Město Zbiroh

Město, městys, obec, MČ
Okres Rokycany

http://zbiroh.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Zbiroh
Masarykovo náměstí 112
338 08 Zbiroh

Datová schránka: vtfbad7
E-mail: mesto@zbiroh.cz, tajemnik@zbiroh.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu, OZV č. 3/2022, Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem
30. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu, OZV č. 2/2022, Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem
30. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení právního předpisu, OZV č. 1/2022, Vyrozumění o opravě metadat provedené správcem
30. 06. 2022 Oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání-rodinný dům na ppč.9/13 v k.ú. Terešov
29. 06. 2022 Pozvánka na zasedání zástupců obcí sdružených v Mikroregionu "Zbirožsko" dne 27. 6. 2022
28. 06. 2022 Aukční vyhláška č. P/PL/2021/14047 - id. 1/16 ppč. 121/6 v k.ú. Zbiroh
26. 06. 2022 Usnesení RM 8. 6. 2022
26. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Stavba skladu, dílny a přístřešku v k.ú. Plískov"
24. 06. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Zbiroh - 22. 6. 2022
23. 06. 2022 Zveřejnění registračního úřadu pro volby do zastupitelstev obcí - 23. - 24. září 2022
23. 06. 2022 Volby do zastupitelstev obcí 2022 - potřebný počet podpisů na peticích
21. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stavba "Zpevněná plocha pro práci se zvířaty - Zvíkovec""
21. 06. 2022 Oznámení záměru pronájmu pozemku - část pozemku p.č. 1895/4 (ostatní plocha) v k.ú. Zbiroh o výměře 15 m2
17. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stavba "Hradiště, RO, p.č. 29/1, kNN"
16. 06. 2022 Město Zbiroh - veřejná vyhláška - Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Modernizace přípraven pokrmů v budově MŠ Zbiroh"
15. 06. 2022 Městský úřad Hořovice-Opakované veřejné projednání návrhu Územního plánu Cerhovice
15. 06. 2022 Oznámení záměru pronájmu nebytového prostoru - prodejní buňka čp. 626 (2b/1)
14. 06. 2022 Městský úřad Rokycany - odbor dopravy - veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve Zbiroze
10. 06. 2022 Usnesení RM 8. 6. 2022
09. 06. 2022 Pozvánka na zasedání zastupitelstva města Zbiroh - 22. 6. 2022
09. 06. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stavba "Zvíkovec, RO, p.č.99/8, kNN"
09. 06. 2022 Usnesení RM 18. 5. 2022
09. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
09. 06. 2022 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu DSO Mikroregion Zbirožsko k 31. 12. 2021
09. 06. 2022 Účetní závěrka DSO Mikroregion Zbirožsko k 31. 12. 2021
09. 06. 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Zbirožsko za rok 2021
09. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Zbirožsko za rok 2021
09. 06. 2022 Pozvánka na zasedání zástupců obcí sdružených v Mikroregionu "Zbirožsko" dne 27. 6. 2022
06. 06. 2022 Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. - vyúčtování nájemného + prostředky obnovy 2021 Zbiroh
05. 06. 2022 Mateřská škola Zbiroh - Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ Zbiroh
03. 06. 2022 Oznámení o zveřejnění dokumentů dle zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění
03. 06. 2022 Účetní výkazy ÚSC Zbiroh sestavené k 31. 12. 2021
03. 06. 2022 Výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu ÚSC Zbiroh za rok 2021
03. 06. 2022 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Zbiroh za rok 2021
03. 06. 2022 Návrh závěrečného účtu města Zbiroh za rok 2021
03. 06. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Aukční vyhláška, EAS č. P/PL/2016/11509, k.ú. Zbiroh
02. 06. 2022 Město Zbiroh - veřejná vyhláška - Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce "Modernizace přípraven pokrmů v budově MŠ Zbiroh"
02. 06. 2022 Oznámení záměru pronájmu pozemku - část pozemku p.č. 1895/4 (ostatní plocha) v k.ú. Zbiroh o výměře 15 m2
02. 06. 2022 Městský úřad Rokycany - odbor dopravy - veřejná vyhláška - OOP - stanovení přechodné úpravy provozu na místních komunikacích ve Zbiroze
28. 05. 2022 Finanční úřad-Zpřístupnění hromadného předpis.seznamu-Daň z nemovitých věcí na rok 2022
26. 05. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Novostavba - RD Matas" v k.ú. Terešov"
26. 05. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - "Stavba skladu, dílny a přístřešku v k.ú. Plískov"
25. 05. 2022 Městský úřad Rokycany - odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou - Návrh OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - dočasný zákaz zastavení a stání silničních vozidel na místních komunikacích - ul. Muchova, Osvobození a Revoluční
24. 05. 2022 Usnesení RM 18. 5. 2022
21. 05. 2022 Usnesení RM 27. 4. 2022
20. 05. 2022 Zápis a usnesení ze zasedání zastupitelstva města 20. 4. 2022
17. 05. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - stavba "Hradiště, RO, p.č. 29/1, kNN"
15. 05. 2022 Městský úřad Kralovice, odbor výstavby-ozn.o zah.územního řízení a pozvání k veř.úst.jednání-k.ú. Chříč,Zvíkovec
13. 05. 2022 Městský úřad Rokycany - odbor dopravy - Oznámení veřejnou vyhláškou - Návrh OOP a výzva k uplatnění připomínek nebo námitek - dočasný zákaz zastavení a stání silničních vozidel na místních komunikacích - ul. Muchova, Osvobození a Revoluční
13. 05. 2022 Veřejná vyhláška - oznámení zahájení společného řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání - Plískov - stavba: "stáj pro jalovice"

XML