Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 09. 2020 Oprava chodníků v ul. Olomoucká, Kojetín - společné povolení
30. 09. 2020 Oznámení o možnosti převzít písemnost - RYO stavební s.r.o.
30. 09. 2020 "Přerov, PR_3403 Osmek, obn. DTS, kVN, kNN"
30. 09. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - Kanalizace a ČOV Čekyně - průjezd stavbou
30. 09. 2020 Vyhlášení nálezů
29. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060737984, Přerov VI- Újezdec, ul. Spojovací
29. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060730251, Přerov I-Město, ul. U Žebračky
29. 09. 2020 Elektronická dražba NV - 203 Ex 20019/11- 115 - KN Čekyně
29. 09. 2020 Vyhlášení nálezů
29. 09. 2020 Vyhlášení nálezů
25. 09. 2020 Návrh programu 47. schůze Rady města Přerova
25. 09. 2020 Vyhlášení nálezů
25. 09. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - parkoviště ul. Tománkova
25. 09. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zrušení nevyužívaných park. stání
25. 09. 2020 Vozovka a chodníky ul. Lapač, Školní, Lány - Dřevohostice - II. etapa - oznámení o zahájení společného řízení
25. 09. 2020 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/004/2020, kú. Újezdec u Přerova parc. 831/42
25. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060727867, Přerov I-Město, ul. Jateční
25. 09. 2020 Akce s povolením výjimky z nočního klidu podle OZV č. 2/2020 - říjen 2020
25. 09. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - oprava chodníků
25. 09. 2020 SEA ZÁVĚR ZJIŠŤOVACÍHO ŘÍZENÍ - Strategie Olomouckého kraje o vodě
24. 09. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zřízení parkoviště s park. kotoučem
24. 09. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - zřízení parkoviště s park. kotoučem (do vydání OOP)
24. 09. 2020 Vyhlášení nálezů
24. 09. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění zásobování masny Ondrášek
23. 09. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkování - ul. Trávník
23. 09. 2020 Propojení komunikace ulice Kopaniny - Lipnická přes výstaviště, rozhodnutí - stavební povolení
23. 09. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - oprava lokality Příčky
23. 09. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - Kanalizace a ČOV Čekyně (5.etapa)
23. 09. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - doplnění DZ (požadavek MV)
23. 09. 2020 oznámení o zahájení řízení : Teplovodní přípojka pro bytový dům Alšova, Přerov
23. 09. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava DZ most ev. č. 150-078 Brodek u Přerova
22. 09. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - vyhrazení park. míst
22. 09. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava park. stání
22. 09. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava SDZ a VDZ
22. 09. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - pokládka základního kamene I/55 průtah
22. 09. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí, (ETAPA 1B)
22. 09. 2020 Oznámení o zahájení společného řízení - "DOMOV ALZHEIMER PŘEROV"
22. 09. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava silnice po kanalizaci
22. 09. 2020 rozhodnutí o umístění stavby MF 2020: Brodek u Přerova - kanalizace ul. Majetínská, Nerudova
21. 09. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060729555, Přerov I-Město, u. Bezručova. Křivá, Sadová
21. 09. 2020 Oznámení o zahájení řízení - společné povolení + nakládání s vodami "Lazníčky - ČOV a splašková kanalizace"
18. 09. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava kanalizace
18. 09. 2020 rozhodnutí - povolení odstranění stavby: Jednopatrová přístavba a přístřešek v areálu Chemoprojektu v Přerově.
18. 09. 2020 výzva k provedení řezu
18. 09. 2020 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/002/2020, kú. Újezdec u Přerova parc. 831/8
18. 09. 2020 odbor správy majetku
17. 09. 2020 Návrh programu 46. schůze Rady města Přerova
17. 09. 2020 Most ev.č. 04724-1 Prosenice - povolení změny stavby před jejím dokončením
17. 09. 2020 Vyhlášení VŘ - Vedoucí oddělení investic Odboru řízení projektů a investic
17. 09. 2020 Oznámení o době a místě konání voleb

XML