Obec Lešná

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://obec-lesna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
30. 06. 2020 Rozhodnutí o umístění stavby nazvané "V403/803 - zdvojení vedení"
26. 06. 2020 Dokument "Dražební vyhláška o p..." již není dostupný.
26. 06. 2020 Rozpočtové opatření č. 1/2020
24. 06. 2020 Dokument "Oznámení o možnosti p..." již není dostupný.
17. 06. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - RO..." již není dostupný.
17. 06. 2020 Prodejní záměr č. 01/2020
17. 06. 2020 Záměr bezúplatného převodu č. 01/2020
17. 06. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 90
15. 06. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Lešná
12. 06. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - Zvýšení tratťové rychlosti v úseku VM - Hustopeče nad Bečvou
02. 06. 2020 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok 2019
25. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy
25. 05. 2020 Závěrečný účet obce Lešná roku 2019, schváleno ZO dne 20.5.2020
19. 05. 2020 VV - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
15. 05. 2020 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
15. 05. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 90
15. 05. 2020 Závěrečný účet DSO MVM-K za rok 2019
13. 05. 2020 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Lešná
12. 05. 2020 Oznámení zahájení územního řízení stavby: V 403/803- zdvojení vedení
11. 05. 2020 Dokument "Veřejná vyhláška - sd..." již není dostupný.
11. 05. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 86
08. 05. 2020 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení místní úpravy provozu na silnicích III/0487 v k.ú. Lhotka nad Bečvou, III/03568 v k.ú. Mštěnovice a III/03565 v k.ú. Příluky
08. 05. 2020 Oznámení - zahájení obnovy katastrálního operátu Mštěnovice
08. 05. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 83
08. 05. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 84
08. 05. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 85
05. 05. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 82
05. 05. 2020 Opatření vlády o dočasném znovuzavedení ochrany vnitřních hranic
05. 05. 2020 Návrh závěrečného účtu Obce Lešná 2019
04. 05. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 80
04. 05. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 81
28. 04. 2020 Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2019 - VaK Vsetín
28. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 73
28. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 74
28. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 75
28. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 76
27. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 72
26. 04. 2020 Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí
24. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR č. 193/2020
24. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR č. 185/2020
23. 04. 2020 Výběrové řízení na poskytování půjček
22. 04. 2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č.8
20. 04. 2020 Mimořádné opatření z Ministerstva zdravotnictví - Chytrá karanténa
20. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 65
20. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 66
20. 04. 2020 Rozpočtové opatření č.2-2020
15. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 59
15. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 62
14. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 57
14. 04. 2020 Sbírka zákonů ČR - částka 58

XML