Obec Želechovice nad Dřevnicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://zelechovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Želechovice nad Dřevnicí
4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Datová schránka: 59fb37m
E-mail: obec@zelechovice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 01. 2018 Africký mor prasat ve Zlínském kraji - informace o rozšíření vysoce rizikové oblasti č.j. SVS/2018/004903-Z -AFRICKÝ MOR PRASAT
15. 01. 2018 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2018/007906-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
11. 01. 2018 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2018/007906-Z
09. 01. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/004055-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
09. 01. 2018 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemek p. č. 2346/3
09. 01. 2018 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemek p. č. 2337/14
08. 01. 2018 Veřejná výzva na obsazení funkce ORGANIZAČNÍHO PRACOVNÍKA OBCE
18. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA OZV Č. 1/2017, DNE 01.01.2018
18. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2015 o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA OZV Č. 1/2014, DNE 01.01.2016
11. 12. 2017 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MMZL 155678/2017
09. 12. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
09. 12. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu Mikroregionu Luhačovské Zálesí 2018
09. 12. 2017 Rozpočtový výhled Mikroregionu Luhačovské Zálesí 2019-2021
09. 12. 2017 Volby prezidenta ČR – informace o počtu a sídle volebních okrsků
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu Základní školy Želechovice nad Dřevnicí p.o. na rok 2018
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí p.o. na rok 2018
09. 12. 2017 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Želechovice nad Dřevnií p.o. na roky 2019-2020
09. 12. 2017 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Želechovice nad Dřevnicí p.o. na roky 2019-2020
09. 12. 2017 Rozpočtové opatření č.7/2017
09. 12. 2017 Schválený rozpočet obce pro rok 2018
09. 12. 2017 Rozpočtový výhled (Stednědobý výhled rozpočtu) pro rok 2018-aktualizace
09. 12. 2017 Vyhlášení Programu pro poskytnutí dotace na jednorázové akce v roce 2018
09. 12. 2017 Vyhlášení Programu pro poskytnutí dotace na činnost organizacím pracujícím s dětmi v roce 2018
09. 12. 2017 Vyhlášení Programu pro poskytnutí dotace na vybudování domovní čistírny odpadních vod pro rok 2018
24. 11. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2017 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
24. 11. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2017 o nočním klidu
23. 11. 2017 Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje č. j. KUZL 79195/2017 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
23. 11. 2017 Rozhodnutí prodloužení platnosti územního rozhodnutí č.j. MMMZL 148238/2017 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA
14. 11. 2017 Pozvánka na 19. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí
14. 11. 2017 Výpis usnesení z 64. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 06.11.2017
09. 11. 2017 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2017/135019-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
08. 11. 2017 Návrh opatření obecné povahy Ministerstvo zemědělství č.j.66595/2017-MZE-16212
08. 11. 2017 Návrh aktualizace ROZPOČTOVÉHO VÝHLEDU (Střednědobého výhledu rozpočtu) obce na rok 2018
07. 11. 2017 Návrh rozpočtu obce Želechovice nad Dřevnicí pro rok 2018
07. 11. 2017 Změna nařízení státní veterinární správy č. j. SVS/2017/133666-Z
07. 11. 2017 Záměr pronájmu v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p. č. 174/4, p. č. 177/1 a p. č. 178/1
07. 11. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p. č. 174/4, p. č. 177/1 a p. č. 178/1
07. 11. 2017 Záměr směny v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemeků p. č. 174/3, p. č. 177/1, 178/1 za pozemek p. č. 162/2
07. 11. 2017 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p. č. 457/14,457/15,457/16,457/17,457/18,457/19,457/20 oddělených na základě GP č. 1623-23/2017 z původních pozemků p. č. 456/3,456/4,456/5,456/6,457/1,457/2,457/10
07. 11. 2017 Záměr pronájmu v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - části pozemku p. č. 711/1
07. 11. 2017 záměr bezúplatného převodu v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - pozemky p.č. 598/4, 735/1 598/6 oddělený z původních pozemků p. č. 598/5 a p. č. 735/2 geometrickým plánem č. 1538-7881/2014
07. 11. 2017 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - části pozemku p. č. 711/1
26. 10. 2017 Závěrečný účet obce Želechovice nad Dřevnicí za rok 2016
24. 10. 2017 Dokument "Zaháj..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.
18. 10. 2017 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, případně odstranění dřevin
16. 10. 2017 Výpis usnesení z 18. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 04.10.2017
16. 10. 2017 Hlasování o usnesení - 18. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konaného dne 04.10.2017
13. 10. 2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017
09. 10. 2017 Dokument "Draže..." není dostupný, patrně obsahoval osobní údaje a již uplynula doba jeho zveřejnění.

XML