Obec Hukvaldy

Město, městys, obec, MČ
Okres Frýdek-Místek‎

http://hukvaldy.eu

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Hukvaldy
Hukvaldy 3
739 46 Hukvaldy

Datová schránka: e9qbdy7
E-mail: obec@ihukvaldy.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
09. 11. 2019 Veřejná vyhláška Krajského úřadu Moravskoslezského kraje
09. 11. 2019 Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Rychaltice
07. 11. 2019 Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na provozovatele Informačního centra na Hukvaldech
07. 11. 2019 Záměr propachtování nově vybudovaného vodovodního řadu
05. 11. 2019 Návrh rozpočtu Základní školy a Mateřské školy Leoše Janáčka Hukvaldy, příspěvkové organiace na rok 2020 a návrh střednědobého výhledu 2020-2022
11. 10. 2019 Veřejná vyhláška Státního pozemkového úřadu
11. 10. 2019 Záměr obce Hukvaldy prodat část pozemku
11. 10. 2019 Záměr vzájemné směny pozemků
11. 10. 2019 Záměr vzájemné směny pozemků
24. 09. 2019 Veřejná vyhláška Moravskoslezského kraje – povolení výjimky ochrany zvláště chráněných druhů
23. 09. 2019 Rozpočtové opatření č. 4/2019
19. 09. 2019 Upozornění ČEZ Distribuce k odstranění a okleštění stromoví
12. 09. 2019 Dokument "Oznámení Stavebního ú..." již není dostupný.
10. 09. 2019 Oznámení o konání 6. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy
06. 09. 2019 Záměr pronájmu nebytových prostor
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Magistrátu města Frýdek-Místek
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška – opatření obecné povahy – Magistrátu města Frýdek-Místek
03. 09. 2019 Nařízení státní veterinární správy – mor včelího plodu
03. 09. 2019 Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství ČR - zalesňování pozemků
29. 08. 2019 Dokument "Informace Stavebního ..." již není dostupný.
12. 08. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška Magistrátu města Frýdku-Místku
30. 07. 2019 Veřejná vyhláška Městského úřadu v Kopřivnici
18. 07. 2019 Veřejná vyhláška Moravskoslezského kraje – medvěd hnědý
24. 06. 2019 Dokument "Informace Stavebního ..." již není dostupný.
21. 06. 2019 Záměr prodeje částí pozemků, tvořících koryto vodního toku Ondřejnice
21. 06. 2019 Záměr prodeje části pozemku parc.č. 1270 na k.ú. Sklenov
20. 06. 2019 Závěrečný účtu a účetní závěrka obce Hukvaldy za rok 2018
20. 06. 2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019
19. 06. 2019 Nařízení státní veterinární správy
19. 06. 2019 Oznámení o konání 5. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy
13. 06. 2019 Schválený Závěrečný účet obce Hukvaldy za rok 2017
31. 05. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
31. 05. 2019 Oznámení o konání 4. zasedání Zastupitelstva obce Hukvaldy
31. 05. 2019 Nařízení státní veterinární správy
30. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol 2018
30. 05. 2019 Zpracování osobních údajů
27. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva Janáčkův Máj o.p.s.
26. 05. 2019 Výzva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových
24. 05. 2019 Návrh Závěrečného účtu a účetní závěrky obce Hukvaldy za rok 2018
24. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva - TJ Sokol
22. 05. 2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
22. 05. 2019 Dokument "Oznámení Stavebního ú..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Oznámení záměru propachtování nově vybudovaného vodovodního řadu
22. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do Evropského parlamentu
22. 05. 2019 Dokument "Oznámení Stavebního ú..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Porovnání všech položek výpočtu cen pro vodné a stočné
22. 05. 2019 Veřejná vyhláška Finančního úřadu pro Moravskoslezský kraj
22. 05. 2019 Dokument "Usnesení Exekutorskéh..." již není dostupný.
22. 05. 2019 Veřejnoprávní smlouva - MHF Leoše Janáčka

XML