Město Česká Třebová

Město, městys, obec, MČ
Okres Ústí nad Orlicí

http://ceska-trebova.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Česká Třebová
Staré náměstí 78
560 02 Česká Třebová

Datová schránka: bhqbzrn
E-mail: epodatelna@ceska-trebova.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2020 Záměr uzavřít dodatek ke smlouvě o pronájmu pozemků v k.ú. Parník a Česká Třebová
26. 03. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy o stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - MěÚ Lanškroun
24. 03. 2020 Usnesení Exekutorského úřadu Praha - východ o nařízení elektronické dražby - č.j.: 081 EX 03396/07-309
20. 03. 2020 Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 17. března 2020
19. 03. 2020 COVID-19: Opatření v Orlickoústecké nemocnici
19. 03. 2020 Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 16. března 2020
18. 03. 2020 Omezení provozu MěÚ Česká Třebová
18. 03. 2020 Opatření hejtmana v době nouzového stavu 03/2020
17. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
17. 03. 2020 Omezení provozu MěÚ Česká Třebová
13. 03. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
13. 03. 2020 Oznámení veřejného projednání návrhu - Změna č. 3 Územního plánu obce Semanín
13. 03. 2020 Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 02. března 2020
12. 03. 2020 Úprava provozu v organizacích zřizovaných městem od 10. března 2020
12. 03. 2020 Od pátku začne v krajské autobusové dopravě platit prázdninový režim
10. 03. 2020 Úprava provozu v organizacích zřizovaných městem
04. 03. 2020 Město Česká Třebová vyhlašuje k pronájmu volné byty na ul. Semanínská, č. 17 v čp. 2084, č. 11 v čp. 2085 a č. 20 v čp. 2086
03. 03. 2020 Vyhlášení konkurzu na obsazení vedoucího pracovního místa ředitele/ředitelky Domu dětí a mládeže Kamarád, Česká Třebová
28. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
27. 02. 2020 Seznam nemovitých věcí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem - aktualizace k 01.02.2020
21. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
19. 02. 2020 Oznámení o přerušení dodávky el. energie
19. 02. 2020 Mimořádné přebírání daňových přiznání k daním z příjmů fyzických osob
19. 02. 2020 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
18. 02. 2020 Záměr pronájmu části pozemku ppč. 3655/1 v k.ú. a obci Česká Třebová
18. 02. 2020 Záměr prodeje pozemku ppč. 3204/3 v k.ú. a obci Česká Třebová
18. 02. 2020 Záměr prodeje pozemku stpč. 86/2 v k.ú. Parník a obci Česká Třebová
13. 02. 2020 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
13. 02. 2020 Určení termínů sčítání zvěře v roce 2020
12. 02. 2020 Zahájení řízení o územním plánu Česká Třebová
11. 02. 2020 Oznámení Státního pozemkového úřadu o ukončení aktualizace BPEJ v části k. ú. Česká Třebová
07. 02. 2020 Výroční zpráva za rok 2019
06. 02. 2020 Nabídka pozemků k pronájmu
05. 02. 2020 Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 03. února 2020
04. 02. 2020 Pozvánka k jednání Zastupitelstva města na 17. 02. 2020
04. 02. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Za..." již není dostupný.
01. 02. 2020 Usnesení Rady města Česká Třebová z jednání konaného dne 20. ledna 2020
31. 01. 2020 Oznámení Státního pozemkového úřadu o ukončení aktualizace BPEJ v části k.ú. Parník (pozemky p. č. 1179, 1180 a 1181)
31. 01. 2020 Návrh rozpočtu města na rok 2020
23. 01. 2020 Město Česká Třebová vyhlašuje k pronájmu volný byt č. 11 v čp. 2085 na ul. Semanínská v Č. Třebové
21. 01. 2020 Záměr pronájmu části pozemku ppč. 75/2 v obci Česká Třebová, k.ú. Parník a ppč. 367/1 v k.ú. Kozlov
17. 01. 2020 Dokument "Usnesení o elektronic..." již není dostupný.
17. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Ve..." již není dostupný.
15. 01. 2020 Veřejná vyhláška Městského úřadu Ústí nad Orlicí - Rozhodnutí č.j.: MUUO/2018/2020/SÚ/pk
09. 01. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka odboru životního prostředí pro oblast vodního hospodářství
08. 01. 2020 Město Česká Třebová vyhlašuje k pronájmu 2 volné byty o velikosti 1+1 na Semanínské ulici v České Třebové - 2084/17 a 2086/20
08. 01. 2020 Výběrové řížení na obsazení pracovního místa - referent/ka odboru sociálních věcí a zdravotnictví - oddělení sociálně právní ochrany dětí
08. 01. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka odboru školství, kultury a tělovýchovy
08. 01. 2020 Výběrové řízení na obsazení pracovního místa - referent/ka odboru životního prostředí pro oblast vodního hospodářství
08. 01. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - Us..." již není dostupný.

XML