Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
18. 01. 2021 Aktuální informace k místnímu poplatkům
18. 01. 2021 Elektronická dražba NV - 203 Ex 22715/20-39 - kú. Brodek u Přerova
18. 01. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o přechodné stanovení - omezení vjezdu motorových vozidel
18. 01. 2021 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/002/2021, kú. Újezdec u Přerova parc. 831/42
18. 01. 2021 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/001/2021, kú. Újezdec u Přerova parc. 831/8
15. 01. 2021 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - D1 SSÚD Přerov
15. 01. 2021 Rekonstrukce chodníku a VO v ul. Riedlova - prodloužení platnosti rozhodnutí
15. 01. 2021 výběrové řízení RD Kozlovice
14. 01. 2021 oznámení o zahájení územního řízení: Přerov, CETIN, Boh. Němce, par.č. 5207/20, smyčka, kNN
14. 01. 2021 Oznámení uložení písemnosti - Alice Kočarová
14. 01. 2021 výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání Bo 2018: č. IE-12-8006902 "Přerov - Henčlov, obnova vedení, vNN, kNN, PR"
14. 01. 2021 Realizace společných zařízení v k. ú. Stará Ves u Přerova - etapa I, část 1 - polní cesty, oznámení o zahájení řízení - stanoviska
12. 01. 2021 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2020
12. 01. 2021 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2019
12. 01. 2021 Opětovné vyhlášení nálezů za rok 2018
12. 01. 2021 Úprava silnice I/47 v místě napojení Emos, rozhodnutí - společné povolení (U+S)
11. 01. 2021 Návrh programu 54. schůze Rady města Přerova
11. 01. 2021 usnesení - přerušení řízení MF 2018: Zahrádkářská chata v obci Pavlovice u Přerova
11. 01. 2021 oznámení o zahájení řízení - jednání MF 2018: Zahrádkářská chata v obci Pavlovice u Přerova
11. 01. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: "Změna druhu pozemku z orné půdy na ovocný sad"
11. 01. 2021 Stavební úpravy ul. Lány - oznámení o zahájení společného řízení
11. 01. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060745892, Přerov VII-Čekyně
11. 01. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060746742, Přerov II-Předmostí , Dr. M. Horákové
11. 01. 2021 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecné praktické lékařství pro území Přerov
08. 01. 2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - blokové čištění 2021
08. 01. 2021 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060745890
08. 01. 2021 Oznámení uložení písemnosti
08. 01. 2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - zajištění ořezu stromů
08. 01. 2021 záměr z 34. RM a z 41. RM
08. 01. 2021 záměry z 21. KZ
07. 01. 2021 Vyhlášení nálezů
07. 01. 2021 Vyhlášení nálezů
06. 01. 2021 SEA ZŘ - Plán dílčího povodí Moravy a přítoků Váhu 2021 - 2027
06. 01. 2021 Elektronická dražba NV - 067 EX 20927/19-108 , Kú. Tovačov
06. 01. 2021 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - výjezd z firmy
06. 01. 2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení - výjezd z firmy
05. 01. 2021 Oznámení o zahájení řízení- schválení kanalizačního řádu - Kanalizační řád stokové sítě města Tovačov
05. 01. 2021 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava DZ v obci
04. 01. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - snížení tonáže mostů okr. Přerov
29. 12. 2020 Vyhlášení nálezů
29. 12. 2020 Vyhlášení nálezů
29. 12. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - ochrana oprávněných zájmů vlastníků přilehlých nemovitostí
29. 12. 2020 III/43724 Dřevohostice průtah, oznámení o zahájení ř. - prodloužení (+spoj.ř. dle § 140 SŘ)
29. 12. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - zajištění havárií, oprav a údržby (MK a ÚK)
29. 12. 2020 Vyhlášení nálezů
29. 12. 2020 Vyhlášení nálezů
28. 12. 2020 Vyhlášení nálezů
28. 12. 2020 Oznámení o zahájení řízení - prodloužení stavebního povolení - Odkanalizování obce Čelechovice
28. 12. 2020 Komplexní pozemková úprava v k. ú. Věžky u Přerova - pověření ke vstupu
23. 12. 2020 Dokument "EIA - ZÁVĚR ZŘ - Mode..." již není dostupný.

XML