Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
10. 07. 2020 Oprava chodníků v ul. Rumunská, Kojetín, rozhodnutí - společné povolení (U+S)
10. 07. 2020 Parkoviště v ulici Čapky Drahlovského v Přerově, oznámení o zahájení řízení - stanoviska
09. 07. 2020 oznámení o zahájení společného řízení - stanoviska (U+S) Sk 2018: NEVEŘEJNÉ PARKOVACÍ PLOCHY NA POZEMKU PARCELA Č. 207/1, 207/2, 208/1 A 208/2, NA ULICI JATEČNÍ, PŘEROV
09. 07. 2020 Vyhlášení nálezu
09. 07. 2020 Rozšíření parkovacích stání v ul. Družstevní v Kojetíně, rozhodnutí - společné povolení (U+S)
08. 07. 2020 Stavební úpravy chodníků obec Želatovice, rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením
08. 07. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu - vyhrazené parkování - Kramářova
08. 07. 2020 Vyhlášení nálezu
07. 07. 2020 Vyhlášení nálezu
07. 07. 2020 Vyhlášení nálezu
03. 07. 2020 Návrh programu 41. schůze Rady města Přerova
03. 07. 2020 Zpřístupnění k nahlédnutí do hromadného předpisného seznamu č. 4/2020, č. 5/2020, č. 6/2020, č. 7/2020, č. 8/2020 a č 9/2020 na místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
03. 07. 2020 Stanovení PÚP - silnice č. I/55 na tř. 17. listopadu v Přerově
02. 07. 2020 Elektronická dražba nemovitých věci kú. Přerov (203 Ex 00248/20-52)
02. 07. 2020 OOP - stanovení přechodné úpravy provozu - Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově
02. 07. 2020 oznámení o zahájení společného řízení - stanoviska (U+S) Sk 2018: Přístavba lodžií bytového domu č.p. 2550, 2551, 2552 v Přerově,
01. 07. 2020 Vyhlášení VŘ - pracovník Oddělení školství a mládeže Odboru sociálních věcí a školství
01. 07. 2020 EIA - Modernizace trati Brno - Přerov, 5. stavba Kojetín - Přerov" (posouzení změn)
01. 07. 2020 Chodník a opěrná zeď Přerov, Dluhonská, rozhodnutí - společné povolení (U+S)
30. 06. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - oprava povrchu komunikace Za Mlýnem
30. 06. 2020 OOP: Žádost o stanovení místní úpravy - propustek Popovice
30. 06. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - rekonstrukce parovodu na horkovod
30. 06. 2020 Oznámení o konání společného jednání o návrhu Územního plánu Čechy
29. 06. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava DZ v obci Kokory
29. 06. 2020 Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci Přerov XII - Žeravice, výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání
29. 06. 2020 Oznámení o zahájení řízení "Kojetín - kanalizace Závodí"
29. 06. 2020 rozhodnutí o umístění stavby MF 2020: PRODLOUŽENÍ PLYNOVODU A VODOVODU PODÉL MK HUMŇAČKA ŘÍKOVICE
29. 06. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - vybudování přechodu pro chodce
29. 06. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o přechodné stanovení - BUS zastávka ul. Brabansko
29. 06. 2020 Oznámení o zřízení účtu - kauce Senát PČR - volební obvod 63
29. 06. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - kanalizace Polkovice
29. 06. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - oprava BUS zastávek
29. 06. 2020 záměry z 16. KZ
26. 06. 2020 Výběrové řízení na uzavření smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb v oborech gynekologie a porodnictví, ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí, chirurgie, plastická chirurgie, forma jednodenní péče pro území okres Přerov
24. 06. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - přípojka kanalizace pro RD č.p. 55, Za Mlýnem
24. 06. 2020 Dokument "Stavební úpravy chod..." již není dostupný.
23. 06. 2020 Strategie rozvoje územního obvodu Olomouckého kraje 2021 - 2027 s výhledem do roku 2030
23. 06. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - rekonstrukce parovodu na horkovod
23. 06. 2020 Vyhlášení nálezu
22. 06. 2020 Vyhlášení nálezu
22. 06. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - doplnění DZ před obchodem (požadavek MV)
22. 06. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava vozovky v Grymově
22. 06. 2020 Vyhlášení nálezu
19. 06. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: BOCHOŘ, PŘEROVSKÁ, OBNOVA vNN, kNN
19. 06. 2020 Návrh programu 40. schůze Rady města Přerova
19. 06. 2020 oznámení o zahájení řízení - stanoviska (b) SK 2020: Terénní úpravy na ploše cca 900m2 a výšcee v rozmezí 0 - 1,8m.
19. 06. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava mostu PŘ-M10 a přeložka kanalizace
19. 06. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - předláždění chodníku
19. 06. 2020 Vyhlášení výběrového řízení ředitel/ka Domova Štíty – Jedlí, p. o.
18. 06. 2020 oznámení o zahájení řízení - prodloužení, stanoviska MF 2018: "KLIDOVÁ A SPORTOVNÍ ZÓNA V LOKALITĚ INTERBRIGADISTŮ - JASÍNKOVA V PŘEROVĚ"

XML