Obec Lešná

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://obec-lesna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 12. 2019 Oznámení VV o zahájení řízení o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemní komunikace do kategorie MK
11. 12. 2019 OZNÁMENÍ o ukončení poskytování zdravotních služeb
09. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
04. 12. 2019 Informace o konání ZO Lešná
04. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zvýšení traťové rychlosti v úseku Val. Meziříčí - Hustopeče nad Bečvou
26. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu Obce Lešná 2022-2024
26. 11. 2019 Návrh rozpočtu Obce Lešná 2020
25. 11. 2019 Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích- konání pietní vzpomínkové akce "Připomínka 75. výročí sestřelení amerického bombardéru B24 u Starého Jičína - Palačova"
20. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Valašskomeziřčíčsko-Kelečsko
20. 11. 2019 Návrh Rozpočtu DSO MVM-K na rok 2020
19. 11. 2019 Prodejní záměr č. 02/2019
19. 11. 2019 Záměr o výprose č. 01/2019
19. 11. 2019 Záměr o směně č. 01/2019
19. 11. 2019 Prodejní záměr č. 03/2019
14. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - Us..." již není dostupný.
07. 11. 2019 Rozhodnutí o výměně nebo přechodu vlastnických práv - Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vysoká u Val. Meziříčí
23. 10. 2019 Výběrové řízení na podporu místních spolků
15. 10. 2019 Zlínský kraj vyhlašuje záměr bezúplatného převodu nemovitých věcí v očekávaných výměrách včetně veškerých součástí a příslušenství z vlastnictví Zlínského kraje
15. 10. 2019 Rozpočtové opatření č. 5 - 2019
14. 10. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravny provozu na pozemních komunikacích - akce: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Val. Meziříčí - Hustopeče n/B
11. 10. 2019 Návrh rozpočtu na rok 2020 a střednědobý výhled rozpočtu na léta 2021-2024 - Svazek obcí pro hospod. s odpady - Bystřice pod Hostýnem
04. 10. 2019 Rozhodnutí o výměně vlastnických práv - Komplexní pozemkové úprav v k.ú. Lešná a části Perná
04. 10. 2019 Oznámení o zahájení SŘ ve věci vydání změny č.7 integrovaného povolení pro zařízení "Spalovna průmyslových odpadů 10 kt"
02. 10. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Závod na kolečkových lyžích Lešná
02. 10. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy - Valašský automobilový slalom
01. 10. 2019 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Oznámení III. opakovaného veřejného projednání návrhu územního plánu Lešná – návrhu opatření obecné povahy včetně vyhodnocení jeho vlivů na udržitelný rozvoj území
23. 09. 2019 Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů -ČEZ DISTRIBUCE
20. 09. 2019 Oznámení o zahájení VŘ: "Vnitřní stavební úpravy Kulturního domu v Lešné - I. etapa"
19. 09. 2019 Oznámení o zahájení VŘ: "Výletiště v Lešné - Jasenici"
18. 09. 2019 Záměr o pronájmu č. 03/2019
18. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 4-2019
17. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
13. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravny provozu na pozemních komunikacích - závod "DEZA desítka okolo komína"
10. 09. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravny provozu na pozemních komunikacích
09. 09. 2019 Informace o konání ZO Lešná
06. 09. 2019 Usnesení - Určení data smrti zemřelé Marie Kovářové, byte Horní Lideč
05. 09. 2019 Rozhodnutí - Ministerstvo pro místní rozvoj - Odvolání společnosti HAJDIK a.s.
04. 09. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - zalesňování v období do 31.12.2022
28. 08. 2019 Veřejná vyhláška - o zastavení řízení o změně kategorie pozemní komunikace -zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace
21. 08. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích III/03561-Zvýšení traťové rychlosti v úseku VM-Hustopeče n/B
20. 08. 2019 Žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informací ve věci subjektů Domistav CZ a.s. a DOMISTAV HK sr.o.
14. 08. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - oz..." již není dostupný.
07. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 3-2019
30. 07. 2019 Prodejní záměr č. 01/2019
29. 07. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU o zahájeni řízení o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace
08. 07. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Závěrečný účet DSO
27. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
27. 06. 2019 Závěrečný účet Obce Lešná na rok 2018 (schválen ZO 19.6.2019)
20. 06. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.

XML