Město Rýmařov

Město, městys, obec, MČ
Okres Bruntál

http://tcssl.cz

Údaje orgánu veřejné moci

Město Rýmařov
náměstí Míru 230/1
795 01 Rýmařov

Datová schránka: 7zkbugk
E-mail: podatelna@rymarov.cz, mesto@rymarov.cz

Načtené dokumenty      Zasílat nové dokumenty emailem
11. 12. 2019 Vyhlášení výběrového řízení - tajemník/tajemnice MěÚ Rýmařov
11. 12. 2019 Zveřejnění kalkulace stočného pro rok 2020
10. 12. 2019 Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky
10. 12. 2019 Exekutorský úřad Přerov - dražební vyhláška
09. 12. 2019 Oznámení o změně ceny vody - kalkulace vodného na rok 2020
06. 12. 2019 Pozvánka na zastupitelstvo města
06. 12. 2019 Záměr převodu práva pronájmu
02. 12. 2019 Záměr bezúplatného poskytnutí části pozemku - RM 14.10.2019
27. 11. 2019 Vysvětlení č.1 zadávací dokumentace VZMR Bartákova 21
27. 11. 2019 Návrh: rozpočtu města na rok 2020 + střednědobého výhledu rozpočtu města 2020-2023 - úřední deska
27. 11. 2019 Rozpočtová opatření č. V - rok 2019 - úřední deska
25. 11. 2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 04/2019, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 01/2009, o trvalém
25. 11. 2019 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA RÝMAŘOV Č. 2/2019,o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
22. 11. 2019 Sdružení obcí Rýmařovska - návrh rozpočtu na rok 2020
22. 11. 2019 Informace o podaném návrhu VPS: Návrh na uzavření veřejnoprávní smlouvy o provedení stavby
20. 11. 2019 Záměr prodeje nemovitého majetku města - ZM 19.11.2019
20. 11. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku města - RM 14.10.2019
20. 11. 2019 VZ: Rekonstrukce VO Rýmařov - Janovice, SFŽP - podoblast 5.3
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatřetní obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
20. 11. 2019 Veřejná vyhláška - opatřetní obecné povahy - stanovení místní úpravy provozu
20. 11. 2019 VZMR na stavební práce Bartákova 21 - listopad 2019
18. 11. 2019 Nabídka bytů k pronájmu 12/2019
18. 11. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Přer..." již není dostupný.
18. 11. 2019 rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
18. 11. 2019 Stanovisko "Strategie rozvoje MSK 2019 - 2027" § 10g
15. 11. 2019 VZ: Rekonstrukce VO Rýmařov - Janovice - SFŽP - podoblast 5.3
14. 11. 2019 Rekonstrukce VO Rýmařov - SFŽP - podoblast 5.3
13. 11. 2019 Záměr změny smlouvy o výpůjčce Diakonie ČCE, středisko Rýmařov
12. 11. 2019 Záměr pronájmu nemovitého majetku města - RM 11.11.2019
12. 11. 2019 Informace o podaném návrhu VPS: " Stavební úpravy stávajícího objektu- zřízení zubní ordinace, Bartá
11. 11. 2019 Město Moravský Beroun - oznámení o vyhlášení výběrového řízení VŘ 11/2019
08. 11. 2019 Veřejná vyhláška - zahájení řízení o návrhu Změny č. 2 ÚP Rýmařov
07. 11. 2019 VZ: Rekonstrukce VO Rýmařov - Janovice - SFŽP - podoblast 5.3 - listopad 2019
06. 11. 2019 Opatření ob. povahy-místní úprava
06. 11. 2019 záměr převodu práva pronájmu/změny účelu užívání pronájmu
04. 11. 2019 Pozvánka na zastupitelstvo města
31. 10. 2019 Vyhlášení nálezu č. 12/2019
31. 10. 2019 Záměr převodu práva pronájmu
31. 10. 2019 VZ: Rekonstrukce VO Rýmařov - Janovice, SFŽP podoblast 5.3
23. 10. 2019 Dokument "Exekutorský úřad Plz..." již není dostupný.
18. 10. 2019 Nabídka bytů 11/2019
18. 10. 2019 Záměr změny nájemní smlouvy spočívající v převodu nájmu.
18. 10. 2019 Dokument "02-ozn ZStavŘ 181019..." již není dostupný.
16. 10. 2019 Výběrové řízení SOC
16. 10. 2019 Záměr pronajmout prostory sloužící k podnikání
15. 10. 2019 Záměr pronájmu/rozšíření účelu pronájmu nemovitého majetku města - RM 14.10.2019
15. 10. 2019 stanovení
14. 10. 2019 Sdružení obcí Rýmařovska, dobrovolný svazek obcí - oznámení o zveřejnění dokumentů na rok 2019
14. 10. 2019 VZMR Stavební úpravy Bartákova 21
14. 10. 2019 Dokument "Usnesení o přerušení:..." již není dostupný.

XML