Obec Mikulčice

Město, městys, obec, MČ
Okres Hodonín

http://mikulcice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Mikulčice
Mikulčice 245
696 19 Mikulčice

Datová schránka: jbjby8z
E-mail: obecmikulcice@seznam.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 04. 2020 Veřejná vyhláška - zpřístupnění hromadného předpisu - seznam čj. 1452404/20/3000-11460-705400 - DAŇ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ NA ROK 2020
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým rozhodlo MZ o následujících opatřeních odchylných od ustanovení § 29 odst. 1, § 31 odst. 6, § 32 odst. 1 a § 33 odst. 1 až 3 lesního zákona.
03. 04. 2020 E.ON oznamuje přerušení dodávky el. energie 24.4.2020 od 07:30 do 15:30 a od 8 do 15 hodin.
21. 03. 2020 MZdr. MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ - doba-pro-seniory
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Jihomoravského kraje
16. 03. 2020 Rozpočet obce na rok 2020. Rozpočet fondu zaměstnavetele 2020. Rozpočet nákladů a výnosů HČ 2020.
16. 03. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023.
16. 03. 2020 Oznámení o zveřejnění hospodaření obce.
16. 03. 2020 E.ON oznamuje přerušení dodávky el. energie 2.4.2020 od 08:00 do 15:00.
13. 03. 2020 OÚ Mikulčice zápis 8. zasedání zastupitelstva ze dne 3.3.2020.
12. 03. 2020 E.ON oznamuje přerušení dodávky el. energie 2.4.2020 od 07:30 do 15:30.
04. 03. 2020 Obec Mikulčice vyhlašuje konkurz na pracovní místo ředitele/ředitelky Základní a mateřské školy, Mikulčice, příspěvkové organizace.
03. 03. 2020 Obec Mikulčice zveřejňuje záměr č. 5/2020 propachtovat majetek obce.
27. 02. 2020 E.ON oznamuje přerušení dodávky el. energie 24.3.2020 od 07:30 do 15:30.
24. 02. 2020 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 3.3.2020.
14. 02. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA, OZNÁMENÍ, O ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ, Chodník, Mikulčice "Těšice"
14. 02. 2020 Schválené rozpočtové opatření č. 1/2020 Mikroregionu Hodonínsko
13. 02. 2020 Návrh rozpočtu 2020. Návrh rozpočtu fondu 2020. Rozpočet nákladů a výnosů HČ 2020
13. 02. 2020 Návrh střednědobého výhledu 2021 - 2023.
13. 02. 2020 Oznámení o zveřejnění hospodaření obce.
04. 02. 2020 Obec Mikulčice zveřejňuje záměr č. 3/2020 pronajat majetek obce.
22. 01. 2020 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí.
21. 01. 2020 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí č. BHO/003/2020 a jeho podmínkách.
16. 01. 2020 Výroční zpráva za rok 2019 dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
15. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 13.
15. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění hospodaření obce.
15. 01. 2020 Veřejná vyhláška - VYROZUMĚNÍ O PODANÉM ODVOLÁNÍ a výzva k vyjádření - Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku
10. 01. 2020 Obec Mikulčice zveřejňuje záměr č. 2/2020 pronajat majetek obce.
09. 01. 2020 Schválený střednědobý výhled rozpočtu a schválený rozpočet 2020.
09. 01. 2020 Schválený rozpočet DSO Region Podluží na rok 2020.
08. 01. 2020 Obec Mikulčice zveřejňuje záměr č. 17/2019 prodat majetek obce.
03. 01. 2020 Veřejná výzva - referent/ka na úseku státní správy a samosprávy - Obec Mikulčice.
02. 01. 2020 Rozpočtové opatření č. 12.
02. 01. 2020 Rozpočtové provizorium pro rok 2020.
02. 01. 2020 Oznámení o zveřejnění hospodaření obce.
20. 12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutí o umístění stavby - Chodník, Mikulčice "Těšice"
19. 12. 2019 OÚ Mikulčice zápis 7. zasedání zastupitelstva ze dne 10.12. 2019.
19. 12. 2019 Obec Mikulčice zveřejňuje záměr č. 15/2019 prodat majetek obce.
19. 12. 2019 Schválené rozpočtové opatření č. 4/2019 Mikroregionu Hodonínsko - dobrovolného svazku obcí
16. 12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - Rozhodnutí - společné povolení pro soubor staveb - Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves
13. 12. 2019 Obec Mikulčice zveřejňuje záměr č. 16/2019 prodat majetek obce.
13. 12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - společné územní rozhodnutí a stavebního povolení - Kyjovka, km 22,313 – 28,780 – odlehčovací objekt do Kyjovky a lokální rozvolnění toku po k.ú. Moravská Nová Ves
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Mikulčice č. 1/2019 o místním poplatku ze psů.
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Mikulčice č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu.
12. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Mikulčice č. 4/2019, kterou se zrušuje OZV č. 1/2010.
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy, kterým se mění a doplňuje OOP vydané Ministerstvem zemědělství č.j. 18918/2019-MZE-16212 ze dne 3. 4. 2019 ve znění OOP č. j. 41508/2019-MZE-16212 ze dne 30.8.2019
02. 12. 2019 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce dne 10.12. 2019.
02. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 10.
02. 12. 2019 Rozpočtové opatření č. 11.
02. 12. 2019 Oznámení o zveřejnění hospodaření obce.

XML