Obec Nižbor

Město, městys, obec, MČ
Okres Beroun

http://obecnizbor.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Nižbor
Křivoklátská 26
267 05 Nižbor

Datová schránka: ppwbi4g
E-mail: obec.nizbor@telecom.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 02. 2020 Dražební vyhláška o oznámení dražebního roku
05. 02. 2020 Obecně závazná vyhláška č. 1/2020
03. 02. 2020 Veřejná vyhláška - Návrh opatření obecné povahy č. 1/2020
15. 01. 2020 Veřejná vyhláška - ROZHODNUTÍ - schválení stavebního záměru soubor staveb "k.ú. Nižbor - rozšíření vodovodu v ulicích Ke Hřišti, V Hamburku, Úzká, Krátká, Habrová, Modřínová, K Potoku a V Kalné"
06. 01. 2020 Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím , ve znění pozdějších předpisů, za rok 2019.
19. 12. 2019 Oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemku - k.ú. Stradonice
19. 12. 2019 Aukční vyhláška
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Nižbor č. 3/2019 o cenách za úhradu nákladů za svoz, třídění a zneškodňování komunálního odpadu na území obce Nižbor
18. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Nižbor č. 2/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
18. 12. 2019 Řád veřejného pohřebiště obce Nižbor
09. 12. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OPATŘENÍ OBECNÉ POVAHY
09. 12. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Oznámení o zahájení vodoprávního řízení a upuštění od ohledání na místě a ústního jednání
20. 11. 2019 Opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice II/118
14. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška č.j..." již není dostupný.
29. 10. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Mikroregionu Hudlicko na období 2020 - 2023.
29. 10. 2019 Návrh rozpočtu Mikroregionu Hudlicko na rok 2020
04. 10. 2019 Schválený závěrečný účet Mikroregionu Hudlicko za rok 2018
03. 10. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška o zv..." již není dostupný.
03. 10. 2019 Aukční vyhláška - aukce v k.ú. Žloukovice
30. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice II/116 km 18,740-18,930 (mezi obcemi Hýskov a Nižbor)
23. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/23617 a III/23617A (ulice Křivoklátská a Stradonická)
23. 09. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - silnice III/23617 a MK ulice v Hamburku
20. 09. 2019 Žádost o odstranění nebo okleštění stromoví a jiných porostů.
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy
02. 09. 2019 Veřejná vyhláška o zahájení řízení s velkým počtem účastníků
20. 08. 2019 Nižbor - agenda nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
20. 08. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nižbor - oznámení o zjišťování průběhu hranic pozemků.
15. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - k..." již není dostupný.
07. 08. 2019 Aukční vyhláška č. EAS/SBE/007/2019
26. 06. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
24. 06. 2019 Aukční vyhláška č. EAS/SBE/001/2019
20. 06. 2019 Oznámení o umístění opuštěného vozidla
04. 06. 2019 Dokument "Dražební vyhláška -el..." již není dostupný.
03. 06. 2019 Zpráva o přezkoumání hospodaření Mikroregionu Hudlicko za rok 2018.
03. 06. 2019 Závěrečný účet Mikroregionu Hudlicko za rok 2018
28. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci - k.ú. Nižbor
27. 05. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích.
22. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu Mikroregionu Hudlicko za rok 2018
22. 05. 2019 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření DSO MIKROREGION HUDLICKO za rok 2018
20. 05. 2019 Oznámení záměru přenechat k bezúplatnému užívání, tj. do pronájmu na 2 roky část pozemku p.č. 506/4
02. 05. 2019 Volby do EP - Oznámení o době a místě konání voleb
02. 05. 2019 Vyúčtování - ceny vodného a stočného - rok 2018
26. 04. 2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. 2362730/19/2100-11460-200796 (Daň z nemovitých věcí na rok 2019).
25. 04. 2019 Volby do EP - Svolání prvního zasedání okrskových volebních komisí.
10. 04. 2019 Veřejná vyhláška - zpřístupnění k nahlédnutí hromadného předpisného seznamu č.j. OF/2062/19-2, kterým je vyměřen místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů (nemovitost bez trvalého pobytu) za zdaňovací období 1.1.2016 - 31.12.2016
04. 04. 2019 Opatření obecné povahy Ministerstva zemědělství
04. 04. 2019 Volby do EP - Informace o počtu a sídlech volebních okrsků.
27. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Stradonice u Nižboru - pozvánka na úvodní jednání
27. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nižbor - pozvánka na úvodní jednání.

XML