Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
24. 05. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava přednosti v jízdě
24. 05. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - vyznačení VDZ před vjezdem do garáže
24. 05. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - doplnění VDZ
24. 05. 2019 oznámení o uzavření veřejnoprávní smlouvy: VÝROBNÍ HALA FY FILÁK, BOCHOŘSKÁ 175, VLKOŠ
24. 05. 2019 Eletronická dobrovolná dražba nemovitých věcí - kú. Tupec, obec Veselíčko
24. 05. 2019 Vyhlášení nálezu
24. 05. 2019 Vyhlášení nálezu
24. 05. 2019 Vyhlášení nálezu
24. 05. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060651267, Přerov I- Město
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu změny č. 12a ÚPm Přerova
24. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu změny č. 12 ÚPm Přerova
24. 05. 2019 III/43326 Stříbrnice - průtah, oznámení o zahájení řízení
24. 05. 2019 II/435 kř. II/367 - Tovačov - STAVBA 1 - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stav. povolení
24. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Přerov - Žeravice náves, obnova vedení NNk
24. 05. 2019 oznámení o zahájení společného řízení - Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, Přerov
24. 05. 2019 Rozšíření parkoviště ve vnitrobloku Žižkova, oznámení o zahájení řízení
24. 05. 2019 rozhodnutí - stavební povolení Sk 2018: doplnění balení nových výrobků PLP, TEC v areálu Prechezy, a.s. v Přerově
24. 05. 2019 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba - stavební povolení
24. 05. 2019 Termín zkoušky taxislužby
24. 05. 2019 Akce s povolením výjimky z nočního klidu podle OZV č. 2/2017
24. 05. 2019 Vyhlášení nálezu
24. 05. 2019 Vyhlášení nálezu
24. 05. 2019 rozhodnutí - Beňov inženýrské sítě - lokalita "Horní Újezd": Beňov inženýrské sítě - lokalita Horní Újezd
24. 05. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - omezení stání vozidel ve vjezdu, umožnění zásobování objektu
24. 05. 2019 Přeložka polní cesty Annín - Tovačov v k.ú. Oplocany - sdělení o možnosti převzít písemnost
24. 05. 2019 Zahájení - Obec Bochoř-lokalita Hliník - INFRASTRUKTURA II - SO 05 Podtlaková ka: Obec Bochoř - lokalita Hliník - Infrastruktura II
24. 05. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkování - ul. Želatovská
24. 05. 2019 Deklaratorní řízení - určení právního vztahu účelové komunikace Velká Bystřice, usnesení - zastavení řízení
23. 05. 2019 Vyhlášení nálezu
23. 05. 2019 Vyhlášení nálezu
23. 05. 2019 Vyhlášení nálezu
23. 05. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060651267, Přerov I- Město
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu změny č. 12a ÚPm Přerova
23. 05. 2019 Veřejná vyhláška - Veřejné projednání návrhu změny č. 12 ÚPm Přerova
23. 05. 2019 III/43326 Stříbrnice - průtah, oznámení o zahájení řízení
23. 05. 2019 II/435 kř. II/367 - Tovačov - STAVBA 1 - oznámení o zahájení řízení o prodloužení platnosti stav. povolení
23. 05. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Přerov - Žeravice náves, obnova vedení NNk
23. 05. 2019 oznámení o zahájení společného řízení - Rekonstrukce školního hřiště ZŠ U Tenisu 4, Přerov
23. 05. 2019 Rozšíření parkoviště ve vnitrobloku Žižkova, oznámení o zahájení řízení
23. 05. 2019 rozhodnutí - stavební povolení Sk 2018: doplnění balení nových výrobků PLP, TEC v areálu Prechezy, a.s. v Přerově
23. 05. 2019 Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba - stavební povolení
23. 05. 2019 Termín zkoušky taxislužby
23. 05. 2019 Akce s povolením výjimky z nočního klidu podle OZV č. 2/2017
23. 05. 2019 Vyhlášení nálezu
23. 05. 2019 Vyhlášení nálezu
23. 05. 2019 rozhodnutí - Beňov inženýrské sítě - lokalita "Horní Újezd": Beňov inženýrské sítě - lokalita Horní Újezd
23. 05. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - omezení stání vozidel ve vjezdu, umožnění zásobování objektu
22. 05. 2019 Akce s povolením výjimky z nočního klidu podle OZV č. 2/2017
22. 05. 2019 Vyhlášení nálezu
22. 05. 2019 Vyhlášení nálezu

XML