Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 04. 2021 Obecně závazní vyhláška č. 3/2021, kterou se mění Obecně závazná vyhláška č. 2/2020, k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku v souvislosti s hlukem
16. 04. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060765945
16. 04. 2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava havarijního stavu kanalizace
15. 04. 2021 Výzva k odstranění odstaveného vozidla
15. 04. 2021 OZV č. 2/2021, o místním poplatku z pobytu
15. 04. 2021 OZV č. 1/2021, kterou se zrušuje OZV č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu
15. 04. 2021 Rozhodnutí - uzastavení řízení po DP MF 2018: Zahrádkářská chata v obci Pavlovice u Přerova
15. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060765945, Přerov I-Město, ul. Na Hrázi, Polní, Skopalova
15. 04. 2021 Rozhodnutí D1 0136 Říkovice - Přerov - KUOK 40737/2021
15. 04. 2021 Vyhlášení VŘ - technický pracovník Městské policie Přerov
15. 04. 2021 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Přerov, ul. Kosmákova
15. 04. 2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava chodníku
15. 04. 2021 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - dálnice D1 stavba 0137
15. 04. 2021 Záměr z 18. ZM
14. 04. 2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - náhradní BUS zastávka po dobu výluky
14. 04. 2021 Elektronická dražba NV - 225 Ex 07351/14-1370 - kú. Brodek u Přerova
14. 04. 2021 rozhodnutí - společné povolení MF 2020 Kl 2020: Novostavba rodinného domu v obci Grymov
14. 04. 2021 Elektronická dražba NV - 018 EX 04031/12-174, kú. Kokory
14. 04. 2021 Oznámení o vyhlášení revize katastru nemovitostí kú. Kozlovice u Přerova
13. 04. 2021 rozhodnutí - stavební povolení MF 2020: stavební úpravy objektu k bydlení č.p.1136 v Přerově, Nádražní 10, 12
13. 04. 2021 Vyhlášení nálezů
13. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060770648
13. 04. 2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava fasády domu
13. 04. 2021 Oznámení o zahájení územního řízení: Rozšíření veřejné sítě elektronických komunikací - CETIN - RVDSL5946_M_M_PRRV14-PRRV1HR_OK
13. 04. 2021 oznámení o zahájení společného řízení - stanoviska (U+S) Sk 2018: PARKOVIŠTĚ, BYTY ČECHOVA 43, PŘEROV
13. 04. 2021 Oprava chodníků v obci Stará Ves - oznámení o zahájení řízení - změna stavby
12. 04. 2021 Vyhlášení nálezů
12. 04. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060763524
12. 04. 2021 Stanovení PDZ - I-55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí (ETAPA 4)-ZNAKOM
12. 04. 2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rekonstrukce střechy BD
12. 04. 2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - úprava křižovatky v obci
12. 04. 2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rekonstrukce domu, Kojetín
09. 04. 2021 Návrh programu 60. schůze Rady města Přerova
09. 04. 2021 Oznámení OOP - na silnici č. I/55 v Přerově, stavba I/55 MÚK s ČD Přerov-Předmostí
09. 04. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - obecné vyhrazené park. stání pro invalidy,
09. 04. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - vybudování parkoviště
09. 04. 2021 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: "AREÁL MAMUTOV v místní části Přerov II-Předmostí
09. 04. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - Sportovní
09. 04. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava parkování v obci Kokory
09. 04. 2021 Vv - OOP - Stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích 32/2021 - ul. Sladovní,Kojetín
09. 04. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zklidnění nákladní dopravy
09. 04. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zastávka BUS a chodník
09. 04. 2021 Záměr z 51. RM a z 27. RM
09. 04. 2021 Záměry z 24. KZ
08. 04. 2021 Vyhlášení nálezů
08. 04. 2021 Vyhlášení nálezů
08. 04. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060763524
07. 04. 2021 rozhodnutí - stavební povolení MF 2020: Odvodnění suspenze a obnova sušárny 9404A ve výrobní hale titanové běloby v areálu Prechezy, a.s. v Přerově
07. 04. 2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - horkovod, Alšova
07. 04. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060755216

XML