Obec Želechovice nad Dřevnicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://zelechovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Želechovice nad Dřevnicí
4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Datová schránka: 59fb37m
E-mail: obec@zelechovice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 05. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 07.06.2018
18. 05. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 07.06.2018
18. 05. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.06.2018
18. 05. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 14.06.2018
10. 05. 2018 Veřejnoprávní smlouva TJ Sokol Želechovice nad Dřevnicí 2018
04. 05. 2018 Veřejná vyhláška č.j.: KUZL 30078/2018 k doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje
04. 05. 2018 Závěrečný účet hospodaření MLZ za rok 2017
04. 05. 2018 Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření MLZ
04. 05. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 31.05.2018
28. 04. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/051229-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
28. 04. 2018 Obec Želechovice nad Dřevnicí obecní vodovod - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017
28. 04. 2018 Veřejná vyhláška FÚ pro ZK - hromadný předpisný seznam č.j. 870891/18/3300-11460-705460, DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2018
28. 04. 2018 MORAVSKÁ VODÁRENSKÁ - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné za rok 2017
28. 04. 2018 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků dne 30.5.2018 - Pozemkové úpravy v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí
28. 04. 2018 Dokument "Usnes..." již není dostupný.
28. 04. 2018 Jmenování zapisovatelů VOK v Želechovicích nad Dřevnicí
28. 04. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. energie dne 04.05.2018
28. 04. 2018 Výpis usnesení z 70. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 04.04.2018
24. 04. 2018 Rozpočtové opatření č.2/2018
12. 04. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. enrgie dne 04.05.2018
04. 04. 2018 Poskytnutí informace o počtu a sídle VOK pro doplňující volby do Senátu 18.-19.5.2018 případné II. kolo 25.-26.5.2018
04. 04. 2018 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MMZL 038015/2018
23. 03. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/036662-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
23. 03. 2018 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 ZÚ-01079/201813600
21. 03. 2018 Pozvánka na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí
16. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. enrgie dne 16.04.2018
16. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. enrgie dne 16.04.2018
16. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. enrgie dne 18.04.2018
16. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. enrgie dne 20.04.2018
07. 03. 2018 Dokument "Státn..." již není dostupný.
07. 03. 2018 Výpis usnesení z 69. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 26.02.2018
28. 02. 2018 SVS úplné znění nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2018/026580-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
28. 02. 2018 SVS úplné znění nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2018/026605-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
26. 02. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/024183-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
26. 02. 2018 Africký mor prasat ve ZK - informace o zamořené oblasti SVS/2018/024619-Z
26. 02. 2018 Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím
14. 02. 2018 Hlasování o usnesení - 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konaného dne 23.01.2018
14. 02. 2018 Výpis usnesení z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.01.2018
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 8/2017
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.1/2018
05. 02. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/017168-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
02. 02. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/014531-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
02. 02. 2018 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti zájemce "výkup dříví 2018 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí"
17. 01. 2018 Pozvánka na 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí
15. 01. 2018 Africký mor prasat ve Zlínském kraji - informace o rozšíření vysoce rizikové oblasti č.j. SVS/2018/004903-Z -AFRICKÝ MOR PRASAT
15. 01. 2018 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2018/007906-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
11. 01. 2018 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2018/007906-Z
09. 01. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/004055-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
09. 01. 2018 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemek p. č. 2346/3
09. 01. 2018 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemek p. č. 2337/14

XML