Obec Jeseník nad Odrou

Město, městys, obec, MČ
Okres Nový Jičín

http://jeseniknadodrou.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Jeseník nad Odrou
Jeseník nad Odrou 256
742 33 Jeseník nad Odrou

Datová schránka: em3br89
E-mail: obec@jeseniknadodrou.cz, podatelna@jeseniknadodrou.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 12. 2019 Ministerstvo zemědělství, odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy.
06. 12. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.6/2019
06. 12. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Obecně závazná vyhláška obce Jeseník nad Odrou č.1/2019, o místních poplatcích.
05. 12. 2019 MěÚ Nový Jičín, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
03. 12. 2019 Mikroregion Odersko - Pozvánka na 7. jednání valné hromady 11.12.2019 Odry, Dělnický dům v 10.00 hodin.
03. 12. 2019 REGION POODŘÍ - Pozvánka na jednání Valné hromady v úterý 17.12.2019 + Návratka + Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2020-2023 + Návrh rozpočtu DSO Regionu Poodří na rok 2020.
26. 11. 2019 Mikroregion Odersko - Návrh rozpočtu - závazné ukazatele, rok 2020
26. 11. 2019 POZVÁNKA na 7.zasedání Zastupitelstva obce Jeseník nad Odrou dne 4.12.2019 v sále KD Jeseník nad Odrou v 16.00 hodin.
26. 11. 2019 Dobrovolný svazek obcí SOMPO 2016-Oznámení o zveřejnění Pozvánky na Shromáždění delegátů Dobrovolného svazku obcí SOMPO 2016, Návrhu rozpočtu na rok 2020 a Návrhu střednědobého výhledu rozpočtu na roky 2021-2022.
20. 11. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění návrhu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na rok 2020.
20. 11. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění návrhu střednědobého výhledu rozpočtu obce Jeseník nad Odrou na roky 2021-2023.
18. 11. 2019 Dokument "OÚ Jeseník nad Odrou,..." již není dostupný.
13. 11. 2019 Majetkoprávní záměr obce Jeseník nad Odrou prodeje části pozemku parc.č.151/1 v k.ú.Polouvsí.
04. 11. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o změně ceny vodného a stočného od 1.1.2020.
31. 10. 2019 Dokument "Obecní úřad Jeseník n..." již není dostupný.
31. 10. 2019 Městský úřad Hranice ORM - Oznámení o veřejném projednávání územního plánu Bělotín dne 17.12.2019 v 16.00 hodin v KD Bělotín.
30. 10. 2019 Lesy České republiky,s.p. - Výběrové řízení - podmínky k uzavření kupní smlouvy o prodeji pozemku parc.č.69/8 ostatní plocha v k.ú.Hrabětice +Prohlášení účastníka výběrového řízení.
18. 10. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Majetkoprávní záměr obce propachtovat pozemek parc.č.368/1 v k.ú.Polouvsí.
16. 10. 2019 Městský úřad Nový Jičín - Odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Návrh opatření obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích.
08. 10. 2019 REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření REGIONU POODŘÍ č.2-2019 + Návratka
02. 10. 2019 Městský úřad Nový Jičín, Odbor dopravy - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
30. 09. 2019 Mikroregion Odersko - Schválený rozpočtový výhled na období 2020-2022.
26. 09. 2019 Krajský úřad MSK OŽPAZ - Veřená vyhláška -Oznámení o zahájení správního řízení.
18. 09. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
18. 09. 2019 SCHKO POODŘÍ - Uvědomění o zahájení správního řízení - ochrana čmeláka zemního.
18. 09. 2019 ČEZ DISTRIBUCE - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů.
16. 09. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č.5/2019.
16. 09. 2019 MIKROREGION ODERSKO - POZVÁNKA na 6.jednání valné hromady MO v pondělí 23.9.2019 od 9.00 hodin na Oú v Heřmanicích u Oder + Návratka
06. 09. 2019 MIKROREGION ODERSKO - ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA OBDOBÍ 2020-2022
05. 09. 2019 REGION POODŘÍ - Pozvánka na jednání valné hromady REGIONU POODŘÍ v úterý 24.09.2019 v 10.00 hod. na zámku v Bartošovicícch.
04. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA  OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY.
28. 08. 2019 POZVÁNKA na .zasedáníZastupitelstva obce Jeseník nad Odrou dne 4.9.2019 v sále KD v Jeseníku nad Odrou od 16.00 hodin.
28. 08. 2019 Majetkoprávní záměr obce Jeseník nad Odrou pronajmout část pozemku parc.č.434/1 v k.ú.Hůrka
28. 08. 2019 Majetkoprávní záměr obce Jeseník nad Odrou pronajmout pozemek parc.č.989/95 v k.ú.Jeseník nad Odrou.
28. 08. 2019 Majetkoprávní záměr obce Jeseník nad Odrou pronajmout nebytové prostory restaurace v Blahutovicích čp.35 na parc.č.220.
28. 08. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - Výzva podle § 65 odst.3 zákona č.256/2013 Sb., katastrální zákon vlatníkům emovitých věcí a dalším oprávněným, kteří nejsou označeni v katastru nemovitostí dostatečně určitě.
28. 08. 2019 Majetkoprávní záměr obce Jeseník nad Odrou propachtovat pozemky v k.ú.Jeseník nad Odrou.
21. 08. 2019 MěÚ Nový Jičín Odbor dopravy - VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
01. 08. 2019 Katastrální úřad pro Moravskoslezský kraj - Vyhlášení platnosti obnovného katastrálního operátu.
29. 07. 2019 Obec Jeseník nad Odrou- Majetkoprávní záměr prodat nemovité věci.
29. 07. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Majetkoprávní záměr obce směny pozemků.
29. 07. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Majetkoprávní záměr obce pronajmout pozemek parc.č.989/126 v k.ú.Jeseník nad Odrou.
23. 07. 2019 Pozvánka na semináře " Výzva MAS Regionu Poodří OP ZAM" - Podpora prorodinných opatření,Sociální podnikání, Zaměstnanost - 30.7.2019, 1.8.2019 a 8.8.2019 Bartošovice zámek čp.1.
22. 07. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Výzva k podání nabídky na "Rozšíření vodovodu na pozemek parc.č.834/2 v k.ú.Jeseník nad Odrou".
17. 07. 2019 Krajský úřad MSK, Odbor životního prostředí a zemědělství Veřejná vyhláška - Rozhodnutí medvěd hnědý.
16. 07. 2019 Dokument "Státní pozemkový úřad..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Výzva k podání nabídky na zakázku "Cyklostezka Jeseník nad Odrou".
04. 07. 2019 REGION POODŘÍ - Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření REGIONU POODŘÍ č.1-2019
26. 06. 2019 Obec Jeseník nad Odrou - Výzva k podání nabídky ve výběrovém řízení "Oprava místních komunikací v Jeseníku nad Odrou".
17. 06. 2019 Mikroregion Odersko - Pozvánka na 5.jednání valné hromady Mikroregionu Odersko dne 24.06.2019 od 14.00 hod. na MěÚ v Odrách.

XML