Obec Dolní Újezd

Město, městys, obec, MČ
Okres Svitavy

http://dolniujezd.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Dolní Újezd
Dolní Újezd 281
569 61 Dolní Újezd

Datová schránka: j4abqyf
E-mail: obec@dolniujezd.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
20. 11. 2020 Výzva k podání nabídky
18. 11. 2020 Svazek obcí Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
18. 11. 2020 Kraj Smetany a Martinů - návrh rozpočtu, dlouhodobý výhled, pozvánka
05. 11. 2020 Informace o pronájmu nemovitosti
08. 10. 2020 DSO Mikroregion Litomyšlsko - Desinka
23. 09. 2020 Nařízení Krajské hygienické stanice Pardubického kraje
18. 09. 2020 Městský úřad Litomyšl - veřejná vyhláška
14. 09. 2020 Zasedání zastupitelstva obce
11. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb do Zastupitelstva Pardubického kraje
11. 09. 2020 Vyrozumění o termínu a místu školení předsedů, místopředsedů a zapisovatelů
09. 09. 2020 Dokument "Městský úřad Litomyšl..." již není dostupný.
03. 09. 2020 Oznámení o svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva Pardubického kraje konané ve dnech 2. a 3. října 2020
03. 09. 2020 Informace o prodeji nemovitosti
02. 09. 2020 Informace o pronájmu nemovitosti
02. 09. 2020 Městský úřad Litomyšl - Veřejná vyhláška
02. 09. 2020 Pardubický kraj - veřejná vyhláška
17. 08. 2020 Informace o počtu a sídle volebních okrsků
13. 08. 2020 Informace o pronájmu nemovitosti
29. 07. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy
17. 07. 2020 Informace o prodeji nemovitostí
17. 07. 2020 Informace o prodeji nemovitostí
17. 07. 2020 Informace o prodeji nemovitostí
09. 07. 2020 Dokument "Městský úřad Litomyšl..." již není dostupný.
15. 06. 2020 Zasedání zastupitelstva obce
10. 06. 2020 Svazek obcí Vodovody Poličsko - Závěrečný účet za rok 2019
10. 06. 2020 Míkroregion Litomyšlsko - Desinka - Návrh Závěrečného účtu
02. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 25/2020/ZO
02. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 6/2020/ZO
02. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 7/2020/ZO
02. 06. 2020 Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory č. 8/2020/ZO
01. 06. 2020 Mikroregion Litomyšlsko - návrh závěrečného účtu svazku za rok 2019
25. 05. 2020 Kraj Smetany a Martinů - Závěrečný účet za rok 2019
18. 05. 2020 Zasedání zastupitelstva obce
12. 05. 2020 Kalkulace pro vodné za rok 2019 - VHOS
08. 05. 2020 Závěrečný účet obce Dolní Újezd za rok 2019
08. 05. 2020 Informace o pronájmu nemovitostí
06. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
06. 05. 2020 Celkové vyúčtování všech položek výpočtu ceny stočného
24. 04. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí na rok 2020
14. 04. 2020 Zápis dětí do mateřské školy
08. 04. 2020 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška . Opatření obecné povahy
31. 03. 2020 Veřejnoprávní smlouva Obec Dolní Újezd - Město Litomyšl
16. 03. 2020 Omezení úředních hodin
10. 03. 2020 Svazek obcí Vodovody Poličsko
09. 03. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
09. 03. 2020 Veřejná zakázka malého rozsahu - ''Sportovní areál Dolní Újezd''
02. 03. 2020 Zápis do 1. tříd základní školy
02. 03. 2020 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - seznam nemovitostí s nedostatečně identifikovaným vlastníkem
20. 02. 2020 Konkursní řízení na místo ředitele/ředitelky Základní školy a mateřské školy Dolní Újezd
18. 02. 2020 Dokument "Oznámení o termínu el..." již není dostupný.

XML