Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 01. 2020 Návrh programu 31. schůze Rady města Přerova
24. 01. 2020 Návrh programu 11. zasedání Zastupitelstva města Přerova
23. 01. 2020 Návrh OOP na silnici č. I/47
23. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Změna druhu pozemku z orné půdy na ostatní plochu, jinou plochu na pozemku parcelní č. 550/74 v katastrálním území Lazníky
23. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Změna druhu pozemku z trvalého travního porostu na ostatní plochu, jinou plochu na pozemku parcelní č. 548/17 v katastrálním území Lazníky
22. 01. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - Kanalizace a ČOV Čekyně
22. 01. 2020 Vyhlášení nálezu
22. 01. 2020 Vyhlášení nálezu
22. 01. 2020 Vyhlášení nálezu
22. 01. 2020 Vyhlášení nálezu
22. 01. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - opravy a údržba v Přerově a jeho místních částech
22. 01. 2020 Rekonstrukce ulice Sladovní v Kojetíně, rozhodnutí - společné povolení
22. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska MF 2018: Předmostí u Př, Prostějovská, obnova NNk
22. 01. 2020 rozhodnutí - společné povolení : Obchodní centrum Dřevočal s.r.o. - přístavba příručního skladu
22. 01. 2020 Elektronická dražba nemovitých věci kú. Žeravice (142 DC 00041/19-007)
22. 01. 2020 Vyhlášení nálezu
21. 01. 2020 Vyhlášení nálezu
21. 01. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - opravy a údržba v Přerově a jeho místních částech
21. 01. 2020 Rekonstrukce ulice Sladovní v Kojetíně, rozhodnutí - společné povolení
21. 01. 2020 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska MF 2018: Předmostí u Př, Prostějovská, obnova NNk
21. 01. 2020 rozhodnutí - společné povolení : Obchodní centrum Dřevočal s.r.o. - přístavba příručního skladu
21. 01. 2020 Elektronická dražba nemovitých věci kú. Žeravice (142 DC 00041/19-007)
21. 01. 2020 Vyhlášení nálezu
21. 01. 2020 Oznámení výberového řízení na zjištění zájemnců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
21. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - podnět ZŠ Boženy Němcové
21. 01. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění obslužnosti kontejnerů
21. 01. 2020 záměry z 13. KZ a z 30. RM
21. 01. 2020 Oznámení o konání druhého opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Radkovy
21. 01. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Polkovice
21. 01. 2020 Oznámení uložení písemnosti - Ferenc František
21. 01. 2020 Elektronická informace - Plánované přerušení d odávky elektřiny č. 110060683901
21. 01. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - ořez stromů v Přerově a jeho místních částech
21. 01. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - blokové a strojní čištění v Přerově a jeho místních částech
21. 01. 2020 Vyhlášení výběrového řízení - Koordinační pracovník v oblasti udržitelné mobility (včetně funkce cyklokoordinátora) a SmartCity
21. 01. 2020 Vyhlášení nálezu
21. 01. 2020 záměr z 16. RM a z 19.RM
21. 01. 2020 Oznámení o zahájení řízení - společné povolení. Prosenice - Výstavba kanalizace, ul. Osecká a Maloprosenská
21. 01. 2020 rozhodnutí o umístění stavby MF Sk 2018: Přerov, Město Přerov U Tenisu, kNN - přeložka vedení
20. 01. 2020 Oznámení výberového řízení na zjištění zájemnců o koupi a vybrání vhodného kupce pro stát nepotřebného majetku
20. 01. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - podnět ZŠ Boženy Němcové
20. 01. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění obslužnosti kontejnerů
20. 01. 2020 záměry z 13. KZ a z 30. RM
20. 01. 2020 Oznámení o konání druhého opakovaného veřejného projednání návrhu Územního plánu Radkovy
20. 01. 2020 Veřejná vyhláška Oznámení o konání veřejného projednání návrhu Územního plánu Polkovice
20. 01. 2020 Oznámení uložení písemnosti - Ferenc František
20. 01. 2020 Elektronická informace - Plánované přerušení d odávky elektřiny č. 110060683901
20. 01. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - ořez stromů v Přerově a jeho místních částech
20. 01. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - blokové a strojní čištění v Přerově a jeho místních částech
20. 01. 2020 Vyhlášení výběrového řízení - Koordinační pracovník v oblasti udržitelné mobility (včetně funkce cyklokoordinátora) a SmartCity
20. 01. 2020 Vyhlášení nálezu

XML