Obec Želechovice nad Dřevnicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://zelechovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Želechovice nad Dřevnicí
4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Datová schránka: 59fb37m
E-mail: obec@zelechovice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 05. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 2513/3 o výměře 168 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
14. 05. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 2513/3 o výměře 130 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
14. 05. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, které se uskuteční ve dnech 24. a 25. května 2019
14. 05. 2019 Výpis usnesení z 13. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 03.05.2019
14. 05. 2019 Hlasování o usnesení - 13. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 03.05.2019
14. 05. 2019 Hlasování o usnesení - 12. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 29.04.2019
14. 05. 2019 Výpis usnesení z 12. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 29.04.2019
13. 05. 2019 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2019/058521-Z
09. 05. 2019 Dražební vyhláška č.j.: 1082592/19/3301-80542-706883
30. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva uzavřená obcemi-o výkonu přenesené působnosti na úseku projednání přestupků
29. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
26. 04. 2019 Obec Želechovice nad Dřevnicí obecní vodovod - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
26. 04. 2019 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2018
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1004/1 o výměře 53 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1185/1 o výměře 285 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1276 o výměře 7 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1180/2 o výměře 31 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1267 o výměře 6 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1268 o výměře 73 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1201 o výměře 72 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1174/127 o výměře 86 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1254/9 o výměře 42 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1200/1 o výměře 341 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1292/1 o výměře 7 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1258/2 o výměře 59 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr pronájmu části pozemku p.č. 1202 o výměře 16 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
25. 04. 2019 Záměr prodeje části pozemku p.č. 1180/2 o výměře 2 m2 k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
24. 04. 2019 Záměr výpůjčky v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí - část pozemku p. č. 847/1
23. 04. 2019 Finanční úřad pro Zlínský kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2019
23. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků - volby do EP 24.-25.5.2019
18. 04. 2019 Oznámení o záměru na uzavření smlouvy s DSZO
18. 04. 2019 Kalkulace ceny pro vodné a stočné za rok 2018
17. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 13.05.2019
17. 04. 2019 Záměr převodu nemovitých věcí č.j. KUZL25331/2019
15. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 10.05.2019 Lípa, Želechovice-PASEKY
11. 04. 2019 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí 2019
09. 04. 2019 Katastr nemovitostí - aktualizace seznamu vlastníků k 1.2.2019
09. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 06.05.2019 - Lípa-Lokalita u čerpací stanice PHM
09. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2018 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů PLATNÁ
09. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2017 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA OZV Č. 1/2015, DNE 01.01.2017
09. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2017 O nočním klidu PLATNÁ
09. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2016 Požární řád PLATNÁ
09. 04. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1 /2015, kterou se zrušují OZV č 1/2009 a OZV č. 9/2009 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odtraňování komunálních odpadů a nakládání se staveb. odpadem PLATNÁ
09. 04. 2019 Hlasování o usnesení - 10. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 01.04.2019
09. 04. 2019 Výpis usnesení z 10. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 01.04.2019
05. 04. 2019 Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie dne 6.5.2019 - Lokalita u čerpací stanice PHM
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška -OOP č.j. 18918/2019-MZE-16212
04. 04. 2019 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 27.03.2019
04. 04. 2019 Hlasování o usnesení - 3. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konaného dne 27.03.2019
04. 04. 2019 Výpis usnesení z 9. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 18.03.2019

XML