Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 11. 2021 Oznámení uložení písemnosti - Čonka Robert
30. 11. 2021 Oznámení uložení písemnosti - Čonka Ivan
30. 11. 2021 Oznámení uložení písemnosti - Čonka Milan
30. 11. 2021 Vyrozumění účastníků rozkladového řízení "Dálnice D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov"
30. 11. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - provedení nového nadjezdu
27. 11. 2021 Oznámení uložení písemnosti - Sládková Viktorie
27. 11. 2021 Oznámení uložení písemnosti - Kopal Patrik
27. 11. 2021 Oznámení uložení písemnosti - Kopalová Nicola
27. 11. 2021 Oznámení uložení písemnosti - Florešová Jitka
27. 11. 2021 Návrh programu 22. zasedání ZM konaného dne 6. prosince 2021
27. 11. 2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava okapu a svodu
27. 11. 2021 Infrastruktura pro RD Přerov, u hvězdárny II - společné povolení
27. 11. 2021 Rozhodnutí - nařízení odstranění stavby (b): stavební úpravy části I.NP objektu č.p.1998 v Přerově, nám. Svobody 6 spojené se změnou užívání
27. 11. 2021 Průmyslový park Kojetín - Veřejná dopravní infrastruktura, rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením
25. 11. 2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rozsvícení stromu
25. 11. 2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - prodloužení STL plynovodu
25. 11. 2021 Rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu stokové sítě Dřevohostice
25. 11. 2021 Rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu stokové sítě Přerov XII - Žeravice
25. 11. 2021 Dálnice D1 R - kombinovaná (akumulace, jiné nakládání a SP)
25. 11. 2021 Dálnice D1, Říkovice - Přerov R - SP obecná
25. 11. 2021 Stavební povolení D1, stavba 0136 Říkovice - Přerov, SO 151, 163, 164, 166, 782
25. 11. 2021 Dálnice D1, Říkovice - Přerov - Stavební povolení
25. 11. 2021 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/013/2021, aukce budova čp. 64, Přerov IX - Lýsky
25. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060807638, Přerov I-Město, ul. Šířava
24. 11. 2021 Rozhodnutí o prodloužení platnosti SP a změny termímu pro dokončení stavby
24. 11. 2021 Návrh VV - OOP - vyhr. park. stání
24. 11. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové obecné vyhr. park. stání pro invalidy
24. 11. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - K+R u školského zařízení
24. 11. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - výstavba přechodu pro chodce
24. 11. 2021 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba - úprava komunikace k sil. nadjezdu"
24. 11. 2021 Záměry ze 74. RM a záměr ze 64. RM
22. 11. 2021 Vyhlášení Vř - referent/ka oddělení majetkoprávního Odboru správy majetku a komunálních služeb
22. 11. 2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava žel. přejezdu P6527
22. 11. 2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - výstavba nového napojení a rekonstrukce městské knihovny
22. 11. 2021 Rozšíření MK v ulici U Spojů, Přerov VI - Újezdec - oznámení o zahájení společného řízení
19. 11. 2021 Stanovení přechodné úpravy provozu OOP - tř. 17. listopadu
19. 11. 2021 Nařízení č. 2/2021, kterým se mění Nařízení č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád
19. 11. 2021 Návrh rozpočtu statutárního města Přerova na rok 2022
18. 11. 2021 Povolení změny stavby I/55 MÚK s ČD Přerov - Předmostí změna termínu dokončení
18. 11. 2021 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060797095, Přerov I-Město, Jižní čtvrť II
18. 11. 2021 VŘ na převod pozemku p.č. 545v k.ú. Henčlov
17. 11. 2021 oznámení o zahájení společného řízení: "Bytový dům Vesna"
16. 11. 2021 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - "Ochranná pásma heliportu Brodek u Přerova"
16. 11. 2021 Vyhlášení nálezů
16. 11. 2021 Odstavná plocha, obec Měrovice nad Hanou, oznámení o zahájení řízení
16. 11. 2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - oprava mostu ev.č. 43-005
15. 11. 2021 oznámení o zahájení řízení - prodloužení platnosti SP Dětské hřiště a sportoviště u azylového domu v Přerově
15. 11. 2021 Dokument "oznámení - "Kanalizač..." již není dostupný.
15. 11. 2021 Stanovení PÚP - silnice I/55 křižovatka ul. Durychova, Gen Štefánika a Tovární v Přerově
15. 11. 2021 SEA STANOVISKO K NÁVRHU KONCEPCE - Strategický plán rozvoje statutárního města Přerova pro období 2021 - 2027

XML