Obec Želechovice nad Dřevnicí

Město, městys, obec, MČ
Okres Zlín

http://zelechovice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Želechovice nad Dřevnicí
4. května 68
763 11 Želechovice nad Dřevnicí

Datová schránka: 59fb37m
E-mail: obec@zelechovice.net

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 03. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/036662-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
23. 03. 2018 Oznámení o výkonu topografických prací pro aktualizaci ZABAGED v roce 2018 ZÚ-01079/201813600
21. 03. 2018 Pozvánka na 21. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí
16. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. enrgie dne 16.04.2018
16. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. enrgie dne 16.04.2018
16. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. enrgie dne 18.04.2018
16. 03. 2018 Oznámení o přerušení dodávky el. enrgie dne 20.04.2018
07. 03. 2018 Dokument "Státn..." již není dostupný.
07. 03. 2018 Výpis usnesení z 69. zasedání rady obce Želechovice nad Dřevnicí, konané dne 26.02.2018
28. 02. 2018 SVS úplné znění nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2018/026580-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
28. 02. 2018 SVS úplné znění nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2018/026605-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
26. 02. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/024183-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
26. 02. 2018 Africký mor prasat ve ZK - informace o zamořené oblasti SVS/2018/024619-Z
26. 02. 2018 Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím
14. 02. 2018 Hlasování o usnesení - 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí, konaného dne 23.01.2018
14. 02. 2018 Výpis usnesení z 20. veřejného zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.01.2018
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č. 8/2017
09. 02. 2018 Rozpočtové opatření č.1/2018
05. 02. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/017168-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
02. 02. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/014531-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
02. 02. 2018 Výzva k podání nabídky a prokázání splnění způsobilosti zájemce "výkup dříví 2018 z majetku obce Želechovice nad Dřevnicí"
17. 01. 2018 Pozvánka na 20. veřejné zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí
15. 01. 2018 Africký mor prasat ve Zlínském kraji - informace o rozšíření vysoce rizikové oblasti č.j. SVS/2018/004903-Z -AFRICKÝ MOR PRASAT
15. 01. 2018 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2018/007906-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
11. 01. 2018 Nařízení státní veterinární správy č.j. SVS/2018/007906-Z
09. 01. 2018 Nařízení Státní veterinární správy č.j. SVS/2018/004055-Z AFRICKÝ MOR PRASAT
09. 01. 2018 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemek p. č. 2346/3
09. 01. 2018 Záměr prodeje v k. ú. Želechovice nad Dřevnicí pozemek p. č. 2337/14
08. 01. 2018 Veřejná výzva na obsazení funkce ORGANIZAČNÍHO PRACOVNÍKA OBCE
18. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA OZV Č. 1/2017, DNE 01.01.2018
18. 12. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2015 o místním polatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů ZRUŠENA OZV Č. 1/2014, DNE 01.01.2016
11. 12. 2017 Opatření obecné povahy stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j. MMZL 155678/2017
09. 12. 2017 Dokument "Draže..." již není dostupný.
09. 12. 2017 Dokument "Draže..." již není dostupný.
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu Mikroregionu Luhačovské Zálesí 2018
09. 12. 2017 Rozpočtový výhled Mikroregionu Luhačovské Zálesí 2019-2021
09. 12. 2017 Volby prezidenta ČR – informace o počtu a sídle volebních okrsků
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu Základní školy Želechovice nad Dřevnicí p.o. na rok 2018
09. 12. 2017 Návrh rozpočtu Mateřské školy Želechovice nad Dřevnicí p.o. na rok 2018
09. 12. 2017 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Mateřské školy Želechovice nad Dřevnií p.o. na roky 2019-2020
09. 12. 2017 Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu Základní školy Želechovice nad Dřevnicí p.o. na roky 2019-2020
09. 12. 2017 Rozpočtové opatření č.7/2017
09. 12. 2017 Schválený rozpočet obce pro rok 2018
09. 12. 2017 Rozpočtový výhled (Stednědobý výhled rozpočtu) pro rok 2018-aktualizace
09. 12. 2017 Vyhlášení Programu pro poskytnutí dotace na jednorázové akce v roce 2018
09. 12. 2017 Vyhlášení Programu pro poskytnutí dotace na činnost organizacím pracujícím s dětmi v roce 2018
09. 12. 2017 Vyhlášení Programu pro poskytnutí dotace na vybudování domovní čistírny odpadních vod pro rok 2018
24. 11. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 1/2017 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
24. 11. 2017 Obecně závazná vyhláška obce Želechovice nad Dřevnicí č. 2/2017 o nočním klidu
23. 11. 2017 Doručení návrhu aktualizace č. 2 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje č. j. KUZL 79195/2017 - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

XML