Obec Slavkov

Město, městys, obec, MČ
Okres Opava

http://slavkov-u-opavy.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Slavkov
Ludvíka Svobody 30
747 57 Slavkov

Datová schránka: gcdb2et
E-mail: slavkov@iol.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
07. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019
30. 09. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - vý..." již není dostupný.
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o zahájení správního řízení
19. 09. 2019 ČEZ Distribuce a. s. - UPOZORNĚNÍ k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
17. 09. 2019 Usnesení z 5. Zasedání ZO ze dne 5. 9. 2019
10. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
10. 09. 2019 Oznámení o schválených žádostech o finanční příspěvek v rámci dotačního programu Ministerstva kultury ČR
05. 09. 2019 Usnesení z 5. Zasedání ZO ze dne 5. 6. 2019
05. 09. 2019 Veřejná vyhláška - Usnesení - technická vybavenost zóny RD Otice
02. 09. 2019 Opatření obecné povahy - Min.zemědělství
28. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019
22. 08. 2019 Pozvánka na 5. zasedání zastupitelstva obce Slavkov
22. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
16. 08. 2019 Informace o oznámení záměru „Dokončení západní části jižního obchvatu města Opavy mezi sil. I/46 Olomoucká a sil. I/11 Bruntálská“ podle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
13. 08. 2019 Dokument "Usnesení dražební vyh..." již není dostupný.
25. 07. 2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
19. 07. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - st..." již není dostupný.
12. 07. 2019 Oznámení o zahájení správního řízení ve věci udělení výjimky dle § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů
21. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019
17. 06. 2019 Schválený závěrečný účet obce Slavkov 2018
17. 06. 2019 Schválená účetní uzávěrka obce Slavkov 2018
13. 06. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o zabezpečení veřejného pořádku omezením hluku
07. 06. 2019 Usnesení ze 4. Zasedání ZO ze dne 5. 6. 2019
07. 06. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o zahájení stavebního řízení - Rekonstrukce a prodloužení chodníků a oprava komunikace na ul. Zahradní, ul. U Dráhy a části ul. Střední ve Slavkově
27. 05. 2019 Pozvánka na 4.zasedání ZO Slavkov dne 5.6.2019
27. 05. 2019 Rozpočtové opatření 6/2019
17. 05. 2019 Střednědobý rozpočtový výhled Školní jídelny Slavkov do roku 2021
10. 05. 2019 Mikroregion Hvozdnice - Rozpočtové opatření 2/2019
10. 05. 2019 Mikroregion Hvozdnice - Zápis revizní komise
10. 05. 2019 Mikroregion Hvozdnice - Schválený závěrečný účet a zpráva za rok 2018
30. 04. 2019 Návrh na schválení účetní závěrky obce Slavkov za rok 2018
30. 04. 2019 Návrh na schválení závěrečného účtu obce Slavkov za rok 2018
30. 04. 2019 Obec Slavkov - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
29. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
29. 04. 2019 SMVAK - Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné cenových předpisů pro vodné a stočné za kalendářní rok 2018
29. 04. 2019 Záměr pacht pozemku parc. č. 1177 k. ú. Slavkov u Opavy
18. 04. 2019 Finanční úřad pro Moravskoslezský kraj - Veřejná vyhláška
08. 04. 2019 Pozvánka na 63. valnou hromadu Mikroregionu Hvozdnice
08. 04. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
05. 04. 2019 Rozpočtové opatření obce Slavkov č. 4/2019
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy
26. 03. 2019 Volby do Parlamentu EU
21. 03. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregion Hvozdnice 2018
19. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace -TJ Sokol Slavkov
14. 03. 2019 Usnesení 3. zasedání zastupitelstva obce, konaného dne 6. 3. 2019
14. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace - SDH
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Usnesení "Technická vybavenost zóny RD Otice"
13. 03. 2019 Smlouva o poskytnutí (individuální) dotace - Římskokatolická Farnost Slavkov
12. 03. 2019 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy na pozemních komunikacích silnice I/46 obec Slavkov
11. 03. 2019 Rozpočtové opatření obce Slavkov č. 3/2019

XML