Obec Nučice

Město, městys, obec, MČ
Okres Praha-západ

http://nucice.eu

Údaje orgánu veřejné moci

OBEC NUČICE
Kubrova 31
252 16 Nučice

Datová schránka: 433b2fy
E-mail: nucice@obec.cz, obec.nucice@volny.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
08. 10. 2019 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENÍ o zveřejnění návrhu 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje a Vyhodnocení vlivů 3.aktualizace Zásad územního rozvoje Středočeského kraje na udržitelný rozvoj území
07. 10. 2019 ÚZSVM - nedostatečně určitě zapsaných osob v katastru nemovitostí
18. 09. 2019 ČEZ - upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
18. 09. 2019 Městský úřad Černošice - Veřejná vyhláška - ÚZEMNÍ STUDIE KRAJINY SPRÁVNÍHO OBVODU ORP ČERNOŠICE
18. 09. 2019 Oznámení o posunutí nočního klidu dne 20.9.2019
09. 09. 2019 Městský úřad Černošice - Oznámení veřejnou vyhláškou uzavírka sil. III/10124 ul. Tyršova - oprava povrchu
06. 09. 2019 Městský úřad Černošice - Oznámení veřejnou vyhláškou, Opatření obecné povahy č. 163/2019
05. 09. 2019 Městský úřad Černošice - Oznámení veřejnou vyhláškou uzavírka sil. III/10124 ul. Tyršova - oprava povrchu
04. 09. 2019 Program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 13. září 2019
31. 08. 2019 Městský úřad Černošice - Rozhodnutí stavební povolení
29. 08. 2019 Dokument "Dražební vyhláška - e..." již není dostupný.
12. 08. 2019 Stanovení přechodné úpravy provozu "Tachlovický trojúhelník"
02. 08. 2019 Výběrové řízení - kulturně výchovný pracovník
31. 07. 2019 Veřejná zakázka malého rozsahu "Dodávka ICT do odborných učeben školy"
31. 07. 2019 ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
22. 07. 2019 Městský úřad Beroun - ROZHODNUTÍ PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
22. 07. 2019 Městský úřad Černošice - Oznámení veřejnou vyhláškou - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
12. 07. 2019 Program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29. července 2019
09. 07. 2019 Záměr obce - prodej pozemků
03. 07. 2019 Veřejná zakázka malého rozsahu "Modernizace odborných učeben s podporou digitálních technologií na ZŠ Nučice"
01. 07. 2019 ROZHODNUTÍ O ZRUŠENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU
21. 06. 2019 Program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 1. července 2019
19. 06. 2019 Veřejná vyhláška návrh změny č.2 ÚP Nučic
14. 06. 2019 Průzkum trhu: "Zajištění elektroinstalace NN a slaboproudých rozvodů v ZŠ Nučice"
12. 06. 2019 Veřejná zakázka malého rozsahu "Modernizace odborných učeben s podporou digitálních technologií na ZŠ Nučice"
11. 06. 2019 Zveřejnění záměru
04. 06. 2019 Výběrové řízení - vedoucí pracovník údržby a komunálních služeb
04. 06. 2019 Výběrové řízení - technický pracovník
30. 05. 2019 Závěrečný účet 2018
25. 05. 2019 Program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 27. května 2019
20. 05. 2019 Výběrové řízení - matrikář/ka, administrativní pracovník
08. 05. 2019 VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU: „STAVEBNÍ ÚPRAVY ODBORNÉ UČEBNY ZŠ NUČICE“
07. 05. 2019 Návrh závěrečného účtu 2018
07. 05. 2019 Výzva k podání nabídek „Dodávka nábytku pro odborné učebny ZŠ Nučice“
07. 05. 2019 Oznámení o době a místě konání voleb do EU 2019
06. 05. 2019 CELKOVÉ VYÚČTOVÁNÍ POLOŽEK - VODNÉ A STOČNÉ
26. 04. 2019 Návrh účetní závěrky za rok 2018
26. 04. 2019 Návrh závěrečného účtu za rok 2018
24. 04. 2019 Veřejná vyhláška vyměření daně z nemovitosti na rok 2019
24. 04. 2019 svolání 1. zasedání OVK
20. 04. 2019 Program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.dubna 2019
18. 04. 2019 Program veřejného zasedání zastupitelstva konaného dne 29.dubna 2019
17. 04. 2019 Zveřejnění záměru práva stavby - distribuční soustavy
12. 04. 2019 Jmenování zapisovatele okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 2019
09. 04. 2019 Informace pro občany jiných členských států EU pro volby do Evropského parlamentu 2019
09. 04. 2019 Informace o počtu a sídlech volebních okrsků
08. 04. 2019 Středočeský kraj - Oznámení záměru
08. 04. 2019 Pozvánka ke zkouškám znalosti hub v roce 2019
04. 04. 2019 OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ ŘÍZENÍ O PRODLOUŽENÍ PLATNOSTI ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ
19. 03. 2019 Stanovení minimálního počtu členů okrskové volební komise pro volby do Evropského parlamentu 2019

XML