Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 06. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené park. stání placené
27. 06. 2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhr. park. stání placené
24. 06. 2022 Návrh programu 88. schůze Rady města Přerova
24. 06. 2022 oznámení o zahájení řízení - Svrčov, obnova vNN, kNN
24. 06. 2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA
24. 06. 2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA
24. 06. 2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA
24. 06. 2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA
24. 06. 2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA
24. 06. 2022 usnesení - ustanovení opatrovníka: II/150 PŘEROV - JIHOZÁPADNÍ OBCHVAT, PŘELOŽKA
24. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060834011, Přerov IV- Kozlovice
24. 06. 2022 KoPÚ Popovice u Přerova - oznámení o vystavení návrhu komplexních úprav
24. 06. 2022 Oznámení - Lex Ukrajina II. - upuštění od některých správních poplatků na úseku matriky
24. 06. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové vyhrazené park. stání
24. 06. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka Palackého
24. 06. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nové obecné vyhr. park. stání
24. 06. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - úprava komunikace (lávka pro pěší)
24. 06. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - lávka pro pěší Dluhonice
23. 06. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - podnět SVJ
23. 06. 2022 Oznámení o plánovaném přerušení dodávky elektrické energie č. 110060842760, Přerov I-Město , ul Skopalova
23. 06. 2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - stavební úpravy krajských silnic po stavbě D1, Výkleky
23. 06. 2022 rozhodnutí o dělení pozemků: Dělení pozemku parcelní č. 6609/1 a scelování pozemku parcelní č. 6609/2 v katastrálním území Přerov
23. 06. 2022 Vyhlášení nálezů
23. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení - FIS_FTTH_CZ_3204_79002_20092_Prerov_ Digitální optická síť T-Mobile
22. 06. 2022 Oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: FIS_FTTH_CZ_3202_79002_20092_Přerov_lokalita_4
22. 06. 2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Oprava vodovodu Kojetín
22. 06. 2022 Vyhlášení nálezů
22. 06. 2022 Územní rozhodnutí - CDP Přerov
22. 06. 2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - doplnění VDZ - neprovedení svozu odpadu
22. 06. 2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Svatovavřinecké hody 2022
21. 06. 2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - GEROY 2022
21. 06. 2022 Elektronická dražba NV - 177 Ex 100/20-551, kú. Přerov
21. 06. 2022 Elektronická dražba NV - 167 Ex 140193/13-383, kú. Čekyně
21. 06. 2022 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 3/2022_doplnění červenec 2022
21. 06. 2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Dubská pouť Na Andílka
21. 06. 2022 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rekonstrukce RD, návoz materiálu
21. 06. 2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - skládání nákladu modulového domu
21. 06. 2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - prodloužení původního stanovení (havarijní stav propustku)
21. 06. 2022 OOP-stanovení přechodné úpravy: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - výměna sloupu vysokého napětí
21. 06. 2022 Vyhlášení VŘ - referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství Odboru STAV
21. 06. 2022 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - cyklostezka Velká Dlážka - Hranická
21. 06. 2022 Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova, část 1 - polní cesty - rozhodnutí - prodloužení platnosti
20. 06. 2022 Realizace společných zařízení KoPÚ Podolí u Přerova, část 1 - polní cesty - rozhodnutí - prodloužení platnosti
17. 06. 2022 Oznámení o vyhlášení Nařízení č. 5/2022 ve Sbírce právních předpisů ÚSC
17. 06. 2022 Oznámení o projednávání zprávy o uplatňování územního plánu Sušice
17. 06. 2022 rozhodnutí - schválení kanalizačního řádu: Kanalizační řád pro kanalizační systém splaškových odpadních vod obcí Polkovice, Oplocany, Lobodice
17. 06. 2022 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - posun DZ
17. 06. 2022 Vyhlášení nálezů
17. 06. 2022 Oprava místní komunikace a dešťové kanalizace na parcele 74/2, Sušice - rozhodnutí - společné povolení
17. 06. 2022 Záměry z 87. RM, záměr z 72. RM a záměr z 38. KZ

XML