Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
31. 03. 2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhr. park. stání placené
31. 03. 2023 Oznámení o zahájení řízení o nařízení odstranění stavby - "Tovačov - vodovod Podzámčí"
31. 03. 2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Velikonoční jarmark
31. 03. 2023 Veřejná vyhláška 1/2023 a 2/2023 o vyměření místního poplatku
31. 03. 2023 Návrh programu 15. schůze Rady města Přerova
31. 03. 2023 Záměry z 3. KZ
31. 03. 2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhrazené park. stání
31. 03. 2023 Prodloužení platnosti územního rozhodnutí: Veřejné osvětlení Přerov - Kozlovice - ulice Za Školou
30. 03. 2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nová zástavba, Hradčany
30. 03. 2023 Rekonstrukce chodníku vnitroblok ul. Na Odpoledni, Přerov, oznámení o zahájení společného řízení
30. 03. 2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/004/2023 - kú. Výkleky
30. 03. 2023 Vyhlášení konkurzního řízení na obsazení vedoucích pracovních míst ředitelů škol
30. 03. 2023 EIA - ZŘ - Mobilní betonárka Přerov, p.č. st. 1010, st. 1014 a 1013/1, 6136/3
29. 03. 2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - odkanalizování Čelechovic
29. 03. 2023 Vyhlášení nálezů
29. 03. 2023 Stanovení PÚP - silnice č. I/55 v Přerově - Předmostí
29. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885639, Přerov VIII- Henčlov
29. 03. 2023 Kojetín - prodejna potravin, oznámení o zahájení řízení
29. 03. 2023 Rekonstrukce chodníku a VO v ul. Riedlova - prodloužení platnosti stavebního povolení
28. 03. 2023 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/003/2023 - kú. Přerov
28. 03. 2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - doplnění závor vč. rekonstrukce povrchu žel. přejezdu
27. 03. 2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava dálnice D1 (vedení objízdné trasy)
27. 03. 2023 Rozhodnutí o umístění stavby : VN953, VN952, Přerov-Předmostí, obnova kVN
27. 03. 2023 SOSM - návrh závěrečného účtu za rok 2022
27. 03. 2023 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhrazené park. stání ZTP
27. 03. 2023 Lokalita Obora, Kojetín - dopravní řešení - oznámení o zahájení společného řízení
27. 03. 2023 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - rekonstrukce MK Kočíře včetně propustku
27. 03. 2023 Výsledky voleb do ZO Přestavlky
27. 03. 2023 Nařízení jednání: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení, V403/803 - na p.č.
27. 03. 2023 Uvědomění o zahájení řízení: Žádost o zahájení vyvlastňovacího řízení, V403/803 - na p.č.
27. 03. 2023 výběrové řízení byty
24. 03. 2023 Návrh programu 4. zasedání Zastupitelstva města Přerova
24. 03. 2023 Vyhlášení nálezů
24. 03. 2023 Oznámení o vyhlášení konkurzního řízení na pracovní místo ředitele/ředitelky Mateřská škola Veselíčko, okres Přerov
23. 03. 2023 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060885657, Přerov III-Lověšice , Bochoř
23. 03. 2023 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava chodníku Kouřílkova
23. 03. 2023 Vyhlášení VŘ - sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí Odboru SVŠ
23. 03. 2023 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oboru všeobecná sestra ( zdravotní péče poskytovaná ve vlastním sociálním prostředí pacienta) pro území okres Přerov
22. 03. 2023 Vyhlášení nálezů
22. 03. 2023 Záměry z 13. RM
22. 03. 2023 KoPÚ Lověšice u Přerova - Oznámení o vystavení návrhu nového uspořádání pozemků
21. 03. 2023 Vyhlášení nálezů
21. 03. 2023 Návrh programu 14. schůze Rady města Přerova_2023
21. 03. 2023 Vyhlášení nálezů
20. 03. 2023 Oprava chodníků v obci Stará Ves - zahájení řízení o změně stavby před dokončením
20. 03. 2023 Vyhlášení VŘ - Referent/ka oddělení řízení projektů, veřejných zakázek a dotací Odboru řízení projektů a investic
20. 03. 2023 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Želdatlon 2023
20. 03. 2023 Elektronická dražba NV - 203 EX 32137/21-83, kú. Přerov
20. 03. 2023 Kokory, Altýře, obnova vNN, kNN,
17. 03. 2023 Kompenzace Dluhonice - PD chodníky a parkovací plochy, rozhodnutí - stavební povolení

XML