Město Rýmařov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://tcssl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1
795 01 Rýmařov

Datová schránka: 7zkbugk
E-mail: podatelna@rymarov.cz, mesto@rymarov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
03. 07. 2020 Dražební vyhláška - 081 EX 17069/13-474
03. 07. 2020 Poptávka – tisk obrazové publikace „Rýmařov v proměnách času“
02. 07. 2020 stanovení PÚP 44513-1 a 44513-2
30. 06. 2020 Dražební vyhláška - 081 EX 00554/19-073
30. 06. 2020 Mimořádné opatření při epidemii - č. 11/2020 KHS Ostrava
30. 06. 2020 Rozpočtová opatření č. III - rok 2020 - úřední deska
30. 06. 2020 stanovení PÚP Hornoměstská, Pivovarská
30. 06. 2020 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro MSK, Ostrava - oznámení o zamýšleném převodu
29. 06. 2020 VZ: Plán místního ÚSES správního obvodu Rýmařov
29. 06. 2020 Záměr prodeje, směny a darování nemovitého majetku města - ZM 25.06.2020
22. 06. 2020 Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro MSK, Ostrava - Nařízení Státní veterinární správy
18. 06. 2020 SPUP-Ruda III-4451
17. 06. 2020 Záměr pronájmu/pachtu nemovitého majetku města - RM 15.06.2020
17. 06. 2020 Záměr pronájmu pozemků a výzva k podání nabídky - zahrádky v kolonii "Nádražní - Pod Tratí"
16. 06. 2020 Záměr převodu práva pronájmu
16. 06. 2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku města - RM 15.06.2020
12. 06. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo města
12. 06. 2020 Územní rozhodnutí: "Chodník Edrovice - Janovice, k.ú. Rýmařov"
12. 06. 2020 Dodávka a servis Next-generation firewallu, včetně ochrany koncových stanic pro město Rýmařov
12. 06. 2020 SPÚ stavba -"Regenerace sídliště Břidličná, ul. Jesenická III.etapa"
12. 06. 2020 05-oznZSpol.ÚaSt.Ř - 12062020
11. 06. 2020 Územní rozhodnutí: "Chodník Edrovice - Janovice, k.ú. Rýmařov"
11. 06. 2020 Sdružení obcí Rýmařovska - " Návrh závěrečného účtu za rok 2019"
09. 06. 2020 Vyhlášení nálezu č. 02/2020
09. 06. 2020 Exekutorský úřad Šumperk - dražební vyhláška
05. 06. 2020 VZ - Rekonstrukce lávky RY-L-21 v Rýmařově – nové vyhlášení
05. 06. 2020 Stanovení přechodné úpravy DZ
05. 06. 2020 Zahájení zjišťovacího řízení koncepce Územní energetická koncepce MSK kraje na období 2020 - 2044
02. 06. 2020 Závěrečný účet města za rok 2019 - úřední deska
02. 06. 2020 Rozpočtová opatření č. II - rok 2020 - úřední deska
01. 06. 2020 Záměr pronájmu a směny nemovitého majetku města - ZM 28.05.2020
01. 06. 2020 Záměr prodeje nemovitého majetku města - ZM 28.05.2020
01. 06. 2020 Veřejná vyhláška - Oznámení o vydání Změny č. 2 ÚP Rýmařov
28. 05. 2020 VZMR chodník Okružní- vyhlášení květen 2020
27. 05. 2020 13-SP 27052020 II-440
26. 05. 2020 Záměr změny nájemní smlouvy - objekt Bartákova č. 602/21, Rýmařov
26. 05. 2020 Oznámení o uzavření VPS: "Novostavba rekreačního objektu , parc.č. 1050/114 v Dolní Moravici
26. 05. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
25. 05. 2020 Nabídka bytu k pronájmu 06/2020
25. 05. 2020 Oznámení o návrhu
22. 05. 2020 Stanovení přechodné úpravy provozu
20. 05. 2020 Záměr pronájmu - umístění přenosné reklamní cedule "pizzerie Papa John s.r.o."
20. 05. 2020 Záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání
19. 05. 2020 Záměr pronájmu nemovitého majetku města - RM 18.05.2020
19. 05. 2020 Záměr převodu práva pronájmu
18. 05. 2020 Pozvánka na zastupitelstvo města
18. 05. 2020 VZMR vnitroarealová komunikace MS Rýmařov s.r.o.
14. 05. 2020 Rozhodnutí o zrušení VZMR rekonstrukce lávky RY-L-21
06. 05. 2020 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Dolní Moravice
06. 05. 2020 Dodatek č. 2 k veřejnoprávní smlouvě s obcí Horní Město

XML