Obec Štěnovice

Město, městys, obec, MČ
Okres Plzeň

http://stenovice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Štěnovice
Čižická 133
332 09 Štěnovice

Datová schránka: rpnbhd6
E-mail: mistostarosta@stenovice.cz, podatelna@stenovice.cz, starosta@stenovice.cz, stavebniurad@stenovice.cz, matrika@stenovice.cz, uctarna@stenovice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
15. 10. 2021 Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 25. 10. 2021 od 18.00 hodin v sále Lidového domu
14. 10. 2021 ČEZ Distribuce a.s. UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
13. 10. 2021 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy, stanovení přechodné úpravy provozu
12. 10. 2021 Adresa pracoviště Ministerstva vnitra pro vydávání dokladů ve zrychleném režimu
06. 10. 2021 Usnesení č. 3/2021 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 22.09.2021
05. 10. 2021 Stavební a bytové družstvo Plzeň - jih se sídlem v Přešticích - Návrh pořadníku pro přidělení družstevních bytů v roce 2022
05. 10. 2021 Krajský úřad Plzeňského kraje - Veřejná vyhláška o návrhu Aktualizace č. 3 Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje a Vyhodnocení vlivů Zásad územního rozvoje Plzeňského kraje na udržitelný rozvoj území
23. 09. 2021 Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Rozpočtová opatření 1/2021 a Rozpočtové provizorium na rok 2022
23. 09. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - oznámení o době a místě konání voleb
22. 09. 2021 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
16. 09. 2021 Dokument "Městský úřad Přeštice..." již není dostupný.
15. 09. 2021 Ztráty a nálezy - prstýnek nalezený ve Farní ulici
14. 09. 2021 Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 22. 9. 2021 od 18.00 hodin v sále Lidového domu
14. 09. 2021 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy
08. 09. 2021 Usnesení č. 2/2021 ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 23.6.2021
06. 09. 2021 Záměr prodeje části pozemku p.č. 90 a záměr propachtování pozemků v k.ú. Štěnovice
26. 08. 2021 Rozpočtové opatření 5/2021
24. 08. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - oznámení o počtu a sídle volebního okrsku
09. 08. 2021 Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky - stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise
09. 07. 2021 Schválený závěrečný účet obce za rok 2020
08. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 4/2021
08. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 3/2021
08. 07. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021
18. 06. 2021 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení řízení - vodovod a kanalizace obytná zóna Pod Malincem
15. 06. 2021 Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 23. 6. 2021 od 18.00 hodin v sále Lidového domu
14. 06. 2021 Rozpočtové opatření 3/2021
04. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
31. 05. 2021 Návrh závěrečného účtu obce za rok 2020
28. 05. 2021 Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - schválený závěrečný účet 2020, rozpočet 2021 a střednědobý výhled rozpočtu na 2022 - 2024
17. 05. 2021 Ztráty a nálezy - pánské hodinky, nalezeny u pomníku u obecního úřadu
12. 05. 2021 Rozpočtové opatření 2/2021
11. 05. 2021 Usnesení č. 1/2021 ze zasedání zastupitelstva obce Štěnovice ze dne 28. 4. 2021
05. 05. 2021 Oznámení Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - nedostatečně identifikovaný vlastník pozemků
29. 04. 2021 Informace Vodárny Plzeň a.s. o vyúčtování vodného a stočného za rok 2020
26. 04. 2021 Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - návrh rozpočtu na rok 2021 a střednědobý výhled na roky 2022 - 2024
23. 04. 2021 Finanční úřad pro Plzeňský kraj - Veřejná vyhláška o zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu ohledně DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2021
22. 04. 2021 Ztráty a nálezy - dětská peněženka, nalezena v Polní ulici, Štěnovice
20. 04. 2021 Program veřejného zasedání zastupitelstva obce dne 28.04.2021 od 18 hodin v sále LD
13. 04. 2021 Záměr pronájmu přístřešku na pozemku v areálu bývalého pivovaru v k.ú. Štěnovice
03. 04. 2021 Plán rozvoje sportu obce Štěnovice
25. 03. 2021 Svazek obcí okresu Plzeň - jih pro odpadové hospodářství - Návrh závěrečného účtu za rok 2020
25. 03. 2021 Nařízení města Přeštice č. 1/2021 o záměru zadat zpracování lesních hospodářských osnov
23. 03. 2021 VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA ZRUŠENO: Veřejné zasedání zastupitelstva obce Štěnovice, které se mělo uskutečnit ve středu 24. 3. 2021 je zrušeno
18. 03. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
16. 03. 2021 Program veřejného zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční 24.3.2021 od 18.00 hodin v sále LD
09. 03. 2021 Záměr odkupu části pozemku v k.ú. Štěnovice
09. 03. 2021 Záměr odkupu pozemků a záměr prodeje pozemku v k.ú. Štěnovice
09. 03. 2021 Záměr pronájmu budovy na pozemku v areálu bývalého pivovaru a záměr odpuštění nájemného provozovateli restaurace Lidový dům v k.ú. Štěnovice
08. 03. 2021 Oznámení Českého statistického úřadu ze dne 9.2.2021 o konání sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 v ČR
01. 02. 2021 Dohoda o ukončení veřejnoprávní smlouvy s obcí Útušice

XML