Obec Bánov

Město, městys, obec, MČ
Okres Uherské Hradiště

http://banov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bánov
Bánov 700
687 54 Bánov

Datová schránka: v6fbfkw
E-mail: ou@obec-banov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - provádění zeměměřických prací v základním bodovém poli na území obce Bánov
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy - opatření dle lesního zákona
03. 04. 2020 Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID-19 platná od 2. 4. 2020 do 11. 4. 2020
24. 03. 2020 Částka Sbírky zákonů č. 45
24. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 6 - regulace v dopravě
22. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Zlínského kraje č. 5
22. 03. 2020 Oznámení hejtmana Zlínského kraje č. 1 k č. j. NS-COVID 19/5
19. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky č. 216, č. 217, č. 218, č. 219, č. 220, č. 221, č. 225, č. 237, č. 238, č. 239, č. 239, č. 240, č, 241 o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 17. 3. 2020 č. 242 a č 243 o přijetí krizového opatření
17. 03. 2020 Rozpočtové opatření 1/2020
16. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 15. 3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření
16. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 13. 3. 2020 č. 203 a č. 204 o přijetí krizového opatření
16. 03. 2020 Oznámení Uherskohradišťské nemocnice a. s.
15. 03. 2020 Usnesení vlády České republiky ze dne 14. 3. 2020 č. 211 o přijetí krizového opatření
13. 03. 2020 Vláda vyhlašuje NOUZOVÝ STAV na dobu 30dnů
11. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - COVID-19
11. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví - zákaz přítomnosti žáků a studentů na základním, středním a a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízením a vysokých školách
11. 03. 2020 Mimořádné opatření ministerstva zdravotnictví - COVID-19 (provádění kontrol na státní hranici)
11. 03. 2020 Žádost o informaci dle zákona 106/1999 Sb. a odpověď
06. 03. 2020 Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví
06. 03. 2020 KHS Zlínského kraje - Výzva pro zařízení a provozovny pro výchovu a vzdělávání ve Zlínském kraji
26. 02. 2020 aktualizovaný seznam - výzva vlastníkům nemovitostí a dalším oprávněným osobám
20. 02. 2020 Výroční zpráva za rok 2019
17. 02. 2020 Usnesení č. 10 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov konaného 13. 2. 2020
07. 02. 2020 Svolání 10. zasedání Zastupitelstva obce Bánov - 13. 2. 2020
04. 02. 2020 Veřejná vyhláška - AOPK - opatření obecné povahy č. 1/2020 - výjimka ze zákazu vjezdu a setrvání s motorovými vozidly a obytnými přívěsy mimo silnice a místní komunikace
01. 02. 2020 Pozvánka na 25. zasedání Zastupitelstva Zlínského kraje - dne 10.02.2020
30. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bánov č. 23/2020
27. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bánov č. 10/2020
23. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bánov č. 19/2020
23. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bánov č. 23/2020
23. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bánov č. 5/2020
22. 01. 2020 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu obce Bánov č. 1/2020
11. 01. 2020 Aukční vyhláška (pozemkové parcely)
08. 01. 2020 Rozpočtové opatření 6/2019
07. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Bánov 2021-2023
07. 01. 2020 Rozpočet obce Bánov na rok 2020
07. 01. 2020 MŠ Bánov - Rozpočet na rok 2020
07. 01. 2020 MŠ Bánov - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
07. 01. 2020 ZŠ Josefa Bublíka Bánov - Rozpočet na rok 2020
07. 01. 2020 ZŠ Josefa Bublíka - Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023
04. 01. 2020 Rozpočet svazku obcí Východní Slovácko na rok 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí Východní Slovácko: https://www.vychodnislovacko.eu/inpage/rozpocet-vs/ Nahlédnout do jeho listinné podoby je možno v kanceláři účetní VS na Obecním úřadě v Bánově.Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Východní Slovácko 2021 - 2023 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí Východní Slovácko: https://www.vychodnislovacko.eu/inpage/rozpocet-vs/ Nahlédnout do jeho listinné podoby je možno v kanceláři účetní VS na Obecním úřadě v Bánově.Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
04. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Bánov formou opatření obecné povahy č. 1/2019 a doručení změny č. 1 územního plánu Bánov a úplného znění územního plánu Bánov po vydání změny č. 1
17. 12. 2019 Usnesení č. 9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov konaného 12. 12. 2019
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatků ze psů
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (MZe - ústřední orgán státní správy lesů)
03. 12. 2019 Svolání 9. zasedání Zastupitelstva obce Bánov - 12. 12. 2019
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce 2020

XML