Obec Paseka

Město, městys, obec, MČ
Okres Olomouc

http://obecpaseka.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Obec Paseka
Paseka 17
783 97 Paseka

Datová schránka: m7ibb52
E-mail: podatelna@obecpaseka.cz, kovarova@obecpaseka.cz, tomankova@obecpaseka.cz, niessnerova@obecpaseka.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 08. 2020 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA opatření obecné povahy o stanovení místní úpravy provozu na pozemních komunikacích č.j.MUUV 8302/2020, sp.DOP 117/2020 JNe
04. 08. 2020 Veřejná vyhláška, opatření obecné povahy č.j.33784/2020-MZE-16212
03. 08. 2020 Pozvánka k veřejnému projednání návrhu aktualizace č.2 Zásad územního rozvoje Moravskoslezského kraje a vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území
30. 07. 2020 Volby
29. 07. 2020 Veřejná vyhláška čj. 04/2020/To-RT
28. 07. 2020 Záměr pronájmu nebytových prostor
15. 07. 2020 Veřejná vyhláška čj. 04/2020/To-RT
09. 07. 2020 Pozvánka na zasedání ZO Paseka dne 17.8.2020 v 17:00
26. 06. 2020 Hledáme majitele nalezeného psa
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška písemnost č.j. 01/2020/To-RTp
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška písemnost č.j. 02/2020/To-RTp
25. 06. 2020 Veřejná vyhláška písemnost č.j. 03/2020/To-RTp
23. 06. 2020 Oznámení o zveřejnění návrhu opatření obcené povahy
04. 06. 2020 Veřejná vyhláška písemnost č.j. 03/2020/To-RTp
04. 06. 2020 Veřejná vyhláška písemnost č.j. 02/2020/To-RTp
04. 06. 2020 Veřejná vyhláška písemnost č.j. 01/2020/To-RTp
29. 05. 2020 Návrh Závěrečný účet za rok 2019
27. 05. 2020 Opatření obecné povahy
21. 05. 2020 Usnesení ZO č.11 ze dne 18.5.2020
19. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Paseka č.1/2020,kterou se mění obecně závazná vyhláška č.1/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů
19. 05. 2020 Obecně závazná vyhláška obce Paseka č.2/2020, o místním poplatku ze psů
12. 05. 2020 Záměr obce Paseka
06. 05. 2020 Pokyn k postupu při konání sňatečních obřadů od 11.5.2020
06. 05. 2020 Nabídka pozemků k pronájmu
29. 04. 2020 Pozvánka na zasedání ZO Paseka dne 18.5.2020 v 17:00
28. 04. 2020 Návrh závěrečného účtu Paseka za rok 2019
24. 04. 2020 Zpáva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Paseka za rok 2019
21. 04. 2020 Veřejná vyhláška čj.790561/203100-11460-803122
07. 04. 2020 Oznámení aplikace přípravku nebezpečného nebo zvlášť nebezpečného pro včely
06. 04. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy č.j.17110/2020-MZE-16212
30. 03. 2020 Veřejná vyhláška - opatřeni obecné povahy KHS Ol.kraje ze dne 29.3.2020
26. 03. 2020 Krizový štáb Olomouckého kraje-Usnesení č. KŠ/07/2020 z jednání dne 23.3.2020
26. 03. 2020 Usnesení vlády ČR-sbírka zákonů-částka 45-o přijetí krizového opatření ze dne 23. 3. 2020.
20. 03. 2020 Mimořádné opatření č.j. MZDR 12501/2020-3/MIN/KAN
20. 03. 2020 Usnesení vlády ČR - sbírka zákonů-částka 42 v souvislosti s nouzovým stavem přijatými dne 19.3.2020
19. 03. 2020 Usnesení vlády ze dne 18.3.2020 - 13 příloh
19. 03. 2020 Usnesení vlády ČR - sbírka zákonů-částka 41 ze dne 18.3.2020 - o přijetí krizového opatření
19. 03. 2020 Rozhodnutí hejtmana Olom.kraje o zákazu vstupu,pobytu a pohybu osob na vymezeném místě nebo území za nouzového stavu ze dne 18.3.2020 č.3/2020
19. 03. 2020 Informace pro matriční úřady
19. 03. 2020 Usnesení vlády ČR - Sbírka zákonů
19. 03. 2020 Opatření finančního úřadu
16. 03. 2020 Veřejná vyhláška opatření obecné povahy č.j. KHSOC/09068/2020/RED
16. 03. 2020 Opatření obecné povahy
16. 03. 2020 Informace Ministerstva vnitra
13. 03. 2020 Usnesení vlády ČR nouzový stav
13. 03. 2020 Mimořádné opatření MV ČR
12. 03. 2020 Usnesení ZO č.10 ze dne 9.3.2020
10. 03. 2020 Mimořádné opatření č.j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN
10. 03. 2020 Mimořádné opatření č.j. MZDR 10666/2020-1/MIN/KAN
20. 02. 2020 Návrh rozpočtu obce Paseka na rok 2020

XML