Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 05. 2024 Oznámení o zahájení společného územního a stavebního řízení - Obec Bochoř - splaška - větev "IV"
23. 05. 2024 Návrh závěrečného účtu a výroční zprávy statutárního města Přerova za rok 2023
23. 05. 2024 Oznámení uložení písemnosti - Honková Jana
23. 05. 2024 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu - úřední deska
22. 05. 2024 Vyhlášení nálezů
22. 05. 2024 Vyhlášení nálezů
22. 05. 2024 Vyhlášení nálezů
22. 05. 2024 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Výkopové práce Přerov-Újezdec, ul. Pod Dubičky
22. 05. 2024 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Žádost o umístění dopravní značky zákaz stání - volby do EP,
22. 05. 2024 Oznámení o vyhlášení Nařízení č. 3/2024 ve Sbírce právních předpisů ÚSC
22. 05. 2024 Záměr úplatného převodu
22. 05. 2024 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: oprava povrchu I/55 Kokory - "ŘSD - opravy AHV oblast Hranice, oblast Přerov, oblast Nezamyslice"
22. 05. 2024 Vyhlášení platnosti obnoveného katastrálního operátu - Lověšice u Přerova
21. 05. 2024 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: pořádání kulturní akce Hody 2024 - úplná uzavírka
21. 05. 2024 OOP-stanovení přechodné úpravy: realizace stavební akce Oprava kanalizace na ul. 9. května, Přerov
21. 05. 2024 OOP -stanovení přechodné úpravy provozu: oprava sil. I/55 + objízdná trasa, akce " ŘSD - opravy AHV oblast Hranice, oblast Přerov, oblast Nezamyslice"
21. 05. 2024 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy VPÚK ul. Koliby v Přerově -
21. 05. 2024 Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova, část 1 - polní cesty - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stav. povolení
21. 05. 2024 Záměr z 17. KZ
20. 05. 2024 OOP-stanovení přechodné úpravy: Dostavba areálu SIGNALBAU Přerov-voda, splašková kanalizace
20. 05. 2024 EIA ZŘ - Mobilní betonárna Přerov-Lověšice
20. 05. 2024 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu_červen 2024
20. 05. 2024 Zpráva o uplatňování Územního plánu Uhřičice
20. 05. 2024 Opětovné vyhlášení nálezů
19. 05. 2024 Opětovné vyhlášení nálezů
18. 05. 2024 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu: Rekonstrukce parkovacích ploch ul. Jasínkova, Přerov I - Město
18. 05. 2024 OOP-stanovení přechodné úpravy provozu: "Dálnice D1 stavba 0136 Říkovice - Přerov" - výstavba estakády
18. 05. 2024 OOP stanovení přechodné úpravy provozu: Kojetín I - Město, ul. Tyršova - výstavba parkoviště
18. 05. 2024 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: osazení trvalého dopravního značení v rámci akce Dostavba areálu SIGNALBAU a.s., SO 10 komunikace - parkoviště
18. 05. 2024 Přerov Žeravice Lapač, kNN, vNN - ustanovení opatrovníka
16. 05. 2024 Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova, část 1 - polní cesty - oznámení zahájení řízení o prodloužení platnosti stav. povolení
16. 05. 2024 OOP stanovení přechodné úpravy provozu: Přerov, nám. T. G. Masaryka -dočasný zákaz zastavení
16. 05. 2024 oznámení o zahájení řízení - změna stavby před dokončením stanoviska: Prodejní a servisní centrum Hyundai Přerov
16. 05. 2024 Bečva, Přerov - PPO města nad jezem - II. etapa, oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stavebního povolení
16. 05. 2024 HPS 2023 - Přerov - č. 2/2024- o vyměření místního poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
16. 05. 2024 ZÁMĚRY Z 17. KZ
15. 05. 2024 Návrh programu 46. schůze Rady města Přerova
15. 05. 2024 Rozhodnutí o umístění stavby: Čekyně-Žeravice, propojení VN 42_40-VNk
14. 05. 2024 Vyhlášení nálezů
14. 05. 2024 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Kojetín, Komenského nám., Svatopluka Čeha, Podvalí
14. 05. 2024 Aukční vyhláška č. EAS/OPR/003/2023, kú. Přerov
14. 05. 2024 Vyhlášení nálezů
13. 05. 2024 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: "Rekonstrukce parkovišť na ulici Jasínkova v Přerově"
13. 05. 2024 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Rekonstrukce parkovišť v ul. Interbrigadistů v Přerově
13. 05. 2024 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Rekonstrukce parkoviště v ul. Jižní čtvrť IV v Přerově I - Město
13. 05. 2024 oznámení o zahájení řízení - Veřejné osvětlení Lhotka
13. 05. 2024 Opatření obecné povahy - vlk obecný
13. 05. 2024 Stanovení PÚP - silnice č. I/55 na ul. Komenského v Přerově
13. 05. 2024 Stanovení PÚP - silnice č. I/55 v Přerově
10. 05. 2024 OOP-stanovení přechodné úpravyprovozi: "Přerov- Dluhonice - Kompenzace Dluhonice -rozvojová lokalita Záhumení"

XML