Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 07. 2019 Návrh programu 20. schůze Rady města Přerova
19. 07. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. č. 110060658932 - Přerov -Město 07.08.2019
19. 07. 2019 Vyhlášení nálezu
19. 07. 2019 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - "Rekonstrukce parovodu na horkovod II. etapa (posunutí termínu)"
19. 07. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Stavební úpravy bytového domu č.p. 2555, 2554 ( Tř. gen. Janouška č.o. 27, 29 ) spočívající v zateplení objektu.
19. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení (ÚR+SP) Sk MF 2018: Nástavba šikmé střechy a úprava 2 ks osobního výtahu bytového domu
18. 07. 2019 Eletronická dražba nemovitých věcí dobrovolná- kú. Přerov - (čj. 20190160)
18. 07. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkování - ul. Svornosti
18. 07. 2019 Stavební povolení HALA NA TK-COURTSOL v areálu TK Precheza Přerov - II.etapa
18. 07. 2019 záměr z 101. RM
17. 07. 2019 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - propojení stok AN a D2B
17. 07. 2019 Vyhlášení nálezu
17. 07. 2019 Vozovka a chodníky ul. Lapač, Školní, Lány - Dřevohostice - I. etapa - společné povolení
16. 07. 2019 Přeložka polní cesty Annín - Tovačov v k.ú. Oplocany - společné povolení
16. 07. 2019 Vyhlášení nálezu
16. 07. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - rekonstrukce chodníku/cyklostezky
16. 07. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - vybudování BUS zastávky ul. Palackého
16. 07. 2019 záměry 19. RM
15. 07. 2019 Vyhlášení nálezu
15. 07. 2019 Eletronická dražba nemovitých věcí dobrovolná - kú. Tupec, okr. Veselíčko
12. 07. 2019 rozhodnutí o umístění stavby MF Sk 2018: Přerov - Žeravice náves, obnova vedení NNk
12. 07. 2019 Hromadný předpisný seznam č. 2017/000310/HPS - zpřístupněn k nahlédnutí
12. 07. 2019 Vyhlášení nálezu
12. 07. 2019 rozhodnutí - prodloužení platnosti rozhodnutí: Regenerace panelového sídliště Budovatelů, I. etapa
11. 07. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - kanalizace a ČOV Čechy
11. 07. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Optická trasa Žeravice
09. 07. 2019 rozhodnutí - společné povolení (ÚR+SP) Sk MF 2018: Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, Přerov
09. 07. 2019 Vyhlášení nálezu
08. 07. 2019 Vyhlášení nálezu
08. 07. 2019 Rozšíření parkoviště ve vnitrobloku Žižkova, rozhodnutí - stavební povolení
08. 07. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060658920, Přerov I-Město
08. 07. 2019 Eletronická dražba nemovitých věcí - kú. Přerov - (190715776N2019 )
04. 07. 2019 Návrh programu 19. schůze Rady města Přerova
04. 07. 2019 Dokument "Rekonstrukce ul. U So..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Dokument "Výstavba chodníku pod..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Akce s povolením výjimky z nočního klidu podle OZV č. 2/2017 - doplnění
04. 07. 2019 Dokument "III/43326 Stříbrnice ..." již není dostupný.
04. 07. 2019 rozhodnutí o umístění stavby MF Sk 2018: Změny územního rozhodnutí o umístění stavby - Dostavba pavilonu G v areálu Domova pro seniory v Přerově
04. 07. 2019 Dokument "Oznámení o uložení pí..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Elektronická informace - Zrušení plánovaného přerušení dodávky elektřiny č. 110060657541
04. 07. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060658824
04. 07. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - doplnění DZ, uzavírka Radslavice
04. 07. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění zásobování objektů
04. 07. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění vjezdu do areálu GJB a SPŠ
04. 07. 2019 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - rekonstrukce kanalizace (sběrač NA)
04. 07. 2019 Dokument "II/435 kř. II/367 - T..." již není dostupný.
04. 07. 2019 Rozhodnutí - stavby vodovodů, kanalizací (STP 4,5,6): Obec Bochoř - lokalita Hliník - Infrastruktura II
04. 07. 2019 záměry 7. KZ
04. 07. 2019 Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060656213
04. 07. 2019 Dokument "Usnesení o DR-provede..." již není dostupný.

XML