Město Zbiroh

Město, městys, obec, MČ
Okres Rokycany

http://zbiroh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zbiroh
Masarykovo náměstí 112
338 08 Zbiroh

Datová schránka: vtfbad7
E-mail: mesto@zbiroh.cz, tajemnik@zbiroh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška
17. 09. 2019 Usnesení RM 14. 8. 2019
17. 09. 2019 Usnesení RM 2. 9. 2019
14. 09. 2019 Odpověď na žádost o informace - T.Janda
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu v rámci opravy povrchu části silnice č. II/235
12. 09. 2019 Odpověď na žádost o informace - T.Janda
12. 09. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí o umístění stavby "Líšná, RO, p.č. 863/7, vVN, TS, kNN
06. 09. 2019 Poskytnutí informací - Sirá (OVŽP)
03. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
03. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019
03. 09. 2019 Oznámení o zveřejnění schválených rozpočtových opatření města Zbiroh
02. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - opatření obecné povahy - změny a doplnění
02. 09. 2019 Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - veřejná vyhláška
22. 08. 2019 Zakázka - dlouhodobý investiční úvěrový rámec města - výzva k podání nabídky
22. 08. 2019 Vyhláška-záměr pronajmout Restauraci Na Radnici
22. 08. 2019 Vyhláška - záměr pronajmout Restauraci Na Radnici - dodatek č. 1
19. 08. 2019 Vyhláška - zasedání zastupitelstva města Zbiroh - 25. 9. 2019
19. 08. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - Líšná, RO, p.č. 863/7, vVN, TS, kNN
17. 08. 2019 Usnesení RM 29.7.2019
16. 08. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení - sociální pracovník
15. 08. 2019 Územní rozhodnutí - umístění stavby ,,INSCZ_87046_Zbiroh''
14. 08. 2019 Vyhláška - záměr pronajmout Restauraci Na Radnici - dodatek č. 1
04. 08. 2019 Usnesení RM 10. 7. 2019
02. 08. 2019 Darovací smlouva - ČR - záchranný útvar HZS České republiky
02. 08. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení územního řízení - Líšná, RO, p.č. 863/7, vVN, TS, kNN
01. 08. 2019 Usnesení RM 29.7.2019
31. 07. 2019 Veřejná vyhláška - výzva k podání nabídky k veřejné zakázce - Pořízení klimatizace pro 3. nadzemní podlaží budovy MěÚ Zbiroh
31. 07. 2019 Veřejná vyhláška - prodloužení lhůty k dokončení stavby - Vybudování chodníků a zajištění bezpečnosti ve městě Zbiroh - etapa 4 - ul. Tyršova
30. 07. 2019 Smlouva o poskytnutí účelové dotace - rekonstrukce areálu osadního výboru Třebnuška
30. 07. 2019 Vyhláška-záměr pronájmu budovy bývalé váhy ve Zbiroze
30. 07. 2019 Vyhláška-záměr prodeje použitého plynového kotle
29. 07. 2019 Územní rozhodnutí - umístění stavby ,,INSCZ_87046_Zbiroh''
29. 07. 2019 Výzva občanům obcí Jablečno, Přísednice a Třebnuška - pravidelné vyvážení septiků a žump
27. 07. 2019 Zápis a usnesení - zastupitelstvo města ze dne 26.6.2019
23. 07. 2019 Darovací smlouva - finanční dar - Koloběh života
22. 07. 2019 Zakázka - dlouhodobý investiční úvěrový rámec města - výzva k podání nabídky
22. 07. 2019 Usnesení RM 10. 7. 2019
20. 07. 2019 Veřejná vyhláška-výzva k podání nabídky "TJ Zbiroh, tréninkové fotbal.hřiště-výměna umělého povrchu"
18. 07. 2019 MZ - rozpočtové opatření č. 1/2019
16. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva - Sirá 2019
16. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva - Kařez 2019
16. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva - Čilá 2019
16. 07. 2019 Veřejnoprávní smlouva - Lhota pod Radčem 2019
16. 07. 2019 Vyhláška - prodej pozemku p.č. 372 a části pozemku p.č. 369 - Třebnuška
16. 07. 2019 Vyhláška - pronájem části pozemku p.č. 224/5 v k. ú. Zbiroh
16. 07. 2019 Vyhláška - veřejná produkce - koncert 29. 6. 2019
16. 07. 2019 Vyhláška - pronájem nebytových prostor - prodejní buňka čp. 625/II - Proluka
16. 07. 2019 Vyhláška - záměr koupit pozemek p.č. 322/1 v k. ú. Kařez
16. 07. 2019 Usnesení RM 5. 6. 2019
16. 07. 2019 Usnesení RM 19. 6. 2019

XML