Obec Lešná

Město, městys, obec, MČ
Okres Vsetín

http://obec-lesna.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
14. 08. 2019 Veřejná vyhláška - oznámení o pokračování územního řízení, pozvání k veřejnému ústnímu jednání a zveřejnění informací podle § 9b odst. 1. zákona o posuzování vlivů na ŽP - Hajdík a.s.
07. 08. 2019 Rozpočtové opatření č. 3-2019
30. 07. 2019 Prodejní záměr č. 01/2019
29. 07. 2019 OZNÁMENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU o zahájeni řízení o změně kategorie pozemní komunikace - zařazení pozemní komunikace do kategorie místní komunikace
08. 07. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
03. 07. 2019 Závěrečný účet DSO
27. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
27. 06. 2019 Závěrečný účet Obce Lešná na rok 2018 (schválen ZO 19.6.2019)
20. 06. 2019 Dokument "Oznámení zahájení úze..." již není dostupný.
11. 06. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva obce Lešná
10. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
07. 06. 2019 Rozhodnutí - závěr zjišťovacího řízení doručované VV - "rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů Deza a.s - optimalizace skladových ploch"
30. 05. 2019 Závěrečný účet DSO Mikroregion Valašskomeziříčsko-Kelečsko za rok 2018
27. 05. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - us..." již není dostupný.
27. 05. 2019 Výsledky voleb do Evropského parlamentu konané na území České republiky ve dnech 24.05. – 25.05.2019
23. 05. 2019 ODVOLÁNÍ STAVU POHOTOVOSTI PRO ÚZEMÍ LHOTKA NAD BEČVOU V PŮSOBNOSTI OBCE LEŠNÁ
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy-Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikací v k.ú. Lhotka nad Bečvou
21. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu
09. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
25. 04. 2019 Posuzování vlivů na ŽP - zahájení zjišťovacího řízení- Rozšíření skladu na spalovně průmyslových odpadů Deza, a.s.
24. 04. 2019 Oznámení o porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné a dosažené skutečnosti za rok 2018
17. 04. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška - Výzva vyjádření k podanému odvolání
16. 04. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích - rekonstrukce Silnice I/35
12. 04. 2019 Dokument "Oznámení zahájení říz..." již není dostupný.
12. 04. 2019 Dokument "Státní pozemkový úřad..." již není dostupný.
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Evropského parlamentu 24. a 25. května 2019
08. 04. 2019 Závěrečný účet Svazku obcí pro hospodaření s odpady - Bystřice pod Hostýnem za rok 2018
05. 04. 2019 Informace o konání zasedání Zastupitelstva Obce Lešná
04. 04. 2019 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy č.j. 18918/2019-MZE-16212
28. 03. 2019 Dokument "Usnesení - Dražební v..." již není dostupný.
27. 03. 2019 Veřejná vyhláška - USNESENÍ o námitce podjatosti a pověření k projednání a rozhodnutí
26. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů OVK - Volby do Evropského parlamentu 2019
23. 03. 2019 Vyhlášení výsledků hlasování v místním referendu dne 22.3.2019
22. 03. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí- vydává stavební povolení pro stavbu dráhy: Zvýšení traťové rychlosti v úseku Valašské Meziříčí Hustopeče nad Bečvou
19. 03. 2019 Záměr o pronájmu č. 02/2019
13. 03. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích
13. 03. 2019 Rozhodnutí - odvolání se zamítá rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro ZK, Pobočky Vsetín o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav k.ú. Vysoká u VM
12. 03. 2019 Nařízení státní veterinární správy - ukončuje mimoř. vet. opatření k zamezení šíření nebezpečné nákazy moru včelího plodu na území ZK
06. 03. 2019 Oznámení o době a místě konání místního referenda
04. 03. 2019 Oznámení o zveřejnění dokumentů
04. 03. 2019 Rozpočet na rok 2019
04. 03. 2019 Rozpočtové opatření č. 1/2019
25. 02. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskových komisí - referendum​​​​​​​
25. 02. 2019 Stanovení minimálního počtu členů místní komise - Referendum
15. 02. 2019 Výběrové řízení na poskytování půjček z Fondu na opravy a modernizaci bytového fondu
13. 02. 2019 Oznámení pokračování stavebního řízení veřejnou vyhláškou - Zvýšení traťové rychlosti v úseku VM - Hustopeče nad Bečvou
13. 02. 2019 Závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru na ŽP - I/35 Lešná - Palačov
13. 02. 2019 Záměr o pronájmu č. 01/2019 - Lešná, restaurace
12. 02. 2019 Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích na silnicích II. a III. třídy a místních komunikacích -

XML