Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 04. 2020 Návrh programu 35. schůze Rady města Přerova
03. 04. 2020 rozhodnutí o umístění stavby MF 2020: Přerov - Předmostí, p.č. 6654/4, kNN
03. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy č. 1/2020
03. 04. 2020 oznámení o zahájení společného řízení - stanoviska (U+S) Sk 2018: Realizace potrubních rozvodů Velká Dlážka, Přerov
02. 04. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - oprava komunikace ul. Kopaniny
02. 04. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - obnova vedení NNk
02. 04. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - vybudování přípojky el. energie
02. 04. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - výstavba BUS zastávky
02. 04. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - "Kanalizace a ČOV Čekyně"
02. 04. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - montáž vedení VN Polkovice
01. 04. 2020 rozhodnutí o umístění stavby MF 2020: EKOLOGIZACE TEPLÁRNY PŘEROV
01. 04. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava cyklostezky Přerov - Grymov
01. 04. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava povrchu
01. 04. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - kanalizace a ČOV Kokory (oprava krajnice)
31. 03. 2020 Rekonstrukce chodníků a komunikace v ul. Pod Lesem v obci Přerov XII - Žeravice, oznámení o zahájení řízení - stanoviska
30. 03. 2020 rozhodnutí - společné povolení MF 2020: novostavba bytového domu včetně retenční nádrže, napojení na technickou a dopravní infrastrukturu v Přerově, ul. Jungmannova
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška - o vyměření místního poplatku - odstraňování komunálních odpadů r. 2017
30. 03. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava komunikace
30. 03. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - vývoz zeminy (stavba D1 0137)
30. 03. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - vybudování BUS zastávky a výstavba chodníků
30. 03. 2020 Rozhodnutí -společné povolení - Brodek u Přerova - kanalizace, ul. Majetínská, Nerudova
30. 03. 2020 Vyhlášení nálezu
30. 03. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060702798, Přerov VII - Čekyně
30. 03. 2020 rozhodnutí o umístění stavby MF 2020: CYKLOSTEZKA V ULICI PALACKÉHO V PŘEROVĚ
28. 03. 2020 Aktuální informace k místním poplatkům
28. 03. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060695508, Přerov I-Město, ul. Dvořákova
28. 03. 2020 záměry z 34. RM
28. 03. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Kozlovská
27. 03. 2020 Aktuální informace k místním poplatkům
27. 03. 2020 Plánovaná odstávka elektřiny č. 110060695508, Přerov I-Město, ul. Dvořákova
27. 03. 2020 záměry z 34. RM
27. 03. 2020 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu - Kozlovská
27. 03. 2020 stanovení místní úpravy OOP - ul. I/47
27. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení OK - Dluhonská
27. 03. 2020 PPO Bečva, Prosenice - rozhodnutí
27. 03. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění vjezdu
27. 03. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění bezpečného výjezdu z MK
27. 03. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava cyklostezky Kozlovice
27. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb
27. 03. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - Kanalizace a ČOV Čekyně
27. 03. 2020 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - umístění jeřábu
27. 03. 2020 Oprava chodníků v ul. Tyršova, Kojetín - oznámení o zahájení stavebního řízení
26. 03. 2020 stanovení místní úpravy OOP - ul. I/47
26. 03. 2020 Oznámení o zahájení řízení OK - Dluhonská
26. 03. 2020 PPO Bečva, Prosenice - rozhodnutí
25. 03. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění vjezdu
25. 03. 2020 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - zajištění bezpečného výjezdu z MK
25. 03. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - oprava cyklostezky Kozlovice
24. 03. 2020 Vyhlášení výběrového řízení - vedoucí oddělení správy ostatního majetku a komunálních služeb
24. 03. 2020 OOP: Žádost o přechodné stanovení - Kanalizace a ČOV Čekyně

XML