Město Zbiroh

Město, městys, obec, MČ
Okres Rokycany

http://zbiroh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zbiroh
Masarykovo náměstí 112
338 08 Zbiroh

Datová schránka: vtfbad7
E-mail: mesto@zbiroh.cz, tajemnik@zbiroh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 02. 2020 Výroční zpráva za rok 2019
14. 02. 2020 AMA s.r.o. - odpověď na žádost o informace
14. 02. 2020 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle z. č. 106/1999 Sb.
14. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 21/2019
14. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Zbiroh r. 2019
12. 02. 2020 Usnesení RM 5. 2. 2020
12. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Územní rozhodnutí o umístění stavby Zvíkovec
10. 02. 2020 Usnesení RM 22. 1. 2020
09. 02. 2020 Usnesení o odročení dražby
07. 02. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Zbiroh - 19. 2. 2020
04. 02. 2020 Výběrové řízení č. 1/2020 - referent OVŽP
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - rozhodnutí - prodloužení termínu dokončení stavby a platnosti stavebního povolení - stavba "Polní cesty VPC 1 a VPC 2 v k.ú. Jablečno
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací MeRo1672/OD/20
04. 02. 2020 Usnesení RM 8. 1. 2020
04. 02. 2020 Rozpočtová opatření č. 19/2019 a 20/2019
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Zbiroh
04. 02. 2020 Rozhodnutí o odmítnutí žádosti dle z. č. 106/1999 Sb.
04. 02. 2020 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - 2. změny a doplnění
04. 02. 2020 CHKO - Křivoklátsko - hodiny pro veřejnost
04. 02. 2020 Výzva k úhradě místního poplatku za shromažďování a svoz odpadů v r. 2020
04. 02. 2020 Bezplatná právní poradna 2020
04. 02. 2020 Usnesení o odročení dražby
04. 02. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu na rok 2021 - 2022
04. 02. 2020 Schválený rozpočet na rok 2020
04. 02. 2020 Městský úřad Rokycany - pozvánka k ústnímu jednání - oprava vč. odvodnění místní komunikace - ul. Čsl. armády Zbiroh
04. 02. 2020 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
04. 02. 2020 Usnesení RM 22. 1. 2020
04. 02. 2020 Schválený rozpočet města Zbiroh na rok 2020
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtu města Zbiroh na rok 2020
04. 02. 2020 Výzva č. 1/2020 pro podávání žádostí o individuální dotace z rozpočtu města Zbiroh
04. 02. 2020 Rozpočtová opatření 1/2020 a 2/2020
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Zbiroh r. 2020
04. 02. 2020 Rozpočtové opatření č. 21/2019
04. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Zbiroh r. 2019
02. 12. 2019 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva města ze dne 6. 11. 2019
02. 12. 2019 Vyhláška - zasedání zastupitelstva města Zbiroh - 11. 12. 2019
30. 11. 2019 Žádost o informace - T. Janda - II. odpověď
30. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Zbirožsko na rok 2021 - 2022 - návrh
30. 11. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020
30. 11. 2019 Vyhláška - zasedání Mikroregionu Zbirožsko 25. 11. 2019
30. 11. 2019 Výzva k podání nabídky na zakázku malého rozsahu - pojištění majetku, pojištění odpovědnosti, havarijní pojištění motor.vozidel a pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem motor.vozidel
30. 11. 2019 Výkaz Fin 2 - 12 M k 31. 10. 2019
30. 11. 2019 Návrh rozpočtu města Zbiroh na rok 2020
30. 11. 2019 Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu města Zbiroh na rok 2020
30. 11. 2019 Střednědobý výhled rozpočtu ZUŠ Zbiroh - 2020 - 2022
30. 11. 2019 dodatek k Návrhu rozpočtu města na rok 2020
25. 11. 2019 Usnesení RM 6. 11. 2019
24. 11. 2019 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
24. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - místních komunikacích ve Zbiroze - stavby nové telekomunikační podzemní kabelové sítě "INSCZ_87046_Zbiroh"
24. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v rámci opravy povrchu silnice II. třídy č. 235 před obcí Drahoňův Újezd od Zbiroha

XML