Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
23. 01. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Zlepšení dispergovatelnosti železitých pigmentů - mikronizace ve výrobní hale bez č.p./če. v areálu Prechezy, a.s.
23. 01. 2019 Vyhlášení nálezu
23. 01. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - průjezd vozidel stavby dálnice do lomu
23. 01. 2019 Elektronická dražba nemovitosti v k.ú. Lobodice 185 EX/1/19d-2
23. 01. 2019 záměry ze 7.RM + záměr z 40.ZM
22. 01. 2019 Elektronická dražba nemovitosti v k.ú. Lobodice 185 EX/1/19d-2
22. 01. 2019 záměry ze 7.RM + záměr z 40.ZM
22. 01. 2019 Výzva vyjádření k podanému odvolání - kú. Velká Bystřice
22. 01. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - podnět ESŽ
22. 01. 2019 Vyhlášení nálezu
22. 01. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava DZ
22. 01. 2019 Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace poskytovatelky MUDr. Taťány Ratiborské
22. 01. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - postřik jmelí
22. 01. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - II/367 Polkovice, oprava vozovky na vjezdu
22. 01. 2019 Přerov I-Město - elektronická dražba nemovitých věcí (196 EX 5500/10-336)
22. 01. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - podnět Městské policie
22. 01. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: točna MAD
22. 01. 2019 Elektronická informace - Plánované přerušení dodávky elektřiny 01.02.2019
22. 01. 2019 Přerov V - Dluhonice - elektronická dražba nemovitých věcí (067 EX 139564/09-238)
22. 01. 2019 vyhlášení popisu věci - pánské jízdní kolo zn. AUTHOR
22. 01. 2019 Vyhlášení nálezu
22. 01. 2019 Rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením: "Dálnice D1, st. 0137 - D 131 SSÚD Přerov"
22. 01. 2019 rozhodnutí o umístění stavby MF Sk 2018: Most ev.č. Př/Že-M01 - most přes Olešnici na ul. Pod Lesem v obci Přerov-Žeravice
22. 01. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - doplnění VDZ
22. 01. 2019 oznámení o zahájení společného řízení - stanoviska (U+S) Sk 2018: Rozšíření sběrného dvora v areálu společnosti TSMPr, Na Hrázi 17, Přerov
22. 01. 2019 rozhodnutí - společné povolení (ÚR+SP) Sk MF 2018: ROZŠÍŘENÍ PARKOVIŠTĚ NA ULICI KOMENSKÉHO, PŘEROV
22. 01. 2019 záměr 47. KZ
22. 01. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - nové kontejnerové stanoviště
22. 01. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - požadavek společenství vlastníků
22. 01. 2019 komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lověšice u Přerova - oznámení o zahájení řízení
22. 01. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - usměrnění vozidel před školou
22. 01. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava DZ
22. 01. 2019 oznámení o zahájení řízení - stanoviska - Bo 2018: "Modernizace chodníků, ulice Nádražní a Podvalí"
22. 01. 2019 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - blokové čištění 2019
22. 01. 2019 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení - blokové čištění v místních částech Přerova
22. 01. 2019 záměry z 6.RM + záměr z 98.RM
22. 01. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - kanalizace a ČOV Kokory II.
22. 01. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - kanalizace a ČOV Kokory
22. 01. 2019 Vyhlášení nálezu
22. 01. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - Koordinační a projektový pracovník
22. 01. 2019 Žádost o vyvěšení oznámení o vyhlášení výběrového řízení č. OPR/005/2018
22. 01. 2019 záměry ze 7.RM + záměr z 40.ZM
20. 01. 2019 Výzva vyjádření k podanému odvolání - kú. Velká Bystřice
20. 01. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - podnět ESŽ
20. 01. 2019 Vyhlášení nálezu
20. 01. 2019 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - úprava DZ
20. 01. 2019 Oznámení - převzetí zdravotnické dokumentace poskytovatelky MUDr. Taťány Ratiborské
20. 01. 2019 OOP: Žádost o přechodné stanovení - postřik jmelí
20. 01. 2019 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy - II/367 Polkovice, oprava vozovky na vjezdu
20. 01. 2019 Přerov I-Město - elektronická dražba nemovitých věcí (196 EX 5500/10-336)

XML