Obec Zdounky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://zdounky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Zdounky
Zdounky 27
768 02 Zdounky

Datová schránka: epwbabk
E-mail: zdounky@knet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
27. 09. 2022 Stavební úřad Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - "Optická síť…
26. 09. 2022 Město Kroměříž - Zápis o výsledku voleb do zastupitelstva obce
26. 09. 2022 Stavební úřad Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - "Optická síť…
20. 09. 2022 SÚ Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení o možnosti převzít písemnost - "Zborovice, Sportovní …
20. 09. 2022 Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 8/2022
19. 09. 2022 Exekutorský úřad Přerov - Dražební vyhláška - elektronická dražba - pozemky v k.ú. Zdounky
09. 09. 2022 Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zdounky č. 3/2022 konaného dne 8.9.2022 -…
08. 09. 2022 OÚ Zdounky - Přehled telef. spojení do každé volební místnosti ve správním obvodu obce Zdounky
08. 09. 2022 OÚ Zdounky - Oznámení o době a místě konání voleb do zastupitelstev obcí a Senátu Parlamentu ČR
06. 09. 2022 EG.D. a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část obce Těšánky, Lebedov, Roštín...
01. 09. 2022 Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 7/2022
30. 08. 2022 OÚ Zdounky - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zdounky
29. 08. 2022 ÚZSVM - nemovité věcech s nedostatečnou identifikací aktualizované k 1.8.2022
25. 08. 2022 Dokument "SÚ Zdounky - Veřejná ..." již není dostupný.
22. 08. 2022 EG.D. a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - část Zdounek- 6.9.2022
16. 08. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
15. 08. 2022 Krajský úřad Zlínského kraje - Pozvánka na školení členů okrskových voleních komisí - pondělí 12.…
12. 08. 2022 Obecní úřad Zdounky - Jmenování zapisovatele okrskové volební komise
09. 08. 2022 EG.D. a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Divoky, Lebedov, Těšánky, Zdounky -…
02. 08. 2022 Město Kroměříž - Veřejná vyhláška - stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci…
01. 08. 2022 EG.D, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Lebedov, Těšánky
22. 07. 2022 EG.D. a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - 24.08.2022, Nětčice, Popovice,…
21. 07. 2022 Obecní úřad Zdounky - Stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí ve volebním…
21. 07. 2022 Obecní úřad Zdounky - Informace o počtu a sídle volebních okrsků
21. 07. 2022 Obecní úřad Zdounky - Oznámení o stanovení počtu členů zastupitelstva obce Zdounky pro volební…
21. 07. 2022 Obecní úřad Zdounky - POZVÁNKA - první zasedání okrskových volebních komisí - středa 31.8.2022
21. 07. 2022 Stavební úřad Zdounky - Veřejná vyhláška - Oznámení zahájení územního řízení - Zdounky, Kroměřížská…
18. 07. 2022 Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 6/2022
14. 07. 2022 Město Kroměříž - Veřejná vyhláška - OOP-stanovení přechodné úpravy provozu na pozemních…
13. 07. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
07. 07. 2022 Dokument "Krajský úřad Zlínskéh..." již není dostupný.
04. 07. 2022 Obec Zdounky - záměr pronájmu nebytových prostor na Domě kultury ve Zdounkách
04. 07. 2022 Obec Zdounky - záměr pronájmu části obecního pozemku p.č. 831/55 v k.ú. Zdounky
14. 06. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
14. 06. 2022 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - aukční vyhláška - pozemek p.č. 268/3 v k.ú.…
14. 06. 2022 Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 5/2022
13. 06. 2022 Obec Zdounky - záměr prodeje obecních stavebních pozemků v lokalitě U kaple (na ul. Cvrčovská), v k…
13. 06. 2022 Obec Zdounky - Závěrečný účet za rok 2021
10. 06. 2022 Obec Zdounky - Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zdounky č. 2/2022 konaného dne 09.06…
31. 05. 2022 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.
31. 05. 2022 Státní pozemkový úřad - Informace o zájmu SPÚ odkoupit pozemky v k.ú. Těšánky a Zdounky
31. 05. 2022 Obec Zdounky - záměr pronájmu obecního pozemku - část z pozemku p.č. 702/1 v k.ú. Divoky
31. 05. 2022 Obec Zdounky - záměr prodeje obecních pozemků - část z pozemku p.č. 512 a 517, vše v k.ú. Zdounky
30. 05. 2022 Obec Zdounky - pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zdounky - čtvrtek 9.6.
23. 05. 2022 Obec Zdounky - Návrh Závěrečného účtu za rok 2021
19. 05. 2022 Dokument "JUDr. Igor Ivanko - U..." již není dostupný.
18. 05. 2022 Státní pozemkový úřad - Oznámení o zahájení řízení o komplexních pozemkových úpravách v…
17. 05. 2022 Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 4/2022
12. 05. 2022 Městský úřad Kroměříž - Veřejná vyhláška - Stanovení přechodné úpravy provozu na pozemní komunikaci
03. 05. 2022 Obec Zdounky - záměr prodeje obecního pozemku p.č. 677 v k.ú. Zdounky

XML