Obec Horní Řasnice

Město, městys, obec, MČ
Okres Liberec

http://hornirasnice.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Horní Řasnice
Horní Řasnice 230
464 01 Horní Řasnice

Datová schránka: 4tpbkvd
E-mail: obec@hornirasnice.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
19. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva kraje - 1. zasedání okrskové volební komise
17. 09. 2020 ČEZ Distribuce, a.s. - Upozornění k odstranění a okleštění stromoví a jiných porostů
16. 09. 2020 Pozvánka na zasedání ZO dne 23.9. 2020
16. 09. 2020 Veřejná sbírka "Věžní hodiny" - stav na transparentním účtu k 31.8.2020
14. 09. 2020 Volby do ZK - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
09. 09. 2020 Zjednodušené zadání veřejné zakázky - Přívěs s vestavbou pro JPO Horní Řasnice
09. 09. 2020 Zjednodušené zadání veřejné zakázky - Věžní hodiny pro kostel Horní Řasnice
09. 09. 2020 Svoz nebezpečného odpadu
09. 09. 2020 Veřejná sbírka "Věžní hodiny" - stav na transparentním účtu k 31.8.2020
08. 09. 2020 Pozvánka na den otevřených dveří projektu "Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok"
04. 09. 2020 Valná hromada honebního společenstva Jindřichovice
04. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva kraje - informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci
03. 09. 2020 Volby do Zastupitelstva kraje - 1. zasedání okrskové volební komise
01. 09. 2020 Pozvánka na den otevřených dveří projektu "Rekonstrukce úpravny vody Bílý Potok"
31. 08. 2020 Pozvánka na Rozloučení s létem dne 29.8. 2020
19. 08. 2020 Valná hromada honebního společenstva Jindřichovice
18. 08. 2020 Pozvánka na Rozloučení s létem dne 29.8. 2020
14. 08. 2020 Volby do Zastupitelstva kraje - informace o počtu a sídle volebních okrsků v obci
12. 08. 2020 Veřejná sbírka "Věžní hodiny" - stav na transparentním účtu k 31.7.2020
11. 08. 2020 Veřejná sbírka "Věžní hodiny" - stav na transparentním účtu k 30.6.2020
02. 08. 2020 DSO Mikroregion - Schválený závěrečný účet za rok 2019
01. 08. 2020 Rozhodnutí hejtmana Libereckého kraje
01. 08. 2020 DSO Mikroregion - Smlouvy k dotačnímu programu na Podporu sítě sociálních služeb na Frýdlantsku
01. 08. 2020 Upozornění na omezení úředních hodin
01. 08. 2020 Informace pro občany
01. 08. 2020 Informace o zásobování potravinami a léky
31. 07. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o zveřejnění návrhu Aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje LK a Vyhodnocení vlivů AZÚR LK na udržitelný rozvoj území a o konání veřejného projednání
29. 07. 2020 MZe ČR - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - lesy
24. 07. 2020 Zápis + usnesení ze zasedání ZO ze dne 1.7. 2020
19. 07. 2020 DSO Mikroregion rozdělil společný měšec sociálním službám
18. 07. 2020 Obecně závazná vyhlaška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
18. 07. 2020 Obecně závazná vyhlaška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
18. 07. 2020 Řád veřejného pohřebiště - urnový háj
17. 07. 2020 DSO Mikroregion - Schválený závěrečný účet za rok 2019
09. 07. 2020 Hudební léto v kostele
09. 07. 2020 Pozvánka na zasedání ZO dne 29.6. 2020
08. 07. 2020 Zápis + usnesení ze zasedání ZO ze dne 1.7. 2020
07. 07. 2020 Řád veřejného pohřebiště - urnový háj
03. 07. 2020 Obecně závazná vyhlaška č. 1/2020 o místním poplatku ze psů
03. 07. 2020 Obecně závazná vyhlaška č. 2/2020 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
03. 07. 2020 DSO Mikroregion - Smlouvy k dotačnímu programu na Podporu sítě sociálních služeb na Frýdlantsku
03. 07. 2020 Veřejná sbírka "Věžní hodiny" - stav na transparentním účtu k 30.6.2020
02. 07. 2020 DSO Mikroregion rozdělil společný měšec sociálním službám
02. 07. 2020 Veřejná vyhláška - prodej pozemků
01. 07. 2020 MZ ČR - od 25. května 2020 bude povoleno
01. 07. 2020 Opatření obecné povahy - přílohy
01. 07. 2020 Mimořádné opatření - zabezpečení koordinace činností KHS, ZZS
01. 07. 2020 Mimořádné opatření - provoz úřadů
01. 07. 2020 Vláda ČR - Opatření obecné povahy
01. 07. 2020 MZe ČR - Veřejná vyhláška opatření obecné povahy - lesy

XML