Město Rýmařov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://tcssl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1
795 01 Rýmařov

Datová schránka: 7zkbugk
E-mail: podatelna@rymarov.cz, mesto@rymarov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
22. 07. 2021 Zadávací dokumentace_víceúčelové hřiště - Janovice
22. 07. 2021 místní úprava
21. 07. 2021 Záměr prodeje pozemku a výzva k podání nabídek - pozemek parc. č. 331/37 k.ú. Edrovice
21. 07. 2021 Záměr prodeje pozemku a výzva k podání nabídek - dvě části pozemku parc. č. 3127/8, k.ú. Rýmařov
21. 07. 2021 Záměr prodeje pozemku a výzva k podání nabídek - pozemek parc. č. 2295/4 v k.ú. Rýmařov
16. 07. 2021 Zadávací dokumentace - oprava střechy Městského muzea Rýmařov
16. 07. 2021 Veřejná vyhláška - převzetí vlast. separátů
14. 07. 2021 Výběrové řízení - strážník Městské policie Rýmařov
13. 07. 2021 Záměr pronájmu nemovitého majetku města - pozemek p.č. 43 k.ú. Janovice u Rýmařova
12. 07. 2021 Oznámení o volném pracovním místě - sociální pracovník - Moravský Beroun
02. 07. 2021 Dokument "18-ozn Zspol. ÚŘaSP..." již není dostupný.
30. 06. 2021 Stanovení PÚP
30. 06. 2021 Stanoveí PÚP
30. 06. 2021 Rozpočtová opatření č. III - rok 2021 - úřední deska
29. 06. 2021 Záměr prodeje a darování nemovitého majetku města - ZM 24.06.2021
28. 06. 2021 Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro MSK, Ostrava - mimořádná veterinární opatření
28. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
28. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
23. 06. 2021 Vyhlášení nálezu č. 03/2021
22. 06. 2021 Krajská veterinární správa, Státní veterinární správy pro MSK, Ostrava - nařízení SVS - virová hemoragická septikémie - zrušení
22. 06. 2021 Oznámení o konání kulturní akce s hudební produkcí
21. 06. 2021 Záměr převodu práva pronájmu - části pozemků parc. č. 1872/1 a 1872/4, vše v k.ú. Rýmařov
21. 06. 2021 Záměr pronájmu nemovitého majetku města - RM 14.06.2021
18. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Jese..." již není dostupný.
17. 06. 2021 VZMR_Oprava chodníků na ul. Dukelská a Lidická v Rýmařově
16. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Olom..." již není dostupný.
14. 06. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Lito..." již není dostupný.
11. 06. 2021 Stanovení PÚP
11. 06. 2021 Sdružení obcí Rýmařovska - NÁVRH závěrečného účtu za rok 2020
11. 06. 2021 Pozvánka na zastupitelstvo města
11. 06. 2021 Výzva k podání nabídek - Tisk publikace "Rýmařovsko v proměnách času"
09. 06. 2021 Stanovení PÚP
08. 06. 2021 stanovení PÚP
04. 06. 2021 stanovení PÚP
03. 06. 2021 Vysvětlení zadávací dokumentace - Rekonstrukce veřejného osvětlení města Rýmařov - HarrachovNPŽP 4/2
01. 06. 2021 Výběrové řízení - referent/referentka finančního odboru - majetkoprávní agenda
01. 06. 2021 Stanovení PÚP propojení cyklostezek
28. 05. 2021 Oznámení o návrzích opatření obecné povahy a výzva k uplatnění připomínek
28. 05. 2021 ZD VZMR_PD_Projektová dokumentace – „Přestavba objektu č.p. 435, 436 a 437 na ul. Sokolovská za účelem využití pro prostory městského úřadu
28. 05. 2021 Záměr pronájmu části pozemku - umístění přenosné reklamní cedule "pizzerie Papa John s.r.o."
27. 05. 2021 Stanovení PÚP
26. 05. 2021 Zadávací dokumentace - veřejná zakázka - oprava střechy Městského muzea v Rýmařově
26. 05. 2021 Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro MSK, Pobočka Bruntál - výzva k podání návrhu na uzavření smlouvy o nájmu bytu
26. 05. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Brun..." již není dostupný.
25. 05. 2021 Vyhlášení VŘ - vedoucí organizační složky JSDH - velitel JSDH
25. 05. 2021 VZMR-stavební práce_rekonstrukce_VO_Rýmařov_Harrachov
25. 05. 2021 stanovení PÚP
21. 05. 2021 Nabídka bytů k pronájmu - 06/2021
21. 05. 2021 Stanovení místní úpravy Nerudova, Břidličná
20. 05. 2021 Dokument "Exekutorský úřad Prah..." již není dostupný.

XML