Obec Zdounky

Město, městys, obec, MČ
Okres Kroměříž

http://zdounky.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Zdounky
Zdounky 27
768 02 Zdounky

Datová schránka: epwbabk
E-mail: zdounky@knet.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
16. 05. 2019 Obec Zdounky - zveřejnění záměru prodeje obecního pozemku - p.č. 1142/2 - 34 m2 v k.ú. Těšánky (1 příloha)
07. 05. 2019 Obecní úřad Zdounky - oznámení o době a místě konání voleb (1 příloha)
06. 05. 2019 Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 3/2019 (2 přílohy)
30. 04. 2019 Vodovody a kanalizace Kroměříž, a.s. - porovnání všech položek výpočtu ceny pro vodné a stočné… (2 přílohy)
25. 04. 2019 Finanční úřad pro Zlínský kraj - Veřejná vyhláška - daň z nemovitých věcí (1 příloha)
25. 04. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Nětčice, Zdounky … (2 přílohy)
25. 04. 2019 E.ON Česká republika, s.r.o. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Divoky, Těšánky -… (2 přílohy)
24. 04. 2019 Obecní úřad Zdounky - Pozvánka - první zasedání okrskové volební komise (1 příloha)
23. 04. 2019 ČEPS, a.s. - Upozornění vlastníkům a uživatelům pozemků (1 příloha)
17. 04. 2019 Obec Zdounky - záměr pronájmu obecních pozemků v k.ú. Nětčice (1 příloha)
17. 04. 2019 ec Zdounky - záměr pronájmu části obecního pozemku v k.ú. Nětčice (1 příloha)
17. 04. 2019 ec Zdounky - záměr pronájmu obecního pozemku v k.ú. Zdounky (1 příloha)
11. 04. 2019 Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 2/2019 (2 přílohy)
05. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Vyšk..." již není dostupný.
05. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Vyšk..." již není dostupný.
05. 04. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Vyšk..." již není dostupný.
05. 04. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - Oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - Zdounky, Zákostelí - 25… (1 příloha)
05. 04. 2019 Ministerstvo zemědělství - Veřejná vyhláška - Opatření obecné povahy (2 přílohy)
05. 04. 2019 Obecní úřad Zdounky - jmenování zapisovatele okrskové volební komise - Volby do Evropského… (1 příloha)
05. 04. 2019 Obecní úřad Zdounky - oznámení o počtu a sídle volebních okrsků - Volby do Evropského parlamentu (1 příloha)
29. 03. 2019 Zeměměřický úřad - Veřejná vyhláška (1 příloha)
22. 03. 2019 E.ON Distribuce, a.s. - oznámení o přerušení dodávky elektrické energie - ul. Kroměřížská, Zdounky (1 příloha)
21. 03. 2019 Dokument "Obecní úřad Zdounky -..." již není dostupný.
21. 03. 2019 Dokument "Obecní úřad Zdounky -..." již není dostupný.
21. 03. 2019 Obecní úřad Zdounky - Volby do Evropského parlamentu - počty členů volebních komisí (1 příloha)
21. 03. 2019 Dokument "Obecní úřad Zdounky -..." již není dostupný.
19. 03. 2019 Obec Zdounky - záměr pronájmu části obecního pozemku - p.č. - 557/1 v k.ú. Zdounky (1 příloha)
19. 03. 2019 Obec Zdounky - záměr pronájmu obecních pozemků - část z p.č. 647/1 a p.č. 664, vše v k.ú. Zdounky (1 příloha)
19. 03. 2019 Obec Zdounky - záměr prodeje části obecního pozemku - p.č. 809/2, díl c, v k.ú. Zdounky (1 příloha)
19. 03. 2019 Obec Zdounky - záměr bezúplatného převodu obecních pozemků - pozemky v k.ú. Těšánky (1 příloha)
19. 03. 2019 Obec Zdounky - výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zdounky č. 1/2019 (1 příloha)
13. 03. 2019 Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 1/2019 (2 přílohy)
06. 03. 2019 Obec Zdounky - Výroční zpráva o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném… (1 příloha)
06. 03. 2019 Krajský úřad Zlínského kraje - záměr převodu nemovitých věcí - p.č. 1073/5 a p.č. 1073/6 v k.ú.… (1 příloha)
05. 03. 2019 Obecní úřad Zdounky - Pozvánka na veřejné zasedání Zastupitelstva obce Zdounky (1 příloha)
05. 03. 2019 Dokument "EXEKUTORSKÝ ÚŘAD BRNO..." již není dostupný.
04. 03. 2019 Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových - údaje o nemovitých věcech s nedostatečnou… (2 přílohy)
20. 02. 2019 Krajský úřad Zlínského kraje - ROZHODNUTÍ - závěr zjišťovacího řízení - "Skládka odpadů… (1 příloha)
19. 02. 2019 Obec Zdounky - záměr prodeje obecních pozemků - p.č. st. 5/5 a 5/6 v k.ú. Divoky (1 příloha)
19. 02. 2019 Obec Zdounky - záměr bezplatně přenechat obecní pozemky formou daru (1 příloha)
19. 01. 2019 Dokument "Finanční úřad pro hla..." již není dostupný.
18. 01. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Brno..." již není dostupný.
18. 01. 2019 Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 14/2018 (2 přílohy)
16. 01. 2019 Dokument "Ministerstvo pro míst..." již není dostupný.
14. 01. 2019 Obecní úřad Zdounky - Posuzování vlivů na životní prostředí záměru "Skládka odpadů Kuchyňky VI… (1 příloha)
14. 01. 2019 Dobrovolný svazek obcí Koryčanska a Zdounecka se sídlem ve Zdounkách - Rozpočtové opatření č. 1/2018 (2 přílohy)
09. 01. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Frýd..." již není dostupný.
03. 01. 2019 Obec Zdounky - Rozpočtové opatření č. 13/2018 (2 přílohy)
27. 12. 2018 Obec Zdounky - Výpis usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Zdounky č. 5/2018 (1 příloha)
27. 12. 2018 Obec Zdounky - Rozpočet obce Zdounky na rok 2019 (2 přílohy)

XML