Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - přeložka II/436 Čekyně-Přerov
19. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - úprava MK Vinary-Popovice
19. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - přeložka III/4368 Buk-Prosenice
19. 09. 2019 oznámení - odběr povrchové vody: "rybník Polňák Vlkoš"
19. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - přeložka III/04723 Vinary-Lýsky
19. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
19. 09. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - Referent oddělení vodního hospodářství a zemědělství Odboru stavebního úřadu a životního prostředí
19. 09. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava mostu v Žeravicích
19. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060670033, Přerov I-Město
19. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění vjezdu
19. 09. 2019 Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 15 Územního plánu města Přerova
19. 09. 2019 Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 14 Územního plánu města Přerova
19. 09. 2019 Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 13 Územního plánu města Přerova
18. 09. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava mostu v Žeravicích
18. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060670033, Přerov I-Město
18. 09. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění vjezdu
18. 09. 2019 Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 15 Územního plánu města Přerova
18. 09. 2019 Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 14 Územního plánu města Přerova
18. 09. 2019 Zahájení veřejného projednání návrhu Změny č. 13 Územního plánu města Přerova
18. 09. 2019 Rozhodnutí - změna v užívání stavby - Kanalizace v obci Stříbrnice: "Jednotná kanalizace obce Stříbrnice"
18. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stavební povolení - Přeložka melioračního příkopu: "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba - SO 11-19-03.2"
18. 09. 2019 Vyhlášení nálezu
18. 09. 2019 II/434 Kozlovice - chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného osvětlení - rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení
18. 09. 2019 Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - oznámení o zahájení řízení
18. 09. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava křižovatky
18. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Dětské hřiště a sportoviště u azylového domu v Přerově, ul. 9.května
18. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: LOKALITA "P01" HRADČANY, dopravní a technická infrastruktura
18. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060671291, Přerov I-Město
18. 09. 2019 záměry 9. KZ
18. 09. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava povrchu sil. II/367
17. 09. 2019 Rozhodnutí - změna v užívání stavby - Kanalizace v obci Stříbrnice: "Jednotná kanalizace obce Stříbrnice"
17. 09. 2019 Oznámení o zahájení řízení - stavební povolení - Přeložka melioračního příkopu: "Rekonstrukce žst. Přerov, 2. stavba - SO 11-19-03.2"
17. 09. 2019 Vyhlášení nálezu
17. 09. 2019 II/434 Kozlovice - chodníky kolem průtahu a přeložka veřejného osvětlení - rozhodnutí - prodloužení platnosti stavebního povolení
17. 09. 2019 Realizace opatření KoPÚ k. ú. Měrovice nad Hanou - oznámení o zahájení řízení
17. 09. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava křižovatky
17. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Dětské hřiště a sportoviště u azylového domu v Přerově, ul. 9.května
17. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: LOKALITA "P01" HRADČANY, dopravní a technická infrastruktura
17. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060671291, Přerov I-Město
17. 09. 2019 záměry 9. KZ
16. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska: Dětské hřiště a sportoviště u azylového domu v Přerově, ul. 9.května
16. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska: LOKALITA "P01" HRADČANY, dopravní a technická infrastruktura
16. 09. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny č. 110060671291, Přerov I-Město
16. 09. 2019 záměry 9. KZ
16. 09. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava povrchu sil. II/367
16. 09. 2019 Vyhlášení nálezu
16. 09. 2019 Cyklostezka kolem Alberta - Kojetín - oznámení o zahájení společného řízení
16. 09. 2019 Stanovení - PÚP-(OOP)-sil I/47 Přerov - Lýsky
16. 09. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci Přerov XII - Žeravice
16. 09. 2019 záměr 87. RM

XML