Obec Slavkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://slavkov-u-opavy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Slavkov
Ludvíka Svobody 30
747 57 Slavkov

Datová schránka: gcdb2et
E-mail: slavkov@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Veřejná vyhláška - stavební povolení - Rekonstrukce a prodloužení chodníků a oprava komunikace na ul. Zahradní, ul. U Dráhy, a části ul. Střední ve Slavkově
12. 07. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019
17. 06. 2019 Schválený závěrečný účet obce Slavkov 2018
17. 06. 2019 Schválená účetní uzávěrka obce Slavkov 2018
13. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
07. 06. 2019 Usnesení ze 4. Zasedání ZO ze dne 5. 6. 2019
07. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce a prodloužení chodníků a oprava komunikace na ul. Zahradní, ul. U Dráhy a části ul. Střední ve Slavkově
27. 05. 2019 Pozvánka na 4.zasedání ZO Slavkov dne 5.6.2019
27. 05. 2019 Rozpočtové opatření 6/2019
17. 05. 2019 Střednědobý rozpočtový výhled Školní jídelny Slavkov do roku 2021
10. 05. 2019 Mikroregion Hvozdnice - Rozpočtové opatření 2/2019
10. 05. 2019 Mikroregion Hvozdnice - Zápis revizní komise
10. 05. 2019 Mikroregion Hvozdnice - Schválený závěrečný účet a zpráva za rok 2018
30. 04. 2019 Návrh na schválení účetní závěrky obce Slavkov za rok 2018
30. 04. 2019 Návrh na schválení závěrečného účtu obce Slavkov za rok 2018
30. 04. 2019 Obec Slavkov - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
29. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
29. 04. 2019 SMVAK - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018
29. 04. 2019 Záměr pacht pozemku parc. č. 1177 k. ú. Slavkov u Opavy
18. 04. 2019 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška
08. 04. 2019 Pozvánka na 63. valnou hromadu Mikroregionu Hvozdnice
08. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
05. 04. 2019 Rozpočtové opatření obce Slavkov č. 4/2019
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
26. 03. 2019 Volby do Parlamentu EU
21. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hvozdnice 2018
19. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace -TJ Sokol Slavkov
14. 03. 2019 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6. 3. 2019
14. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace - SDH
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Usnesení "Technická vybavenost zóny RD Otice"
13. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace - Římskokatolická Farnost Slavkov
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích silnice I/46 obec Slavkov
11. 03. 2019 Rozpočtové opatření obce Slavkov č. 3/2019
07. 03. 2019 Obec Slavkov zveřejňuje záměr pronajmout nebytový prostor
07. 03. 2019 aktualizovaný seznam nedostatečně identifikovaných vlastníků k. ú. Slavkov u Opavy
01. 03. 2019 Rozpočtové opatření obce Slavkov č. 2/2019
22. 02. 2019 Pozvánka na 3. zasedání zastupitelstvo obce Slavkov dne 6. 3. 2019
06. 02. 2019 VV - Oznámení zahájení územního řízení - technická vybavenost zóny RD Otice
31. 01. 2019 Dokument "Usnesení..." již není dostupný.
24. 01. 2019 Město Příbor - Oznámení o konání veřejného licitačního řízení
17. 01. 2019 Výzva k předkládání žádostí o dotaci pro program "Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností"
16. 01. 2019 Rozpočtové opatření obce Slavkov č. 1/2019
11. 01. 2019 Rozpočet na rok 2019 - ZŠ a MŠ
11. 01. 2019 Střednědobý rozpočtový výhled 2019-2023 - ZŠ a MŠ Slavkov
10. 01. 2019 Usnesení 2. ZO z 12.12.2018
09. 01. 2019 Návrh rozpočtu DSO Mikroregion Hvozdnice na rok 2019
09. 01. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2018 - Mikroregion Hvozdnice
09. 01. 2019 Rozpočtové opatření obce Slavkov č. 10/2018
08. 01. 2019 Střednědobý rozpočtový výhled obce Slavkov do roku 2026

XML