Obec Bánov

Město, městys, obec, MČ
Okres Uherské Hradiště

http://banov.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Bánov
Bánov 700
687 54 Bánov

Datová schránka: v6fbfkw
E-mail: ou@obec-banov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 01. 2020 Aukční vyhláška (pozemkové parcely)
08. 01. 2020 Rozpočtové opatření 6/2019
07. 01. 2020 Střednědobý výhled rozpočtu obce Bánov 2021-2023
07. 01. 2020 Rozpočet obce Bánov na rok 2020
07. 01. 2020 MŠ Bánov - Rozpočet na rok 2020
07. 01. 2020 MŠ Bánov - Střednědobý výhled rozpočtu 2020-2022
07. 01. 2020 ZŠ Josefa Bublíka Bánov - Rozpočet na rok 2020
07. 01. 2020 ZŠ Josefa Bublíka - Střednědobý výhled rozpočtu 2021 - 2023
04. 01. 2020 Rozpočet svazku obcí Východní Slovácko na rok 2020 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí Východní Slovácko: https://www.vychodnislovacko.eu/inpage/rozpocet-vs/ Nahlédnout do jeho listinné podoby je možno v kanceláři účetní VS na Obecním úřadě v Bánově.Střednědobý výhled rozpočtu svazku obcí Východní Slovácko 2021 - 2023 je v elektronické podobě zveřejněn na internetových stránkách svazku obcí Východní Slovácko: https://www.vychodnislovacko.eu/inpage/rozpocet-vs/ Nahlédnout do jeho listinné podoby je možno v kanceláři účetní VS na Obecním úřadě v Bánově.Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatku ze psů
04. 01. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
17. 12. 2019 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání změny č. 1 územního plánu Bánov formou opatření obecné povahy č. 1/2019 a doručení změny č. 1 územního plánu Bánov a úplného znění územního plánu Bánov po vydání změny č. 1
17. 12. 2019 Usnesení č. 9 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov konaného 12. 12. 2019
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška č. 2/2019, o místním poplatků ze psů
17. 12. 2019 Obecně závazná vyhláška obce Bánov č. 1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
11. 12. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (MZe - ústřední orgán státní správy lesů)
03. 12. 2019 Svolání 9. zasedání Zastupitelstva obce Bánov - 12. 12. 2019
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu obce 2020
29. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu obce 2021-2023
29. 11. 2019 MŠ - Návrh střednědobého výhledu na roky 2020-2022
29. 11. 2019 MŠ - Návrh rozpočtu na rok 2020
29. 11. 2019 ZŠ - Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2021-2023
29. 11. 2019 ZŠ - Návrh rozpočtu na rok 2020
29. 11. 2019 Návrh rozpočtu VS 2020
29. 11. 2019 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu VS 2021-2023
29. 11. 2019 Záměr pronájmu pozemku - par. č. 2056/142
29. 11. 2019 Záměr prodeje pozemku - par. č. 3772/10
29. 11. 2019 Záměr pronájmu pozemku - par. č. 2046/17
29. 11. 2019 Záměr prodeje části pozemku - 4358/2
29. 11. 2019 Rozpočtové opatření 5/2019
29. 11. 2019 Pořízení nové požární techniky - nákup dopravního automobilu v roce 2019 v rámci spolufinancování Programu MV-GŘ HZS ČR "Dotace pro jednotky SDH obcí" je spolufinancován Zlínským krajem.
29. 11. 2019 Upozornění vlastníkům či uživatelům nemovitostí (pozemků) na potřebu ořezu, příp. odstranění dřevin.
29. 11. 2019 Svolání 8. zasedání Zastupitelstva obce Bánov - 24. 10. 2019
29. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Záměr prodeje pozemku - par. č. 80/4
29. 11. 2019 Usnesení č. 7 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov, konaného dne 5.9.2019
29. 11. 2019 Dokument "Usnesení - dražební v..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Dokument "Veřejná vyhláška - ro..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Rozpočtové opatření 4/2019
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatření obecné povahy (MZe - odbor hospodářské úpravy a ochrany lesů
29. 11. 2019 Svolání VII. zasedání Zastupitelstva obce Bánov - 5. 9. 2019
29. 11. 2019 Žádost č.1 o informaci dle zákona 106/1999 Sb. a odpověď
29. 11. 2019 Záměr prodeje pozemku
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška - Doručení návrhu opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu Bánov a oznámení o konání veřejného projednání návrhu opatření obecné povahy změna č. 1 územního plánu
29. 11. 2019 Veřejná vyhláška - rozhodnutí -stavební povolení
29. 11. 2019 Dokument "Dražební vyhláška pro..." již není dostupný.
29. 11. 2019 Zpráva č. 89/2018/EKO z přezkoumání hospodaření obce Bánov rok 2018
29. 11. 2019 Závěrečný účet obce Bánov za rok 2018
29. 11. 2019 Rozpočtové opatření 3/2019
29. 11. 2019 Usnesení č. 6 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Bánov konaného 20. 6. 2019

XML