Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
26. 03. 2019 Oprava chodníků v obci Stará Ves - oznámení o zahájení řízení
26. 03. 2019 Návrh územního opatření o stavební uzávěře.
26. 03. 2019 Most ev.č. Př/Že-M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem, Přerov-Žeravice - oznámení o zahájení řízení
26. 03. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (b) MF 2018: stavební úpravy II.NP objektu č.p.1998 v Přerově, nám. Svobody 6 spojené se změnou užívání
26. 03. 2019 záměry 12. RM a RM
26. 03. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární stanice v Přerově
26. 03. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060635893 - Přerov I-Město, Přerov VI - Újezdec
26. 03. 2019 Elektronická dražba dobrovolná ( čj. 551/2019-2) soubor pohledávek
26. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemek k.ú. Přerov
26. 03. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
26. 03. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení : I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa
26. 03. 2019 rozhodnutí o umístění stavby MF Sk 2018: PŘEROV, VN951, PR_3435xPR_3424 . VÝMĚNA kVN A PŘIPOLOŽENÍ CHRÁNIČKY PRO OPTIKU
26. 03. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - úplná uzavírka MK Přerov - Žernava
26. 03. 2019 Stanovení TDZ (OOP) na silnici I/55 u Přerova
26. 03. 2019 Informace pro občany - Stanovení minimálního počtu členů OVK a prostor pro hlasování
26. 03. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární stanice v Přerově
26. 03. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060635893 - Přerov I-Město, Přerov VI - Újezdec
26. 03. 2019 Elektronická dražba dobrovolná ( čj. 551/2019-2) soubor pohledávek
26. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemek k.ú. Přerov
26. 03. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
26. 03. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení : I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa
26. 03. 2019 rozhodnutí o umístění stavby MF Sk 2018: PŘEROV, VN951, PR_3435xPR_3424 . VÝMĚNA kVN A PŘIPOLOŽENÍ CHRÁNIČKY PRO OPTIKU
25. 03. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Optické propojení metropolitní sítě města Přerova s novostavbou požární stanice v Přerově
25. 03. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060635893 - Přerov I-Město, Přerov VI - Újezdec
25. 03. 2019 Elektronická dražba dobrovolná ( čj. 551/2019-2) soubor pohledávek
25. 03. 2019 Oznámení o výběrovém řízení s aukcí - pozemek k.ú. Přerov
25. 03. 2019 Porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné podle cenových předpisů pro vodné a stočné
25. 03. 2019 Oznámení o zahájení stavebního řízení : I/55 Přerov - průtah centrem, 1.etapa
25. 03. 2019 rozhodnutí o umístění stavby MF Sk 2018: PŘEROV, VN951, PR_3435xPR_3424 . VÝMĚNA kVN A PŘIPOLOŽENÍ CHRÁNIČKY PRO OPTIKU
25. 03. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - úplná uzavírka MK Přerov - Žernava
25. 03. 2019 Stanovení TDZ (OOP) na silnici I/55 u Přerova
25. 03. 2019 Informace pro občany - Stanovení minimálního počtu členů OVK a prostor pro hlasování
22. 03. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - úplná uzavírka MK Přerov - Žernava
22. 03. 2019 Stanovení TDZ (OOP) na silnici I/55 u Přerova
22. 03. 2019 Informace pro občany - Stanovení minimálního počtu členů OVK a prostor pro hlasování
22. 03. 2019 Vyhlášení nálezu
22. 03. 2019 Vyhlášení nálezu
22. 03. 2019 Rozhodnutí - Společného povolení, Tovačov - vodovod Podzámčí
22. 03. 2019 Stanovení OOP - opatření obecné povahy č. 2
22. 03. 2019 Elektronická dražba nemovité věci -Přerov I-Město ( čj. 139 Ex 18008/15-081)
22. 03. 2019 Oznámení uložení písemnosti - Slíva Lukáš
22. 03. 2019 Vyhlášení nálezu
22. 03. 2019 Vyhlášení nálezu
22. 03. 2019 Deklaratorní řízení - určení právního vztahu účelové komunikace, oznámení pokračování řízení
22. 03. 2019 Oznámení uložení písemnosti
22. 03. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - Sociální pracovník oddělení sociálně-právní ochrany dětí
22. 03. 2019 Oznámení o zahájení řízení -stavební povolení KOJETÍN, rekonstrukce přívodního řadu DN 100 ve směru od Měrovic
22. 03. 2019 VV - OOP - stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkování - ul. Kozlovská
22. 03. 2019 Vyhlášení nálezu
22. 03. 2019 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - ořez stromů

XML