Obec Kněžmost

Město, městys, obec, MČ
Okres Mladá Boleslav

http://knezmost.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Kněžmost
Na Rynku 51
294 02 Kněžmost

Datová schránka: 299b5dh
E-mail: obecni.urad@knezmost.cz, obec@knezmost.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Rally Bohemia
22. 06. 2021 Souhrn usnesení z 11. schůze Rady obce Kněžmost konané dne 16. 6. 2021
17. 06. 2021 Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Kněžmost
15. 06. 2021 AUKČNÍ VYHLÁŠKA - pozemkové parcely č. 418/8 a 423/29 k.ú. Kněžmost
15. 06. 2021 AUKČNÍ VYHLÁŠKA - spoluvlastnický podíl - pozemková parcela č. 100/48 k.ú. Malobratřice
11. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice Mnichovo Hradiště
10. 06. 2021 Návrh závěrečného účtu obce Kněžmost za rok 2020
09. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu - silnice Dobrá Voda, Soleček
08. 06. 2021 Záměr prodat obecní pozemky v k.ú. Malobratřice
07. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení změny záplavového území vodního toku Kněžmostka
02. 06. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy silnic v Kněžmostě, Bosni, Žantově, Násedlnici a Lítkovicích
01. 06. 2021 Oznámení o zveřejnění - závěrečný účet hospodaření za rok 2020
31. 05. 2021 Výběr zhotovitele, realizace stavební zakázky „Kněžmost – ulice Západní a Lomená, rekonstrukce místních komunikací, II. etapa, trasa 2, 3, 3a“
31. 05. 2021 Souhrn usnesení z 10. schůze Rady obce Kněžmost konané dne 26. 5. 2021
28. 05. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy - Národní plány povodí Labe, Odry a Dunaje
27. 05. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - stanovení přechodné úpravy provozu na silnici III/2683 Kněžmost - Malobratřice
26. 05. 2021 Dotace 2018 TJ Sokol Kněžmost
26. 05. 2021 Veřejnoprávní smlouva - Spolek přátel kultury Kněžmost
26. 05. 2021 Veřejnoprávní smlouva - Spolek přátel kultury Kněžmost
26. 05. 2021 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Kněžmost - MŠ Klubíčko
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kněžmost
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace kultura-Mikuláš
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace na kostel
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace kostel
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace -kostel-Rybova mše
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace Římskokatolické farnosti Kněžmost
26. 05. 2021 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Ministerstvo zemědělství - ochrana lesů
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kněžmost
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace Královéhradeckému kraji na zajištění provozu cyklobusové dopravy
26. 05. 2021 Dokument "Oznámení o ustanovení..." již není dostupný.
26. 05. 2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kněžmost na rok 2020 - 2022
26. 05. 2021 Veřejná výhláška - opatření obecné povahy - Odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce - etapa rekonstrukce fasády kostela v Kněžmoste
26. 05. 2021 Provoz OÚ Kněžmost od 20. 4.2020
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace TJ Sokol Kněžmost
26. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění DSO Mikroregion Česká ráj - Pod Mužským - rozpočtové opatření č. 2/2020, závěrečný účet za rok 2019
26. 05. 2021 Oznámení o zveřejnění rozpočtového opatření č. 3/2020 - Mikroregion Český ráj
26. 05. 2021 Schválený závěrečný účet obce Kněžmost za rok 2019
26. 05. 2021 Zveřejňování podle zákona 250/2000 Sb. - závěrečný účet obce Kněžmost za rok 2019
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Český ráj - zajištění provozu cyklobusové dopravy
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace na Rekonstrukci kabin TJ Sokol Kněžmost a rekonstrukci a rozšíření venkovních hracích ploch
26. 05. 2021 Zveřejňování podle zákona 250/2000 Sb. - střednědobý výhled rozpočtu obce Kněžmost na období 2021 - 2023
26. 05. 2021 Schválený střednědobý výhled rozpočtu obce Kněžmost na rok 2021 - 2023
26. 05. 2021 Schválený rozpočet obce Kněžmost na rok 2021
26. 05. 2021 Zveřejňování podle zákona 250/2000 Sb. - rozpočet obce Kněžmost na rok 2021 a schválená rozpočtová opatření na rok 2021
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace na rekonstrukci kostela sv. Fr. Serafínského v Kněžmostě
26. 05. 2021 Smlouva o poskytnutí dotace - TJ Sokol
26. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 1/2021
26. 05. 2021 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA o vyměření daně z nemovitých věcí na rok 2021
26. 05. 2021 Rozpočtové opatření č. 2/2021

XML