Obec Hutisko-Solanec

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://hutisko-solanec.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hutisko - Solanec
Hutisko-Solanec 512
756 62 Hutisko-Solanec

Datová schránka: kvvbdxn
E-mail: ou@hutisko-solanec.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 09. 2019 41-2019 Rozpočtové opatření č.7/2019
16. 09. 2019 43-2019 Program 6. zasedání Zastup.obce
16. 09. 2019 42-2019 Záměr obce o prodeji pozemků
12. 09. 2019 Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna
04. 09. 2019 41-2019 Opatření obecné povahy - zalesňování
23. 08. 2019 40-2019 Rozpočtové opatření č.6/2019
15. 08. 2019 Dokument "39-2019 Dražební vyhl..." již není dostupný.
25. 07. 2019 38-2019 Rozpočtové opatření č.5/2019
17. 07. 2019 37-2019 Rozpočtové opatření č.4/2019
16. 07. 2019 Přerušení dodávky elektřiny v Obci - 15.7.2019
16. 07. 2019 Přerušení dodávky elektřiny v Obci - 30.7.2019
16. 07. 2019 Přerušení dodávky elektřiny v Obci - 16.7.2019
16. 07. 2019 36-2019 Stavební povolení "Silnice Pr.Bečva-V.Karlovice"
16. 07. 2019 35-2019 Usnesení z 5. zasedání ZO
28. 06. 2019 č. 01/2015 - Nařízení obce Hutisko-Solanec - Tržní řád
28. 06. 2019 Přerušení dodávky elektřiny v Obci - 15.7. a 16.7.2019
24. 06. 2019 34-2019 Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
21. 06. 2019 Uzavírka cesty přes Vigantice - víkend 22.6. - 23.6.2019
19. 06. 2019 33-2019 Program 5. zasedání ZO
19. 06. 2019 31-2019 Záměr obce o prodeji pozemku
17. 06. 2019 33-2019 Program 5. zasedání ZO
14. 06. 2019 32-2019 Záměr obce nepeněitého vkladu
13. 06. 2019 Přerušení dodávky elektřiny v Obci - 2.7.2019
12. 06. 2019 Přerušení dodávky elektřiny v Obci - 1.7.2019
12. 06. 2019 Plán opravy cesty Vigantice - 17.6. - 18.6.2019
12. 06. 2019 Plán opravy cesty Vigantice - 13.6. - 14.6.2019
12. 06. 2019 31-2019 Záměr obce o prodeji pozemku
05. 06. 2019 Informace k plnění povinností zpětného odběru pneumatik
05. 06. 2019 30-2019 Zpráva o přezk.hospodaření + Návrh závěr.účtu 2018
03. 06. 2019 Chodníky a komunikace Vigantice
30. 05. 2019 29-2019 Rozpočtové opatření č.3/2019
30. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu v obci
17. 05. 2019 28-2019 Oznámení o místu a době konání voleb
11. 05. 2019 27-2019 Vyhrazení plakátovacích ploch
05. 05. 2019 Rozpočtový výhled 2016-2020
05. 05. 2019 OZV č. 01/2018 - o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
05. 05. 2019 8-2018 Opatření ob.povahy - Stanovení přech.úpr.provozu
05. 05. 2019 OZV č. 03/2017 - o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt
05. 05. 2019 OZV č. 02/2017 - o místním poplatku z ubytovací kapacity
05. 05. 2019 OZV č. 01/2016 - o regulaci provozování loterií a jiných podobných her
05. 05. 2019 OZV č. 10/2015 - kterou se vydává Požární řád obce
05. 05. 2019 OZV č. 09/2015 - o zákazu kouření na území obce Hutisko-Solanec
05. 05. 2019 OZV č. 08/2015 - kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci
05. 05. 2019 OZV č. 06/2015 - o místním poplatku ze vstupného
05. 05. 2019 OZV č. 05/2015 - o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
05. 05. 2019 OZV č. 03/2015 - o místním poplatku ze psů
05. 05. 2019 OZV č. 01/2015 - o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Hutisko-Solanec.
05. 05. 2019 Obecně závazná vyhláška č.2/2002
05. 05. 2019 OZV č. 05/2011 - kterou se reguluje provozování výherních hracích přístrojů na území obce Hutisko-Solanec
05. 05. 2019 OZV č. 04/2011 - o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností

XML