Město Přerov

Okresní město
Okres Přerov

http://prerov.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Statutární město Přerov
Bratrská 709/34
750 02 Přerov

Datová schránka: etwb5sh
E-mail: posta@prerov.eu

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Vyhlášení VŘ - Koordinační a projektový pracovník
21. 07. 2021 OOP - Stanovení místní úpravy provozu - Přerov, Trávník
21. 07. 2021 EIA ZŘ - Betonárna Přerov – optimalizace výrobní kapacity
21. 07. 2021 Akce s povolením výjimky z doby nočního klidu podle OZV č. 2/2020 - srpen 2021
21. 07. 2021 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - most ev.č. Př/Že-M2
21. 07. 2021 Návrh OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - "Přestupní termínál Rokytnice"
21. 07. 2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - hody 2021
21. 07. 2021 Zámě RM 66
20. 07. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - zajištění přístupu
20. 07. 2021 OOP - stanovení místní úpravy provozu: Žádost o stanovení místní úpravy provozu - nově vybudovaná komunikace
20. 07. 2021 OOP: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu v Želatovicích
20. 07. 2021 Výstavba chodníku v ulici Vlkošská - II. etapa - oznámení o zahájení společného řízení
20. 07. 2021 rozhodnutí - povolení změny stavby před jejím dokončením Sk 2020: Novostavba rodinného domu v obci Tučín - Přístavba verandy a zahradní přístřešek
20. 07. 2021 oznámení o zahájení řízení - stanoviska Sk 2018: Tučín, parc. č. 84/2, rozšíření kNN, č. IV-12-8019939
19. 07. 2021 Elektronická dražba NV - 203 Ex 18374/20-135 - KN Přerov
19. 07. 2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - III/43515 Citov - Císařov, oprava komunikace"
19. 07. 2021 OOP: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - Mistrovství ČR a Evropy v autocrossu
19. 07. 2021 Zveřejnění vyhlášení úplného znění výběrového řízení na ředitele Měk - Městská knihovna v Přerově, příspěvková organizace - výběrové řízení na ředitele
16. 07. 2021 Elektronická dražba dobrovolná - dr. vyhláška č. D 11/2021, Kú. Čekyně
16. 07. 2021 Záměry z 66. RM
15. 07. 2021 Usnesení o podjatosti
15. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
15. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
15. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
15. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
15. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
15. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
15. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
15. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
15. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
15. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
15. 07. 2021 Usnesení - přerušení řízení: Oplocení, podzemní objekt - sklípek a přístřešku nad parkovacím stáním
15. 07. 2021 Elektronická dražba NV - 006 EX 2126/17-235-Dražební vyhláška, kú. Kojetín
15. 07. 2021 Usnesení o podjatosti, delegace - čj. KUOK 74087/2021
15. 07. 2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o přechodné stanovení úpravy provozu - rekonstrukce parovodu na horkovod
15. 07. 2021 OOP přechodné - dočasný zákaz DZ: Žádost o stanovení přechodné úpravy provozu - Přerov-Město Nerudova, Macharova,obnova kNN
14. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
14. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
14. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
14. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
14. 07. 2021 Opravné usnesení - D1 podjatost
13. 07. 2021 Řízení o odstranění pevné překážky z pozemní komukace na pozemku parc. č. 126 v k. ú. Žeravice, sdělení - seznámení s podklady rozhodnutí
13. 07. 2021 Deklaratorní řízení - určení právního vztahu účelové komunikace, výzva - vyjádření k odvolání; zaslání odvolání
13. 07. 2021 Usnesení o vyhovění námitce systémové podjatosti a pověření správního orgánu - KUOK 73475/2021
13. 07. 2021 II/435 kř. II/367 - Tovačov - STAVBA 1 - rozhodnutí o prodloužení platnosti stavebního povolení
13. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
13. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
13. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
13. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín
13. 07. 2021 usnesení - ustanovení opatrovníka: Modernizace trati Brno-Přerov, 4. stavba Nezamyslice - Kojetín

XML