se mění a doplňuje obecně závazná vyhláška č. 4/2010 o místním poplatku ze psů
02. 06. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 5/2010, kterou se mění a doplňuje OZV č. 4/2009 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj - ZRUŠENA OZV Č. 1/2013, DNE 25.12.2013

XML