Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
13. 12. 2019 Vyhlášení termínu zkoušky taxislužby leden 2020
13. 12. 2019 Termíny zkoušek pro rok 2020
13. 12. 2019 Elektronická dražba nemovitých věci kú. Přerov (007Ex 1651/14-71)
13. 12. 2019 OZV č. 10/2019, o místním poplatku ze psů
13. 12. 2019 OZV č. 9/2019, o místním poplatku z pobytu
13. 12. 2019 OZV č. 8/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
13. 12. 2019 OZV č. 7/2019, o místním poplatku za komunální odpad
13. 12. 2019 Vyhlášení nálezu
12. 12. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - Novoroční ohňostroj 2020
12. 12. 2019 Vyhlášení nálezu
12. 12. 2019 Vyhlášení nálezu
12. 12. 2019 Rekonstrukce ulice Sladovní v Kojetíně, oznámení o zahájení společného řízení - stanoviska
12. 12. 2019 Realizace polních cest C2, C3 a C21 s IP k.ú. Tučín - stavební povolení
11. 12. 2019 Regulační plán Michalov-Žebračka
10. 12. 2019 Opatření obecné povahy čj. 63920/2019-MZE-16212
10. 12. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - most ev. č. 43610-3 Veselíčko
10. 12. 2019 rozhodnutí o umístění stavby: Oplocení navazující na stávající oplocení areálu firmy GRÁC REALTY s.r.o.
09. 12. 2019 Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Uhřičice
06. 12. 2019 Návrh programu 28. schůze Rady města Přerova
06. 12. 2019 Výkon rozhodnutí vyklizení bytu - 21 E 17/2019-18 - úřední deska
06. 12. 2019 Vyhlášení nálezu
06. 12. 2019 Vyhlášení nálezu
05. 12. 2019 Oznámení o zahájení řízení - Přerov, Město Přerov U Tenisu, kNN - přeložka vedení
05. 12. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - podnět ZŠ Boženy Němcové
05. 12. 2019 Chodník ul. B Němcové, Brodek u Přerova, oznámení o zahájení řízení - jednání
05. 12. 2019 rozhodnutí o umístění stavby MF Sk 2018: Přerov, PR_3453 SME, obnova DTS, kVN, kNN
05. 12. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: stavební úpravy bytového domu č.p.2717,2718,2719,2720 v Přerově, Nábř.E.Beneše 1, 2, 3, 4
05. 12. 2019 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - Shaker Vánoce 2019
05. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Zdeněk Gábor
05. 12. 2019 Rekonstrukce chodníku v ulici Pod Valy - stavební povolení
05. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Žydel
05. 12. 2019 záměry z 27. RM
04. 12. 2019 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - Shaker Vánoce 2019
04. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Zdeněk Gábor
04. 12. 2019 Rekonstrukce chodníku v ulici Pod Valy - stavební povolení
04. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Žydel
04. 12. 2019 záměry z 27. RM
03. 12. 2019 Oznámení o uložení písemnosti - Tomáš Žydel
03. 12. 2019 záměry z 27. RM
03. 12. 2019 Výstavba chodníků v ulici Bochořská, Náves a 9. května v obci Vlkoš, rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením
03. 12. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění vjezdu a výjezdu z garáže
03. 12. 2019 rozhodnutí - stavební povolení Sk 2018: Stavební úpravy bytového domu č.p. 2639,2640 ( tř. gen. Janouška č.o. 22, 24) spočívající v kopletním zateplení objektu
03. 12. 2019 "Bečva, Přerov - Protipovodňová ochrana města nad jezem - II. etapa"
03. 12. 2019 Návrh programu 10. zasedání Zastupitelstva města Přerova
03. 12. 2019 Vyhlášení nálezu
03. 12. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava DZ v obci
03. 12. 2019 Vyhlášení nálezu
03. 12. 2019 Rekonstrukce chodníků v Přerově - povolení změny stavby před dokončením
03. 12. 2019 Vyhlášení nálezu
03. 12. 2019 Veřejná vyhláška Oznámení o konání opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Sobíšky

XML